Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Kyryczok  I. Biblioteka Naukowa Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego w pokonywanie wyzwań związanych z zagrożeniem pandemii COVID-19 i stanu wojennego [nagranie] / Iryna Kyryczok // Otwarta nauka – efektywna współpraca – dynamiczny rozwój : XXXIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych we Wrocławiu, 5-6 września 2022 r. / Biblioteka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.  

Professor Nicolai L. Volodos : Bibliography / S. Volodos, V. Troian, I. Kyrychok, O. Kuts. - Kharkiv, 2022. - 52 p.

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги