Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Квітень 2022

1. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – 460 c.   [808]

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/24891

2. Обстеження пацієнта. Схема історії хвороби : методичні вказівки для студентів вищих медичних учбових закладів III–IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів : кишеньковий довідник / уклад.: Т. С. Оспанова, Ж. Д. Семидоцька, О. С. Більченко, І. О. Чернякова, А. Б. Борзенко. – Харків : ХНМУ, 2018. – 46 с.   [664]

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20548

 

3. Перкуссия сердца: определение границ относительной и абсолютнойсердечной тупости, ширины сосудистого пучка, поперечника сердца, конфигурации сердца : методические указания к практическим занятиям студентов по пропедевтике внутренней медицины / сост.: Т. В. Ащеулова, Т. Н. Амбросова, В. И. Смирнова. – Харьков : ХНМУ, 2016. – 12 с.   [578]

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14482

4. Солонская А. В. Роль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в развитии патологии сердечно-сосудистой системы / А. В. Солонская, Т. Н. Амбросова // Імплементація принципів біоетики у клінічну практику : наукова конференція молодих вчених і студентів, присвячена 210-річчю ХНМУ, Харків, 10 квітня 2015 р. : матеріали конференції. – Харків, 2015. – С. 74.   [524]

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9373

5. Міжкафедральне підвищення кваліфікації з педагогіки [Електроний ресурс] : Круглий стіл, Харків, квітень 2013 р. : [Презентації Power Point] / Г. О. Сирова, Л. Г. Шаповал, Є. Р. Грабовецька, С. В. Андрєєва. – Харків, 2013.   [438]

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/4761  

6. Физиология обмена веществ и энергии. Терморегуляция : учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студ. мед. вузов / В. Г. Самохвалов, О. Д. Булынинна, Е. Н. Сокол, Д. И. Маракушин ; МОЗ Украины, Харк. держ. мед. ун-т. – Харьков : ХАЗ, 2005. – 282 с.   [428]

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2842  

7. Клодчик М. Р. Ятрогенії: основна їх причина, наслідки і профілактика. Лікарська помилка: визначення, суть, види лікарських помилок / М. Р. Клодчик, Т. В. Ащеулова, К. В. Кисиленко // Сучасні методи діагностики в клініці внутрішніх хвороб та їх етичні аспекти : матеріали VI наукової студентської конференції, присвяченої 60-річчю клінічної бази кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки, Харків, 10 листопада 2016р. / ХНМУ. – Харьков, 2016. – С. 40–41.   [376]

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14698

8. Богатырь С. Н. История развития трансплантологии / C. Н. Богатырь, Т. Н. Амбросова // Імплементація принципів біоетики у клінічну практику : наукова конференція молодих вчених і студентів, присвячена 210-річчю ХНМУ, Харків, 10 квітня 2015 р. : матеріали конференції. – Харків, 2015. – С. 29.   [376]

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9365

9. Перкусія серця: визначення меж відносної й абсолютної серцевої тупості, ширини судинного пучка, поперечника серця, конфігурації серця : методичні вказівки до практичних занять студентів з пропедевтики внутрішньої медицини / укладачі: Т. В. Ащеулова, Т. М. Амбросова, В. І. Смирнова. – Харків : ХНМУ, 2018. – 14 с.   [374]

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22044

10. Lab Practical Exam 3. Medical Protozoology. Slides / В.В. Мясоедов, Ю.А. Садовниченко, Л.Г. Диголь, И.П. Мещерякова, О.Б. Хроменкова. – Харьков: ХНМУ, 2016. – 3 слайда   [344]

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12558

 

2021     2020     2019     2018     2017     2016