Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Жовтень 2022

Бачинський Р. О. Біогенні D- елементи, біологічна роль, застосування в медицині : [лекція з медичної хімії для студентів 1 курсу IV медичного факультету спеціальності "Лабораторна діагностика", вересень 2014] / Р. О. Бачинський ; ХНМУ. − Харків, 2014. − 6 с.   [534]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7664

Педіатричні здобутки сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 130-річчю з дня організації першої кафедри педіатрії в м. Харкові, м. Харків, 13–14 січня 2022 р. / під ред.: М. О. Гончарь, І. О. Саніна, М. І. Стрелкова, О. В. Власенко ; МОЗ України, Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, Харківська обласна асоціація педіатрів, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2022. – 108 с.   [480]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/30632

 

Робочий зошит з медичної хімії для самостійної роботи студентів 1 курсу медичного та стоматологічного факультетів / упоряд.: Г. О. Сирова, В. М. Петюніна, В. О. Макаров, С. М. Козуб, Т. С. Тішакова. – Харків : ХНМУ, 2017. – 72 с.    [434]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22207

Обстеження пацієнта. Схема історії хвороби : методичні вказівки для студентів вищих медичних учбових закладів III–IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів : кишеньковий довідник / уклад.: Т. С. Оспанова, Ж. Д. Семидоцька, О. С. Більченко, І. О. Чернякова, А. Б. Борзенко. – Харків : ХНМУ, 2018. – 46 с.   [366]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20548

Тестові завдання з інфекційних хвороб для підготовки до державного ліцензійного іспиту "Крок-2. Загальна лікарська підготовка" : методичні вказівки для студентів V–VІ курсів медичних ВНЗ / В. М. Козько, А. В. Бондаренко, Д. В. Кацапов, Н. Ф. Меркулова, Г. І. Граділь, К. В. Юрко, О. І. Могиленець, А. В. Сохань, Г. О. Соломенник, О. Є. Бондар, В. Г. Ткаченко, О. М. Винокурова, А. В. Гаврилов, А. А. Кузнецова, О. В. Цико. – Харків : ФОП Воронюк В.В., 2018. – 182 с.   [338]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/21653

Хирургия. Часть I (Модуль 2 Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия): учебник (для студентов V курсов медицинских факультетов медицинских вузов) / авт. кол.: В. В. Бойко, В. Н. Лесовой, Л. И. Гончаренко, И. А. Тарабан, И. А. Криворучко [и др.] ; под ред.: В. В. Бойко, В. Н. Лесового. – Харьков, 2012. – 440 с.   [330]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2137

Бачинський Р. О. Біогенні D- елементи, біологічна роль, застосування в медицині : [лекція з медичної хімії для студентів 1 курсу IV медичного факультету спеціальності "Лабораторна діагностика", вересень 2014] / Р. О. Бачинський ; ХНМУ. − Харків, 2014. − 6 с.   [292]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7664

Перкуссия сердца: определение границ относительной и абсолютнойсердечной тупости, ширины сосудистого пучка, поперечника сердца, конфигурации сердца : методические указания к практическим занятиям студентов по пропедевтике внутренней медицины / сост.: Т. В. Ащеулова, Т. Н. Амбросова, В. И. Смирнова. – Харьков : ХНМУ, 2016. – 12 с.   [278]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14482 

Неврология в таблицах, рисунках и схемах : учебное пособие / И. А. Григорова, Л. В. Тихонова, О. А. Тесленко, А. А. Григорова, А. Р. Ескин, К. А. Лещенко, Е. К. Резниченко. – Изд-е 11, доп. ‒ Харьков : ХНМУ, 2018. – 140 с.   [218]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19910  

Медична інформатика : підручник для студентів медичних ВНЗ / за ред. В. Г. Кнігавка. − Харків : ХНМУ, 2015. – 240 с.   [194]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16712

 

 

2022     2021     2020     2019     2018     2017     2016

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги