Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Репозитарії, архіви, портали, бази даних, каталоги наукових публікацій та препринтів з багатьох галузей знань, науки та освіти

Національний репозитарій академічних текстів

Репозитарій Харківського національного медичного університету

arXiv – Найбільший відкритий архів електронних публікацій наукових статей та їх препринтів з фізики, математики, астрономії, комп'ютерних наук, біології тощо

BioModels – Безкоштовний репозитарій математичних моделей біологічних та біомедичних систем

bioRxiv – Репозитарій препринтів з біологічних наук

BioStor Search interface and tools for the Biodiversity Heritage Library & related resources

Cancer GeneticsWeb – Каталог посилань на ресурси про гени, протеїни, генетичні мутації, пов'язані з раком та іншими захворюваннями

ChemSpider – Відкритий доступ до мільйонів описів хімічних структур

Cogprints – Архів публікацій з когнітивних наук (психологія, неврологія, лінгвістика, комп'ютерні науки, філософія, біологія та ін.)

CORE (COnnecting REpositories)  Доступ до мільйонів наукових статей з журналів відкритого доступу та репозитаріїв, включаючи репозитарії окремих організацій та тематичні репозитарії

Digital Commons Network – Доступ до повнотекстових наукових статей, що зберігаються у сотнях університетських репозитаріїв світу. Включає зростаючу колекцію журнальних статей, книжкових розділів, дисертацій, праць конференцій, препринтів

Directory of Published Papers (DoPP) – База від компанії InterDok Media Services дозволяє вченим завантажувати свої статті та проводити пошук по наявним документам. DoPP пропонує доступ до наукових доповідей, які ще не представлені на конференціях і не були опубліковані раніше

Drug Information Portal Quick access to quality drug information from the National Library of Medicine

ECRI Guidelines Trust Publicly accessible evidence-based clinical guideline repository from the organization that managed the federal government's Guideline Clearinghouse

Europe PMC – Цифровий архів повнотекстових рецензованих публікацій біомедичного спрямування

figshare – Репозитарій для публікації результатів досліджень

FreeFullPDF – Пошукова система, що індексує понад 80 млн посилань на повні тексти наукових статей, оглядів та тез в форматі PDF з медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та гуманітарних наук

Get the Research A search engine for finding what research (via PubMed) is available for health topics. Evidence levels and key terms are highlighted, making the research easier to understand

Global ETD Search – Інформаційна система, що забезпечує пошук повнотекстових дисертацій відкритого доступу або відомостей про дисертації обмеженого доступу

Google Академія – пошук наукових публікацій

Healio: Medical News, Journals, and Free CME – Багатоканальна джерельна платформа для лікарів і медичних працівників щодо професійної клінічної медицини

HighWire – Вільний доступ до повнотекстових статей біомедичної тематики

HIV databases – БД ВІЛ містить дані та інструменти їх аналізу щодо генетичних ланцюжків вірусу, імунодомінантних епітопів, випробувань вакцини тощо

JURN – Унікальний інструмент пошуку безкоштовних академічних текстів

MedicalHeritageLibrary – Електронна бібліотека з історії медицини

Medicine and Health Sciences Commons – Безкоштовний доступ до повнотекстових наукових статей та інших досліджень з медицини сотень університетів та коледжів зі всього світу

Medline Plus Online health information resource for patients, families, and friends

Mednar – Безкоштовна пошукова система медичної інформації

MedRXiv Preprint servers are websites that enable scientists to make their findings immediately available to the scientific community before they submit them to scientific journals

Mendeley Data – Безпечний хмарний репозитарій для зберігання даних з гарантією легкого доступу та цитування

MERLOT Health Sciences Portal – Медичний портал, освітній ресурс для фахівців охорони здоров’я

National Academies Press Full text reports and e-books from the National Academy of Sciences, the National Academy of Engineering, the Institute of Medicine, and the National Research Council, all operating under a charter granted by the Congress of the United States

