Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Січень 2024

1. Немцова В. Д. Цукровий діабет та раптова смерть: вирішені та невирішені питання / В. Д. Немцова // Світ медицини та біології. – 2015. – № 2 (50). – С. 206–211.   [690]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9862

2.  Мещерякова І. П. Сучасний погляд на проблему протозойних захворювань / І. П. Мещерякова, О. С. Бородіна // Мікробіологічні ті імунологічни дослідження в сучасній медицині : матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (Харків, 26 березня 2021 року). – Харків : НФаУ, 2021. – С. 14–16.   [676]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/29296

3. Глобальний тягар хронічних респіраторних захворювань та фактори ризику, 1990–2019 рр.: оновлена інформація з дослідження глобального тягаря хвороб 2019 р. / О. Корж, співробітники GBD 2019 р. щодо хронічних респіраторних захворювань // EClinicalMedicine. – 2023. – Том. 59. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.101936.   [412]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/32262

4. Біловол О. М. Клінічна фармакологія антисекреторних препаратів. Фокус на блокатори Н2-гістамінових рецепторів / О. М. Біловол, І. І. Князькова // Ліки України. – 2019. – № 7. – С. 47–52.   [402]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/25050

5. Socio-psychological aspects of forming emotional burnout among high school teachers = Соціально-психологічні аспекти формування емоційного вигоряння вчителів старших класів / M. O. Tymbota, I. V. Zavgorodnii, N. I. Zavgorodnia, W. A. Kapustnik, S. Darius, I. Boeckelmann // The New Armenian Medical Journal. – 2017. - Vol. 11, N 2. - P. 63-71.   [376]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18205

6. Латинська мова і основи медичної термінології : навчальний посібник для студентів першого курсу медичних навчальних закладів / [І. Р. Іоненко]. – Харків : ХНМУ, 2012. – 100 с.   [366]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12479

7. Тестові завдання з інфекційних хвороб для підготовки до державного ліцензійного іспиту "Крок-2. Загальна лікарська підготовка" : методичні вказівки для студентів V–VІ курсів медичних ВНЗ / В. М. Козько, А. В. Бондаренко, Д. В. Кацапов, Н. Ф. Меркулова, Г. І. Граділь, К. В. Юрко, О. І. Могиленець, А. В. Сохань, Г. О. Соломенник, О. Є. Бондар, В. Г. Ткаченко, О. М. Винокурова, А. В. Гаврилов, А. А. Кузнецова, О. В. Цико. – Харків : ФОП Воронюк В.В., 2018. – 182 с.   [356]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/21653

8. Клінічне значення зміни ферментурії у дітей із хронічними захворюваннями на фоні дисметаболічної нефропатії / Г. С. Сенаторова, Н. І. Макєєва, І. С. Дриль, Т. Ф. Колібаєва, Г. Р. Муратов, О. М. Пушкар // Український журнал нефрології та діалізу. - 2012. - № 1 (33). – С. 54–57   [348]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/2041

9. Анатомо-фізіологічні особливості, методика дослідження та семіотика захворювань шкіри та кістково-м’язової системи у дітей : методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів 3 курсу медичних факультетів / упоряд. : Т. В. Фролова, Н. Ф. Стенкова, І. І. Терещенкова, Н. С. Осман, Г. С. Барчан. – Харків : ХНМУ, 2019. – 44 с.    [340]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/23583

10. Тестові завдання «Крок-1» з мікробіології, вірусології та імунології за темами для медичних та стоматологічного факультетів. 2017 рік / [М. М. Мішина, О. В. Кочнєва] ; Харківський національний медичний університет. – [Харків, 2017]. – 45 с.   [326]

https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17676

 

 

2023     2022     2021     2020     2019     2018

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги