Наші акції

Untitled-3

 

Грудень 2020

1. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – 460 c.   [886]

2. Обмін білків. Перетравлювання й всмоктування. Роль соляної кислоти. Гниття. Загальні реакції перетворення амінокислот : методична розробка лекції з дисциплини "Біологічна хімія" для студентів ІІ курсу медичного факультету / ХНМУ, Кафедра біологічної хімії. – Харків, 2013. – 5 с.   [482]

3. Кнігавко В. Г.  Медична та біологічна фізика: 10 лекцій / В. Г. Кнігавко,   О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко, Л.В. Батюк. – 2018.   [424]

4. Хирургия. Часть I (Модуль 2 Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия): учебник (для студентов V курсов медицинских факультетов медицинских вузов) / авт. кол. : В. В. Бойко, В. Н. Лесовой, Л. И. Гончаренко, И. А. Тарабан, И. А. Криворучко [и др.] ; под ред. В. В. Бойко, В. Н. Лесового. – Харьков, 2012. – 440 с.   [308]

5. Неврология в таблицах, рисунках и схемах : учебное пособие / И. А. Григорова, Л. В. Тихонова, О. А. Тесленко, А. А. Григорова, А. Р. Ескин, К. А. Лещенко, Е. К. Резниченко. – Изд-е 11, доп. ‒ Харьков : ХНМУ, 2018. – 140 с.   [300]

6. Materials for preparing to license examination “KROK-1” on special microbiology for English-medium students of the faculties of medicine and dentistry (guidelines for students). Part 3 / M. M. Mishyna, Yu. A. Mozgova, N. I. Kovalenko. – Kharkiv : KNMU, 2018. – 128 p.   [274]

7. Рекомендації щодо створення та управління персональним профілем автора в системі Google Академія / укл. Тетяна Павленко ; Наукова бібліотека ХНМУ. – Харків, 2020. – 6 с.   [266]

8. Практикум з англійської мови для студентів-медиків (частина І) / укладач І. В. Корнейко. – Харків : ХНМУ, 2009. - 128 с.   [264]

9. Терещенкова И. И. Анатомо-физиологические особенности, методика исследования и семиотика заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей: Лекционный материал-презентация [Электронный ресурс] : слайд-лекция для студентов : [презентация PowerPoint] / И. И. Терещенкова. – Харьков, 2017   [264]

10. Дерматовенерология. Ч. 1 : учебное пособие для студентов медицинских вузов IV уровня аккредитации / А. Н. Беловол, С. Г. Ткаченко, Е. Г. Татузян, А. А. Береговая, Н. Л. Колганова, В. Б. Николаева ; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. – Харьков : ХНМУ, 2018. – 84 с.   [258]

2019

2018

2017

2016