Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Недостатнє охоплення населення щепленнями проти кору спричинило найбільшу в Європі епідемію. За даними ВООЗ найбільше хворих на кір у минулому році зареєстровано в Україні – понад 50 тисяч людей, сумарна кількість захворювань вища, ніж у решті країн Європейського регіону разом. У наукових публікаціях вітчизняних та зарубіжних вчених, представлених на виставці, розглядаються особливості клінічних проявів вірусу у дорослих та дітей, розвиток ускладнень, критерії діагностики, лікування і профілактики захворювання. Відображено результати епідеміологічного аналізу захворюваності на кір в Україні.

Боротьба з інфекційними хворобами − один із важливих пріоритетів будь-якої країни. За оцінками ВООЗ імунізація дозволяє щорічно запобігати від 2 до 3 мільйонів випадків смерті від кору, дифтерії, правця, кашлюку тощо. На жаль, в Україні охоплення дітей профілактичними щепленнями останніми роками опустилося до критично низьких показників. На виставці представлені наукові публікації з питань вакцинопрофілактики в сучасних умовах.

 

Участь у бойових діях є серйозним стресовим фактором, який може провокувати розвиток посттравматичного стресового розладу (ПТСР), симптоми тривоги і депресії. Вченими було проведено дослідження масштабу проблеми ПТСР, аналіз сучасної психофармакологічної терапії, немедикаментозного лікування, реабілітації і профілактики патології. Статті з цих питань представлені на виставці.

 

 

До емерджентних (від англ. Emergency – непередбачений випадок, надзвичайні обставини) інфекцій відносяться як нові, раніше невідомі науці інфекції, так і переможені, контрольовані хвороби, які знов отримали несподіване поширення. Представлені на виставці наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених свідчать про те, що для збереження здоров’я населення Планети проблема боротьби з особливо небезпечними емерджентними інфекціями є однією з пріоритетних.

В Україні спостерігається тенденція до поширення соціально небезпечних хвороб, серед яких: туберкульоз, наркоманія, ВІЛ/СНІД, алкоголізм. За експертними оцінками українців, що хворіють  на соціально небезпечні хвороби, в рази більше, ніж офіційно задекларовано. На ці актуальні теми  в бібліотеці підготовлено цикл виставок «Життя без залежностей. Куріння. Алкоголь. Наркотики».  

Проблема вживання тютюну дуже актуальна в усьому світі. В Україні число курців серед населення працездатного віку, а також дітей, підлітків, майбутніх матерів досягає критичної позначки. На виставці представлені статті, в яких проаналізовано наукові дані про патогенетичні механізми розвитку тютюн-асоційованих захворювань та визначені соціально-економічні збитки від тютюнової епідемії та антитютюнові заходи.  

 

У зв'язку з високими показниками захворюваності на алкоголізм у світі, залишаються актуальними питання своєчасної діагностики, патофізіологічного лікування та профілактики ускладнень даного захворювання. Статті з цих питань представлені на виставці.

 

   

 

Наркоманія – одна з найбільш серйозних проблем у сучасному суспільстві, яка торкнулася практично усіх куточків нашої планети. Наркоманію можна назвати соціально-педагогічною та медико-соціальною проблемою, бо вона охоплює в більшій мірі молодь та впливає на рівень захворюваності і смертності.  

 

 

 

Серед вірусних респіраторних інфекцій вірус грипу займає особливе місце, викликаючи важкі ускладнення і летальні випадки. На виставці представлені статті, в яких розглядаються патогенетичні механізми розвитку грипозної інфекції, різні способи профілактики і лікування грипу, а також важкі форми захворювання і фатальні випадки.

 

 

 

 

Представлены научные публикации для медицинских работников по оказанию помощи пострадавшим от огнестрельного оружия в современных условиях.