Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Узагальнені результати соціологічного опитування “Соціальна відповідальність у закладах вищої освіти України" (28 квітня-15 травня 2023 р.), участь в якому взяли 2 250 респондентів, серед яких керівники ЗВО, керівники структурних підрозділів, науково-педагогічні та наукові працівники, студенти, аспіранти та докторанти різних за профілем, масштабами, формами власності ЗВО України.

Матеріали корисні для розроблення, організації та впровадження у ЗВО заходів, спрямованих на розвиток соціальної відповідальності, для посилення взаємодії університетів і суспільства, активного залучення університетських спільнот до розв’язання проблем всередині університету та за його межами, застосування знань та збільшення їх впливу на особистісний розвиток, інституційну стійкість, науково-технічний прогрес, соціально-економічний поступ на місцевому, регіональному та національному рівнях в умовах повномасштабної  російської військової агресії та її повоєнного відновлення України як сильної європейської країни.

Інші публікації Інституту вищої освіти НАПН України за посиланням

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги