Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Грудень 2019

Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – 460 c. [1 113]

Knigavko V. Medical and Biological Physics :10 lectures  / V. Knigavko, O. Zaytseva, M. Bondarenko, L.  Batyuk. – Kharkiv, 2018 [541]

Медична та біологічна фізика: 10 лекцій / В. Г. Кнігавко, О.В. Зайцева, М.А. Бондаренко, Л.В. Батюк. – Харьков: ХНМУ, 2018 [501]

A philosophy class (lectures 1-10) / Харьков: ХНМУ, каф. философии, 2016 [269]

Ермоленко Т. И.  Психотропные лекарственные средства : лекция : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ. – 2014. – 87 слайд.  [253]

Ермоленко Т. И. Введение в фармакологию. Общая фармакология. Ч. 2. : лекция : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ. – 2014. – 27 слайдов.  [226]

Хирургия. Часть I (Модуль 2 Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия): учебник (для студентов V курсов медицинских факультетов медицинских вузов) / авт. кол. : В. В. Бойко, В. Н. Лесовой, Л. И. Гончаренко, И. А. Тарабан, И. А. Криворучко [и др.] ; под ред. В. В. Бойко, В. Н. Лесового. – Харьков, 2012. – 440 с.  [222]

Ермоленко Т. И. Лекарственные средства влияющие на функцию дыхания :  лекция : презентация / Т.И. Ермоленко; ХНМУ. – 2015. – 66 слайдов.  [210]

Хроменкова О.Б.  Introduction in Medical Biology. Cell structure: Lecture / Хроменкова О.Б. – Харьков : ХНМУ, 2012. – 9 слайдов. [183]

Гігієна та екологія : методичні матеріали для самостійної роботи студентів 6 курсу з дисципліни. Спеціальність: 7.12010002 – Педіатрія / упоряд.: І. В. Завгородній, М. О. Сидоренко, П. О. Коробчанський, Н. М. Філатова, І. М. Чеховська, О. С. Лалименко, Д. І. Логвінов, Н. П. Біличенко, О. Л. Літовченко, С. М. Байдак, Ю. В. Марюха, Ю. В. Шевченко. – Харків : ХНМУ, 2019. – 80 с.  [177]

2019

2018

2017

2016

2015