Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Грудень 2018

1. Knigavko V. Medical and Biological Physics : lectures / Vladimir Knigavko, Olga Zaytseva, Maryna Bondarenko, Liliya Batyuk. - ХНМУ. – 2018   [1267]

2. Fattori di rischio per il diabete diagnosi diabete di tipo 2 nei pazienti con ipertensione / О. A. Kochubiei, T. V. Ashcheulova, O. M. Kovalyova, M. O. Vizir // Italian Science Review. – 2016. – Issue 2 (35). – P. 13–15.  [1266]

3. A philosophy class (lectures 1-10)  [415]

4. Питання експериментальної та клінічної стоматології : збірник наукових праць. – Вип. 13. Актуальна стоматологія. Наука, практика, педагогіка : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю з нагоди 40-річного ювілею стоматологічного факультету Харківського національного медичного університету, Харків, 23 листопада 2018 р. / редкол. : Є. М. Рябоконь (відп. ред.) та ін. ; МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 190 с.  [352]

5. Ермоленко Т. И. Психотропные лекарственные средства: Лекция для студентов. – 2014. – 87 слайдов  [308]

6. Кнігавко В. Г.  Медична та біологічна фізика: лекції / В. Г. Кнігавко,   О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко, Л.В. Батюк. – 2018  [301]

7. Ермоленко Т. И. Введение в фармакологию. Общая фармакология. Ч. 2. : лекция : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ. – 2014. – 27 слайдов.  [294]

8. Хирургия. Часть I (Модуль 2 Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия): учебник (для студентов V курсов медицинских факультетов медицинских вузов) / авт. кол. : В. В. Бойко, В. Н. Лесовой, Л. И. Гончаренко, И. А. Тарабан, И. А. Криворучко [и др.] ; под ред. В. В. Бойко, В. Н. Лесового. – Харьков, 2012. – 440 с. [287]

9. Книгавко В. Г.  Медицинская и биологическая физика: лекции / В. Г. Книгавко,   О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко, Л.В. Батюк. – 2018  [279]

10. Патогенні гриби : методичні вказівки з дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою» до практичних занять для студентів-бакалаврів III-IV курсу за спеціальністю «Лабораторна діагностика» / упорядники: В.В. Мінухін, Т.М. Замазій, Н.І. Коваленко. - Харків : ХНМУ, 2016. – 76 с. [257]

2018

2017

2016

2015

2014