Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Бєлякова Т. В. Колекція дисертацій – книжкових пам'яток у фонді НБ ХНМУ / Т. ВБєлякова // Слобожанські читання : XXVII Міжнародна наукова конференція, Харків, 18 ківтня 2023 року : тези доповідей учасників. – Харків : Курсор, 2023. – С. 21–22.

Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали V науково-практичної конференції з міжнародною участю (Харків, 24–25 жовтня 2023 р.) / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол.: І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, О. В. Куц]. – Харків : ХНМУ, 2023. – 114 с. (іл.)

Капустник Валерій Андрійович: до 70-річчя від дня народження та 45-річчя науково-педагогічної діяльності : біобібліографічний покажчик / уклад.: І. В. Киричок, С. А. Кравченко, О. В. Куц, Я. С. Бєлєвцова, Я. Є. Жорник ; Харківський національний медичний університет. – Харків, 2023. – 112 с.

Киричок І. Від учня до тьютора: 10 років знань і натхнення зі Школою бібліотечного журналіста : [доповідь-презентація на ХХVІ Всеукраїнській науково-практичній конференції (з міжнародною участю) «Короленківські читання 2023» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї в умовах війни» в рамках заходів, присвячених 10-річчю проєкту «Школа бібліотечного журналіста»] / Ірина Киричок, Оксана Русанова, Катерина Кустова.

Киричок І. Університетська бібліотека у воєнних реаліях прифронтового міста / Ірина Киричок // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали V науково-практичної конференції з міжнародною участю (Харків, 24–25 жовтня 2023 р.) / Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2023. – С. 43–49.

Kyryczok I. Wypróbowane wojną: działalność Biblioteki Naukowej Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego w czasie stanu wojennego w Ukrainie / I. Kyryczok // Biuletyn EBIB [online]. – 2023, nr 1 (208), Biblioteki ukraińskie. – Режим доступу: https://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/847.

Некрасова Н. Бібліотеки – свідки історії / Наталія Некрасова, Ірина Киричок, Тетяна Павленко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали V науково-практичної конференції з міжнародною участю (Харків, 24–25 жовтня 2023 р.) / Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2023. – С. 62–63.

Павленко Т. Бібліотечні сервіси в системі дистанційного навчання Moodle / Тетяна Павленко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали V науково-практичної конференції з міжнародною участю (Харків, 24–25 жовтня 2023 р.) / Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2023. – С. 64–67.

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги