Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

21 грудня на засіданні Вченої ради ХНМУ виступила директорка нашої бібліотеки Ірина Киричок з щорічним звітом "Про стан і перспективи розвитку інформаційно-бібліотечного забезпе- чення навчальної, науково-дослідної, методичної та виховної роботи в ХНМУ". Вона зупинилась на викликах, які постали перед нами під час війни, та здобутках, що стали результатом наполегливої командної роботи колективу бібліотеки дистанційно і на робочих місцях в умовах прифронтового Харкова: про збереження фонду, інформаційно-аналітичну роботу щодо наукометричних та бібліометричних метрик співробітників університету, роботу Репозитарію ХНМУ, Фахово-орієнтований е-контент(ФОеК), міжнародні е-ресурси, безперервний зв'язок з нашими користувачами - проведення онлайн-заходів зі студентами, викладачами, науковцями (круглі столи, вебінари, літературно-творчі вечори та ін.), проведення успішної кампанії щодо ліквідації заборгованості літератури випускниками, видавничу діяльність, ППК бібліотекарів тощо. 

Зазначила, що разом з університетом бібліотека долає серйозні випробування, і довела, що університетська бібліотека спроможна забезпечити освітній та науковий процеси університету в складних  реаліях сьогодення.

Вчена рада високо оцінила роботу колективу Наукової бібліотеки. Голова Вченої ради проф. Валерій М'ясоєдов зазначив, що всі співробітники університету мають сприймати викладену інформацію не як споживачі, а як ті, хто визначає шлях розвитку Наукової бібліотеки і створює її контент. Лише за таких умов наша бібліотека дійсно стане центром розвитку багатьох напрямків освітнього та наукового процесів.

 

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги