Наші акції

Untitled-3

 

Вересень 2020

1. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – 460 c.   [736]

2. Diagnostic Radiology: textbook for medical students, residents, doctors, researches / M.I. Pilipenko, Y.E. Vikman, M.E. Slabodchikov [et al.]. - Kharkiv, 2008. - 260 p.   [446]

3. Хирургия. Часть I (Модуль 2 Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия): учебник (для студентов V курсов медицинских факультетов медицинских вузов) / авт. кол. : В. В. Бойко, В. Н. Лесовой, Л. И. Гончаренко, И. А. Тарабан, И. А. Криворучко [и др.] ; под ред. В. В. Бойко, В. Н. Лесового. – Харьков, 2012. – 440 с.   [384]

4. Гречанина Е. Я. Метионин – незаменимая аминокислота / Е. Я. Гречанина // Клінічна генетика і перинатальна діагностика. – 2013. – № 1. – С. 19–35.   [356]

5. Медична інформатика : підручник для студентів медичних ВНЗ / за ред. В. Г. Кнігавка. − Харків : ХНМУ, 2015. – 240 с.   [350]

6. Неврология в таблицях, рисунках и схемах : учебное пособие / И. А. Григорова, Л. В. Тихонова, О. А. Тесленко, А. А. Григорова, А. Р. Ескин, К. А. Лещенко, Е. К. Резниченко. – Изд-е 11, доп. ‒ Харьков : ХНМУ, 2018. – 140 с.   [340]

7. Введення в хірургію. Гігієна у хірургічному стаціонарі. Робота середнього персоналу в умовах хірургічного відділення. Асептика. Організація роботи в стерилізаційній. Підготовка і стерилізація ріжучих, оптичних, загальнохірургічних інструментів. Стерилізація шовного матеріалу. Організація роботи в чистій перев’язочній. Стерилізація перев’язочного матеріалу і операційної білизни. Організація роботи в операційній. Хірургічна обробка рук хірурга та операційного поля. Тема 1 : методичні вказівки для студентів до проведення практичного заняття. Дисципліна «Загальна хірургія» для студентів ІІІ курсу медичних факультетів. Розділ дисципліни 1. Введення в хірургію. Десмургія. Асептика і антисептика. Особливості догляду за хворими у хірургічному відділенні. Хірургічна операція / Харківський національний медичний університет, Кафедра загальної хірургії № 1. – Харків, 2018. – 17 с.   [306]

8. Сирова Г. О. Комплексоутворення у біологічних системах. Основи хелатотерапії [Електронний ресурс] : лекція 1 : [презентація PowerPoint ] / Г. О. Сирова. – Електр. дан. – Харків, 2018. – 29 слайдів   [298]

9. Рекомендації щодо створення та управління персональним профілем автора в системі Google Академія / укл. Тетяна Павленко ; Наукова бібліотека ХНМУ. – Харків, 2020. – 6 с.   [292]

10. Ермоленко Т. И. Введение в фармакологию. Общая фармакология. Ч. 2. : лекция : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ. – 2014. – 27 слайдов.   [286]

 

 

2019

2018

2017

2016