Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Багатопрофільні журнали

 

Акушерство та гінекологія

Анестезіологія та інтенсивна терапія

Біологічгні науки

Внутрішні хвороби

Гастроентерологія

Гематологія та трансфузіологія

Геронтологія та геріатрія

Гігієна та професійна патологія. Епідеміологія

Громадське здоров'я та охорона здоров'я. Соціальна медицина

Дерматологія. Венерологія. Медична косметологія

Ендокринологія

Загальна практика - сімейна медицина

Інфекційні хвороби

Кардіологія

Клінічна імунологія та алергологія

Клінічна лабораторна діагностика

Клінічна фармакологія. Фармакологія. Фармація. Фізіологічно активні сполуки. Токсикологія

Лікувальна фізкультура та спортивна медицина

Медична біохімія

Медична освіта

Медична психологія

Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

Медична та біологічна інформатика і кібернетика

Молекулярна  біологія. Генна терапія. Біотехнології

Морфологія, гістологія, цитологія, ембріологія

Неврологія

Нормальна анатомія. Патологічна анатомія

Нормальна фізіологія. Патологічна фізіологія

Онкологія

Освіта. Педагогіка

Оториноларингологія

Офтальмологія

Педіатрія. Дитяча хірургія

Променева діагностика та променева терапія

Психіатрія. Наркологія

Пульмонологія. Фтизіатрія

Ревматологія

Стоматологія

Судова медицина

Суспільні науки. Історія медицини

Травматологія та ортопедія

Трансплантологія та штучні органи

Урологія. Нефрологія. Андрологія

Хірургія. Серцево-судинна хірургія. Нейрохірургія