Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Безстрокова благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу» проводиться з метою оновлення та поповнення фонду бібліотеки університету.

Запрошуємо взяти участь у акції викладачів, співробітників і студентів ХНМУ.

Від дарувальників приймаємо нові видання біомедичної тематики (збірки наукових праць, монографії, підручники, посібники, довідники), книги з суспільних та гуманітарних наук, художню літературу тощо.

Якщо у вашому домі є прочитані і незатребувані книги, ви можете подарувати їм друге життя, передавши до нашої бібліотеки.

Приймання подарованих видань здійснюється працівниками відділу комплектування документів бібліотеки (корпус Б).

Довідки за телефоном: 707-72-42  –  Нєговєлова Оксана Анатоліївна

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки

Червень 2019

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології (зав. каф. проф. Кожина Г. М.)

Методичні рекомендації з підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок  2» навчальна дисципліна «Психіатрія та наркологія» для студентів 4ꟷ6 курсів IꟷIV медичних факультетів (перелік тестових завдань з обґрунтуванням вірної відповіді) / укладачі: М. М. Хаустов, Г. М. Кожина, Т. П. Мозгова, І. В. Лещина. ꟷ Харків : ХНМУ, 2018. ꟷ 17 с. (5 прим.)

Методические рекомендации по подготовке к лицензионному интегрированному экзамену «Крок 2» по учебной дисциплине «Психиатрия и наркология» для студентов 4-6 курсов V медицинского факультета (перечень тестовых задач с обоснованием правильного ответа) / составители: М. Н. Хаустов, А. М. Кожина, Т.  П. Мозговая, И. В. Лещина. – Харьков : ХНМУ, 2018. ꟷ 14 с. (5 прим.)

Guidelines on preparation for the licensed integrated exam "Krok 2" educational discipline "Psychiatry and narcology" for English medium students of the 4th – 6th course of VI and VII faculties (The list of test items with the justification of the correct answer) / compiled by: G. M. Kozhyna, V. M. Sinayko, I. M. Strelnikova, L. D. Korovina, I. V. Leschina. ꟷ Kharkiv : KhNMU, 2018. ꟷ 12 p. (5 прим.)

Кафедра латинської мови та медичної термінології (зав. каф. доц. Н. В. Дерев’янченко)

Паращук Ю. С. Українсько-латинський словник з акушерства гінекології та суміжних дисциплін / Ю. С. Паращук, Н. В. Дерев’янченко, М. Г. Грищенко, В. Ю. Паращук. – Харків: ХНМУ, 2018. – 224 с. (10 прим.)

 

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013