Наші акції

Untitled-3

 

Грудень 2017

1. Хирургия. Часть I (Модуль 2 Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия): учебник (для студентов V курсов медицинских факультетов медицинских вузов) / авт. кол. : В. В. Бойко, В. Н. Лесовой, Л. И. Гончаренко, И. А. Тарабан, И. А. Криворучко [и др.] ; под ред. В. В. Бойко, В. Н. Лесового. – Харьков, 2012. – 440 с.  [385]

2. Ермоленко Т. И.  Психотропные лекарственные средства : лекция : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ. – 2014. – 87 слайд.   [373]

3. Ермоленко Т. И. Введение в фармакологию. Общая фармакология. Ч. 2. : лекция : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ. – 2014. – 27 слайдов.  [342]

4. Ковалева О.Н. Пропедевтика внутренней медицины : учебник / О.Н. Ковалева, Н.А. Сафаргалина-Корнилова. – К. : Медицина, 2013. – 752 с.+ илл.   [330]

5. Ермоленко Т. И. Кардиотоники. Антиаритмические лекарственные средства : лекция : презентация / Т.И. Ермоленко; ХНМУ. – 2015. – 26 слайдов  [329]

6. Латинська мова і основи медичної термінології : навчальний посібник для студентів першого курсу медичних навчальних закладів / [І. Р. Іоненко]. – Харків : ХНМУ, 2012. – 100 с.  [292]

7. Ермоленко Т. И. Ненаркотические анальгетики : лекция : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ. – 2014. – 65 слайд. [271]

8. Фоміна Л.В. Культура мовлення медичного працівника /Л.В. Фоміна, А.В. Корнієць // Медицина третього тисячоліття: зб. тез міжвуз. конф. молодих вчених та студентів, Харків, 14 січня 2014 р. / Харк. нац. мед. ун-т. – Х., 2014. – С. 380-381.  [270]

9. Ермоленко Т. И. Противоболевые лекарственные средства анальгетики (analgetica) : лекция : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ. – 2014. – 36 слайдов.  [260]

10. Бачинський Р. О. Біогенні S- та P- елементи, біологічна роль, застосування в медицині : [лекція з медичної хімії для студентів 1 курсу IV медичного факультету спеціальності "Лабораторна діагностика", вересень 2014] / Р. О. Бачинський ; ХНМУ. − Харків, 2014. − 16 с.  [223]

 

2017

2016

2015

2014