Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Безстрокова благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу» проводиться з метою оновлення та поповнення фонду бібліотеки університету.

Запрошуємо взяти участь у акції викладачів, співробітників і студентів ХНМУ.

Від дарувальників приймаємо нові видання біомедичної тематики (збірки наукових праць, монографії, підручники, посібники, довідники), книги з суспільних та гуманітарних наук, художню літературу тощо.

Якщо у вашому домі є прочитані і незатребувані книги, ви можете подарувати їм друге життя, передавши до нашої бібліотеки.

Приймання подарованих видань здійснюється працівниками відділу комплектування документів бібліотеки (корпус Б).

Довідки за телефоном: 707-72-42  –  Нєговєлова Оксана Анатоліївна

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки

Вересень 2019

Кафедра судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса (зав. кафедри док. мед. наук, проф. Ольховський В. О.)

Козаченко І.М. Методика визначення взаємного розташування постраждалого та зброї при пораненні з автомата АК-74: посібник для судово-медичних експертів, криміналістів і юристів. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2019 . – 60 с. (3 прим.)

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології (зав. кафедри Кожина Г. М.)

Методичні рекомендації з підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-2» навчальна дисципліна «Психіатрія та наркологія» для студентів 4-6 курсів I-ІV медичних факультетів (перелік тестових завдань з обґрунтуванням вірної відповіді). - Харків : ХНМУ, 2019. - 16 с. (5 прим.)

Методические рекомендации по подготовке к лицензионному интегрированному экзамену «Крок 2» учебная дисциплина «Психиатрия и наркология» для студентов 4-6 курсов V медицинского факультета (перечень тестовых заданий с обоснованием правильного ответа). - Харьков: ХНМУ, 2019. - 13 с. (5 прим.)

Кафедра медичної та біоогранічної хімії (зав. кафедри проф. Сирова Г. О.)

Навчально-методичний комплекс для аудиторної та позааудиторної самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни «Медична хімія» : методичні вказівки. - Харків : ХНМУ, 2019. - 139 с. (3 прим.)

Учебно-методический комплекс для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 1 курса с дисциплины «Медицинская химия»: методические указания. - Харьков: ХНМУ, 2019. - 143 с. (3 прим.)

Educational-Methodical Complex for first-year student's classwork and self-work in Medical chemistry: методические указания / comp. G. O. Syrova [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2019. - 161 p. (3 прим.)

Кафедра педіатрії № 1 та неонатології (зав. кафедри проф. Гончарь М. О.)

Диференційна діагностика малих аномалій розвитку серця у дітей : методичні вказівки для підготовки до диференційованого заліку студентів 5-6 курсів та інтегрованого практично-орієнтованого іспиту випускників медичних вузів III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, педіатрів, лікарів загальної практики - сімейної медицини. - Харків: ХНМУ, 2019. - 26 с. (5 прим.)

Кафедра громадського здоров’я (зав. кафедри проф. Огнєва В. А.)

Analysis of the Relationship Beetween the Studies Characteristics of Statistical Aggregates: methodical developments for teachers to conduct a practical lesson on the course "Social medicine, public health (biostatistics)" for students in the specialty: - 222 "Medicine", - 228 "Pediatrics", - 221 "Dentistry". - 22 p. (10 прим.)

Analysis of the Relationship Beetween the Studies Characteristics of Statistical Aggregates: methodical insrtuctions for students to the practical lesson on course "Social medicine, public health (biostatistics)" for students in the specialty: - 222 "Medicine", - 228 "Pediatrics", - 221 "Dentistry" / comp.: V. A. Ognev, A. M. Zinchuk, I. A. Chukhno. - Kharkiv: KhNMU, 2019. - 21 p. (10 прим.)

Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини (зав. кафедри док. мед. наук, проф. Князькова І. І.)

Збірник тестових завдань з електрокардіографії: навчальний посібник . - Харків : ХНМУ, 2019. - 90 с. (1 прим.)

Атлас з ревматології: навчальний посібник. - Харків: ХНМУ, 2019. - 237 с.: іл. (1 прим.)

Збірник клінічних задач із внутрішньої медицини: навчальний посібник. - Харків: ХНМУ, 2019. Ч. 1. -  2019. - 230 с. (1 прим.)

Збірник клінічних задач із ревматології: навчальний посібник. - Харків: ХНМУ, 2019. Ч. 2. -  2019. - 405 с. (1 прим.)

Без службової записки

Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі: навч. посіб. / О. П. Яворовський, Ю. О. Паустовський, О. А. Никитюк. - К.: ВСВ Медицина, 2019. - 223 с. (3 прим.)

 

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013