Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

ДО УВАГИ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ ХНМУ!

Представники видавництва Bentham Science надають українським науковцям змогу розширити свої дослідницькі можливості та запрошують ознайомитись з освітніми ресурсами на платформі Edanz.

Користувачі платформи можуть переглядати та завантажувати наукові статті й електронні книги, вивчати матеріали курсів і вебінари, розміщені на Learning Lab.

Щоб отримати можливість повноцінно користуватись ресурсами на Edanz Learning Lab послідовно виконайте усі рекомендації, зазначені в Інструкції, яку підготували співробітники ДНТБ України.

 

DEAR TEACHERS AND STUDENTS OF KNMU!

The representatives of Bentham Science Publishers allow Ukrainian scientists to expand their research opportunities and invite them to get acquainted with educational resources on the Edanz platform.

Platform users can view and download scientific articles and e-books, study course materials and webinars posted on Learning Lab.

To be able to fully use the resources on Edanz Learning Lab consistently follow all the recommendations listed in the Instructions.

 

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги