Наші акції

Untitled-3

 

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки у 2020 році

Кафедра анатомії людини (док. мед проф . наук О.Ю. Вовк)

Вовк, Ю. М. Індивідуальна анатомічна мінливість та її клініко-морфологічне значення / Ю. М. Вовк, О. Ю. Вовк . - Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. - 187 с.   (1 прим.)

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я (зав. каф. проф. В.А. Огнєв)

Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення : матеріали ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (Харків, 24 жовтня 2019 р.) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; ред. кол. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2019. - 145 с.   (3 прим.)

Кафедра іноземних мов (зав. каф. канд. філолог. наук, доцент. І. В. Корнейко)

Англійська мова : завдання до практичних занять для студентів 1 курсу вищих медичних закладів освіти / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; упоряд. І. В. Корнейко. - Харків : ХНМУ, 2019. - 120 с.   (150 прим.)

Англійська мова для медиків : практикум з розвитку навичок усного мовлення (для студентів першого курсу) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад.: І. В. Корнейко, І. В. Кузнецова. - Харків : ХНМУ, 2019. - 44 с.   (150 прим.)

Англійська мова за професійним спрямуванням : завдання до практичних занять для студентів 2 курсу медичного факультету / Міністерство охорони здоров’я України, Харківский національний медичний університет ; упоряд. І. В. Корнейко. - Харків : ХНМУ, 2019. - 108 с.   (150 прим.)

Англійська мова за професійним спрямуванням для медиків : практикум з розвитку навичок усного мовлення (для студентів другого курсу спеціальності «Медицина» / Міністерства охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад.: І. В. Кузнецова, І. В. Корнейко. - Харків : ХНМУ, 2019. - 39 с.   (150 прим.)

Кафедра нейрохірургії (зав. каф. проф. В.О. П’ятикоп)

Нейрохірургія : навчальний посібник / В. О. П'ятикоп, І. О. Кутовий, А. В. Козаченко [та ін.] ; ред. В. О. П'ятикоп. - К. : ВСВ Медицина, 2019. - 150 с.   (1 прим.)

Кафедра судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса ( док. мед. наук проф. В.О. Ольховський)

Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці : матеріали міжнародного «круглого столу» (Харків, 12 грудня 2019 р.) / Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса ; гол. ред. В. Ю. Шепітько; ред. кол.: В. А. Журавель, В. М. Шевчук, Г. К. Авдєєва. - Харків : Право, 2019. -164 с.   (1 прим.)

Кафедра суспільних наук (зав. каф. проф. І.Ю. Робак)

Alkov, V. The anthology on the course "History of Ukraine and Ukrainian culture" / V. Alkov, V. Ilin, I. Robak = Хрестоматія з курсу "Історія України та української культури" / В. А. Альков, В. Г. Ільїн, І. Ю. Робак : учебное пособие. - Kharkiv : KhNMU, 2019. - 92 p.   (1 прим.)

Гольцева, А. П. Менеджмент у лабораторній медицині : навчально-методичний посібник для студентів бакалаврату для спеціальності «Технології медичної діагностики» (денна форма навчання) / А. П. Гольцева ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2019. - 109 с.   (1 прим.)

Короткий хронологічний довідник з курсу «Історія України та української культури» на допомогу студентові : у формі хронологічних таблиць. - Харків : ХНМУ, 2020. - 11 с.   (1 прим.)

Робак, И. Ю. История Украины и украинской культуры : учебник для иностранных студентов / И. Ю. Робак, А. Л. Демочко. - Харків : ФЛП Панов А.Н., 2019. - 189 с.   (1 прим.)

Тлумачний словник-довідник історико-культурологічної термінології для підготовки вітчизняних студентів до семінарських занять [Текст]. - Харків : ХНМУ, 2019. - 27 с.   (1 прим.)

Кафедра терапевтичної стоматології (зав. каф. проф. Є.М. Рябоконь)

Стоматологічна допомога в Україні : аналіз основних показників діяльності за 2018 рік / Н. О. Бакшутова, В. І. Біда, Г. Ф. Білоклицька [та ін.] ; ред.: Ю. В. Вороненко, І. П. Мазур, О. В. Павленко ; Міністерство охорони здоров’я України, Центр медичної статистики МОЗ України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України, Українська військово-медична академія, Асоціація стоматологів України. - Кропивницький : Поліум, 2019. - 175 с.   (1 прим.)

Мазур, І. П. Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології : навчальний посібник / І. П. Мазур, М. В. Хайтович, Л. І. Голопихо. - Київ : ВСВ Медицина, 2018. - 376 с.   (1 прим.)

Кафедра урології, нефрології та андрології ім. професора А.Г. Подрєза (зав. каф. проф. В.М. Лісовий)

Урологія : національний підручник / C. П. Пасєчніков, C. O. Возіанов, В. М. Лісовий [та ін.] ; ред. С. П. Пасєчніков ; Міністерство охорони здоров'я України. - 3-тє вид., випр. і допов. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 423 с.   (1 прим.)

Кафедра хірургії № 2 (доктор мед. наук, проф. І.А. Криворучко)

Хірургічне лікування раку підшлункової залози та периампулярної зони = Хирургическое лечение рака поджелудочной железы и периампулярной зоны = Surgical treatment of pancreatic cancer and cancer of peripancreatic area : стратегічні та тактичні питання / В. В. Бойко , І. А. Криворучко , Є. В. Мушенко , Р. М. Смачило ; худож. С. М. Пущенко ; Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України. - Харків : Промінь, 2019. - 160 с.   (8 прим.)

Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози / В. М. Копчак, В. В. Бойко , І. А. Криворучко [та ін.]. - Харків: Видавець О. А. Мірошниченко, 2019. - 216 с.   (4 прим.)