Наші акції

Untitled-3

 

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки у 2019 році

Кафедра біологічної хімії (зав. каф. проф. Наконечна О. А.)

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з біологічної хімії : для студентів медичних факультетів / O. A. Наконечна, C. O. Стеценко ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2019.

Розділ 3 : Обмін білків і нуклеїнових кислот. - 2019. - 66 с. (10 прим.)

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з біологічної хімії : для студентів стоматологічного факультету / O. A. Наконечна, C. O. Стеценко ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2019.

Розділ 3 : Обмін білків і нуклеїнових кислот. - 2019. - 65 с. (10 прим.)

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я (зав. каф.  проф. Огнєв В. А.)

Надбання сучасної епідеміології та біостатистики як запорука покращання громадського здоров’я в Україні : матеріали науково-практичної конференції (з нагоди 120-річчя від народження З. А. Гуревича, видатного соціал-гігієніста, завідувача кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я ХМІ)(Харків, 18 квітня 2019 р.) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; ред. кол. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2019. - 138 с. (1 прим.)

Соціальна медицина, громадське здоров’я (біостатистика) : методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему «Оформлення результатів статистичного дослідження. Основи підготовки наукової публікації» для підготовки студентів за спеціальностями: 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія» / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад.: В. А. Огнєв, О. А. Мельниченко та ін. - Харків : ХНМУ, 2019. – 21 с. (10 прим.)

Соціальна медицина, громадське здоров’я (біостатистика) : методичні вказівки до практичного заняття на тему «Оформлення результатів статистичного дослідження. Основи підготовки наукової публікації» для студентів спеціальностей: 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія» / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад.: В. А. Огнєв, О. А. Мельниченко та ін. - Харків : ХНМУ, 2019. - 19 с. (10 прим.)

Социальная медицина, общественное здоровье (биостатистика) : методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме «Оформление результатов статистического исследования. Основы подготовки научной публикации» для подготовки студентов по специальности: 222 «Медицина», 228 «Педиатрия», 221 «Стоматология» / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет ; сост.: В. А. Огнев, А. А. Мельниченко и др. - Харьков : ХНМУ, 2019. - 21 с. (10 прим.)

Социальная медицина, общественное здоровье (биостатистика) : методические указания к практическому занятию по теме «Оформление результатов статистического исследования. Основы подготовки научной публикации» для студентов специальностей: 222 «Медицина», 228 «Педиатрия», 221 «Стоматология» / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет ; сост.: В. А. Огнев, А. А. Мельниченко и др. - Харьков : ХНМУ, 2019. - 22  с. (10 прим.)

Dynamic rows (time series) and their analysismethodical developments for teachers to conduct a practical lesson on the course «Social medicine, public health (biostatistics)» for students in the specialty: - 222 "Medicine", - 228 "Pediatrics", - 221 "Dentistry" / comp.: V. A. Ognev, K. G. Pomogaybo, I.  A.  Chukhno. – Kharkiv : KhNMU, 2019. – 16 p. (10 прим.)

Dynamic rows (time series) and their analysis : methodical instructions for students to the practical lesson on the course «Social medicine, public health (biostatistics)» for students in the specialty: - 222 "Medicine", - 228 "Pediatrics", - 221 "Dentistry" / comp.: V. A. Ognev, K. G. Pomogaybo, I.  A.  Chukhno. – Kharkiv : KhNMU, 2019. – 16 p. (10 прим.)

Meаn values, methods of their calculation : methodical developments for teachers to conduct a practical lesson on the course "Social medicine, public health (biostatistics)" for students in the specialty: 222 "Medicine", 228 "Pediatrics", 221 "Dentistry" / comp.: V. A. Ohniev, S. G. Usenko, I. A. Chukhno. - Kharkiv : KhNMU, 2019. - 16 p. (10 прим.)

Mean values, methods of their calculation : methodical instructions for students to the practical lesson on the course " Social medicine, public health (biostatistics)" for students in the specialty: 222 "Medicine", 228 "Pediatrics", 221 "Dentistry" / comp.: V. A. Ohniev, S. G. Usenko, I. A. Chukhno. - Kharkiv : KhNMU, 2019. - 16 p. (10 прим.)

Types of variation series (rows) and methods of their construction : methodical developments for teachers to conduct a practical lesson on the course «Social medicine, public health (biostatistics)» for students in the specialty: - 222 "Medicine", - 228 "Pediatrics", - 221 "Dentistry" / comp.: V. A. Ognev, A. M. Zinchuk, I. A.  Chukhno. – Kharkiv : KhNMU, 2019. – 15 p. (10 прим.)

Types of variation series (rows) and methods of their construction : methodical instructions for students to the practical lesson on the course «Social medicine, public health (biostatistics)» for students in the specialty: - 222 "Medicine", - 228 "Pediatrics", - 221 "Dentistry" / comp.: V. A. Ognev, A. M. Zinchuk, I. A.  Chukhno. – Kharkiv : KhNMU, 2019. – 14 p. (10 прим.)

Screening. Methods for screening tests effectiveness assessment : methodical developments for teachers to conduct a practical lesson on the course «Social medicine, public health (biostatistics)» for students in the specialty: - 222 "Medicine", - 228 "Pediatrics", - 221 "Dentistry" / comp.: V. A. Ognev, I.  A.  Chukhno, G. V. Lisova, I.  S.  Bielievtsova.– Kharkiv : KhNMU, 2019. – 28 p. (10 прим.)

Screening. Methods for screening tests effectiveness assessment : methodical instructions for students to the practical lesson on the course «Social medicine, public health (biostatistics)» for students in the specialty: - 222 "Medicine", - 228 "Pediatrics", - 221 "Dentistry" / comp.: V. A. Ognev, I.  A.  Chukhno, G. V. Lisova, I.  S.  Bielievtsova.– Kharkiv : KhNMU, 2019. – 24 p. (10 прим.)

Social Medicine, Рublic Health (Biostatistics) : methodical instructions for students to the practical lesson on the topic "Graphical methods of thge statistical analysis" for the preparation of students in the specialty: - 222 "Medicine", - 228 "Pediatrics", - 221 "Dentistry" / comp.: V. A. Ognev, A. A. Podrpyadova, I. A. Chukhno. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 18 p. (10 прим.)

Social Medicine, Рublic Health (Biostatistics) : methodical developments for teachers to conduct a practical lesson on the topic "Graphical methods of thge statistical analysis" for the preparation of students in the specialty: - 222 "Medicine", - 228 "Pediatrics", - 221 "Dentistry" / comp.: V. A. Ognev, A. A. Podrpyadova, I. A. Chukhno. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 20 p. (10 прим.)

Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб (зав. каф. проф. Пасієшвілі Л. М.)

Університетська клініка. Мультиморбідність і коморбідність у поліпрофільній лікарні : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (14 березня 2019 року) / редкол. : Л. М. Пасієшвілі та ін.  – Харків : СТИЛЬ-ИЗДАТ, 2019. – 103 с. (1 прим.) 

Кафедра клінічної лабораторної діагностики (зав. каф. Залюбовська О. І.)

Лабораторна діагностика паразитарних інвазій [Текст] : навчальний посібник. - Харків : ФОП Лотох М.І., 2018. - 246 с.   (5 прим.)

Кафедра латинської мови та медичної термінології (зав. каф. доц. Н. В. Дерев’янченко)

Паращук Ю. С. Українсько-латинський словник з акушерства гінекології та суміжних дисциплін / Ю. С. Паращук, Н. В. Дерев’янченко, М. Г. Грищенко, В. Ю. Паращук. – Харків: ХНМУ, 2018. – 224 с. (10 прим.)

Кафедра медичної біоорганічної хімії (зав. каф. проф. Сирова Г. О.)

Карбокситерапия: механизмы, эффекты, применение : справочник / ред. С. М. Дроговоз ; Министерство здравоохранения Украины, Национальный фармацевтический университет. - Харьков : Титул, 2019. - 189 с. (3 прим.)

Мідь – наномідь: хіміко-фармацевтичний аспект : монографія / Г. О. Сирова, В. О. макаров та ін. ; Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет, НТУ «ХПІ». - Харків : ТОВ Планета-Принт, 2019. - 95 с. (3 прим.)

Кафедра медичної та біоорганічної хімії (зав. каф.  проф. Сирова Г. О.)

Карбокситерапия: механизмы, эффекты, применение : справочник / С.  М.  Дроговоз, Х. Зеленкова, С. Ю. Штрыголь [и др.] ; ред. С. М. Дроговоз ; Министерство здравоохранения Украины, Национальный фармацевтический университет. - Харьков : Титул, 2019. - 189 с. (1 прим.)

Кафедра онкології (зав. каф. д.м.н., проф. Старіков В. І.)

Старіков, В. І. Злоякісні пухлини жіночих геніталій : навчальний посібник для студентів 5-го курсу та лікарів-інтернів / В. І. Старіков, О. А. Міхановський ; Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2018. - 58 с. (10 прим.)

Кафедра педіатрії № 2 (зав. каф. проф. Макєєва Н. І. )

Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : матеріали української  науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю (19-20 березня 2019 року) / під ред. Н.І. Макєєвої та ін.  – Харків : ХНМУ, 2019. – 267 с. (10 прим.)

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології (зав. каф. проф. Кожина Г. М.)

Методичні рекомендації з підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок  2» навчальна дисципліна «Психіатрія та наркологія» для студентів 4ꟷ6 курсів IꟷIV медичних факультетів (перелік тестових завдань з обґрунтуванням вірної відповіді) / укладачі: М. М. Хаустов, Г. М. Кожина, Т. П. Мозгова, І. В. Лещина. ꟷ Харків : ХНМУ, 2018. ꟷ 17 с. (5 прим.)

Методические рекомендации по подготовке к лицензионному интегрированному экзамену «Крок 2» по учебной дисциплине «Психиатрия и наркология» для студентов 4-6 курсов V медицинского факультета (перечень тестовых задач с обоснованием правильного ответа) / составители: М. Н. Хаустов, А. М. Кожина, Т.  П. Мозговая, И. В. Лещина. – Харьков : ХНМУ, 2018. ꟷ 14 с. (5 прим.)

Guidelines on preparation for the licensed integrated exam "Krok 2" educational discipline "Psychiatry and narcology" for English medium students of the 4th – 6th course of VI and VII faculties (The list of test items with the justification of the correct answer) / compiled by: G. M. Kozhyna, V. M. Sinayko, I. M. Strelnikova, L. D. Korovina, I. V. Leschina. ꟷ Kharkiv : KhNMU, 2018. ꟷ 12 p. (5 прим.)

Кафедра судової медицини, медичного правознавства  ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса (зав. каф.  проф. Ольховський В. О.)

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квітня 2019 року) / Харків : ХНДІСЕ, 2019. – 508 с. (1 прим.)

Визначення давності настання смерті : монографія / За заг. ред. В. О. Ольховського, Л. Л. Голубовича, В. Т. Бачинського. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. – 229 с. (2  прим.)

Кафедра суспільних наук (зав. каф. д.і.н., проф. Робак І. Ю.)

Альков, В. А. Політологія : навчально-методичний посібник (спеціальність "Соціальна робота" заочної форми навчання) / В. А. Альков, В. Г. Ільїн ; Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2018. - 56 с. (1 прим.)

Альков, В. А. Політологія : навчально-методичний посібник (спеціальність "Лабораторна діагностика") / В. А. Альков, В. Г. Ільїн ; Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2018. - 38 с. (1 прим.)

Альков, В. А. Політологія : навчально-методичний посібник (спеціальність «Здоров’я людини») / В. А. Альков ; Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2018. - 60 с. (1 прим.)

Впровадження інноваційних технологій організації навчального процесу в ХНМУ – провідний шлях підвищення якості вищої медичної освіти : матеріали LII навчально – методичної конференції ХНМУ ( Харків, 30 січня 2019р.) / Міністерство охорони здоров’я України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків: ХНМУ, 2019. – Вип.10. -144 с. (1 прим.)

Минуле та сучасність України: історичний, культорологічний та політолігічний аспект.- Збірка матеріалів студенських наукових досліджень . –Х., 2018 .- Частина III .- 204 с. (1 прим.)

Троценко, О. В. Історія України та української культури : навчально-методичний посібник для спеціальності "Соціальна робота" (заочна форма навчання) / О. В. Троценко ; Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2018. - 78 с. (1 прим.)