Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Art of Medicine

Biomedical and Biosocial Anthropology

Consilium Medicum Ukraina

Medix Anti-Aging

Problems of Cryobiology and Cryomedicine

Актуальна інфектологія

Актуальні питання біології, екології та хімії

Актуальні питання педіатрії, акушерства та  гінекології 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики

Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії      

Актуальні проблеми транспортної медицини

Аннали Мечниківського інституту

Артериальная гипертензия

Архів клінічної медицини (Archive of Clinical Medicine)

Архів офтальмології України

Архив клинической и экспериментальной медицины

Астма та алергія

Біль, знеболення та інтенсивна терапія      

Болезни и антибиотики

Боль. Суставы. Позвоночник

Буковинський медичний вісник

Вісник Вінницького національного медичного університету

Вісник Клубу Панкреатологів

Вісник морфології

Вестник ассоциации психиатров Украины

Вісник наукових досліджень                                

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України

Вісник проблем біології і медицини

Вісник фармації

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Медицина»

Галицький лікарський вісник  (Galician medical journal)

Гастроентерологія

Гепатологія

Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря 

ДентАрт 

Дерматологія та венерологія

Дитячий лікар

Довкілля та здоров'я

Досягнення біології та медицини

Експериментальна і клінічна медицина

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

Ендокринологія

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

Журнал Національної академії медичних наук України

Журнал органічної та фармацевтичної хімії

Журнал психіатрії та медичної психології 

З турботою про Дитину

З турботою про Жінку

Запорожский медицинский журнал

Здобутки клінічної і експериментальної медицини

Здоров'я жінки     

Здоровье мужчины

Здоров’я України

Здоровье ребенка

Інфекційні хвороби

Кардиология: от науки к практике

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія

Клінічна інформатика і Телемедицина

Клінічна онкологія

Клінічна стоматологія

Клінічна та експериментальна патологія

Клінічна та профілактична медицина

Клінічна хірургія

Кровообіг та гемостаз

Лікарська справа = Врачебное дело

Ліки України

Ліки України Плюс

Львівський медичний часопис

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Медико-соціальні проблеми сім’ї

Медицина болю/Pain Medicine

Медицина неотложных состояний

Медицина світу

Медицина сьогодні і завтра

Медицина транспорту України

Медична інформатика та інженерія

Медична освіта

Медична практика: організаційні та правові аспекти

Медична психологія

Медична та клінічна хімія

Медична хімія

Медичне право

Медичні аспекти здоров’я жінки

Медичні аспекти здоров'я чоловіка

Медичні перспективи

Медсестринство

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии

Международный медицинский журнал

Мистецтво лікування

Міжнародний ендокринологічний журнал

Міжнародний неврологічний журнал

Мікробіологічний журнал

Морфологія

Наука і практика

Науковий огляд

Нейро News: психоневрология и нейропсихиатрия

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

Новообразование

Новости медицины и фармации

Одеський медичний журнал

Онкология

Ортопедия, травматология и протезирование

Офтальмологический журнал

Патологія

Перинатологія і педіатрія

Перспективи медицини та біології

Право та інновації

Практична ангіологія

Проблеми безперервної медичної освіти та науки

Проблеми екології та медицини

Проблеми клінічної педіатрії

Проблеми харчування

Психіатрія, неврологія та медична психологія

Рациональная фармакотерапия

Реабілітація та паліативна медицина

Світ медицини та біології

Современная педиатрия

Современная стоматология

Спортивна наука України

Сучасна гастроентерологія

Сучасні медичні технології

Сучасні проблеми токсикології

Теоретичні і прикладні проблеми психології

Теорія і практика інтелектуальної власності

Травма

Український Журнал Хірургії

Український біофармацевтичний журнал

Український журнал дерматології, венерології, косметології

Український журнал з проблем медицини праці

Український журнал телемедицини та медичної телематики

Український кардіологічний журнал

Український медичний часопис

Український морфологічний альманах

Український науково-медичний молодіжний журнал

Український нейрохірургічний журнал

Український пульмонологічний журнал

Український радіологічний журнал

Український ревматологічний журнал

Український терапевтичний журнал

Университетская клиника

Фармакологія та лікарська токсикологія

Фармацевтичний часопис

Фізика живого

Харківська хірургічна школа

ХИСТ

Хірургія дитячого віку

Цитология и генетика

Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина

Шпитальна хірургія

Экспериментальная онкология