Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.

Кодекс академічної доброчесності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Рекомендації для експертів із розгляду внутрішньої політики і процедур забезпечення академічної доброчесності та зовнішньої оцінки їх якості : додаток 2 до протоколу від 07.06.2022 № 9 (14) / Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти, Міністерство освіти і науки України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. 

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності : лист Міністерства освіти і науки України від 20.05.2020 р. № 1/9-263.

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності : Затверджено Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року, Протокол № 11 / НАЗЯВО. – 2019. – 24 с.

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упорядники матеріалів: В. Бахрушин, Є. Ніколаєв ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2019. – 41 с.

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) : лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681.

Рекомендації ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою. – Версія 2021 р.

Рекомендації Комітету з питань етики щодо припинення (обмеження) використання джерел інформації держави-агресора в наукових публікаціях

Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 р. № 1/9-565.

Statement on EHEA Academic Integrity = Заява про академічну доброчесність у Європейському просторі вищої освіти / European Higher Education Area. – [2023].

The European Code of Conduct for Research Integrity Code = Європейський Кодекс дослідницької доброчесності / All European Academies (ALLEA). – 2023 Revised Edition.

 

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги