Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Лютий 2020

1. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.) / МОЗ України, Українська медична стоматологічна академія, Жешувський університет, Гуманітарно-технічна академія, Білоруський державний медичний університет, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Харківський національний медичний університет, Льотна академія Національного авіаційного університету. – Полтава : Астрая, 2019. – 460 c. [446]

2. Lab Practical Exam 3. Medical Protozoology. Slides / В.В. Мясоедов, Ю.А. Садовниченко, Л.Г. Диголь, И.П. Мещерякова, О.Б. Хроменкова. – Харьков: ХНМУ, 2016. – 3 слайда   [278]

3. Хирургия. Часть I (Модуль 2 Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия): учебник (для студентов V курсов медицинских факультетов медицинских вузов) / авт. кол. : В. В. Бойко, В. Н. Лесовой, Л. И. Гончаренко, И. А. Тарабан, И. А. Криворучко [и др.] ; под ред. В. В. Бойко, В. Н. Лесового. – Харьков, 2012. – 440 с.   [228]

4. Kondrusik N.Yu. Introduction in topographic anatomy and operative surgery [Electronic data] : [presentation PowerPoint] / N.Yu. Kondrusik. – Electronic data (71 slides). – Kharkiv, 2018.  [221]

5. Knigavko V. Medical and Biological Physics : lectures / Vladimir Knigavko, Olga Zaytseva, Maryna Bondarenko, Liliya Batyuk. - ХНМУ. – 2018   [193]

6. Овсяннікова Г. В. Методичні вказівки з підготовки до складання іспитів з англійської мови для студентів-медиків / упоряд.: Г. В. Овсяннікова, О. Г. Гусак. – Харків : ХНМУ, 2019. – 26 с.   [186]

7. Ермоленко Т. И. Введение в фармакологию. Общая фармакология. Ч. 2. : лекция : презентация / Т. И. Ермоленко ; ХНМУ. – 2014. – 27 слайдов.  [178]

8. Перкусія серця: визначення меж відносної й абсолютної серцевої тупості, ширини судинного пучка, поперечника серця, конфігурації серця : методичні вказівки до практичних занять студентів з пропедевтики внутрішньої медицини / укладачі : Т. В. Ащеулова, Т. М. Амбросова, В. І. Смирнова. – Харків : ХНМУ, 2018. – 14 с.   [172]

9. Робак І.Ю. Організація охорони здоров’я в Харкові за імперської доби (початок XVIII ст.–1916 р.): монографія / І.Ю. Робак. - Х. : ХДМУ, 2007. - 346 с. (іл. 24 с.)   [166]

10. Лесовой В.Н. Отец и сын Бокариусы: жизнь, отданная судебной медицине / В. Н. Лесовой, М. Л. Цымбал, Ж. Н. Перцева, В. А. Ольховский // UNIVERSITATES. Наука и просвещение : научно-популярный журнал. – 2009. – № 2. – С. 12-23.   [166]

2019

2018

2017

2016