Наші акції

Untitled-3

 

Березень 2021

1. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – 460 c.   [794]

2. Змертвіння. Некроз. Гангрена. Виразки. Нориці. Сторонні тіла. Тема 19 : методичні вказівки для самостійної роботи студентів. Дисципліна «Загальна хірургія» для студентів ІІІ курсу медичних факультетів. Розділ дисципліни 5. Хірургічна інфекція. Змертвіння / Харківський національний медичний університет, Кафедра загальної хірургії № 1. – Харків, 2018. – 26 с. [376]

3. Дифференциальная диагностика нейроинфекций у детей : методические указания для студентов V–VI курсов, врачей-интернов / сост. : О. Н. Ольховская, С. В. Кузнецов, Т. С. Копейченко, А. Н. Татаркина, Т. С. Кирсанова, Т. С. Жаркова, Е. О. Кучеренко. – Харьков : ХНМУ, 2014. – 36 с. [302]

4. Неврология в таблицах, рисунках и схемах : учебное пособие / И. А. Григорова, Л. В. Тихонова, О. А. Тесленко, А. А. Григорова, А. Р. Ескин, К. А. Лещенко, Е. К. Резниченко. – Изд-е 11, доп. ‒ Харьков : ХНМУ, 2018. – 140 с. [300]

5. Lab Practical Exam 3. Medical Protozoology. Slides / В.В. Мясоедов, Ю.А. Садовниченко, Л.Г. Диголь, И.П. Мещерякова, О.Б. Хроменкова. – Харьков: ХНМУ, 2016. – 3 слайда  [296]

6. Ryzin G. P. Rehabilitation, as inalienable constituent of system to- and postoperative accompaniment of patients with damages of viscerocranium / G. P. Ryzin, A. A. Grigorova, S. N. Grigorov // Актуальные проблемы стоматологии : сборник Республиканской научно-практической конференции с международным участием, Бухара, 8 ноября 2012 года / Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али иби Сино. – Бухоро, 2012. – С. 114–115.  [282]

7. Бережна О. О. Визначення центрального співвідношення щелеп при повній відсутності зубів. Закони артикуляції при конструюванні зубних рядів [Електроний ресурс] : слайд-лекція для студентів 4-го курса стоматологічного факультету : [презентація PowerPoint] / О. О. Бережна ; Харківський національний медичний університет. – Електроні дані. – Харків, 2019. – 49 слайдів  [264]

8. Обмін білків. Перетравлювання й всмоктування. Роль соляної кислоти. Гниття. Загальні реакції перетворення амінокислот : методична розробка лекції з дисциплини "Біологічна хімія" для студентів ІІ курсу медичного факультету / ХНМУ, Кафедра біологічної хімії. – Харків, 2013. – 5 с.   [262]

9. Кнігавко В. Г.  Медична та біологічна фізика: 10 лекцій / В. Г. Кнігавко,   О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко, Л.В. Батюк. – 2018.   [246]

10. Вдовіченко В. Ю. Топографія ниркових пірамід верхнього кінця нирки людини зрілого та похилого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 – Нормальна анатомія / В. Ю. Вдовіченко ; Харківський національний медичний університет МОЗ України. – Харків, 2012. – 25 с. [232]

2021     2020     2019     2018     2017     2016