Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

З вересня 2011 року колектив Наукової бібліотеки очолює Ірина Василівна Киричок. Сьогодні бібліотека є науковим, навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету. Постійно забезпечується формування і організація традиційних та електронних бібліотечних ресурсів, інформаційно-бібліотечне супроводження навчально-виховного, педагогічного та наукового процесів; повне використання фонду з метою підвищення ефективності наукових досліджень у галузі медичної науки та охорони здоров'я, втілення досягнень науки та передового досвіду в практику охорони здоров'я, сприяння професійній освіті та самоосвіті; здійснюється культурно-просвітницька робота.

 

Ірина Василівна Киричок

Одним з пріоритетних векторів діяльності Наукової бібліотеки ХНМУ є створення єдиного науково-освітнього простору університету шляхом об’єднання наявних і мережевих інформаційних ресурсів. Бібліотека здійснює акумуляцію і систематизацію електронних ресурсів, інтеграцію повнотекстового контенту з метаданими та організовує доступ користувачів, що значно розширює діапазон її віртуальних послуг і робить максимально відкритою світовій спільноті.

Бібліотека — серце університету. Це скоординована мережа пунктів обслуговування: 8 відділів, 9 секторів, пункти обслуговування з автоматизованою книговидачею: 5 абонементів, 15 читальних залів (в тому числі у  студентських гуртожитках) та залів для самостійної підготовки на 680 робочих місць, є бібліотечні пункти на кафедрах. що сприяє диференційному обслуговуванню користувачів, дозволяє приділити персональну увагу і надати консультаційну допомогу. Щороку всі структурні підрозділи обслуговують більше 20 тисяч користувачів, видача документів складає понад 600 тисяч документів.

Історично сформований бібліотечний фонд нараховує понад 1 мільйон примірників і має велику наукову цінність. Це дисертації з медицини, захищені в університеті з дня його заснування; монографії, збірки праць, підручники і навчальні посібники вчених нашого університету, дореволюційні видання, наукові видання вітчизняних і зарубіжних авторів, періодичні та інформаційні видання, соціально-економічна і художня література. Виділено фонд рідкісної книги. Понад 90% — друковані видання; швидко зростає е-колекція. Всі наші ресурси доступні для використання.

Наукова бібліотека ХНМУ позиціонує себе як гібридна, орієнтована на сучасного користувача і при обслуговуванні, і при формуванні інформаційних ресурсів. Головним фактором цієї діяльності є комплексна автоматизація традиційних бібліотечних процесів на базі автоматизованої бібліотечної системи ІРБІС.

Локальна комп’ютерна мережа бібліотеки об’єднує як автоматизовані робочі місця для співробітників бібліотеки, так і для користувачів, загалом 215 комп’ютерів з різноманітним налаштуванням, 2 потужних сервера, що забезпечують роботу й архівування даних, сучасні інтерактивні засоби, 11 мультимедійних комплексів для навчання і проведення наукових заходів, розмножувальна та копіювальна техніка (у тому для оцифрування рідкісних та цінних видань), обладнання для автоматизованої видачі літератури тощо.

Бібліотека вивчає та запроваджує сучасні досягнення в інформаційній галузі, які допомагають краще задовольняти запити та потреби користувачів. Працює web-сайт Наукової бібліотеки, створений у 2012 році, що є засобом просування бібліотеки у світовій мережі і надання інтерактивного доступу до власних інформаційних ресурсів. Серед найбільш затребуваних — електронний каталог бібліотеки, який ведеться з 1992 року і на цей час налічує майже 200 тисяч бібліографічних записів.

З метою підтримки належного науково-освітнього рівня університету бібліотека не тільки постійно розвиває власні, але й популяризує світові ресурси. Перш за все, загальнодоступні ресурси наукової медичної інформації, серед яких PubMed (Medline), Cochrane Library, Science Direct, DOAJ, Open J-Gate та інші, а також окремі авторитетні бази даних за тріал-доступом, який надають різні установи та організації. З червня 2019 року університет має доступ до міжнародних наукових баз Scopus та Web of Science, які є найкращими інструментами для проведення оперативного моніторингу наукових публікацій, відстеження міжнародних наукових досліджень та наукового цитування, отримання актуальної та якісної інформації з певної тематики, співпраці з іноземними партнерами.

Одним з напрямків діяльності бібліотеки є представництво в різних соціальних мережах. Сторінки бібліотеки у соціальних мережах, зокрема у Facebook, Instagram, YouTubeдозволяють залучити користувачів до бібліотеки, дають можливість швидко встановити неформальний контакт. Цьому сприяє також започаткований електронний бюлетень Бібліотерапевт, перший випуск якого вийшов у жовтні 2014 року.

Частиною електронної колекції Наукової бібліотеки є університетський Репозитарій, який надає відкритий доступ до навчально-методичних і наукових матеріалів, це забезпечує зв'язок процесу створення нових знань та їх поширення, позитивно впливає на самопідготовку студентів в рамках кредитно-модульної системи підготовки фахівців.

Бібліотека проводить науково-дослідницьку роботу з питань модернізації традиційних та впровадження інноваційних технологій, створення електронних ресурсів, аналітико-синтетичної обробки інформаційних ресурсів; постійно співпрацює з музеєм університету у пошуку та доборі документів з історії ХНМУ та його визначних подій, біографій видатних вчених — вихованців університету, розкритті історичних та сучасного етапів розвитку університету і Харківської медичної школи.

З 2018/2019 навчального року відкрив двері оновлений інформаційно-бібліотечний комплекс в НЛК на 350 посадкових місць, оснащений сучасними технічними засобами для проведення освітніх та наукових заходів, організації інтелектуального дозвілля. З його відкриттям Наукова бібліотека стала місцем користувацьких, і в першу чергу – студентських активностей, перетворилась на центр академічного життя. Окрім самопідготовки й позааудиторної роботи, в оновленому приміщенні користувачі у співпраці з Бібліотекою проводять заходи різного рівня — від нарад секторів Студентської ради ХНМУ до міжнародних наукових форумів.

Наукова бібліотека у постійному русі, разом з академічною спільнотою вибудовує користувач-орієнтоване середовище, відповідні умови для отримання якісної освіти, проведення наукової роботи, реалізації творчих і дозвіллєвих проектів.

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги