Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Несподівані та цікаві знахідки, які було виявлено під час роботи з фондом цінних та рідкісних видань Наукової бібліотеки ХНМУ

 

Запрошення на зустріч з автором, який рекламує свій підручник, 30 листопада 1867 рік. Знайдено в аналогічному підручнику

 ***

Квитанція про сплату членських внесків Товариства Київських лікарів за 1906-1907 роки

 ***

Талончик від 10 квітня 1910 року

 ***

 

Бланк Російського товариства охорони народного здоров'я зі штампом, використаний як чернетка

 ***

 

Запрошення на засідання Товариства наукової медицини і гігієни при Імператорському Харківському Університеті від 19 листопада 1908 року

 ***

Каталожна картка книги з власної бібліотеки професора Н.С. Бокаріуса

 ***

Каталожна картка книги з бібліотеки Факультетської терапевтичної клініки Імператорського Харківського університету

 ***

Аркуш читацької вимоги на книгу з фонду бібліотеки Імператорського Харківського університету, датований 26 квітня 1916 року

 ***

 Розклад іспитів в Медичній випробувальній комісії при Імператорському Харківському університеті в лютому-квітні і вересні-жовтні 1915 року

 ***

 

Фото знайдене в книзі з фонду бібліотеки Жіночого медичного інституту Харківського медичного товариства, який існував у 1910-1920 роках. Ймовірно, студентки перших випусків ЖМІ

 ***

Конверт листа єгеря Семена Трофімова вченому-фізіологу Г.В. Фольборту, 1916 рік

 ***

Рекламний аркуш лікарського препарату Digalen фірми Roche

***

Поштова картка з рекламою лікарських препаратів фірми Roche та відривним бланком замовлення

 ***

Аркуш календаря за 24 травня 1993 року про відзначення Дня слов'янської писемності і культури

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги