Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Серпень 2019

1. Хирургия. Часть I (Модуль 2 Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия): учебник (для студентов V курсов медицинских факультетов медицинских вузов) / авт. кол. : В. В. Бойко, В. Н. Лесовой, Л. И. Гончаренко, И. А. Тарабан, И. А. Криворучко [и др.] ; под ред. В. В. Бойко, В. Н. Лесового. – Харьков, 2012. – 440 с.   [165]

2. Терещенко А. А. Морфологические особенности зубчатого ядра мозжечка / А. А. Терещенко, Д. Н. Шиян // Морфологія на сучасному етапі розвитку науки : матеріали наук.-практ. конф., Тернопіль, 5-6 жовтня 2012 р. / Держ. вищий навч. заклад "Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського". - Тернопіль, 2012. - С. 185-186.     [138]

3. Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції : методичні вказівки щодо підготовки студентів 2-го курсу до практичних занять з дисципліни «Фізіологія» / уклад. : Д. І. Маракушин, Л. В. Чернобай, Н. І. Пандікідіс, М. А. Ващук, Р. В. Алексеєнко, І. С. Кармазина, І. М. Ісаєва, О. В. Васильєва, М. П. Кириченко, О. В. Дунаєва, О. М. Сокол, Н. С. Глоба, О. М. Тищенко, Н. М. Маслова, А. В. Гончарова, А. М. Зеленська, М. М. Ковальов, С. В. Шенгер, О. Д. Булиніна. – Харків : ХНМУ, 2018. – 167 с.  [137]

4. Вороніна Р. В. Голос сучасності. Сергій Вікторович Жадан – український поет, прозаїк та есеїст, перекладач (до дня народження) : віртуальна виставка : [презентація PowerPoint] / Р. В. Вороніна. – Електрон. дан. (24 слайди). – Харків, 2019.  [115]

5. Лютенко М. А. Возрастные особенности паравазальных нервов некоторых органов верхнего этажа брюшной полости / М. А. Лютенко, В. В. Черных // Медицина третього тисячоліття : зб. тез міжвуз. конф. молодих вчених та студентів, Харків, 15-16 січня 2013 р. / Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2013. – С. 36.  [112]   

6. Гапоненко В. П. Флавоноиды как активный ингридиент препаратов гипоазтемического и диуретического действия / В. П. Гапоненко, О. Л. Левашова // Урология, андрология, нефрология – 2014 : материалы научно-практической конференции, Харьков, 28–30 мая 2014 г. – Харьков, 2014. – С. 149–151.   [112]

7. Мещанінов Олександр Іванович: 140 років від дня народження доктора медичних наук, професора, почесного голови Харківського обласного і міського товариств хірургів, члена ради професорів Харківського медичного інституту, керівника кафедри хірургії Харківського інституту удосконалення лікарів : презентація / підготувала Л. В. Скрипченко. - Харків, 2019. - 18 слайдів. [108]

8. Практикум з англійської мови для студентів-медиків (частина І) / укладач І. В. Корнейко. - Харків : ХНМУ, 2009. - 128 с.  [105]

9. Неврология в таблицях, рисунках и схемах : учебное пособие / И. А. Григорова, Л. В. Тихонова, О. А. Тесленко, А. А. Григорова, А. Р. Ескин, К. А. Лещенко, Е. К. Резниченко. – Изд-е 11, доп. ‒ Харьков : ХНМУ, 2018. – 140 с.   [104]

10. Ковалева О.Н. Пропедевтика внутренней медицины : учебник / О.Н. Ковалева, Н.А. Сафаргалина-Корнилова. – К. : Медицина, 2013. – 752 с.+ илл.    [100]

2019

2018

2017

2016

2015