Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Kyryczok Iryna. Scientific Library of the Kharkiv National Medical University in overcoming the challenges of the COVID-19 pandemic and martial law / Iryna Kyryczok // Medical Library Forum. – 2022. – № 15 (2). – P. 43-50. – doi: 10.34738/mlf.0071. – Article in English and Polish, Video in Ukrainian. 

Professor Nicolai L. Volodos : Bibliography / S. Volodos, V. Troian, I. Kyrychok, O. Kuts. Kharkiv, 2022. 52 p.

Фармакологічна та патофізіологічна школи Харківського національного медичного університету: минуле та сьогодення / М. С. Мирошниченко, Т. В. Звягінцева, Ж. М. Перцева, І. В. Киричок // Сучасні аспекти досягнень фундаментальних та прикладних медико-біологічних напрямків медичної та фармацевтичної освіти та науки : матеріали І науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, яка присвячена до 90-ї річниці з дня народження професора Л.Т. Киричок (ХНМУ, Харків, 17 листопада 2022 р.) / МОЗ України, ХНМУ. – Харків : ХНМУ, 2022. – С. 24-28.

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги