Наші акції

Untitled-3

 

ДЕ НЕ СЛІД ПУБЛІКУВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access journals – перелік «хижацьких» журналів

Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers – перелік «хижацьких» видавництв

Misleading Metrics – перелік компаній з сумнівними метриками

ДЕ РЕКОРМЕНДУЄТЬСЯ ПУБЛІКУВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Фахові видання України

Переліки наукових та електронних фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів

Реєстр наукових фахових видань України

Як знайти журнал у Переліку фахових видань України

Міжнародні наукометричні бази даних

Scopus

Scopus – найбільша в світі мультидисциплінарна бібліографічна та реферативна база даних від корпорації Elsevier

Список журналів, які включено до Scopus

SCImagoJournal & CountryRank – рейтинг періодичних видань та країн на основі бази даних Scopus

Search for an author profile – інструмент для перегляду авторського профілю науковця: перелік представлених у Scopus статей, h-index, кількість цитувань

Рекомендації щодо коригування авторського профілю в Scopus

Інформаційний портал щодо роботи з ресурсами Ельзевір

Як знайти журнал необхідного квартиля в Scopus

Як знайти журнал Scopus з певної тематики

Як додати відсутній документ до профілю Scopus

Web of Science

Web of Science (WOS) – найавторитетніша в світі аналітічна і цитатна база даних журнальних статей. Розміщується на пошуковій платформі Web of Knowledge, яка належить компанії Clarivate Analytics

Master journal list – спеціальний інструмент пошуку наукових журналів, що індексуються WOS

Інформаційний портал щодо роботи на платформі Web of Science

Як знайти журнал в Web of Science Core Collection

Index Copernicus

Index Copernicus (Польща) – наукометрична база даних, міжнародна платформа для просування наукових досягнень, у тому числі наукових видань. Має кілька інструментів оцінки продуктивності. Також пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій

ICI Journals Master List – база даних наукових журналів

Российский индекс научного цитирования

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – національна бібліографічна база даних наукового цитування на платформі Наукової електронної бібліотеки e-Library.ru

SCIENCE INDEX– інформаційно-аналітична система. Пропонує ряд можливостей для зареєстрованих авторів

Инструкция для авторов по работе в системе  SCIENCE INDEX

Google Академія

Google Академія (GoogleScholar) – академічна пошукова система та наукометричний інструмент. Індексує веб-сегменти, а також включає статті, що опубліковані в журналах чи зберігаються в репозиторіях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених

Google Scholar Metrics – перелік наукових видань згідно показника h5-індекс

Рекомендації щодо створення та управління персональним профілем автора в системі Google Академія / укл. Тетяна Павленко ; Наукова бібліотека ХНМУ. – Харків, 2020. – 6 с.

Як додати статті до профілю на Google Scholar

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Академічне письмо та оформлення публікацій – матеріали щодо культури академічного пиьма, норм та принципів побудови наукових текстів, а також вимоги до якісного оформлення наукових публікацій на засадах академічної доброчесності

Наука та метрика – перше видання в Україні з наукометрії

Наукові метрики – матеріали на допомогу проведення та представлення наукових досліджень

Матеріали з бібліометрії та наукометрії

Загальний перелік українських наукових журналів в Scopus та Web of Science

Think Check Submit – популярний інструмент, який допомагає обрати надійний журнал для публікації

Як зареєструватися у соціальній мережі Academia.edu і додати своє дослідження 

Як зареєструватися на ResearchGate та додати своє дослідження

Як зареєструватися в ORCID та редагувати свій профіль

Як зареєструватися на Zenodo і додати своє дослідження

Як зареєструватися на Mendeley і додати своє дослідження

Як зробити рисунок у гарній якості (КОМПАС-3D LT, Matlab, MS Excel)