Наші акції

Untitled-3

 

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки у 2017 році

Керівництво ХНМУ

Bauermeister, W. Endlich Schmerzfrei mit Trigger-Osteopraktik: das einzigartige behandlungskonzept / W. Bauermeister. - [München] : [Südwest Verlag], [2015]. - 224 S.   (1 прим.)

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases: in 3 vol. Vol. 1: manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / O. M. Bilovol [et al.] ; ed.: O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova; Ministry of Health of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv National Medical University, V. N. Karazin Kharkiv National University. - Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2017. - 228 p.   (2 прим.)

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases: in 3 vol. Vol. 2: manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / O. M. Bilovol [et al.] ; ed.: O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova. - Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2017. - 144 p.   (2 прим.)

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases: in 3 vol. Vol. 3: manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / O. M. Bilovol [et al.] ; ed.: O. M. Bilovol, P. G. Kravchun. - Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2017. - 160 p.   (2 прим.)

Polska w Europie: wczoraj i dziś= Poland in Europe: yesterday and today: 10 lat w Unii Europejskiej. 25 lat przemian. - Wydawnictwo Unitex, 2016. - 223 p.   (1 прим.)

Актуальні питання лабораторної медицини: матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів у рамках якої пройшла ІІ міжвузівська науково-практична конференція для молодих вчених, студентів та лікарів-інтернів  "Сучасні проблеми лабораторної медицини" (Харків, 23 - 24 листопада 2016 р.). - Харків: Харківський національний медичний університет, 2016. - 118 с.   (2 прим.)

Болезнь Эбола и другие геморрагические лихорадки, регулируемые международными медико-санитарными правилами: учебно-методическое пособие / А. В. Бондаренко [и др.]; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2014. - 80 с.   (1 прим.)

Валерій Миколайович Запорожан: творчий шлях. До 70-річчя з дня народження / упоряд. Г. І. Хандрікова. - Одеса : Одеський медуніверситет, 2017. - 240 с.   (1 прим.)

Визначення давності настання смерті: монографія / за заг. ред. В. О. Ольховського, Л. Л. Голубовича. - Харків, 2017. - 168 с.   (1 прим.)

Вовк Ю. Н. Руководство по клинической анатомии с основами хирургии. Ч. I: Голова и шея / Ю. Н. Вовк, О. Ю. Вовк. - Харьков; Рубежное, 2017. - 344 с.   (1 прим.)

Вовк Ю. Н. Руководство по клинической анатомии с основами хирургии. Ч. II: Грудь и живот / Ю. Н. Вовк, О. Ю. Вовк. - Харьков; Рубежное, 2017. - 340 с.   (1 прим.)

Вовк Ю. Н. Руководство по клинической анатомии с основами хирургии. Ч. III: Спина, таз и конечности / Ю. Н. Вовк, О. Ю. Вовк. - Харьков; Рубежное, 2017. - 352 с.   (1 прим.)

Воєнно-польова хірургія: підручник / ред.: Я. Л. Заруцький, В. М. Запорожан . - Одеса : Одеський медуніверситет, 2016. – 416 с.   (1 прим.)

Гречанина, Ю. Б. Метаболические болезни: учебное пособие для студентов высших учебных заведений и врачей-интернов / Ю. Б. Гречанина, Е. Я. Гречанина, С. В. Белецкая. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 204 с.   (1 прим.)

Жовчні нориці. Сучасна концепція лікування / В. В. Бойко [та ін.]. - Харків: Промінь, 2017. - 160 с.   (1 прим.)

Киричек, Л. Т. Лекарственный антистресс в эксперименте (иммобилизация, травма, воспаление) / Л. Т. Киричек, А. В. Перепелица, Р. О. Кальчук. - Харьков, 2016. - 104 с.   (1 прим.)

Медицина неотложных состояний. Т. 7: Травма в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций: избранные клинические лекции / ред. В. В. Никонов [и др.]. - Харьков: ХМАПО, 2014. - 366 с.   (1 прим.)

Медицина неотложных состояний. Т. 8: Травма в чрезвычайных и конфликтных ситуациях: избранные клинические лекции / ред. В. В. Никонов [и др.]. - Харьков: ХМАПО, 2015. - 349 с.   (1 прим.)

Нанонаука. Нанобіологія. Нанофармація / І. С. Чекман [та ін.]. - Київ: Поліграф плюс, 2012. - 327 с.   (1 прим.)

Невідкладна інфектологія: навчальний посібник / за ред. В. М. Козька. - Київ: ВСВ Медицина, 2016. - 120 с.   (1 прим.)

Ожоги и отморожения. Атлас: руководство для практических врачей / Г. А. Олейник, Т. Г. Григорьева, Б. С. Федак [и др.]; Под ред. В. В. Никонова. - Х.: Контраст, 2009. - 144 с.   (1 прим.)

Особливості організації навчально-виховного процесу зі студентами-іноземцями у медичному вузі: матеріали доповідей навчально-методичної конференції 10 квітня 2003 року / Міністерство охорони здоров'я України, Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти, Українська медична стоматологічна академія. - Полтава, 2003. - 280 с.   (1 прим.)

Пробиотики и врачебная практика / А. Е. Абатуров [и др.]. - Харьков: Планета-Принт, 2016. - 126 с.   (1 прим.)

Пропедевтическая медицина в XXI веке: проблемы и перспективы: учебное пособие / Ж. Д. Семидоцкая [и др.]; под ред. Ж. Д. Семидоцкой; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 132 с.   (1 прим.)

Сипливий, В. О. Хірургічне лікування і якість життя хворих на перфоративну гастродуоденальну виразку: монографія / В. О. Сипливий, В. В. Доценко, О. В. Євтушенко. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 105 с.   (1 прим.)

Сирова, Г. О. Фармакокоректори ренін-ангіотензинової системи при емоційному стресі: монографія / Г. О. Сирова. - Харків: Смугаста типографія, 2016. - 128 с.   (1 прим.)

Сложный пациент в педиатрии. Кн. 2 / под ред. А. С. Сенаторовой. - Харьков, 2016. - 257 с.   (1 прим.)

Сміян, І. Світла днина. Кн. 34 / І. Сміян. - Тернопіль, 2017. - 144 с.   (1 прим.)

Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика) / ред.: П. В. Волошин, Н. О. Марута. - Харків: Видавець Строков Д.В., 2016. - 335 с.   (1 прим.)

Сучасний стан та перспективи підготовки лікарів-інтернів у Харківському національному медичному університеті: матеріали XL науково-методичної конференції, присвяченої 210-й річниці Харківського національного медичного університету (23 квітня 2014 р.). - Харків : ХНМУ, 2014. - 100 с.  (1 прим.)

Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв'язку): у 2-х т. Т. 1: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 2017 р. - Тернопіль : ТДМУ, 2017. - 211 с.   (1 прим.)

Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв'язку): у 2-х т. Т. 2: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 2017 р. - Тернопіль: ТДМУ, 2017. - 392 с.   (1 прим.)

Фахова підготовка іноземних громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 лютого 2002 р. / Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Київський національний торговельно-економічний університет, Інститут міжнародного співробітництва. - Київ, 2002. - 250 с.   (1 прим.)

Хижняк Н.И. Гигиена...Санитария...Власть...: эссе / Н. И. Хижняк. -К., 2011. - 319 с.   (1 прим.)

Чайченко, Т. В. Современные подходы к организации питания и физической активности детей с нормальной и избыточной массой тела: учебное пособие / Т. В. Чайченко; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2016. - 100 с.   (1 прим.)

Чекман, І. С. Нанофармакологія / І. С. Чекман. - Київ : Задруга, 2011. - 424 с.   (1 прим.)

Швед, М. І. Сучасні технології та методи кардіореабілітації / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - Київ: Медкнига, 2016. - 143 с.   (1 прим.)

Швед, М. І. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - Київ: Медкнига, 2015. - 152 с.   (1 прим.)

Кафедра акушерства та гінекології №2 (завідувач кафедри проф. Ю. С. Паращук)

Алгоритм діагностики безпліддя з позиції доказової медицини: методичні вказівки для студентів і лікарів-інтернів / упоряд.: М. Г. Грищенко, В. Ю. Паращук. - Харків : ХНМУ, 2017. - 28 с.   (4 прим.)

Безплідність у шлюбі: навчальний посібник / Ю. С. Паращук [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Х.: ХНМУ, 2014. - 126 с.   (5 прим.)

Оперативна гінекологія: навчальний посібник / Ю. С. Паращук [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ХНМУ, 2017. - 148 с.   (5 прим.)

Кафедра біологічної хімії (завідувач кафедри проф. О. А. Наконечна)

Biochemistry of Hormones. Metabolism of Carbohydrates and Lipid. Part. 2: Self-study guide for students of general medicine faculty in biochemistry / comp. O. A. Nakonechna [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2016. - 84 p.   (6 прим.)

Metabolism of proteins and nucleic acids. Part 3: self-study guide for students of general medicine faculty in biochemistry / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp. O. Nakonechna [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 56 p.   (1 прим.)

Functional biochemistry. Part 4: self-study guide for students of general medicine faculty in biochemistry / O. Nakonechna [et al.]; Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 80 p.   (1 прим.)

Клінічна та лабораторна діагностика захворювань: навчальний посібник / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет ; ред.: В. І. Жуков, O. A. Наконечна. - Харків : ХНМУ, 2017. - 320 с.   (2 прим.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по биологической химии (для студентов стоматологического факультета). Ч. 1: Общие закономерности обмена веществ / сост.: О. А. Наконечная, С. А. Стеценко. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 60 с.   (5 прим.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по биологической химии (для студентов медицинских факультетов). Ч. 3: Обмен белков и нуклеиновых кислот / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет; сост.: О. А. Наконечная, С. А. Стеценко. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 68 с.   (1 прим.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по биологической химии (для студентов медицинских факультетов). Ч. 4: Функциональная биохимия / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет; сост.: О. А. Наконечная, С. А. Стеценко. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 84 с.   (1 прим.)

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з біологічної хімії (для студентів медичних факультетів). Ч. 1 : Загальні закономірності обміну речовин  / упоряд.: О. А. Наконечна, С. О. Стеценко. - Харків : ХНМУ, 2017. - 60 с.   (5 прим.)

Кафедра внутрішніх та професійних хвороб (завідувач кафедри проф. В. А. Капустник)

Профессиональные болезни: учебник / В. А. Капустник, И. Ф. Костюк, Г. А. Бондаренко [и др.]; под ред. В. А. Капустника, И. Ф. Костюк. - К.: ВСИ Медицина, 2012. - 502 с.   (260 прим.)

Професійні хвороби: підручник / за ред. В. А. Капустника, І. Ф. Костюк. - К. : ВСВ Медицина, 2011. - 478 с.   (162 прим.)

Кафедра внутрішньої медицини №1 (завідувач кафедри проф. О. Я. Бабак)

Алгоритми в практиці гастроентеролога / за ред. О. Я. Бабака, Н. В. Харченко. - Київ: Бібліотека "Здоров’я України", 2015. - 162 с.   (6 прим.)

Гастроентерологія: у 2-х т. Т. 1: підручник / Міністерство охорони здоров'я України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; за ред. Н. В. Харченко, О. Я. Бабака. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Кіровоград : Поліум, 2016. - 488 с.   (4 прим.)

Гастроентерологія: у 2-х т. Т. 2: підручник / Міністерство охорони здоров'я України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; за ред. Н. В. Харченко, О. Я. Бабака. - 2-ге вид., перероб. та доп. -  Кіровоград: Поліум, 2017. - 432 с.   (4 прим.)

Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов. Т. 1 / Национальная академия медицинских наук Украины, Министерство здравоохранения Украины; под ред. А. Н. Беловола, Г. Д. Фадеенко, О. Я. Бабака. - 4-е изд., доп. -  Киев: Библиотека "Здоровье Украины", 2015. - 542 с.   (1 прим.)

Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов. Т. 2 / Национальная академия медицинских наук Украины, Министерство здравоохранения Украины; под ред. А. Н. Беловола, Г. Д. Фадеенко, О. Я. Бабака. - 4-е изд., доп. -  Киев: Библиотека "Здоровье Украины", 2015. - 446 с.   (3 прим.)

Кафедра внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології (завідувач кафедри проф. П. Г. Кравчун)

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases: in 3 Vol. Vol. 1: Manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / M. Bilovol [et al.] ; ed.: O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova. - Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2017. - 228 p.   (100 прим.)

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases: in 3 Vol. Vol. 2: Manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / O. M. Bilovol [et al.] ; ed.: O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova. - Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2017. - 144 p.   (100 прим.)

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases: in 3 Vol. Vol. 3: Manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / O. M. Bilovol [et al.] ; ed.: O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova. - Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2017. - 160 p.   (100 прим.)

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я (завідувач кафедри проф. В. А. Огнєв)

(у минулому Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я)

История медицины: методические разработки для преподавателей к проведению семинарского занятия по теме "Возникновение медицины и ее развитие в первобытном обществе. Медицина эпохи рабовладельческого строя в странах античного мира" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 20 с.   (5 прим.)

История медицины: методические разработки для преподавателей к проведению семинарского занятия по теме "История Харьковского национального медицинского университета" для подготовки студентов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 22 с.   (5 прим.)

История медицины: методические разработки для преподавателей к проведению семинарского занятия по теме "Медицина раннего, классического и позднего (эпоха Возрождения) Средневековья" / сост.: В. А. Огнев, А. В. Мякина, Е. В. Семененко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 19 с.   (5 прим.)

История медицины: методические разработки для преподавателей к проведению семинарского занятия по теме "Медицина эпохи капитализма (Новое время, середина XVII-нач. XX вв.)" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 18 с.   (5 прим.)

История медицины: методические разработки для преподавателей к проведению семинарского занятия по теме "Ученые-медики Украины" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 13 с.   (5 прим.)

История медицины: методические указания для студентов к семинарскому занятию по теме "История Харьковского национального медицинского университета" для подготовки студентов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 17 с.   (5 прим.)

История медицины: методические указания для студентов к семинарскому занятию по теме "Медицина раннего, классического и позднего (эпоха Возрождения) Средневековья" / сост.: В. А. Огнев, А. В. Мякина, Е. В. Семененко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 15 с.   (5 прим.)

История медицины: методические указания для студентов к семинарскому занятию по теме "Медицина эпохи капитализма (Новое время, середина XVII-нач. XX вв.)" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 16 с.   (5 прим.)

История медицины: методические указания для студентов к семинарскому занятию по теме "Ученые-медики Украины" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 14 с.   (5 прим.)

Економіка охорони здоров'я: методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Економіка охорони здоров'я як наука і предмет викладання" для підготовки студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я ; уклад.: В. А. Огнєв, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2016. - 28 с.   (5 прим.) 

Економіка охорони здоров'я: методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Економічний аналіз діяльності закладів охорони здоров'я" для підготовки студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / уклад.: В. А. Огнєв, О. А. Веретельник, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2016. - 26 с.   (5 прим.

Економіка охорони здоров'я: методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Здоров'я як економічна і соціальна категорія" для підготовки студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я ; уклад.: В. А. Огнєв, В. І. Кравченко, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2016. - 16 с.   (5 прим.)

Економіка охорони здоров'я: методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Економіка охорони здоров'я як наука і предмет викладання" для підготовки студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / уклад.: В. А. Огнєв, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2016. - 27 с.   (5 прим.)

Економіка охорони здоров'я: методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Економічний аналіз діяльності закладів охорони здоров'я" для підготовки студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / уклад.: В. А. Огнєв, О. А. Веретельник, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2016. - 25 с.   (5 прим.)

Економіка охорони здоров'я: методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Здоров'я як економічна і соціальна категорія" для підготовки студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / уклад.: В. А. Огнєв, В. І. Кравченко, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2016. - 15 с.   (5 прим.)

Історія медицини: методичні вказівки для студентів до семінарського заняття за темою "Виникнення медицини, її розвиток у первісному суспільстві. Медицина Стародавнього Світу" для підготовки студентів за спеціальностями 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 221 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 18 с.   (5 прим.

Історія медицини: методичні вказівки для студентів до семінарського заняття за темою "Медицина Нового часу середини XVII-початку XX ст." для підготовки студентів за спеціальностями 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 221 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків: ХНМУ, 2017. - 17 с.   (5 прим.)

Історія медицини: методичні вказівки для студентів до семінарського заняття за темою "Медицина Середньовіччя та за доби Відродження" для підготовки студентів за спеціальностями 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 221 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 16 с.   (5 прим.)

Історія медицини: методичні розробки для викладачів до проведення семінарського заняття за темою "Медицина Нового часу середини XVII-початку XX ст." для підготовки студентів за спеціальностями 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 221 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків: ХНМУ, 2017. - 19 с.   (5 прим.)

Історія медицини: методичні розробки для викладачів до проведення семінарського заняття за темою "Виникнення медицини, її розвиток у первісному суспільстві. Медицина Стародавнього Світу" для підготовки студентів за спеціальностями 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 221 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 20 с.   (5 прим.)

Історія медицини: методичні розробки для викладачів до проведення семінарського заняття за темою "Медицина Середньовіччя та за доби Відродження" для підготовки студентів за спеціальностями 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 221 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 15 с.   (5 прим.)

Історична спадщина та сучасні аспекти забезпечення громадського здоров'я в Україні: матеріали науково-практичної конференції з нагоди 140-річчя від дня народження С. А. Томіліна (1877-1952), видатного соціал-гігієніста та демографа, завідувача кафедри соціальної гігієни Харківського медичного інституту, 25 жовтня 2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2017. - 160 с.   (5 прим.)

Історичні та медико-соціальні аспекти охорони здоров’я в Україні: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю з дня народження П. Т. Петрова, завідувача кафедри історії медицини (1948-1957 рр.) Харківського медичного інституту (Харків, 23 листопада 2016 р.). - Харків: Харківський національний медичний університет, 2016. - 147 с.   (5 прим.)

Основні засади нормативно-правового забезпечення у сфері охорони здоров'я: методичні рекомендації для студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я. - Харків: ХНМУ, 2017. - 44 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Відносні величини і методика їх визначення" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, К. Г. Помогайбо, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 24 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Графічні методи статистичного аналізу" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 20 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Динамічні ряди та методика їх аналізу" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, К. Г. Помогайбо, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 15 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Індекси та індексний метод в статистичних дослідженнях" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: І. А. Чухно, В. А. Огнєв. - Харків : ХНМУ, 2017. - 23 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Історія становлення та розвитку біостатистики як самостійної науки" для підготовки студентів за спеціальностями 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, А. А. Подпрядова, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 22 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Метод стандартизації та його застосування в практичній охороні здоров'я" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, А. А. Подпрядова, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 21 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Методичні основи біостатистики та її роль для системи охорони здоров'я" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, П. О. Трегуб, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 17 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Організація та проведення статистичного дослідження, його етапи" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, П. О. Трегуб, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 18 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Середні величини, методика їх обчислення" для підготовки студентів за спеціальностями 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, С. Г. Усенко, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 16 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Характеристика варіації досліджуваної ознаки" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, А. М. Зінчук, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 19 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Відносні величини і методика їх визначення" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, К. Г. Помогайбо, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 27 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Графічні методи статистичного аналізу" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 7 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Динамічні ряди та методика їх аналізу" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, К. Г. Помогайбо, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 8 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Індекси та індексний метод в статистичних дослідженнях" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: І. А. Чухно, В. А. Огнєв. - Харків : ХНМУ, 2017. - 28 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Історія становлення та розвитку біостатистики як самостійної науки" для підготовки студентів за спеціальностями 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, А. А. Подпрядова, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 9 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Метод стандартизації та його застосування в практичній охороні здоров'я" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, А. А. Подпрядова, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 10 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Методичні основи біостатистики та її роль для системи охорони здоров'я" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, П. О. Трегуб, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 11 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Організація та проведення статистичного дослідження, його етапи" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, П. О. Трегуб, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 12 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Середні величини, методика їх обчислення" для підготовки студентів за спеціальностями 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, С. Г. Усенко, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 13 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Характеристика варіації досліджуваної ознаки" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, А. М. Зінчук, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 14 с.   (5 прим.)

Экономика здравоохранения: методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Здоровье как экономическая и социальная категория" для подготовки студентов 6 курсов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост.: В. А. Огнев, В. И. Кравченко, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 16 с.   (5 прим.)

Экономика здравоохранения: методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Экономика здравоохранения как наука и предмет преподавания" для подготовки студентов 6 курсов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост.: В. А. Огнев, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 32 с.   (5 прим.)

Экономика здравоохранения: методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Экономический анализ деятельности учреждений здравоохранения" для подготовки студентов 6-х курсов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост.: В. А. Огнев, Е. А. Веретельник, И. А. Чухно. - Харьков : ХНМУ, 2017. - 27 с.   (5 прим.)

Экономика здравоохранения: методические указания для студентов к практическому занятию по теме "Здоровье как экономическая и социальная категория" для подготовки студентов 6 курсов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост.: В. А. Огнев, В. И. Кравченко, И. А. Чухно. - Харьков : ХНМУ, 2017. - 15 с.   (5 прим.)

Экономика здравоохранения: методические указания для студентов к практическому занятию по теме "Экономика здравоохранения как наука и предмет преподавания" для подготовки студентов 6 курсов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост.: В. А. Огнев, И. А. Чухно. - Харьков : ХНМУ, 2017. - 28 с.   (5 прим.)

Экономика здравоохранения: методические указания для студентов к практическому занятию по теме "Экономический анализ деятельности учреждений здравоохранения" для подготовки студентов 6-х курсов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост.: В. А. Огнев, Е. А. Веретельник, И. А. Чухно. - Харьков : ХНМУ, 2017. - 26 с.   (5 прим.)

Кафедра дерматології, венерології і СНІДу (завідувач кафедри проф. А. М. Дащук)

Дащук, А. М. Венерические болезни (Инфекционные болезни, передающиеся половым путем) / А. М. Дащук. - Харьков: С.А.М., 2016. - 271 с.   (1 прим.)

Дащук, А. М. ВИЧ/СПИД инфекция: монография / А. М. Дащук, Л. И. Черникова. - Харьков: С.А.М., 2015. - 245 с.   (1 прим.)

Дащук, А. М. Кожные болезни / А. М. Дащук. - Харьков: Водный спектр, 2017. - 204 с.   (1 прим.)

Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології (завідувач кафедри проф. Ю. В. Пащенко)

Лапшин, В. Не стереть из памяти / В. Лапшин. - Харьков, 2017. - 144 с.   (1 прим.)

Кафедра епідеміології (завідувачкафедрипроф. Т. О. Чумаченко)

Інфекційний контроль та актуальні проблеми інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги: матеріали науково-практичної конференції, присвячено 135-річчю з дня народження Олександра Флемінга, бактеріолога, лауреата Нобелевської премії, винахідника першого антибіотика пеніциліну (Харків, 16 листопада 2016 року) / ред. Т. О. Чумаченко . - Харків : Харківський національний медичний університет, 2016. – 106 с. (7 прим.)

Чумаченко, Т. О. Імунопрофілактика інфекційних хвороб (лекції): навчальний посібник / Т. О. Чумаченко, В. І. Задорожна, А. П. Подаваленко. - Харків, 2016. - 350 с.   (2 прим.)

Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб (завідувач кафедри проф. Л. М. Пасієшвілі)

Патологія суглобів з позицій поліпрофільного підходу: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 17 березня 2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2017. - 124 с.   (1 прим.)

Кафедра інфекційних хвороб (завідувач кафедри проф. В. М. Козько)

Acute intestinal infections: textbook for medical foreign students / V. N. Kozko [et al.]. - Kharkiv: Kharkiv State Medical University, 2017. - 139 p.   (10 прим.)

Матеріали до семінарських занять для керівників бази стажування лікарів-інтернів та лікарів-інтернів спеціальності "Інфекційні хвороби". Ч. 1: навчально-методичний посібник / упоряд.: В. М. Козько, Г. О. Соломенник. - Харків : ХНМУ, 2016. - 104 с.   (3 прим.)

Матеріали до семінарських занять для керівників бази стажування лікарів-інтернів та лікарів-інтернів спеціальності "Інфекційні хвороби". Ч. 2: навчально-методичний посібник / упоряд. В. М. Козько [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2016. - 100 с.   (3 прим.)

Тестові завдання з інфекційних хвороб для підготовки до державного ліцензійного іспиту "Крок-2. Загальна лікарська підготовка": методичні вказівки для вітчизняних та іноземних студентів 5-6 курсів медичних ВНЗ / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2016. - 128 с.   (10 прим.)

Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней: учебное пособие / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 99 с.   (10 прим.)

Федорченко, С. В. Хроническая HCV-инфекция / С. В. Федорченко. - Киев: ВСИ Медицина, 2010. - 272 с.   (1 прим.)

Кафедра клінічної лабораторної діагностики (завідувач кафедри проф. О. І. Залюбовська)

Актуальні питання лабораторної медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 65-річчю створення Харківського медичного товариства клінічної лабораторної діагностики, 09-10 листопада 2017 / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Харківське медичне товариство клінічної лабораторної діагностики, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги. - Харків, 2017. - 131 с.   (2 прим.)

Кафедра медичної та біологічної хімії (завідувач кафедри проф. Г. О. Сирова)

Acid-Base Equilibrium in the Organism. pH og Biological Liquids: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 24 p.   (1 прим.)

Amino Acids, Peptides, Proteins: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 25 p.   (1 прим.)

Biological Role of the Chemical Element: materials of conference of first year students, 24 february, 2017 / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Depart. of Med. and Bioorganic Chemistry; comp. H. O. Syrova [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 36 p.   (1 прим.)

Buffer System, Their Composition, Properties. Buffer System of the Organism: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 16 p.   (1 прим.)

Carbohydrates: Monosaccharides. Oligo-and Polysaccharides: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 25 p.   (1 прим.)

Chemical thermodynamics: methodical instruction for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 38 p.   (1 прим.)

Chemistry. Ecology. Medicine: materials of conference of first year students, 17 february, 2017 / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Depart. of Med. and Bioorganic  Chemistry; comp. H. O. Syrova [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 52 p.   (1 прим.)

Chemistry in Medicine: materials of conference of first year students / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Depart. of Med. and Bioorganic  Chemistry ; comp. H. O. Syrova [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 48 p.   (1 прим.)

Fundametals of Structure and Reactivity of Organic Compounds: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 44 p.   (1 прим.)

Fundamentals of Titrimetric Analysis. Preparation and Standardization of NAOH Operating Solution: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 24 p.   (1 прим.)

Gastric Juice Acidity Determination and Tap Water Hardness Determination: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 16 p.   (1 прим.)

Heterocyclic Compunds. Nucleic Acids and Their Structural Components: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 24 p.   (1 прим.)

Hydroxy-and Oxoacids. Heterofunctional Compounds of Benzene Seres - Metabolites and Parent Structures of Medicines: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 25 p.   (1 прим.)

Kinetics of Biochemical Reactions and Catalysis. Chemical Equilibrium: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 26 p.   (1 прим.)

Main Types and Mechanisms of the Reactions in Organic Chemistry: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 30 p.   (1 прим.)

Oxidation-Reduction Reactions. Electrode Potentials and Mechanism of Their Origin. Role of Electrochemical Phenomena in Biological Processes. Potentiometry: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 28 p.   (1 прим.)

Overview of the Biogenic Elements. Complex Formation in Biological System: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 38 p.   (1 прим.)

Preparation, Purification and Properties of Colloidal Solutions. Coagulation of Colloidal Solutions: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 28 p.   (1 прим.)

Properties of Biopolymers Solutions. Isoelectric Point of Protein. Defence of the Course Paper ''Chemistry of Biogenic Elements'': methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 33 p.   (1 прим.)

Saponifiable Lipids: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 15 p.   (1 прим.)

Sorption of Biologically-Active Substances at a Phase Interface. Ion Exchange. Chromatography: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 16 p.   (1 прим.)

Values Characterizing Quantitative Composition of Solutions, Preparation of Solutions. Colligative Properties of Solutions: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 24 p.   (1 прим.)

Аминокислоты, витамины и препараты, их содержащие: материалы I студенческой межфакультетской конференции первокурсников по биоорганической химии (г. Харьков, май, 2013 г.) / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра медицинской и биоорганической химии. - Х.: ХНМУ, 2013. - 96 с.   (1 прим.)

Аминокислоты, пептиды, белки: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 26 с.   (1 прим.)

Амінокислоти, пептиди, білки: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 30 с.   (1 прим.)

Биологическая и биоорганическая химия. Кн. 1: Биоорганическая химия: учебник для студентов вузов / Б. С. Зименковский [и др.]; ред.: Б. С. Зименковский, И. В. Ниженковская. - Киев: ВСИ Медицина, 2017. - 295 с.   (1 прим.)

Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн. Кн. 1: Біоорганічна хімія: підручник / Б. С. Зіменковський [та ін.] ; за ред. Б. С. Зіменковського, І. В. Ніженковської. - К. : Медицина, 2014. - 272 с.   (4 прим.)

Биогенная роль элементов. Химия. Экология. Медицина: Материалы II студенческой конференции / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра медицинской и биоорганической химии. - Х.: ХНМУ, 2011. - 136 с.   (2 прим.)

Биологически активные гетероциклические соединения. Аминокислоты: материалы II студенческой межфакультетской конференции первокурсников по биоорганической химии, посвященной 180-летию со дня рождения Д.И. Менделеева и 65-летию со дня смерти Ю.О.

Буферні системи, їх склад, властивості. Буферні системи організму: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з медичної хімії / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2017. - 18 с.   (1 прим.)

Буферные системы, их состав, свойства. Буферные системы организма: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по медицинской химии / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 18 с.   (1 прим.)

Величини, що характеризують кількісний склад розчинів. Приготування розчинів. Колігативні властивості розчинів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ХНМУ, 2017. - 26 с.   (1 прим.)

Величины, характеризующие количественный состав растворов. Приготовление растворов. Коллигативные свойства растворов: методические указания для самостоятельной работы студентов 1 курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 26 с.   (1 прим.)

Визначення кислотності шлункового соку та жорсткості водопровідної води: методичні вказівки для самостійної роботи студентів І курсу з дисципліни «Медична хімія» / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет; уклад. Г. О. Сирова [та ін.]. - Харків: ФОП Томенко Ю. І., 2017. - 15 с.   (1 прим.)

Відомі хіміки світу. Іменні реакції: матеріали студентської конференції, присвяченої пам'яті проф. Петюніна Г.П., III медичний факультет, 1 курс, 16.02.2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра медичної і біоорганічної хімії. - Харків : ХНМУ, 2017. - 48 с.   (1 прим.)

Властивості розчинів біополімерів. Ізоелектрична точка білка. Захист курсової роботи «Хімія біогенних елементів»: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з дисципліни «Медична хімія» / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ФОП Томенко Ю. І., 2017. - 34 с.   (1 прим.)

Вуглеводи. Оліго- та полісахариди: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 30 с.   (1 прим.)

Габеля (г. Харьков, апрель-май 2014 г.) / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра медицинской и биоорганической химии. - Х.: ХНМУ, 2014. - 154 с.   (2 прим.)

Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты и их структурные компоненты: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 26 с.   (1 прим.)

Гетероциклічні сполуки. Нуклеїнові кислоти та їх структурні компоненти: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ХНМУ, 2013. - 30 с.   (1 прим.)

Гидрокси- и оксокислоты. Гетерофункциональные соединения бензольного ряда. Метаболиты и родоначальники лекарственных средств: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 26 с.   (1 прим.)

Гідрокси- та оксокислоти. Гетерофункціональні сполуки бензольного ряду. Метаболіти та родоначальники лікарських засобів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 26 с.   (1 прим.)

Глина: экологический, медико-биологический и культурный аспекты / И. С. Чекман [и др.]. - Киев; Харьков, 2017. - 172 с.   (1 прим.)

Загальні відомості про біогенні елементи. Комплексоутворення у біологічних системах: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з дисципліни «Медична хімія» / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ФОП Томенко Ю. І., 2017. - 33 с.   (1 прим.)

Інноваційні хімічні технології в стоматології: матеріали студентської конференції, присвяченої Всесвітньому дню стоматолога, 08.02.2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра медичної та біоорганічної хімії. - Харків : ХНМУ, 2017. - 28 с.   (1 прим.)

Кінетика біохімічних реакцій. Хімічна рівновага. Добуток розчинності: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ХНМУ, 2017. - 34 с.   (1 прим.)

Кинетика биохимических реакций. Химическое равновесие. Произведение растворимости: методические указания для самостоятельной работы студентов 1 курса по дисциплине «Медицинская химия» / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ФОП Томенко Ю. І., 2017. - 37 с.   (1 прим.)

Кислотно-основна рівновага в організмі. Водневий показник біологічних рідин: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни «Медична хімія» / Міністерство охорони здоров’я України. - Харків: ФОП Томенко Ю. І., 2017. - 30 с.   (1 прим.)

Кислотно-основное равновесие в организме. Водородный показатель биологических жидкостей: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по дисциплине «Медицинская химия» / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ФОП Томенко Ю. І., 2017. - 31 с.   (1 прим.)

Ліпіди що омиляються: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 17 с.   (1 прим.)

Мінерали-скарби Землі: матеріали студентської конференції, II медичний факультет, 1 курс, 13.02.2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра медичної і біоорганічної хімії. - Харків : ХНМУ, 2017. - 40 с.   (1 прим.)

Общие сведения о биогенных элементах. Комплексообразования в биологических системах: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по дисциплине «Медицинская химия» / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ФОП Томенко Ю. І., 2017. - 33 с.   (1 прим.)

Одержання, очистка та властивості колоїдних розчинів. Коагуляція колоїдних розчинів. Колоїдний захист: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з медичної хімії / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ХНМУ, 2017. - 30 с.   (1 прим.)

Окиснювально-відновні реакції. Електродні потенціали та механізми їх виникнення. Роль електрохімічних явищ у біологічних процесах. Потенціометрія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 34 с.   (1 прим.)

Окислительно-восстановительные реакции. Электродные потенциалы и механизм их возникновения. Роль электрохимических явлений в биологических процессах. Потенциометрия: методические указания для самостоятельной работы студентов 1 курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 30 с.   (1 прим.)

Омыляемые липиды: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 17 с.   (1 прим.)

Определение кислотности желудочного сока и жесткости водопроводной воды: методические указания для самостоятельной работы студентов 1 курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 14 с.   (1 прим.)

Основи будови та реакційної здатності органічних сполук: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 49 с.   (1 прим.)

Основи титриметричного аналізу. Приготування та стандартизація робочого розчину NaOH: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з медичної хімії / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ФОП Томенко Ю. І., 2017. - 26 с.   (1 прим.)

Основы титриметрического анализа. Приготовление и стандартизация рабочего раствора NаOH: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по медицинской химии / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ФОП Томенко Ю. І., 2017. - 26 с.   (1 прим.)

Основні типи та механізми реакцій в органічній хімії: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 30 с.   (1 прим.)

Основные типы и механизмы реакций в органической химии: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2014. - 33 с.   (1 прим.)

Основы строения и реакционной способности органических соединений: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 49 с.   (1 прим.)

Получение, очистка и свойства коллоидных растворов. Коагуляция коллоидных растворов. Коллоидная защита: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по медицинской химии / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 26 с. (1 прим.)

Свойства растворов биополимеров. Изоэлектрическая точка белков. Защита курсовой работы «Химия биогенных элементов»: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по дисциплине «Медицинская химия» / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ФОП Томенко Ю. І., 2017. - 34 с.   (1 прим.)

Сорбція біологічно-активних речовин на межі розподілу фаз. Іонний обмін. Хроматографія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни «Медична хімія» / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ФОП Томенко Ю. І., 2017. - 17 с.   (1 прим.)

Сорбция биологически активных веществ на границе раздела фаз. Ионный обмен. Хроматография: методические указания для самостоятельной работы студентов 1 курса по дисциплине «Медицинская химия» / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ФОП Томенко Ю. І., 2017. - 18 с.   (1 прим.)

Углеводы: моносахариды. Олиго- и полисахариды: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 22 с.   (1 прим.)

Химия в стоматологии: материалы студенческой конференции, посвященной Всемирному дню науки, 01.11.2016 г. / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра медицинской и биоорганической химии. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 20 с.   (1 прим.)

Химия. Экология. Медицина: материалы IV студенческой межфакультетской конференции первокурсников (г. Харьков, февраль, 2013 г.) / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра медицинской и биоорганической химии. - Х.: ХНМУ, 2013. - 108 с.   (2 прим.)

Химия. Экология. Медицина: материалы V студенческой межфакультетской конференции первокурсников, посвященной 110-й годовщине со дня рождения Е.М. Гапона / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра медицинской и биоорганической химии. - Х.: ХНМУ, 2014. - 176 с.   (2 прим.)

Хімічна термодинаміка: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 38 с.   (1 прим.)

Химическая термодинамика: методические указания для самостоятельной работы студентов 1 курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 38 с.   (1 прим.)

Хімія біогенних елементів: матеріали студентської конференції, IV медичний факультет, I курс, 09.02.2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра медичної і біоорганічної хімії. - Харків : ХНМУ, 2017. - 48 с.   (1 прим.)

Хімія в косметології: матеріали IV наукової конференції студентів-бакалаврів, 12.01.2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра медичної і біоорганічної хімії. - Харків : ХНМУ, 2017. - 48 с.   (1 прим.)

Хімія в спорті: матеріали студентської конференції, присвяченої 190-річчю від дня народження М.М. Бекетова, I медичний факультет, 2 курс, група 16К, 06.01.2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра медичної і біоорганічної хімії. - Харків : ХНМУ, 2017. - 28 с.   (1 прим.)

Хімія. Екологія. Медицина: матеріали студентської конференції, I та V медичний факультети, 1 курс, 15.02.2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра медичної і біоорганічної хімії. - Харків : ХНМУ, 2017. - 40 с.   (1 прим.)

Хімія. Токсикологія. Патофізіологічний і медичний аспекти [Текст] : матеріали міжкафедральної наукової конференції студентів-бакалаврів (IV медичний факультет) 10 січня 2014 р. - Х., 2014. - 32 с.   (5 прим.)

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології (завідувач кафедри проф. В. В. Мінухін)

Інформаційні матеріали для підготовки до ліцензійного екзамену "Крок-1" з мікробіології, вірусології та імунології для студентів медичного та стоматологічного факультетів: методичні вказівки / Харківський національний медичний університет, Кафедра мікробіології, вірусології та імунології. - Харків, 2016. - 160 с.   (2 прим.)

Морфология и физиология микроорганизмов. Инфекция. Иммунитет: методические указания для студентов II курса медицинского факультета. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 122 с.   (2 прим.)

Морфология и физиология микроорганизмов. Инфекция. Иммунитет: методические указания для студентов II курса стоматологического факультета. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 107 с.   (2 прим.)

Общая и специальная вирусология: методические указания для студентов III курсов медицинских факультетов. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 136 с.   (2 прим.)

Протоколы практических занятий по микробиологии, вирусологии и иммунологии / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2016. - 136 с.   (2 прим.)

Materials for preparing to license examination "KROK-1" on microbiology, virology and immunology for English-medium students of the faculties of medicine and dentistry: guidelines for students / V. V. Minukhin [et al.] ; Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Department of microbiology, virology and immunology. - Kharkiv: KNMU, 2015. - 121 p.   (2 прим.)

Standard protocols to Laboratory Classes in Microbiology, Virology and Immunology: for the II and III English media students / A. Ya. Tsyganenko [et al.]; Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Department of microbiology, virology and immunology. - Kharkiv: KNMU, 2016. - 124 p.   (2 прим.)

Кафедра онкології (завідувач кафедри проф. В. І. Старіков)

Clinical  Oncology: textbook / ed.: V. I. Starikov, A. S. Khodak, K. V. Barannikov. - Kharkov, 2013. - 206 p.   (5 прим.)

General Oncology: textbook / ed.: V. I. Starikov, A. S. Khodak. - Kharkov, 2017. - 56 p.   (10 прим.)

Стариков В.И. Общая онкология: учеб. пособ. / В. И. Стариков. - Х. : Катран КПК, 2006. - 72 с.   (8 прим.)

Стариков, В. И. Опухоли головы и шеи: учебное пособие для студентов / В. И. Стариков, А. В. Мужичук; Харьковский национальный медицинский университет. – Х.: ХНМУ, 2014. - 68 с.   (8 прим.)

Хронофармакология для врача, провизора и студента: учебник-справочник / ред. С. М. Дроговоз. - Харьков: ТИТУЛ, 2016. - 373 с.   (3 прим.)

Дитяча онкологія: підручник / ред.: О. С. Дудніченко, Г. І. Климнюк. - Харків: Факт, 2013. - 399 с.   (2 прим.)

Пухлини малого таза (рак прямої кишки, рак передміхурової залози): методичні рекомендації / уклад.: В. І. Стариков, В. П. Старенький, Н. В. Білозір. - Харків : ХНМУ, 2017. - 17 с.   (20 прим.)

Рак легені (епідеміологія, діагностика, лікування): методичні рекомендації / уклад.: В. І. Старіков, В. П. Старенький, Н. В. Білозор. - Харків : ХНМУ, 2017. - 14 с.   (20 прим.)

Кафедра педіатрії № 1 та неонатології (завідувач кафедри проф. М. О. Гончарь)

III Конгресс педиатров-нефрологов России: материалы конгресса 2-4 декабря 2003 г. - СПб., 2003. - 178 с.   (1 прим.)

XX Национальный конгресс по болезням органов дыхания: сборник трудов конгресса, 16-19 ноября 2010 г. / под ред. А. Г. Чучалина. - Москва, 2010. - 560 с.   (1 прим.)

Дегтярева, И. И. Дуфалак™. Классическое применение и перспективы / И. И. Дегтярева, С. В. Скопиченко. - Киев: ЗАО "Атлант ЮЭмСи", 2003. - 236 с.   (1 прим.)

Диференційна діагностика жовтяниць у дітей: методичні вказівки для студентів 5-го та 6-го курсів вищих медичних закладів освіти III - IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів сімейної практики / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 23 с.   (5 прим.)

Догляд за новонародженим в ранньому неонатальному періоді: методичні вказівки для студентів 5 - 6 курсів вищих медичних закладів освіти / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 69 с.   (5 прим.)

Лейкемоидные реакции у детей: методические указания для студентов 5 и 6 курсов высших медицинских учебных заведений III-IV уровней аккредитации, врачей-интернов, врачей семейной практики / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 25 с.   (5 прим.)

Малая Любовь Трофимовна. Ученики об Учителе. - Х., 2013. - 148 с.   (1 прим.)

Медицина третього тисячоліття: збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 14 січня 2014 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет; за ред. В. М. Лісового. - Харків, 2014. - 428 с.   (1 прим.)

Надання медичної допомоги дітям з хворобою Гоше та мукополісахаридозом II типу: методичні вказівки для студентів 5-6 курсів вищих медичних закладів освіти / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 36 с.   (5 прим.)

Невідкладні стани в педіатрії: методичні вказівки  для підготовки до диференційованого заліку для студентів 5-6 курсів та до інтегрованого практично-орієнтованого іспиту випускників вищих медичних закладів  освіти III-IVрівнів акредитації / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 75 с.   (5 прим.)

Неотложные состояния в педиатрии: методические указания для подготовки к дифференцированному зачету для студентов 5-6 курсов и интегрированному практически-ориентированному экзамену выпускников высших медицинских учебных заведений III - IV уровней аккредитации / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 75 с.   (5 прим.)

Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю, яка присвячена 45-річчю заснування спеціалізованої гематологічної допомоги дітям Слобожанщини (м. Харків, 28 березня 2013 року) / Міністерство охорони здоров'я України, Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради, Харківський національний медичний університет, Харківська обласна асоціація педіатрів України. - Х., 2013. - 180 с.   (1 прим.)

Сложный пациент в педиатрии. Кн. 2 / под ред. А. С. Сенаторовой. - Харьков, 2016. - 257 с.   (2 прим.)

Сложный пациент в педиатрии [Электронный ресурс]: монография. Кн. 2 / под ред. А. С. Сенаторовой. - Харьков: Новое слово, 2016. -  эл. опт. диск.   (3 прим.)

Сучасні принципи лікування дітей з хронічною нирковою патологією: методичні вказівки для студентів 5-6 курсів вищих медичних закладів / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 55 с.   (5 прим.)

Чайченко, Т. В. Современные подходы к организации питания и физической активности детей с нормальной и избыточной массой тела: учебное пособие / Т. В. Чайченко; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2016. - 100 с.   (5 прим.)

Якість і безпека медичної допомоги новонародженим: питання, реальність і стратегія розвитку: збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю, 30-31 жовтня 2013 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України, Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної держадміністрації, Департамент охорони здоров'я Полтавської міської ради, Асоціація неонатологів України, Українська медична стоматологічна академія. - Полтава, 2013. - 36 с.   (1 прим.)

Кафедра педіатрії № 2 (завідувач кафедри проф. Н. І. Макєєва)

Педіатрія в схемах та таблицях: навчальний посібник / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2017. - 61 с.   (10 прим.)

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки (завідувач кафедри проф. Т. В. Ащеулова)

Ковальова О.М. Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник / О. М. Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова. - К. : ВСВ Медицина, 2010. - 720 с.   (500 прим.)

Кафедра пропедевтики педіатрії № 2 (завідувач кафедри д. мед. н. В. А. Клименко)

Клименко, В. А. Довідник з практичних навичок та вмінь / В. А. Клименко, О. С. Лупальцова, Д. М. Криворотько ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ХНУПС, 2017. - 42 с.   (5 прим.)

Уход за больными (в педиатрии): учебное пособие / В. А. Клименко [и др.]; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНУПС, 2017. - 80 с.   (5 прим.)

Кафедра стоматології (завідувач кафедри проф. І. І. Соколова)

Удосконалення конструкції індивідуальної пародонтальної капи для місцевого лікування генералізованого пародонтиту: методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2016. - 22 с.  (2 прим.)

Ультразвуковые технологии в комплексном лечении заболеваний тканей пародонта: учебно-методическое пособие для врачей-интернов-стоматологов / И. И. Соколова [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2014. - 40 с.   (2 прим.)

Кафедра судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса (завідувач кафедри проф. В. О. Ольховський)

Визначення давності настання смерті: монографія / за заг. ред. В. О. Ольховського, Л. Л. Голубовича. - Харків, 2017. - 168 с.   (3 прим.)

Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми: збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю, 15-16 червня 2017 року = Newforensic-medical approaches for solving the mechanical trauma problems : materials of international practical-scientific conference. - Одеса : Екологія, 2017. - 244 с.   (1 прим.)

Сімакова-Єфремян, Е. Б. Комплексні судово-експертні дослідження: теорія та практика: монографія / Е. Б. Сімакова-Єфремян. - Харків: Право, 2016. - 456 с.   (1 прим.)

Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики: тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті Заслуженого професора М.С. Бокаріуса, 20 грудня 2016 р. / Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. - Харків: ХНУВС, 2016. - 320 с.   (1 прим.)

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 16: збірник наукових праць / Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 500 с.   (1 прим.)

Кафедра суспільних наук (завідувач кафедри проф. І. Ю. Робак)

History of Ukraine and Ukrainian Culture. Guidelines for seminars for English-speaking students / comp.: N. Martynenko, I. Robak. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 20 p.   (147 прим.)

История Украины и украинской культуры: методические указания для иностранных студентов, обучающихся на русском языке / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет; сост.: А. В. Троценко, В. А. Альков. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 29 с.   (247 прим.)

Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров'я: матеріали IV Міжнародної наукової інтернет-конференції, 1-8 листопада 2016 р. - Харків : Колегіум, 2016. - 123 с.   (1 прим.)

Історія України та української культури: методичні вказівки до семінарських занять для вітчизняних студентів / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад.: І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко. - Харків : ХНМУ, 2016. - 21 с.   (198 прим.)

Короткий українсько-англійський словник історико-культурологічної термінології з курсу "Історія України та української культури" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; упоряд.: І. Ю. Робак, В. А. Альков. - Харків : ХНМУ, 2017. - 13 с.   (1 прим.)

Краєзнавство: методичні вказівки для вітчизняних студентів медичних факультетів / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; упоряд.: І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко, О. В. Чернуха. - Харків : ХНМУ, 2017. - 20 с.   (190 прим.)

Менеджмент та лідерство в медсестринстві: методичні вказівки для студентів бакалаврату спеціальності "Медсестринство" одного року та одного року і чотирьох місяців навчання / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; упоряд.: Е. О. Гапонова, В. Г. Ільїн. - Харків : ХНМУ, 2016. - 25 с.   (49 прим.)

Політологія: методичні вказівки до семінарських занять для студентів бакалаврату спеціальності "Технології медичної діагностики та лікування" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет; уклад. Е. О. Гапонова. - Харків: ХНМУ, 2016. - 21 с.   (8 прим.)

РобакІЮОлександрівська - Перша міська клінічна лікарня Харковапівтора століття історії / ІЮРобакГЛДемочкоВГІльїн. - Харків : Колегіум, 2016. - 296 с.   (прим.)

Троценко, О. В. Історія та культура України: навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять (спеціальність "Медсестринство") / О. В. Троценко, В. Г. Ільїн ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2016. - 82 с.   (47 прим.)

Кафедра терапевтичної стоматології (завідувач кафедри проф. Є. М. Рябоконь)

Питання експериментальної та клінічної стоматології. Вип. 12 : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Гофунговські читання", присвяченої 95-річчю кафедри терапевтичної стоматології Харківського національного медичного університету та 140-річчю з дня народження її засновника, професора Є.М. Гофунга, 6-7 жовтня 2016 р.: збірник наукових праць. - Харків : ХНМУ, 2016. - 462 с.   (3 прим.)

Практически-ориентированный экзамен. Алгоритм выполнения практических  навыков: методические указания для иностранных студентов стоматологического факультета / сост. Е. Н. Рябоконь [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 48 с.   (2 прим.)

Практически-ориентированный экзамен. Фармакотерапия в терапевтической стоматологии: методические указания для студентов V курса стоматологического факультета / сост. Е. Н. Рябоконь [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 32 с.   (2 прим.)

Ситуационные задачи по терапевтической стоматологии для подготовки к практически ориентированному экзамену: методические указания для студентов стоматологического факультета и V факультета (специальность "Стоматология") / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 56 с.   (2 прим.)

Тестовые задания по терапевтической стоматологии для подготовки к лицензионному интегрированному экзамену "Крок-2. Стоматология": методические указания для студентов стоматологического факультета и V факультета (специальность "Стоматология") / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 228 с.   (2 прим.)

Кафедра фармакології та медичної рецептури (завідувач кафедри проф. Т. І. Єрмоленко)

Карнаух, Э. В. Антистрессовая кардиопротекция: монография / Э. В. Карнаух. - Харьков, 2017. - 120 с.   (2 прим.)

Кафедра філософії (завідувач кафедри проф. А. П. Алексеєнко)

Кучера, Т. Н. Философия образования: учебное пособие для лиц, обучающихся в магистратуре по специальности "Педагогика высшей школы" / Т. Н. Кучера, Л. И. Насонова, В. В. Дейнека. - Харьков: ХНМУ, 2015. - 71 с.   (10 прим.)

Лешко-Попелівські студії: збірка наукових праць. Вип. 2 / Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Кафедра гуманітарних наук. - Дніпро, 2016. - 240 с.   (3 прим.)

Профессиональная этика высшей школы: учебное пособие для лиц, обучающихся в магистратуре по специальности "Педагогика высшей школы" / А. П. Алексеенко [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2015. - 92 с.   (10 прим.)

Кафедра фтизіатрії та пульмонології (завідувач кафедри проф. О. С. Шевченко)

Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ: навчально-методичний посібник / О. С. Шевченко [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2018. - 100 с.   (50 прим.)

Кафедра хірургії №1 (завідувачкафедрипроф. В. В. Бойко)

Хірургія торакальна, серцево-судинна, ендокринна: підручник для студентів V курсів медичних факультетів медичних  вузів / В. В. Бойко [таін.] ; підред. В. В. Бойка, В. М. Лісового ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : НТМТ, 2016. - 406 с.   (100 прим.

Кафедра хірургії № 2 (завідувач кафедри проф. І. А. Криворучко)

Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози: методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2017. - 34 с.   (5 прим.)

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (завідувач кафедри проф. С. М. Григоров)

Ruzin, G. P. Lectures on Oral & Maxillofacial Surgery / G. P. Ruzin. - Kharkov: "Edena" LTD, 2010. - 176 p.   (20 прим.)

Основы деонтологии в стоматологии: пособие для студентов и врачей / Г. П. Рузин, Ю. Ф. Григорчук, В. П. Голик, А. Н. Зосимов. - Винница: Нова книга, 2008. - 119 c.   (20 прим.)

Рузин, Г. П. Опыт преподавания хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (размышления педагога и хирурга): пособие для молодых преподавателей / Г. П. Рузин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х., 2013. - 62 с.   (20 прим.)

Рузин, Г. П. Чтоб не хотелось покою: записки старого врача / Г. П. Рузин. - Харьков: ФЛП Томенко Ю.И., 2013. - 407 с.   (3 прим.)