Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Жовтень 2018

1. Ковалева О.Н. Пропедевтика внутренней медицины : учебник / О.Н. Ковалева, Н.А. Сафаргалина-Корнилова. – К. : Медицина, 2013. – 752 с.+ илл.   [553]

2. Хирургия. Часть I (Модуль 2 Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия): учебник (для студентов V курсов медицинских факультетов медицинских вузов) / авт. кол. : В. В. Бойко, В. Н. Лесовой, Л. И. Гончаренко, И. А. Тарабан, И. А. Криворучко [и др.] ; под ред. В. В. Бойко, В. Н. Лесового. – Харьков, 2012. – 440 с.   [477]

3. Ермоленко Т. И. Введение в фармакологию. Общая фармакология. Ч. 2. : лекция : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ. – 2014. – 27 слайдов.  [370]

4. Ермоленко Т. И. Лекарственные средства влияющие на холинэргическую систему. Холиномиметики. Холиноблокаторы : лекция : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ. – 2014. – 91 слайд.  [296]

5. Латинська мова і основи медичної термінології : навчальний посібник для студентів першого курсу медичних навчальних закладів / [І. Р. Іоненко]. – Харків : ХНМУ, 2012. – 100 с.   [280]

6. М’ясоєдов В.В.  Генетична інформація на організменному рівні. Взаємодія генів: лекція для студентів : презентація / В.В. М’ясоєдов; ХНМУ. – 2015. – 94 слайда.   [273]

7. Ермоленко Т. И. Введение в фармакологию. Развитие лекарствоведения и история фармакологии. Общая фармакология. Ч. 1. : лекция : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ. – 2014. – 107 слайдов. [233]

8. Хронічні ускладнення цукрового діабету: діабетична ретинопатія, нефропатія, нейропатія та діабетична стопа. Особливості перебігу та лікування цукрового діабету у хірургічних хворих та при вагітності : методичні вказівки для студентів / Л.В. Журавльова, Л.Р. Боброннікова, О.І. Цівенко, Т.А. Моїсеєнко та ін. - Харків, 2012. - 32 с.  [206]

9. Ермоленко Т. И. Лекарственные вещества влияющие на адренэргическую систему. Адреномиметики. Адреноблокаторы : лекция для студентов : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ. – 57 слайдов. [204]

10. Медична та біологічна фізика : підручник для студентів медичних ВНЗ / В. Г. Кнігавко, О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко [та ін.] ; за ред. В. Г.Кнігавка. - Харків : ХНМУ, 2013. – 364 с.   [199]

2018

2017

2016

2015

2014