Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Безстрокова благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу» проводиться з метою оновлення та поповнення фонду бібліотеки університету.

Запрошуємо взяти участь у акції викладачів, співробітників і студентів ХНМУ.

Від дарувальників приймаємо нові видання біомедичної тематики (збірки наукових праць, монографії, підручники, посібники, довідники), книги з суспільних та гуманітарних наук, художню літературу тощо.

Якщо у вашому домі є прочитані і незатребувані книги, ви можете подарувати їм друге життя, передавши до нашої бібліотеки.

Приймання подарованих видань здійснюється працівниками відділу комплектування документів бібліотеки (корпус Б).

Довідки за телефоном: 707-72-42  –  Нєговєлова Оксана Анатоліївна

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки

 

Березень 2019

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я (зав. каф.  проф. Огнєв В. А.)

Соціальна медицина, громадське здоров’я (біостатистика) : методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему «Оформлення результатів статистичного дослідження. Основи підготовки наукової публікації» для підготовки студентів за спеціальностями: 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія» / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад.: В. А. Огнєв, О. А. Мельниченко та ін. - Харків : ХНМУ, 2019. – 21 с. (10 прим.)

Соціальна медицина, громадське здоров’я (біостатистика) : методичні вказівки до практичного заняття на тему «Оформлення результатів статистичного дослідження. Основи підготовки наукової публікації» для студентів спеціальностей: 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія» / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад.: В. А. Огнєв, О. А. Мельниченко та ін. - Харків : ХНМУ, 2019. - 19 с. (10 прим.)

Социальная медицина, общественное здоровье (биостатистика) : методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме «Оформление результатов статистического исследования. Основы подготовки научной публикации» для подготовки студентов по специальности: 222 «Медицина», 228 «Педиатрия», 221 «Стоматология» / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет ; сост.: В. А. Огнев, А. А. Мельниченко и др. - Харьков : ХНМУ, 2019. - 21 с. (10 прим.)

Социальная медицина, общественное здоровье (биостатистика) : методические указания к практическому занятию по теме «Оформление результатов статистического исследования. Основы подготовки научной публикации» для студентов специальностей: 222 «Медицина», 228 «Педиатрия», 221 «Стоматология» / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет ; сост.: В. А. Огнев, А. А. Мельниченко и др. - Харьков : ХНМУ, 2019. - 22  с. (10 прим.)

Social Medicine, Рublic Health (Biostatistics) : methodical instructions for students to the practical lesson on the topic "Graphical methods of thge statistical analysis" for the preparation of students in the specialty: - 222 "Medicine", - 228 "Pediatrics", - 221 "Dentistry" / comp.: V. A. Ognev, A. A. Podrpyadova, I. A. Chukhno. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 18 p. (10 прим.)

Social Medicine, Рublic Health (Biostatistics) : methodical developments for teachers to conduct a practical lesson on the topic "Graphical methods of thge statistical analysis" for the preparation of students in the specialty: - 222 "Medicine", - 228 "Pediatrics", - 221 "Dentistry" / comp.: V. A. Ognev, A. A. Podrpyadova, I. A. Chukhno. - Kharkiv : KhNMU, 2018. - 20 p. (10 прим.)

Кафедра медичної біоорганічної хімії (зав. каф. проф. Сирова Г. О.)

Карбокситерапия: механизмы, эффекты, применение : справочник / ред. С. М. Дроговоз ; Министерство здравоохранения Украины, Национальный фармацевтический университет. - Харьков : Титул, 2019. - 189 с. (3 прим.)

Мідь – наномідь: хіміко-фармацевтичний аспект : монографія / Г. О. Сирова, В. О. макаров та ін. ; Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет, НТУ «ХПІ». - Харків : ТОВ Планета-Принт, 2019. - 95 с. (3 прим.)

Кафедра біологічної хімії (зав. каф. проф. Наконечна О. А.)

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з біологічної хімії : для студентів медичних факультетів / O. A. Наконечна, C. O. Стеценко ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2019.

Розділ 3 : Обмін білків і нуклеїнових кислот. - 2019. - 66 с. (10 прим.)

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з біологічної хімії : для студентів стоматологічного факультету / O. A. Наконечна, C. O. Стеценко ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2019.

Розділ 3 : Обмін білків і нуклеїнових кислот. - 2019. - 65 с. (10 прим.)

Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб (зав. каф. проф. Пасієшвілі Л. М.)

Університетська клініка. Мультиморбідність і коморбідність у поліпрофільній лікарні : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (14 березня 2019 року) / редкол. : Л. М. Пасієшвілі та ін.  – Харків : СТИЛЬ-ИЗДАТ, 2019. – 103 с. (1 прим.)       

Кафедра педіатрії № 2 (зав. каф. проф. Макєєва Н. І. )

Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : матеріали української  науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю (19-20 березня 2019 року) / під ред. Н.І. Макєєвої та ін.  – Харків : ХНМУ, 2019. – 267 с. (10 прим.)

Кафедра суспільних наук (зав. каф. проф. Робак І.Ю.)

Минуле та сучасність України: історичний, культорологічний та політолігічний аспект.- Збірка матеріалів студенських наукових досліджень . –Х., 2018 .- Частина III .- 204 с. (1 прим.)

Впровадження інноваційних технологій організації навчального процесу в ХНМУ – провідний шлях підвищення якості вищої медичної освіти : матеріали LII навчально – методичної конференції ХНМУ ( Харків, 30 січня 2019р.) / Міністерство охорони здоров’я України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків: ХНМУ, 2019. – Вип.10. -144 с. (1 прим.)

 

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013