Наші акції

Untitled-3

 

Art of Medicine (2017-2020)

Biomedical and Biosocial Anthropology (2015-2019)

Biotechnologia Acta (2008-2020)

Problems of Cryobiology and Cryomedicine (2002-2020)

 

Актуальна інфектологія (2013-2020)

Актуальні питання педіатрії, акушерства та  гінекології (2008-2020)

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини (2014-2020)

Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики (2010-2020)

Актуальні проблеми нефрології (2012-2019)

Актуальні проблеми сучасної медицини (2020)

Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії (2006-2018) 

Актуальні проблеми транспортної медицини (2013-2020)

Аннали Мечниківського інституту (2005-2020)

Аритмологія (2018-2019)

Артериальная гіпертензія (2013-2020)

Архів клінічної медицини (Archive of Clinical Medicine) (2015-2020)

Архів офтальмології України (2018-2020)

Архів психіатрії (2014-2019)

Астма та алергія (2013-2020)

 

Біль, знеболення та інтенсивна терапія (2014-2020)

Біль. Суглоби. Хребет (2012-2020)

Буковинський медичний вісник (2013-2020)

 

Вісник Вінницького національного медичного університету (2015-2020)

Вісник медичних і біологічних досліджень  (2019-2020)

Вісник морфології (2015-2020)

Вісник наукових досліджень (2013-2019)

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України (2014-2020)

Вісник проблем біології і медицини (2010-2020)

Вісник стоматології (2010-2019)

Вісник фармації (2013-2020)

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Медицина» (2000-2020)

 

Галицький лікарський вісник  (Galician medical journal) (2014-2020)

Гастроентерологія (2013-2020)

Гепатологія (2013-2019)

 

ДентАрт (2013-2020)

Дерматологія та венерологія (2011-2020)

Дитячий лікар (2009-2020)

Довкілля та здоров'я (2005-2020)

Досягнення біології та медицини (2013-2020)

 

Експериментальна і клінічна медицина (2012-2019)

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія (2008-2020)

Ендокринологія (2012-2019)

Єдине здоров'я та проблеми харчування України (2003-2020)

 

Журнал Національної академії медичних наук України (2013-2019)

Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського (2015-2020)

Журнал органічної та фармацевтичної хімії (2013-2020)

Журнал психіатрії та медичної психології (1996-2020)

 

З турботою про Дитину (2012-2020)

З турботою про Жінку (2012-2020)

Запорожский медицинский журнал (2008-2020)

Здобутки клінічної і експериментальної медицини (2007-2020)

Здоров'я жінки (2010-2020)

Здоров’я України (2003-2020)

Здоров'я чоловіка (2015-2020)

Здоровье ребенка (2006-2020)

 

Інфекційні хвороби (2014-2020)

 

Кардіологія: від науки до практики (2019)

Клінічна анатомія та оперативна хірургія (2013-2019)

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія (2015-2020)

Клінічна інформатика і Телемедицина (2004-2019)

Клінічна онкологія (2011-2020)

Клінічна стоматологія (2011-2020)

Клінічна та експериментальна патологія (2014-2020)

Клінічна та профілактична медицина (2014-2020)

Клінічна фармація (2014-2020)

Клінічна хірургія (2008-2020)

Клітинна та органна трансплантологія (2013-2020)

 

Лікарська справа = Врачебное дело (2009-2020)

Ліки України (2015-2020)

Львівський клінічний вісник (2013-2020)

Львівський медичний часопис (2008-2020)

Людина та довкілля. Проблеми неоекології (2012-2020)

 

Медико-соціальні проблеми сім’ї (2014-2020)

Медицина болю/Pain Medicine (2019-2020)

Медицина невідкладних станів (2005-2020)

Медицина світу (2004-2020)

Медицина сьогодні і завтра (2012-2019)

Медична інформатика та інженерія (2008-2019)

Медична освіта (2014-2020)

Медична психологія (2013-2019)

Медична та клінічна хімія (2015-2020)

Медичне право (2008-2020)

Медичні аспекти здоров’я жінки (2008-2020)

Медичні аспекти здоров'я чоловіка (2015-2019)

Медичні перспективи (2009-2020)

Медичний форум (2014-2020)

Медсестринство (2014-2020)

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии (2012-2019)

Международный медицинский журнал (2003-2020)

Мистецтво лікування (2008-2020)

Міжнародний ендокринологічний журнал (2005-2020)

Міжнародний неврологічний журнал (2005-2020)

Мікробіологічний журнал (2013-2020)

Морфологія (2007-2020)

 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина (2008-2019)

Нейро News: психоневрология и нейропсихиатрия (2006-2020)

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина (2014-2020)

Нирки (2012-2020)

Новообразование (2013-2020)

Новости медицины и фармации (2007-2020)

 

Одеський медичний журнал (2006-2019)

Ортопедия, травматология и протезирование (2012-2020)

Офтальмологический журнал (2009-2020)

 

Патологія (2012-2020)

Перинатологія і педіатрія (2013-2019)

Періопераційна медицина/Perioperative Medicine (2018-2020)

Право та інновації (2011-2020)

Прикарпатський вісник НТШ : Пульс (2012-2019)

Проблеми безперервної медичної освіти та науки (2011-2020)

Проблеми ендокринної патології (2013-2020)

Проблеми клінічної педіатрії (2013-2019)

Проблеми кріобіології і кріомедицини (2014-2020)

Психіатрія, неврологія та медична психологія (2014-2020)

Психологічне консультування і психотерапія (2014-2019)

Психосоматична медицина і загальна практика (2016-2020)

 

Рациональная фармакотерапия (2006-2019)

Репродуктивна ендокринологія (2011-2020)

 

Світ медицини та біології (2009-2020)

Серце і судини (2018-2019)

Сімейна медицина (2016-2020)

Современная педиатрия (2010-2019)

Слово о здоровье (2016-2019)

Современная фармация (2011-2020)

Соціальна фармація в охороні здоров’я (2015-2020)

Спортивна медицина і фізична реабілітація (2012-2020)

Спортивна наука України (2013-2019)

Сучасна гастроентерологія (2005-2020)

Сучасна стоматологія (2015-2020)

Сучасні медичні технології (2009-2020)

Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини (2015-2020)

 

Теоретичні і прикладні проблеми психології (2013-2020)

Теорія і практика інтелектуальної власності (2006-2020)

Травма (2013-2020)

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція (2010-2020)

 

Український Журнал Хірургії (2008-2017)

Український Журнал Хірургії (2013-2018)

Український біофармацевтичний журнал (2009-2020)

Український біохімічний журнал (2011-2019)

Український вісник медико-соціальної експертизи (2011-2019)

Український вісник психоневрології (2007-2020)

Український журнал дерматології, венерології, косметології (2002-2020)

Український журнал дитячої ендокринології (2014-2020)

Український журнал з проблем медицини праці (2013-2020)

Український журнал нефрології та діалізу (2009-2020)

Український кардіологічний журнал (2015-2020)

Український медичний часопис (1999-2020)

Український морфологічний альманах (2007-2020)

Український неврологічний журнал (2006-2020)

Український нейрохірургічний журнал (2000-2020)

Український пульмонологічний журнал (2012-2020)

Український радіологічний журнал (2001-2019)

Український ревматологічний журнал (2006-2020)

Український стоматологічний альманах (2015-2020)

Український терапевтичний журнал (2004-2020)

Университетская клиника (2015-2020)

Управління, економіка та забезпечення якості в фармації (2016-2020)

Урологія (2017-2020)

Фармакологія та лікарська токсикологія (2012-2020)

Фармацевт Практик (2014-2020)

Фармацевтичний журнал (2008-2020)

Фармацевтичний часопис (2007-2020)

Фізіологічний журнал (2010-2020)

Фізична культура, спорт та здоров’я нації (2010-2019)

Харківська хірургічна школа (2013-2020)

ХИСТ (2012-2020)

Хірургія дитячого віку (2014-2020)

Хірургія України (2005-2019)

Цитология и генетика (1987-2020)

Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина (2015-2019)

Шпитальна хірургія (2012-2020)

Экспериментальная онкология (2006-2020)