NCBI databases (National Center for Biotechnology Information) – БД з генетики та біомедицини

NDLTD (The Networked Digital Library of Theses and Dissertations) – Пошук повнотекстових дисертацій відкритого доступу або відомостей про дисертації обмеженого доступу серед 4 млн документів

Neuro-Ophthalmology Virtual Education Library – Віртуальна освітня бібліотека з нейроофтальмології

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) – Європейська електронна колекція наукових видань відкритого доступу, переважно в галузях гуманітарних та соціальних наук

OATD (Open Access Theses and Dissertations) – Містить дисертації, дипломні роботи випускників більше 1 тис. дослідних інститутів, університетів і коледжів. 2,8 млн повних текстів відкритого доступу

OMICS Group – Доступ до матеріалів конференцій та наукових журналів відкритого доступу з різних галузей науки, містить понад 700 назв рецензованих журналів та матеріали понад 1000 конференцій

Open Access Theses and Dissertations – Доступ до дипломних робіт та дисертацій більш ніж тисячі університетів та наукових установ

Open Educational Resources for Cancer (OERC) – Відкритий освітній портал з дослідження та лікування раку

OpenAIRE – Мережа репозитаріїв, архівів та журналів відкритого доступу

OpenDOAR – Директорія архівів відкритого доступу з різних галузей знань

OSF Preprints – Пошукова система у базі більш ніж мільйона препринтів сайту, а також препринтів, що зберігаються в різних депозиторіях, таких як arXiv, bioRxiv, PeerJ та багатьох інших

Paperity – Мультидисциплінарний аґреґатор рецензованих наукових журналів і статей відкритого доступу

Preprints – Універсальний репозитарій препринтів

PsyArXiv – Репозитарій препринтів з психології

PubMed Central – Архів повнотекстових біомедичних та біологічних журнальних публікацій з вільним доступом, створений Національною медичною бібліотекою США

PubMed – Пошукова система з біомедичної літератури, представленої в БД Medline

re3data – Довідник репозитаріїв з усіх наукових дисциплін

refseek – Пошуковик академічних ресурсів, понад 5 мільярдів джерел 

ResearchBib – Найбільша міжнародна мультидисциплінарна БД, яка індексує та забезпечує відкритий доступ до рецензованих журналів, повнотекстових документів та матеріалів наукових конференцій

Road – Каталог наукових ресурсів відкритого доступу, у тому числі журналів, матеріалів конференцій, монографій та інституційних репозитаріїв

ROAR (Registry of Open Access Repositories) – Реєстр електронних архівів наукових установ і навчальних закладів відкритого доступу

Science.gov Portal and search engines for millions of pages of scientific research and information from the US federal government

Sciencegate – Ресурс містить наукову інформацію, отриману з понад 4000 університетів та журналів відкритого доступу – понад 2 мільйони статей з різних галузей знання

Scilit – Безкоштовна БД статей та наукових праць, метадані яких щодня отримуються з електронних баз CrossRef та PubMed

Semantic Scholar – Безкоштовний інструмент пошуку наукових публікацій на базі штучного інтелекту

SocArXiv  Репозитарій препринтів з суспільних наук

Social Science Open Access Repository (SSOAR) – Один з найбільших у світі відкритих електронних репозитаріїв із соціальних наук (демографія, соціологія, психологія, політологія, економіка та ін.)

Springer Link – Доступ до більш ніж 10 мільйонів наукових документів: книги, статті, протоколи досліджень, в тому числі відкритого доступу

SSRN – Один з найбільших в світі відкрий електронний репозиторій наукових статей і препринтів з суспільно-політичних, економічних та гуманітарних наук

Thesis and disssertations resources – Мережева цифрова бібліотека тез та дисертацій

WorldWideScience – Система пошуку за національними та міжнародними базами даних наукової інформації

Zenodo – Репозитарій наукових даних для зберігання результатів досліджень з усіх наукових напрямів

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги