Наші акції

Untitled-3

 

Квітень 2020

1. Використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі з дисципліни «Медична хімія» / Г. О. Сирова, С. М. Козуб, С. В. Андрєєва, В. О. Макаров, Т. С. Тішакова, Н. М. Чаленко // Інноваційні технології в системі професійної підготовки студентів в ХНМУ : матеріали XLVIII навчально-методичної конференції, Харків, 10 грудня 2014 р. / ХНМУ. – Харків, 2014. – Вип. 5. – С. 205–207.   [1002]

2. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – 460 c.   [613]

3. Клодчик М. Р. Ятрогенії: основна їх причина, наслідки і профілактика. Лікарська помилка: визначення, суть, види лікарських помилок / М. Р. Клодчик, Т. В. Ащеулова, К. В. Кисиленко // Сучасні методи діагностики в клініці внутрішніх хвороб та їх етичні аспекти : матеріали VI наукової студентської конференції, присвяченої 60-річчю клінічної бази кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки, Харків, 10 листопада 2016р. / ХНМУ. – Харьков, 2016. – С. 40–41.   [496]

4. Lab Practical Exam 4. Medical Helminthology. Slides / В.В. Мясоедов, Ю.А. Садовниченко, Л.Г. Диголь, И.П. Мещерякова, О.Б. Хроменкова. – Харьков: ХНМУ, 2016. – 7 слайдов   [464]

5. Диференціальна діагностика гострих кишкових інфекцій та неінфекційних діарей. Невідкладні стани при гострому діарейному синдромі в інфекційній практиці та їх лікування : методичні вказівки для викладачів / Кафедра інфекційних хвороб ХНМУ. - Харків, 2010.   [240]

6. Схема історії хвороби : робочий зошит для самостійної роботи студентів / упоряд.: Г. М. Кожина, Г. О. Самардакова, Л. М. Гайчук, К. О. Зеленська. – Харків, 2018. – 12 с.   [240]

7. Аномалії розвитку жіночих статевих органів : методичні вказівки для лікарів-інтернів, лікарів акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, педіатрів, сімейних лікарів / упоряд. : І. О. Тучкіна, Л. А. Вигівська, Г. В. Мальцев, Є. В. Благовещенський, С. В. Покришко ; ХНМУ. – Харків : ХНМУ, 2014. – 60 с.   [221]

8. Психіатрія та наркологія (частина 2) : [практикум] : робочий зошит : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів медичного факультету / Г. О. Самардакова, К. О. Зеленська, Т. Ю. Красковська. – Харків, 2019. – 99 с.   [220]

9. Перцева Ж.Н. Иван Данилович Ладный и его вклад в работу ВОЗ по борьбе с натуральной оспой / Ж.Н. Перцева // Медицинская профессура СССР : краткое содержание и материалы докладов научной конференции, 20 мая 2011 г. / РАМН. – М., 2011. – С. 217-219.   [220]

10. Загальна гнійна інфекція. (Сепсис). Ендогенна інтоксикація при гострій хірургічній інфекції. Тема 18 : методичні вказівки для студентів. Дисципліна «Загальна хірургія» для студентів ІІІ курсу медичних факультетів. Розділ дисципліни 5. Хірургічна інфекція. Змертвіння / Харківський національний медичний університет, Кафедра загальної хірургії № 1. – Харків, 2018. – 33 с.   [217]

2019

2018

2017

2016