Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Харківський національний медичний університет

Наукова бібліотека

КРУГЛИЙ СТІЛ

«Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс»

 Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас взяти участь у Круглому столі «Соціальні медіа для бібліотек: середовище, ресурс, сервіс», який відбудеться 31 жовтня 2017 року за адресою:  м. Харків, пр. Науки, 4, головний корпус, 1 поверх, конференц. зала.

Реєстрація з 9.00

Початок о 10.00

 Форма участі – очна, передбачає доповіді, обговорення актуальних питань у форматі печа-куча; розміщення і перегляд статей, тез, презентацій (у повному обсязі) – в Репозитарії ХНМУ за адресою http://repo.knmu.edu.ua/, а також видання друкованої збірки матеріалів. Публікація безкоштовна.

 Участь у Круглому столі дозволить оприлюднити результати практичного досвіду, визначити шляхи вирішення певних проблем, обмінятися думками.

 • Бібліотеки в соціальних медіа: необхідність чи данина моді?
 • Соціальні медіа як інструмент формування позитивного іміджу бібліотеки, просування бібліотечних продуктів і послуг. Аналіз характеру та популярності публікацій на сторінках бібліотек.
 • Соціальні медіа як середовище для підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників.
 • Бібліотеки в соціальних медіа: стратегія просування (переваги, основні помилки і рекомендації щодо їх виправлення).
 • «Золота формула» контенту.
 • Нетикет (правила поведінки у соціальних медіа).
 • Ваша тема _____________________________________________________ .

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення матеріалів (тез та статей, презентацій):

 • Обсяг статей – 5-8 (з додатками), тез – до 3 сторінок, формат аркуша А-4, у текстовому редакторі Microsoft Word (.doc або .docx);.
 • Шрифт: заголовки (УДК; назва статті; ініціали та прізвище автора (-рів); повна назва установи, з якої виходить робота; ключові слова, резюме українською, російською таанглійською мовою) прописними і рядковими літерами; основний текст (вступ, основна частина, висновки, література) Times New Roman кегль 14 пт.
 • Інтервал між рядками – 1,0; абзац – 1,25 см.
 • Поля: ліве, верхнє, нижнє, праве – 2,0 см; без нумерації сторінок.
 • Таблиці, малюнки, діаграми, фото просимо надавати окремими файлами в форматі  .jpg.
 • Відомості про авторів додаються на окремому аркуші: повністю прізвище, ім’я і по-батькові, посада та місце роботи, вчене звання, науковий ступінь, адреса, контактний телефон, e-mail (обов’язково).
 • Презентації повинні бути виконані у форматі .ppt або .pptx.
 • Назва файлу повинна відповідати ПІБ автора (-рів).
 • Фото автора (авторів) додається окремим файлом за прізвищем у форматі .jpg.

Приклад:

УДК 027.7:339.138

SWOT-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ

Т.Б. Павленко

Харківський національний медичний університет

Наукова бібліотека

 

 Анотація: Дано поняття SWOT-аналізу, розкрито методику проведення SWOT-аналізу бібліотеки університету. Перераховані параметри, на які необхідно звернути увагу, наведено приклад стандартної матриці, яка використовується при його виконанні.

Ключові слова: бібліотека університету, маркетингові інструменти, SWOT-аналіз, стратегічне планування, стратегія розвитку.

Соціально-економічні зміни та загальна інформатизація суспільства в Україні вимагають трансформації всієї сфери бібліотечно-інформаційної …

Література:

 1.  
 2.  

 SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕКИ УНИВЕРСИТЕТА

Т.Б. Павленко

 Аннотация: Дано понятие SWOT-анализа, раскрыта методика проведения SWOT-анализа библиотеки университета. Перечисленные параметры, на которые необходимо обратить внимание, приведен пример стандартной матрицы, используемой при его исполнении.

Ключевые слова: библиотека университета, маркетинговые инструменты, SWOT-анализ, стратегическое планирование, стратегия развития.

 

SWOT-ANALYSIS AS A TOOL OF THE STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY LIBRARY

T.B. Pavlenko

KharkivNationalMedicalUniversity

Scientific Library

 

Annotation: It was given the concept of SWOT-analysis, discloses a technique of SWOT-analysis of the University Library. Listed parameters, that need to be addressed, are an example of a standard template that is used when it is running.

Key words: university library, marketing tools, SWOT-analysis, strategic planning, strategy development.

Матеріали, оформлені відповідно до приведених вимог просимо надсилати на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 30 вересня 2017 року з позначкою «Круглий стіл»

За достовірність надісланих матеріалів відповідальність несуть автори.

Оргкомітет залишає за собою право на рецензування та відбір матеріалів. Статті та тези, що за змістом та оформленням не відповідають зазначеним вимогам, до публікації не приймаються.

Про прийняття матеріалів авторам буде повідомлено на вказану адресу електронної пошти.

До участі у круглому столі запрошуються: працівники бібліотек різних типів і видів, викладачі навчальних закладів, науковці, аспіранти, магістранти, студенти (рецензія наукового керівника – обов’язкова).

З усіх питань звертатися до оргкомітету за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за телефоном:            

+ 38 057 707 72 42учений секретар Наталя Дмитрівна Гаєва

+ 38 057 707 72 95 – заступник директора з ІТ Тетяна Борисівна Павленко