Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Починаючи з 2017 року Міністерство освіти і науки України забезпечує для українських ЗВО та наукових установ за рахунок бюджетних коштів доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science Core Collection.

З метою дослідження питань використання зазначених баз даних, а також отримання інформації про потреби у використанні інших баз даних, зокрема повнотекстових ресурсів, баз даних патентної, ліцензійної та економічної інформації тощо, Міністерство проводить опитування, за результатами якого будуть розглядатися можливі варіанти переформатування доступу до електронних наукових баз даних.

До участі в опитуванні запрошуються науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники закладів вищої освіти, співробітники наукових установ, працівники бібліотек, музеїв, аспіранти та студенти, представники громадських наукових організацій, представники реального сектора економіки, які залучені до проведення досліджень, усі, хто має відношення до сфер наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, займається проведенням наукових досліджень та розробок.

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги