Наші акції

Untitled-3

 

 Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки у 2016 році

Керівництво ХНМУ

Аминокислоты-наноразмерные молекулы: клинико-лабораторные исследования / И. С. Чекман [и др.]. - Киев; Харьков, 2014. - 156 с.   (1 экз.)

Борис Семенович Зіменковський: біобібліографічне видання. - Львів: Кварт, 2015. - 220 с.   (1 прим.)

Вказівки з воєнно-польової хірургії / за ред. Я. Л. Заруцького, А. А. Шудрака. - Київ: СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 395 с.   (1 прим.)

Гончарь, М. А. Принципи надання паліативної допомоги дітям: перший досвід виїзних бригад в Харківській області: навчальний посібник / М. А. Гончарь, О. О. Ріга, А. Ю. Пеньков. - Харків: РА АРТ-МАК, 2016. - 111 с.   (1 прим.)

Допоміжні речовини у виробництві ліків: навчальний посібник / О. А. Рубан [та ін.]. - Харків : Золоті сторінки, 2016. - 720 с.   (1 прим.)

Екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування): методичні рекомендації / ред.: О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних. - Харків, 2016. - 352 с.   (1 прим.)

Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів: українсько-латинсько-російсько-англійський : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Міністерство охорони здоров'я України, Національний фармацевтичний університет; за ред. В. П. Черниха. - Вінниця: Нова книга, 2014. - 824 с.   (1 прим.)

Загорулько, А. К. Атлас ультраструктурной морфологии респираторного отдела легких / А. К. Загорулько, Т. А. Аскари. - Симферополь: Сонат, 2002. - 144 с.   (1 экз.)

Запорожан, В. М. Етюди про моральність. Нооетичний аспект / В. М. Запорожан. - Одеса: Одеський медуніверситет, 2015. - 160 с.   (1 прим.)

Кафедра анатомії людини. Віртуальна екскурсія. Історія у фотографіях: до 210 річниці Харківського національного медичного університету, кафедри анатомії людини. - Харків: Стиль-издат, 2016. - 137 с.   (1 прим.)

Кафедра хімії крізь роки (Історичний нарис) / за ред. Г. О. Сирової. - Харків, 2015. - 272 с.   (1 прим.)

Лекции по патоморфологии: пособие для самостоятельной подготовки студентов и интернов / под ред. В. Д. Марковского [и др.]. - Х., 2015. - 360 с.   (1 экз.)

Медицина третього тисячоліття: збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків, 19 січня 2016 р.). - Харків, 2016. - 515 с.   (1 прим.)

О, життя!.. Присвячується пам’яті найсвітлішої людини нашого вузу [Тернопільського медичного] професору Юрію Коморовському. - Тернопіль, 2015. - 16 с.   (1 прим.)

Огнев, В. А. Эпидемиология астмы и аллергии у детей: По материалам международной программы по изучению астмы и аллергии у детей - International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) / В. А. Огнев. - Харьков, 2015. - 336 с.   (2 прим.)

Патоморфологія. ПМК-1: методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття / Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Кафедра патоморфології ; під ред. В. М. Благодарова. - Київ, 2011. - 123 с.   (1 прим.)

Патоморфологія та гістологія: атлас / Д. Д. Зербіно [та ін.]. - Вінниця: Нова книга, 2016. - 800 с.  (1 прим.)

Rx index®. Довідник еквівалентності лікарських засобів. - Київ: Фармацевт Практик, 2016. - 848 с. (1 прим.)

Surgery / K. M. Amosova [et al.]; ed.: Ya. S. Bereznyts'kyy, M. P. Zakharash, V. G. Mishalov. - Vinnytsia: Nova Knyha, 2016. - 711 p.   (1 прим.)

Сипливий, В. О. Хірургічне лікування і якість життя хворих на перфоративну гастродуоденальну виразку: монографія / В. О. Сипливий, В. В. Доценко, О. В. Євтушенко. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 105 с.   (1 прим.)

Сміян, І. С. День змінюється днем ("Час летить швидко”. Горацій). Кн. 32 / І. С. Сміян. - Тернопіль, 2015. - 288 с.   (1 прим.)

Травматология и ортопедия: учебник / Министерство здравоохранения Украины; под ред. Г. Г. Голки, А. А. Бурьянова, В. Г. Климовицкого. - Винница: Нова книга, 2016. - 448 с.   (1 прим.)

Травматологія та ортопедія: підручник / О. А. Бур'янов [та ін.]; за ред. Г. Г. Голки, О. А. Бур'янова, В. Г. Климовицького; Міністерство охорони здоров'я України. - Вінниця: Нова книга, 2014. - 416 с.   (1 прим.)

Урология, андрология, нефрология-2015: материалы научно-практической конференции (Харьков, 28-29 мая 2015 г.) / ред. кол.: В. Н. Лесовой [и др.]. - Харьков, 2015. - 239 с.   (3 экз.)

Фармацевтична енциклопедія. - 3-є вид., доп. - Київ: Моріон, 2016. - 1952 с.   (1 прим.)

Фармацевтична опіка: практичний посібник / ред.: І. А. Зупанець, В. П. Черних. - К.: Фармацевт Практик, 2016. - 204 с.   (1 прим.)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Хроніка подій (1991-2014 рр.). - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 91 с.   (1 прим.)

Шкільні хроники: роботи учасників ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з патоморфології серед студентів вищих навчальних медичних закладів України 14-15 квітня 2015 року. - Харків : Харківський національний медичний університет, 2015. - 67 с.   (1 прим.)

Кафедра анатомії людини (завідувач кафедри проф. А. О. Терещенко)

Бронте, Ш. Джейн Эйр / Ш. Бронте. - Минск: Харвест, 2012. - 832 с.   (1 прим.)

Горю поэзии огнем.... - Харьков; Белгород: Клуб семейного досуга, 2009. - 384 с.   (1 прим.)

Жизнь - не существительное, а глагол / сост. И. Д. Гофман. - Полтава: ФОП Говоров С.В., 2008. - 222 с.   (1 прим.)

Кафедра анатомії людини. Віртуальна екскурсія. Історія у фотографіях: до 210 річниці Харківського національного медичного університету, кафедри анатомії людини. - Харків: Стиль-издат, 2016. - 137 с.   (3 прим.)

По, Э. А. Сфинкс / Э. А. По. - Харьков; Белгород: Клуб семейного досуга, 2011. - 352 с.   (1 прим.)

Русский полицейский рассказ. - Москва: АСТ, 2011. - 384 с.   (1 прим.)

Хайнлайн Р. Собрание сочинений. Т.3: Туннель в небе. Марсианка Подкейн. Будет скафандр - будут и путешествия: романы / Р. Хайнлайн. - Х.: Око, 1993. - 528 с.   (1 прим.)

Кафедра біологічної хімії (завідувач кафедри проф. О. А. Наконечна)

Biological Chemistry. Part 1. The General Principles of Metabolism: study guide for students of general medicine faculty / Ministry of Healthcare of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp. L. D. Popova [et al.]. - 59 p.   (3 прим.)

Diagnosis of Cystic Fibrosis: self-study guide for students of medical faculties and bachelors to practical classes in biochemistry / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp. T. V. Gorbach [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2016. - 16 p.   (2 прим.)

Водно-солевой и минеральный обмен. Мочеобразовательная функция почек. Нормальные и патологические компоненты мочи: методические указания к самостоятельной работе студентов медицинских и стоматологического факультетов. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 58 с.   (3 экз.)

Диагностика гликогенозов: методические указания для самостоятельной подготовки студентов медицинских и стоматологического факультетов по биологической химии. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 35 с.   (2 экз.)

Диагностика муковисцидоза: метод. указ. для самостоятельной подготовки студентов медицинских факультетов и бакалавров к практическим занятиям по биологической химии / сост. Т. В. Горбач [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2015. - 16 с.   (2 прим.)

Клінічні та біохімічні аспекти грудного вигодовування: методичні вказівки для студентів II курсу / упоряд. Г. С. Сенаторова [та ін.]. - Харків: ХНМУ, 2014. - 28 с.   (2 прим.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по биологической химии (для студентов медицинских факультетов). Ч. 1: Общие закономерности обмена веществ / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2015. - 64 с.   (2 экз.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по биологической химии. Ч. 2: Биохимия гормонов. Обмен углеводов и липидов: для студентов медицинских факультетов / О. А. Наконечная, С. А. Стеценко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 88 с.   (7 прим.)

Self-study Guide for Students of General Medicine Faculty in Biochemistry. Pt. 1. Study guide / L. D. Popova [et al.]; The Ministry of Healthcare of Ukraine, Kharkiv National Medical University. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 88 p.   (3 прим.)

Кафедра внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології (завідувач кафедри проф. П. Г. Кравчун) 

Антигомотоксическая терапия заболеваний внутренних органов: руководство для врачей / ред.  В. Ф. Москаленко. - Киев: Книга плюс, 2008. - 427 с.   (1 экз.)

Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря: навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / ред.: Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Л. В. Кузнецова. - Київ : Видавець Заславський О.Ю., 2016. - 322 с.   (5 прим.)

Кафедра гігієни та екології №2 (завідувач кафедри проф. І. В. Завгородній)

Нутрициология: учебное пособие / Министерство образования и науки Украины, Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. - Харьков, 2015. - 300 с.   (1 экз.)

Кафедра дерматології, венерології і СНІДу (завідувач кафедри проф. А. М. Дащук)

Дащук, А. М. Венерические болезни (Инфекционные болезни, передающиеся половым путем) / А. М. Дащук. - Харьков: С.А.М., 2016. - 271 с.   (3 экз.)

Дащук, А. М. ВИЧ/СПИД инфекция: монография / А. М. Дащук, Л. И. Черникова. - Харьков: С.А.М., 2015. - 245 с.   (3 экз.)

Кафедра епідеміології (завідувач кафедри проф. Т. О. Чумаченко)

Втілення ідей М.М. Соловйова в збереження популяційного здоров'я нації: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю з дня народження професора М.М. Соловйова, засновника та першого завідувача кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету (17 травня 2016 року, м. Харків) / ред. Т. О. Чумаченко. - Харків, 2016. - 127 с.   (5 прим.)

Епідеміологічні дослідження в клінічній медицині: досягнення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (3-4 жовтня, 2013 р.) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; ред. Т. О. Чумаченко. - Х., 2013. - 296 с.   (1 прим.)

Епідеміологічні дослідження в клінічній та профілактичній медицині: досягнення та перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 210-й річниці Харківського національного медичного університету та 85-річчю кафедри епідеміології, 12-13 березня 2015 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; за ред. Т. О. Чумаченко. - Харків, 2015. - 290 с.   (2 прим.)

Епідеміологія. Організаційно-методичні основи підготовки лікарів-інтернів: навчально-методичний посібник / А. П. Подаваленко [та ін.]. - Харків, 2016. - 162 с.   (5 прим.)

Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб (завідувач кафедри проф. Л. М. Пасієшвілі)

Університетська клініка: захворювання гепатобіліарної системи з позицій поліпрофільного підходу: матеріали щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 20 січня 2016 року). - Х., 2016. - 100 с.   (1 прим.)

Кафедра інфекційних хвороб (завідувач кафедри проф. В. М. Козько) 

Бартонельоз у ВІЛ-інфікованих: клініка, діагностика, лікування: методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2012. - 24 с.   (5 прим.)

Дуда, О. К. Герпетична та герпесвірусна інфекція / О. К. Дуда, М. І. Краснов, В. М. Козько. - Київ, 2015. - 96 с.   (5 прим.)

Клиническая паразитология и тропическая медицина. Ч. 1. / В. Н. Козько [и др.] ; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. – Х.: ХНМУ, 2014. - 160 с.   (5 экз.)

Клиническая паразитология и тропическая медицина. Ч. 2. / В. Н. Козько [и др.] ; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. – Х.: ХНМУ, 2014. - 162 с.   (5 экз.)

Комплексна система ранньої діагностики та моніторингу ВІЛ-інфекції: методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2012. - 28 с.   (5 прим.)

Мечніковські читання-2016. Актуальні проблеми парентеральних інфекцій: матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів (12-13 травня 2016 року). - Харків, 2016. - 196 с.   (3 прим.)

Тестові завдання з інфекційних хвороб для підготовки до державного ліцензійного іспиту "Крок-2. Загальна лікарська підготовка": методичні вказівки для вітчизняних та іноземних студентів V-VI курсів медичних ВНЗ / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ХНМУ, 2016. - 112 с.   (5 прим.)

Кафедра клінічної лабораторної діагностики (завідувач кафедри проф. О. І. Залюбовська)

Актуальні проблеми лабораторної медицини: матеріали першої міжвузівської науково-практичної конференції для молодих вчених, студентів та лікарів-інтернів(Харків, 17-18 грудня 2015 р.). - Харків : Харківський національний медичний університет, 2015. - 102 с.   (3 прим.)

Кафедра медичної та біоорганічної хімії (завідувач кафедри проф. Г. О. Сирова)

Acid-Base Equilibrium in the Organism. pH og Biological Liquids: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine), Kharkiv National Medical University); comp.: A. O. Syrovaya, V. N. Petiunina, V. O. Makarov. - Kharkiv: KhNMU, 2015. - 22 p.   (1 прим.)

Biogenic Elements; biological Role, Application in Medicine: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine), Kharkiv National Medical University); comp.: A. O. Syrovaya, V. N. Petiunina, V. O. Makarov. - Kharkiv: KhNMU, 2015. - 28 p.   (1 прим.)

Buffer System, Their Biologicaal Role: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine), Kharkiv National Medical University); comp.: A. O. Syrovaya, V. N. Petiunina, V. O. Makarov. - Kharkiv: KhNMU, 2015. - 12 p.   (1 прим.)

Colligative Properites of Solutions: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine), Kharkiv National Medical University); comp.: A. O. Syrovaya, V. N. Petiunina, V. O. Makarov. - Kharkiv: KhNMU, 2015. - 13 p.   (1 прим.)

Complex Formation in Heterogeneous System. Reactions of Precipitation and Dissolution: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine), Kharkiv National Medical University); comp.: A. O. Syrovaya, V. N. Petiunina, V. O. Makarov. - Kharkiv: KhNMU, 2015. - 17 p.   (1 прим.)

Determination of Electrode Potentials. Oxidation-Rediction Reactions: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine), Kharkiv National Medical University); comp.: A. O. Syrovaya, V. N. Petiunina, V. O. Makarov. - Kharkiv: KhNMU, 2015. - 14 p.   (1 прим.)

Electrode potentials, Mechanisms of Formation of Electrode Potentials. Role of Electrochemical Phenomena in Biological Processes: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine), Kharkiv National Medical University); comp.: A. O. Syrovaya, V. N. Petiunina, V. O. Makarov. - Kharkiv: KhNMU, 2015. - 17 p.   (1 прим.)

Fundamentals of Titrimetric Analysis: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine), Kharkiv National Medical University); comp.: A. O. Syrovaya, V. N. Petiunina, V. O. Makarov. - Kharkiv: KhNMU, 2015. - 24 p.   (1 прим.)

Heart Effects of Chemical Reactions. Direction of Processes: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine), Kharkiv National Medical University); comp.: A. O. Syrovaya, V. N. Petiunina, V. O. Makarov. - Kharkiv: KhNMU, 2015. - 13 p.   (1 прим.)

Kinetics of Bilchemical Reactions. Chemical Equilibrium. The Solubility Product: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine), Kharkiv National Medical University); comp.: A. O. Syrovaya, V. N. Petiunina, V. O. Makarov. - Kharkiv: KhNMU, 2015. - 25 p.   (1 прим.)

Methods of Expression of Solutions Quantiative Composition: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine), Kharkiv National Medical University); comp.: A. O. Syrovaya, V. N. Petiunina, V. O. Makarov. - Kharkov: KhNMU, 2015. - 15 p.   (1 прим.)

Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs in Quantum Chemistry: monograph / I. S. Chekman. -Kiev; Kharkov: ''Planeta-print'', 2016. - 84 p.   (2 прим.)

Preparation, Purificatopn and Proporties of Colloidal Solutions. Coagulation of Colloidal Solutions: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine), Kharkiv National Medical University); comp.: A. O. Syrovaya, V. N. Petiunina, V. O. Makarov. - Kharkiv: KhNMU, 2015. - 22 p.   (1 прим.)

Properites of Biopolymers Solutions: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine), Kharkiv National Medical University); comp.: A. O. Syrovaya, V. N. Petiunina, V. O. Makarov. - Kharkiv: KhNMU, 2015. - 18 p.   (1 прим.)

Sorption of Biologically-Active Substances at a Phase Interface. Ion Exchange. Chromatography: methodical instructions for 1st year students' self-work in Medical Chemistry / Ministry of Health of Ukraine), Kharkiv National Medical University); comp.: A. O. Syrovaya, V. N. Petiunina, V. O. Makarov. - Kharkiv: KhNMU, 2015. - 12 p.   (1 прим.)

Syrovaya A. O. Medical Chemistry. Adapted Concise Course: manual  for students self-work / A. O. Syrovaya. -Kharkiv, 2014. - 158 p.   (50 прим.)

Біогенні елементи; біологічна роль, застосування в медицині: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад. Г. О. Сирова. - Харків : ХНМУ, 2014. - 22 с.   (1 прим.)

Буферні системи, їх біологічна роль: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад. Г. О. Сирова. - Харків : ХНМУ, 2014. - 17 с.   (1 прим.)

Буферные системы, их биологическая роль: методические указания для самостоятельной работы студентов 1 курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет; сост. А. О. Сыровая. - Харьков: ХНМУ, 2015. - 18 с.   (1 прим.)

Визначення електродних потенціалів. Окисно-відновні реакції: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад. Г. О. Сирова. - Харків : ХНМУ, 2014. - 18 с.   (1 прим.)

Властивості розчинів біополімерів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад. Г. О. Сирова. - Харків : ХНМУ, 2014. - 18 с.   (1 прим.)

Електродні потенціали і механізм їх виникнення. Роль електрохімічних явищ в біологічних процесах: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад. Г. О. Сирова. - Харків : ХНМУ, 2014. - 23 с.   (1 прим.)

Кинетика биохимических реакций. Химическое равновесие. Произведение растворимости: методические указания для самостоятельной работы студентов 1 курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет; сост. А. О. Сыровая. - Харьков: ХНМУ, 2015. - 39 с.   (1 прим.)

Кислотно-основна рівновага в організмі. Водневий показник біологічних рідин: методичні вказівки для самостійної роботи студентів I курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2014. - 29 с.   (1 прим.)

Кислотно-основное равновесие в организме. Водородный показатель биологических жидкостей: методические указания для самостоятельной работы студентов I курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2015. - 30 с.   (1 прим.)

Кінетика біохімічних реакцій. Хімічна рівновага. Добуток розчинності: методичні вказівки для самостійної роботи студентів I курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2014. - 34 с.   (1 прим.)

Колігативні властивості розчинів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів I курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2014. - 14 с.   (1 прим.)

Коллигативные свойства растворов: методические указания для самостоятельной работы студентов I курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2015. - 14 с.   (1 прим.)

Комплексообразование в биологических жидкостях и основы хелатотерапии: методические указания для самостоятельной работы студентов I курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2015. - 17 с.   (1 прим.)

Комплексоутворення в гетерогенних системах. Реакції осадження та розчинення: методичні вказівки для самостійної роботи студентів I курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2014. - 16 с.   (1 прим.)

Одержання, очистка та властивості колоїдних розчинів. Коагуляція колоїдних розчинів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів I курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2014. - 30 с.   (1 прим.)

Окислительно-восстановительные реакции: методические указания для самостоятельной работы студентов I курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2015. - 18 с.   (1 прим.)

Основи титриметричного аналізу: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад. Г. О. Сирова. - Харків : ХНМУ, 2014. - 32 с.   (1 прим.)

Основы титриметрического анализа: методические указания для самостоятельной работы студентов 1 курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет; сост. А. О. Сыровая. - Харьков: ХНМУ, 2015. - 34 с.   (1 прим.)

Получение, очистка и свойства коллоидных растворов, коагуляция коллоидных растворов: методические указания для самостоятельной работы студентов I курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2015. - 30 с.   (1 прим.)

Свойства растворов биополимеров: методические указания для самостоятельной работы студентов I курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2015. - 18 с.   (1 прим.)

Сирова, Г. О. Фармакокоректори ренін-ангіотензинової системи при емоційному стресі: монографія / Г. О. Сирова. - Харків: Смугаста типографія, 2016. - 128 с.   (1 прим.)

Сорбция биологически активных веществ на границе раздела фаз. Ионный обмен. Хроматография: методические указания для самостоятельной работы студентов I курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2015. - 18 с.   (1 прим.)

Сорбція біологічно-активних речовин на межі розподілу фаз. Іонний обмін. Хроматографія: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів I курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2014. - 16 с.   (1 прим.)

Способи вираження кількісного складу розчинів : методичні вказівки для самостійної роботи студентів I курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2014. - 20 с.   (1 прим.)

Способы выражения количественного состава растворов: методические указания для самостоятельной работы студентов I курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2015. - 18 с.   (1 прим.)

Сыровая, А. О. Мельница кружит / А. О. Сыровая. - Харьков, 2016. - 96 с.   (1 прим.)

Тепловые эффекты химических реакций. Направленность процессов: методические указания для самостоятельной работы студентов I курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2015. - 22 с.   (1 прим.)

Теплові ефекти хімічних реакцій. Направленість процесів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів I курсу з дисципліни "Медична хімія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2014. - 18 с.   (1 прим.)

Химия биогенных элементов: методические указания для самостоятельной работы студентов I курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2015. - 22 с.   (1 прим.)

Электродные потенциалы и механизм их возникновения. Роль электрохимических явлений в биологических процессах: методические указания для самостоятельной работы студентов I курса по дисциплине "Медицинская химия" / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2015. - 25 с.   (1 прим.)

Кафедра оториноларингології (завідувач кафедри проф. А. С. Журавльов)

Журавлёв, А. С. Учитель и Ученик: эссе на животрепещущую тему / А. С. Журавлёв. - Харьков, 2015. - 14 с.   (3 экз.)

Кафедра патологічної фізіології імені Д.О. Альперна (завідувач кафедри О. В. Ніколаєва)

Патофизиология системы крови. Ч. ІІ: Нарушения в системе лейкоцитов: учебное пособие для иностранных студентов ІІІ курса / О. В. Николаева [и др.]. - Харьков: Типография Мадрид, 2016. - 127 с.   (7 прим.)

Кафедра педіатрії № 1 та неонатології (завідувач кафедри проф. М. О. Гончарь)

Амбулаторний нагляд за дітьми з різними соматичними станами : методичні вказівки / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2016. - 107 с.   (3 прим.)

Гастроентерологія : міжвідомчий збірник. Вип. 32. - Дніпропетровськ, 2001. - 518 с.   (1 прим.)

Гончарь, М. О. Принципи надання паліативної допомоги дітям: перший досвід виїзних бригад в Харківській області [Електронний ресурс] : навч. посібник / М. О. Гончарь, О. О. Ріга, А. Ю. Пеньков. - Харків : РА АРТ-МАК, 2016. -  ел. опт. диск (CD-ROM)   (3 прим.)

Лейкемоїдні реакції у дітей: методичні вказівки / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2016. - 26 с.   (3 прим.)

Лекарственные препараты Украины. 1999-2000: в 3-х т. Т. 1: А-К / Министерство здравоохранения Украины, Украинская фармацевтическая академия. - Харьков: Прапор, 1999. - 624 с.   (1 экз.)

Лекарственные препараты Украины. 1999-2000: в 3-х т. Т. 2: Л-У / Министерство здравоохранения Украины, Украинская фармацевтическая академия. - Харьков: Прапор, 1999. - 640 с.   (1 экз.)

Лекарственные препараты Украины. 1999-2000: в 3-х т. Т. 3: Ф-Э. Иммунобиология. Гомеопатия / Министерство здравоохранения Украины, Украинская фармацевтическая академия. - Харьков: Прапор, 1999. - 464 с.   (1 экз.)

Медведь, В. Диалоги о медицине и жизни / В. Медведь. - Киев, 2008. - 492 с.   (1 экз.)

Справочник по диэтетике детей раннего возраста / под ред. А. Ф. Тура. - 5-е изд., испр. и доп. - Ленинград: Медгиз, 1952. - 288 с.   (1 экз.)

Харківська медична академія післядипломної освіти: До 80-річчя заснування / Міністерство охорони здоров'я України. - Харків: Фоліо, 2003. - 256 с.   (1 прим.)

Кафедра педіатрії №2 (завідувач кафедри проф. Н. І. Макєєва)

Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією: матеріали української науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю, 18 березня 2016 р. - Харків, 2016. - 200 с.   (3 прим.)

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки (завідувач кафедри проф. Т. В. Ащеулова)

Клиническая фармакотерапия заболеваний органов пищеварения / сост.: О. Н. Ковалева, А. М. Ледовской. - Харьков, 2006. - 24 с.   (3 прим.)

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства (завідувач кафедри проф. Т. С. Оспанова)

Пропедевтическая медицина в XXI веке: проблемы и перспективы: учебное пособие / Ж. Д. Семидоцкая [и др.]; под ред. Ж. Д. Семидоцкой; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 132 с.   (50 экз.)

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології (завідувач кафедри проф. Г. М. Кожина)

Загальна і клінічна психотерапія : навчальний посібник / Т. І. Ахмедов, І. С. Вітенко, І. А. Григорова [та ін.]. -Х.: СИМ, 2002. - 511 с.   (2 прим.)

Кафедра радіології та радіаційної медицини (завідувач кафедри проф. М. І. Пилипенко)

Онкологія: підручник / за ред. Б. Т. Білинського, Ю. М. Стернюка, Я. В. Шпарика. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Київ: Здоров'я, 2004. - 528 с.   (1 прим.)

Сергиенко В.И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: в 2-х т. Т. 1 : учеб. для студентов мед. вузов / В. И. Сергиенко, Э. А. Петросян, И. В. Фраучи. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2001. - 831 с.   (1 экз.)

Сергиенко В.И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. Т. 2 : учеб. для студентов мед. вузов / В. И. Сергиенко, Э. А. Петросян, И. В. Фраучи. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2002. - 589 с.   (1 экз.)

Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я (завідувач кафедри проф. В. А. Огнєв)

Актуальні питання соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я в Україні: до 125-річчя з дня народження М. Г. Гуревича, Наркома охорони здоров’я України (1920-1925рр.), першого завідувача кафедри соціальної гігієни Харківського медичного інституту (1923-1925 рр.): матеріали науково-практичної конференції (Харків, 16 березня 2016 р.). - Харків, 2016. - 155 с.   (5 прим.)

