Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Квітень 2019

1. Мясоедов В. В. Lab Practical Exam 4. Medical Helminthology. Slides / В. В. Мясоедов, Ю.А. Садовниченко, Л. Г. Диголь, И. П. Мещерякова, О. Б. Хроменкова. – 2016  [446]

2. Ермоленко Т. И. Антибиотики : лекция для студентов : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ . – 2014 . – 42 слайда.  [251]

3. Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика) : методические указания для студентов к практическому занятию по теме «Графические методы статистического анализа» для подготовки студентов по специальности 7.12010001 «Лечебное дело», 7.12010002 «Педиатрия», 7.12010003 «Медико-профилактическое дело», 7.12010005 «Стоматология» / сост.: В. А. Огнев, Я. И. Головко, И. А. Чухно ; Харьковский национальный медицинский университет. – Харьков : ХНМУ, 2015. – 19 с.  [219]

4. Ермоленко Т. И. Введение в фармакологию. Общая фармакология. Ч. 2. : лекция : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ. – 2014. – 27 слайдов.  [217]

5. Ермоленко Т. И. Антисептические и дезинфицирующие средства : лекция для студентов : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ . – 2014 . – 35 слайдов.   [194]

6. Клодчик М. Р. Ятрогенії: основна їх причина, наслідки і проілактика. Лікарська помилка: визначення, суть, види лікарських помилок / М. Р. Клодчик, Т. В. Ащеулова, К. В. Кисиленко // Сучасні методи діагностики в клініці внутрішніх хвороб та їх етичні аспекти : матеріали VI наукової студентської конференції, присвяченої 60-річчю клінічної бази кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки, Харків, 10 листопада 2016р. / ХНМУ. – Харьков, 2016. – С. 40–41.   [194]

7. Мясоедов В. В. Lab Practical Exam 3. Medical Protozoology. Slides / В. В. Мясоедов, Ю.А. Садовниченко, Л. Г. Диголь, И. П. Мещерякова, О. Б. Хроменкова. – 2016.    [185]

8. Історія хвороби : методична розробка для студентів 4 курсу медичних факультетів медичних вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації / уклад.: Е. Л. Товажнянська, Н. О. Некрасова, О. І. Каук, Є. Т. Соловьова, О. В. Марковська, Г. П. Самойлова ; Харківський національний медичний університет, Кафедра неврології № 2. – Харків, 2015. – 22 с.   [181]

9. Хирургия. Часть I (Модуль 2 Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия): Учебник (для студентов V курсов медицинских факультетов медицинских вузов) / Автор. кол.: В.В.Бойко, В.Н.Лесовой, Л.И.Гончаренко, И.А.Тарабан, И.А.Криворучко и др.; под ред. В.В. Бойко. – Харьков, 2011. – 325 с.   [172]

10. Зубкова Д. О. Досягнення та завдання офтальмології. Функції ока у різному віці. Головні діагностичні методи в офтальмології. Рефракція ока. “Червоне око” – діагностика, невідкладна допомога та профілактика запалення повік, сльозних органів, орбіти, кон`юнктиви, рогівки, судинної оболонки [Електроний ресурс] : [лекція–презентація Power Point] / Д. О. Зубкова ; ХНМУ. – Електр. дані (58 слайдів). – Харків, 2019.   [168]

2019

2018

2017

2016

2015