Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Вересень 2019

1. Хирургия. Часть I (Модуль 2 Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия): Учебник (для студентов V курсов медицинских факультетов медицинских вузов) / Автор. кол.: В.В.Бойко, В.Н.Лесовой, Л.И.Гончаренко, И.А.Тарабан, И.А.Криворучко и др.; под ред. В.В. Бойко. – Харьков, 2011. – 325 с.   [430]

2. Diagnostic Radiology: textbook for medical students, residents, doctors, researches / M.I. Pilipenko, Y.E. Vikman, M.E. Slabodchikov [et al.]. - Kharkiv, 2008. - 260 p.  [347]

3. Ковалева О.Н. Пропедевтика внутренней медицины : учебник / О.Н. Ковалева, Н.А. Сафаргалина-Корнилова. – К. : Медицина, 2013. – 752 с.+ илл.   [329]

4. Ермоленко Т. И. Введение в фармакологию. Общая фармакология. Ч. 2. : лекция : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ. – 2014. – 27 слайдов.   [290]

5. Практикум з англійської мови для студентів-медиків (частина І) / укладач І. В. Корнейко. - Харків : ХНМУ, 2009. - 128 с.   [273]

6. Сирова Г. О. Комплексоутворення у біологічних системах. Основи хелатотерапії [Електронний ресурс] : лекція 1 : [презентація PowerPoint ] / Г. О. Сирова. – Електр. дан. (29 слайдів). – Харків, 2018.   [229]

7. М'ясоєдов В. В. Вступ до медичної біології. Організація клітини. Розмноження на клітинному рівні. [Електроний ресурс] : лекція 1 : [презентація PowerPoint] / В. В. М'ясоєдов. – Електроні дані (141 слайд). – Харків, 2019.   [219]

8. Alekseienko R. V. Introduction to Physiology. Membrane theory. Biopotentials : lecture 1 / R. V. Alekseienko ; Kharkiv National Medical University. – 15 p. – Presentation.   [208]

9. Медична та біологічна фізика : підручник для студентів медичних ВНЗ / pа редакцією В. Г. Кнігавка ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2010. – 370 с.   [204]

10. Клодчик М. Р. Ятрогенії: основна їх причина, наслідки і проілактика. Лікарська помилка: визначення, суть, види лікарських помилок / М. Р. Клодчик, Т. В. Ащеулова, К. В. Кисиленко // Сучасні методи діагностики в клініці внутрішніх хвороб та їх етичні аспекти : матеріали VI наукової студентської конференції, присвяченої 60-річчю клінічної бази кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки, Харків, 10 листопада 2016р. / ХНМУ. – Харьков, 2016. – С. 40–41.   [202]

 

2019

2018

2017

2016

2015