Огнев, В. А. Эпидемиология астмы и аллергии у детей: По материалам международной программы по изучению астмы и аллергии у детей - International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) / В. А. Огнев. - Харьков, 2015. - 336 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Анализ взаимосвязи между исследуемыми параметрами статистических совокупностей" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Зинчук, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 28 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Вариационные ряды, их виды и методика построения" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Зинчук, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 14 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Графические методы статистического анализа" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Я. И. Головко, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 19 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Динамические ряды и методика их анализа" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Е. Г. Помогайбо, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 15 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Индексы и индексный метод в статистических исследованиях" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: И. А. Чухно, В. А. Огнев. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 25 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "История становления и развития биостатистики как самостоятельной науки" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. А. Подпрядова, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 20 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Метод стандартизации и его применение в практическом здравоохранении" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. А. Подпрядова, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 21 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. разработки для преподавателей к прведению практического занятия по теме "Методические основы биостатистики и ее роль для системы здравоохранения" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, П. О. Трегуб, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. – 19 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Непараметрические методы оценки и анализа статистических гипотез" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Зинчук, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 21 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Организация и проведение статистического исследования, его этапы" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, П. О. Трегуб, И. А. Чухно. - Харьков : ХНМУ, 2016. - 24 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Относительные величины и методика их определения" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Е. Г. Помогайбо, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 27 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Параметрические методы оценки и анализа статистических гипотез" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Зинчук, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 22 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Роль анамнестических технологий в получении первичной информации в статистическом исследовании" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: Л. И. Чумак, В. А. Огнев, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 23 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Средние величины, методика их вычисления" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, С. Г. Усенко, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 16 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Характеристика вариации учитываемого признака" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Зинчук, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 18 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. указания для студентов по теме "Анализ взаимосвязи между исследуемыми параметрами статистических совокупностей" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Зинчук, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 21 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. указания для студентов по теме "Вариационные ряды, их виды и методика построения" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Зинчук, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 13 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Графические методы статистического анализа" для подготовки студентов по специальности 7.120100001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Я. И. Головко, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 18 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Динамические ряды и методика их анализа" для подготовки студентов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.120.10002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Е. Г. Помогайбо, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 15 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Всемирная организация здравоохранения и ее роль" / сост.: В. А. Огнев, М. М. Мищенко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 18 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Значение статистической информации для оценки деятельности медицинских учреждений" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, Н. Н. Григоров, И. А. Чухно. - Харьков, 2016. - 20 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Комплексная оценка состояния здоровья населения на основе интегральных показателей" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, Н. А. Галичева, И. А. Чухно. – Х.: ХНМУ, 2016. - 16 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Медико-социальные проблемы демографических процессов: Динамика населения (естественное движение населения - детская и материнская смертность)" для подготовки студентов по студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.1201002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, П. О. Трегуб, А. Н. Мищенко, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 26 с.  (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Медико-социальные аспекты инвалидности. Методика проведения медико-социальной экспертизы стойкой утраты трудоспособности в работе разных лечебно-профилактических учреждений" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения; сост.: В. А. Огнев, С. Г. Усенко. – Х.: ХНМУ, 2016. - 24 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Медико-социальные проблемы демографических процессов: Динамика населения (механическое и естественное движение населения  - рождаемость, смертность, естественный прирост (убыль) населения, средняя продолжительность предстоящей жизни)" для подготовки студентов по студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.1201002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Мищенко, П. О. Трегуб, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 37 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Медико-социальные проблемы демографических процессов: Статика населения" для подготовки студентов по студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.1201002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Мищенко, П. О. Трегуб, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 21 с.  (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Медико-социальные проблемы заболеваемости: виды и анализ заболеваемости" для подготовки студентов по студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.1201002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Е. Г. Помогайбо. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 38 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Медико-социальные проблемы заболеваемости: методы изучения заболеваемости" для подготовки студентов по студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.1201002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Е. Г. Помогайбо. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 18 с.  (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Медико-социальные проблемы здоровья населения и методика его изучения" для подготовки студентов по студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.1201002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Н. А. Галичева, К. М. Сокол. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 25 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Медико-социальные проблемы инвалидности населения и методика ее изучения" для подготовки студентов по студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.1201002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: С. Г. Усенко, В. А. Огнев. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 31 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Международная статистическая классификация заболеваний и проблем, связанных со здоровьем. Значение классификации для изучения заболеваемости населения" для подготовки студентов по студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.1201002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / В. А. Огнев, Е. Г. Помогайбо. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 15 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Методика изучения и оценки физического развития населения" для подготовки студентов по студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.1201002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, С. Г. Усенко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 14 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Методика изучения факторов риска и их влияние на здоровье населения" для подготовки студентов по студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.1201002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Н. А. Галичева, К. М. Сокол. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 19 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Методика планирования и организации статистического исследования состояния здоровья населения" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, К. М. Сокол, И. А. Чухно. – Х.: ХНМУ, 2016. - 22 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Методика проведения медико-социальной экспертизы временной утраты трудоспособности в работе лечебно-профилактических учреждений" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, С. Г. Усенко. – Х.: ХНМУ, 2016. - 32 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Методика проведения экспертных оценок качества медицинской помощи населению" / сост.: Л. И. Чумак, В. А. Огнев. - Харьков: ХНМУ, 2016. – 36 с.  (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Методы изучения и оценка показателей репродуктивного здоровья" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост. В. А. Огнев. – Х.: ХНМУ, 2016. - 23 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Организация и содержание работы детских медицинских учреждений, учет и анализ их деятельности" / сост.: В. А. Огнев, М. М. Мищенко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 46 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Организация и содержание работы лечебно-профилактических учреждений на разных этапах медицинского обеспечения сельского населения" / сост.: В. А. Огнев, П. О. Трегуб. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 35 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Организация и содержание работы стационарозамещающих форм оказания медицинской помощи" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, А. А. Подпрядова. – Х.: ХНМУ, 2016. - 20 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Организация, методы и способы медико-гигиенического обучения и воспитания населения" для подготовки студентов по студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.1201002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Зинчук. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 27 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Организация оказания вторичной (специализированной) лечебно-профилактической помощи населению" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, К. М. Сокол. – Х.: ХНМУ, 2016. - 32 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Организация оказания первичной медико-санитарной помощи населению" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, К. М. Сокол. – Х.: ХНМУ, 2016. - 31 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Организация оказания третичной (высокоспециализированной) лечебно-профилактической помощи населению" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, К. М. Сокол. – Х.: ХНМУ, 2016. - 24 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Организация работы учреждений экстренной (скорой) медицинской помощи и анализ их деятельности" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, П. О. Трегуб, С. Г. Усенко. – Х.: ХНМУ, 2016. - 28 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Промоция здоровья" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.1201002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Зинчук. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 16 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Семейная медицина и ее значение в системе медицинской помощи населению. Содержание и организация работы семейного врача (общей практики)" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения; сост.: В. А. Огнев, А. Н. Зинчук. – Х.: ХНМУ, 2016. - 29 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Социальная медицина и организация здравоохранения, как наука и предмет преподавания" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.1201002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Н. А. Галичева, К. М. Сокол. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 17 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Базовые системы здравоохранения. Их характеристики, преимущества и недостатки" / сост.: В. А. Огнев, М. М. Мищенко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 15 с.  (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Организация и содержание работы учреждений, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь, учёт и анализ их деятельности" / сост.: В. А. Огнев, Е. Г. Помогайбо. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 42 с.  (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Стационарозамещающие формы оказания медицинской помощи" / сост.: В. А. Огнев, А. А. Подпрядова. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 19 с. (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Система здравоохранения в Украине, принципы организации медико-санитарной помощи населению. Виды лечебно-профилактического обеспечения и номенклатура учреждений здравоохранения" / сост.: В. А. Огнев, А. А. Подпрядова. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 24 с. (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Роль и место системы охраны материнства и детства в воспроизводстве поколений" / сост.: В. А. Огнев, Е. Г. Помогайбо. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 26 с. (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Организация работы учреждений экстренной (скорой) медицинской помощи. Содержание работы, учет и анализ их деятельности" / сост.: В. А. Огнев, П. О. Трегуб, С. Г. Усенко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 32 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Организация проведения медико-социальной экспертизы временной нетрудоспособности, ее правовые основы" / сост.: В. А. Огнев, С. Г. Усенко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 42 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Организация медико-социальной экспертизы стойкой утраты трудоспособности (инвалидности), порядок ее осуществления" / сост.: В. А. Огнев, С. Г. Усенко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 32 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Организация и содержание работы учреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь городскому населению. Учёт и анализ их деятельности" / сост.: В. А. Огнев, П. О. Трегуб. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 32 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Организация и содержание работы учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь городскому населению. Учёт и анализ их деятельности" / сост.: В. А. Огнев, П. О. Трегуб. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 48 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Стационарозамещающие формы оказания медицинской помощи" / сост.: В. А. Огнев, А. А. Подпрядова. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 17 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Система здравоохранения в Украине, принципы организации медико-санитарной помощи населению. Виды лечебно-профилактического обеспечения и номенклатура учреждений здравоохранения" / сост.: В. А. Огнев, А. А. Подпрядова. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 23 с.  (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Роль и место системы охраны материнства и детства в воспроизводстве поколений" / сост.: В. А. Огнев, Е. Г. Помогайбо. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 24 с.  (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Организация работы учреждений экстренной (скорой) медицинской помощи. Содержание работы, учет и анализ их деятельности" / сост.: В. А. Огнев, П. О. Трегуб, С. Г. Усенко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 31 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Организация проведения медико-социальной экспертизы временной нетрудоспособности, ее правовые основы" / сост.: В. А. Огнев, С. Г. Усенко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 40 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Организация медико-социальной экспертизы стойкой утраты трудоспособности (инвалидности), порядок ее осуществления" / сост.: В. А. Огнев, С. Г. Усенко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 31 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Организация и содержание работы учреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь городскому населению. Учёт и анализ их деятельности" / сост.: В. А. Огнев, П. О. Трегуб. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 31 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Организация и содержание работы учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь городскому населению. Учёт и анализ их деятельности" / сост.: В. А. Огнев, П. О. Трегуб. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 47 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Организация и содержание работы учреждений, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь, учёт и анализ их деятельности" / сост.: В. А. Огнев, Е. Г. Помогайбо. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 40 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Организация и содержание работы лечебно-профилактических учреждений на разных этапах медицинского обеспечения сельского населения" / сост.: В. А. Огнев, П. О. Трегуб. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 34 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Организация и содержание работы детских медицинских учреждений, учет и анализ их деятельности" / сост.: В. А. Огнев, М. М. Мищенко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 45 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Методика проведения экспертных оценок качества медицинской помощи населению" / сост.: Л. И. Чумак, В. А. Огнев. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 35 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Всемирная организация здравоохранения и ее роль" / сост.: В. А. Огнев, М. М. Мищенко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 18 с.   (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Базовые системы здравоохранения. Их характеристики, преимущества и недостатки" / сост.: В. А. Огнев, М. М. Мищенко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 14 с.  (5 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Значение статистической информации для оценки деятельности медицинских учреждений" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, Н. Н. Григоров, И. А. Чухно. – Х.: ХНМУ, 2016. - 20 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Комплексная оценка состояния здоровья населения на основе интегральных показателей" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, Н. А. Галичева, И. А. Чухно. – Х.: ХНМУ, 2016. - 16 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Медико-социальные аспекты инвалидности. Методика проведения медико-социальной экспертизы стойкой утраты трудоспособности в работе разных лечебно-профилактических учреждений" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, С. Г. Усенко. – Х.: ХНМУ, 2016. - 22 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме: "Медико-социальные проблемы демографических процессов: Динамика населения (естественное движение населения - детская и материнская смертность)" для подготовки студентов по специальности 7.1200001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, П. О. Трегуб, А. Н. Мищенко, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 24 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме: "Медико-социальные проблемы демографических процессов: Динамика населения (механическое и естественное движение населения - рождаемость, смертность, естественный прирост (убыль) населения, средняя продолжительность предстоящей жизни)" для подготовки студентов по специальности 7.1200001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Мищенко, П. О. Трегуб, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 34 с.  (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме: "Медико-социальные проблемы демографических процессов: Статика населения" для подготовки студентов по специальности 7.1200001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Мищенко, П. О. Трегуб, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 20 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме: "Медико-социальные проблемы заболеваемости: виды и анализ заболеваемости" для подготовки студентов по специальности 7.1200001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / В. А. Огнев, Е. Г. Помогайбо. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 36 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме: "Медико-социальные проблемы заболеваемости: методы изучения заболеваемости" для подготовки студентов по специальности 7.1200001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / В. А. Огнев, Е. Г. Помогайбо. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 22 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме: "Медико-социальные проблемы здоровья населения и методика его изучения" для подготовки студентов по специальности 7.1200001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Н. А. Галичева, К. М. Сокол. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 28 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме: "Медико-социальные проблемы инвалидности населения и методика ее изучения" для подготовки студентов по специальности 7.1200001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: С. Г. Усенко, В. А. Огнев. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 30 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме: "Международная статистическая классификация заболеваний и проблем, связанных со здоровьем. Значение классификации для изучения заболеваемости населения" для подготовки студентов по специальности 7.1200001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / В. А. Огнев, Е. Г. Помогайбо. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 13 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме: "Методика изучения и оценки физического развития населения" для подготовки студентов по специальности 7.1200001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, С. Г. Усенко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 12 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме: "Методика изучения факторов риска и их влияние на здоровье населения" для подготовки студентов по специальности 7.1200001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Н. А. Галичева, К. М. Сокол. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 23 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Методика планирования и организации статистического исследования состояния здоровья населения" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, К. М. Сокол, И. А. Чухно. – Х.: ХНМУ, 2016. - 21 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Методика проведения медико-социальной экспертизы временной утраты трудоспособности в работе лечебно-профилактических учреждений" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, С. Г. Усенко. – Х.: ХНМУ, 2016. - 32 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Методы изучения и оценка показателей репродуктивного здоровья" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост. В. А. Огнев. – Х.: ХНМУ, 2016. - 23 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Организация и содержание работы стационарозамещающих форм оказания медицинской помощи" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, А. А. Подпрядова. – Х.: ХНМУ, 2016. - 16 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме: "Организация, методы и способы медико-гигиенического обучения и воспитания населения" для подготовки студентов по специальности 7.1200001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Зинчук. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 29 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Организация оказания вторичной (специализированной) лечебно-профилактической помощи населению" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, К. М. Сокол. – Х.: ХНМУ, 2016. - 30 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Организация оказания первичной медико-санитарной помощи населению" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, К. М. Сокол. – Х.: ХНМУ, 2016. - 32 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Организация оказания третичной (высокоспециализированной) лечебно-профилактической помощи населению" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, К. М. Сокол. – Х.: ХНМУ, 2016. - 21 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Организация работы учреждений экстренной (скорой) медицинской помощи и анализ их деятельности" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения ; сост.: В. А. Огнев, П. О. Трегуб, С. Г. Усенко. – Х.: ХНМУ, 2016. - 28 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме: "Промоция здоровья" для подготовки студентов по специальности 7.1200001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Зинчук. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 11 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Семейная медицина и ее значение в системе медицинской помощи населению. Содержание и организация работы семейного врача (общей практики)" / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения; сост.: В. А. Огнев, А. Н. Зинчук. – Х.: ХНМУ, 2016. - 28 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравоохранения: метод. указания для студентов к практическому занятию по теме: "Социальная медицина и организация здравоохранения, как наука и предмет преподавания" для подготовки студентов по специальности 7.1200001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Н. А. Галичева, К. М. Сокол. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 10 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравохранения (биостатистика): метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Индексы и индексный метод в статистических исследованиях" для подготовки студентов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.120.10002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: И. А. Чухно, В. А. Огнев. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 24 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравохранения (биостатистика): метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "История становления и развития биостатистики как самостоятельной науки" для подготовки студентов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.120.10002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. А. Подпрядова, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 19 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравохранения (биостатистика): метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Метод стандартизации и его применение в практическом здравоохранении" для подготовки студентов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.120.10002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. А. Подпрядова, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 17 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравохранения (биостатистика): метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Методические основы биостатистики и её роль для системы здравоохранения" для подготовки студентов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.120.10002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / В. А. Огнев, П. О. Трегуб, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 18 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравохранения (биостатистика): метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Организация и проведение статистического исследования, его этапы" для подготовки студентов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.120.10002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / В. А. Огнев, П. О. Трегуб, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 21 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравохранения (биостатистика): метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Относительные величины и методика их определения" для подготовки студентов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.120.10002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Е. Г. Помогайбо, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 25 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравохранения (биостатистика): метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Параметрические методы оценки и анализа статистических гипотез" для подготовки студентов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.120.10002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Зинчук, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 22 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравохранения (биостатистика): метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Роль анамнестических технологий в получении первичной информации в статистическом исследовании" для подготовки студентов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.120.10002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: Л. И. Чумак, В. А. Огнев, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 20 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравохранения (биостатистика): метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Средние величины, методика их вычисления" для подготовки студентов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.120.10002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, С. Г. Усенко, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 14 с.   (1 экз.)

Социальная медицина и организация здравохранения (биостатистика): метод. указания для студентов к практическому занятию по теме "Характеристика вариации учитываемого признака" для подготовки студентов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.120.10002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, А. Н. Зинчук, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 16 с.   (1 экз.)

Кафедра судової медицини, медичного правознавства (завідувач кафедри проф. В. О. Ольховський)

Bohnii, D. J. Officio Medici Duplici, Clinici Nimirum ac Forensis / D. J. Bohnii. - Lipsiae: Jo. Friedericum Gleditsch, 1704. - 700 p.   (1 прим.)

Zacchiae, P. Qvaestionvm Medico-Legalivm / P. Zacchiae. - Noribergae: Joannis Georgii Lochneri, 1726. - 1400 p.   (1 прим.)

Громов, С. Краткое изложеніе судебной медицины, для академическаго и практическаго употребленья / С. Громов. - Санкт-Петербургъ, 1832. - 554 с.   (1 прим.)

Нейропротекция при острой и хронической недостаточности мозгового кровообращения: сборник научных статей / ред.: А. А. Скоромец, М. М. Дьяконов. - СПб.: Наука, 2007. - 100 с.   (1 экз.)

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 15: збірник наукових праць. - Харків: Право, 2015. - 436 с.   (1 прим.)

Хирургическая инфекция: учебник / ред. Я. Л. Заруцкий. - К., 2009. - 296 с.   (1 экз.)

Кафедра суспільних наук (завідувач кафедри проф. І. Ю. Робак)

History of Ukraine: study guide for seminars for English-speaking students / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp.: H. L. Demochko, V. H. Ilyin, I. U. Robak. - Kharkiv : KNMU, 2016. - 20 p.   (167 прим.)

History of Ukrainian Culture: Guidelines for Practical Lessons / comp.: N. M. Martynenko, O. V. Trotsenko. - Kharkiv: KNMU, 2016. - 67 p.   (200 прим.)

История Украины: методические указания к семинарским занятиям для студентов V факультета по подготовке иностранных студентов / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет; сост.: А. Л. Демочко, И. Ю. Робак, А. В. Чернуха. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 20 с.   (167 экз.)

Історія України: методичні вказівки для вітчизняних студентів усіх факультетів / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; упоряд.: І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко, О. В. Чернуха. - Харків : ХНМУ, 2016. - 52 с.   (197 прим.)

Історія України: методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; упоряд. І. Ю. Робак [та ін.]. - Харків: ХНМУ, 2014. - 44 с.   (61 прим.)

Історія української культури: методичні вказівки до семінарських занять для вітчизняних студентів усіх факультетів / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет; упоряд.: Н. М. Мартиненко, О. В. Троценко. - Харків : ХНМУ, 2016. - 18 с.   (196 прим.)

Кафедра фармакології та медичної рецептури (завідувач кафедри проф. Т. І. Єрмоленко)

Ермоленко, Т. И. Гомеопатия: учебное пособие / Т. И. Ермоленко, Л. Т. Киричек, С. Я. Ананько. - Харьков: ХНМУ, 2015. - 180 с.   (10 экз.)

Інформаційні матеріали для підготовки до ліцензійного екзамену "КРОК-1" з мікробіології, вірусології та імунології: методичні вказівки для студентів медичних та стоматологічного факультетів / Харківський національний медичний університет, Кафедра мікробіології, вірусології та імунології. - Харків, 2015. - 126 с.   (2 прим.)

Кафедра філософії (завідувач кафедри проф. А. П. Алексеєнко)

Алексеенко, А. П. О времени и о себе / А. П. Алексеенко. - 2016. - 88 с.   (3 экз.)

Кафедра хірургії №1 (завідувач кафедри проф. В. В. Бойко)

Артефіціальний шлунок: Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника / В. В. Бойко [та ін.]. - Х.: Промінь, 2014. - 124 с.   (1 прим.)

Тарабан, И. Хочу поделиться увиденным... 50 чудесных мгновений: фотоальбом / И. Тарабан. - Киев: ВД Авіцена, 2016. - 56 с.   (3 прим.)

Хірургія серцевих ушкоджень. Особливості сучасної доктрини / В. В. Бойко [та ін.]. - Харків: Промінь, 2015. - 156 с.   (1 прим.)