Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

 Періодичні видання, що надійшли у 2013 році

Brain : a Journal of Neurology. - Журнал выходит с 1878 г.

Bulletin of the World Health Organization / World Health Organization. - Журнал выходит с 1948 г.

Clinical Nutrition : Official journal ofthe European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. - Журнал выходит с 1982 г.

Deutschland / Chefredakteur Peter Hintereder. - Журнал

Diabetologia : Journal of the European Assosiation for the Study of Diabetes / European Assosiation for the Study of Diabetes. - Журнал выходит с 1965 г.

European Urology. - Журнал

European Urology Supplement. - Журнал

Global Health Nexus / New York University College of Dentistry. - Журнал

Higher Education Policy : The Quarterly Journal of the International Association of Universities (IAU). - Журнал

Molecular Endocrinology / Endocrine Society. - Журнал выходит с 1987 г.

Psychology Today. - Журнал

The Lancet Neurology : Ukrainian Edition. - Журнал выходит с 2007 г.

Therapia. Український медичний вісник : науковий журнал. - Журнал выходит с 2006 г.

UNIVERSITATES. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. - Журнал выходит с 2000 г.

Who Drug Information : international nonproprietary names for pharmaceutical substances / World Health Organization. - Журнал

Імунологія та алергологія: наука і практика : науково-практичний журнал / ДУ Ін-т урології АМН України, Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації. - Журнал выходит с 2009 г.

Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності, Національна академія наук України, Український інститут промислової власності. - Журнал выходит с 1998 г.

Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопільський державний медичний університет. - Журнал выходит с 1995 г.

Інформаційний бюлетень: наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомендовано до впровадження в практику охорони здоров'я / Національна академія медичних наук України. - Журнал

Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії / Українська медична стоматологічна академія. - Журнал выходит с 2001 г.

Акушерство и гинекология : научно-практический журнал / Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Росмедтехнологий. - Журнал выходит с 1922 г.

Анестезиология и реаниматология : научно-практический журнал / Федерация анестезиологов и реаниматологов. - Журнал выходит с 1956 г.

Анналы хирургической гепатологии : научно-практический журнал / Ассоциация хирургов-гепатологов. - Журнал выходит с 1996 г.

Архів клінічної медицини : науково-практичний журнал / Івано-Франківський державний медичний університет. - Журнал выходит с 2002 г.

Архив патологии : научно-теоретический журнал / Российское общество патологоанатомов, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. - Журнал выходит с 1935 г.

Астма та алергія : науково-практичний журнал / Академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров'я України, Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України, Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України. - Журнал выходит с 2002 г.

Атестаційний вісник: інформаційний бюлетень / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Журнал выходит с 2011 г.

Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібіліотека України. - Журнал выходит с 1998 г.

Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Науково-виробниче підприємство "Ідея". - Журнал выходит с 2003 г.

Біль, знеболювання і інтенсивна терапія / Асоціація анестезіологів України. - Журнал выходит с 1997 г.

Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. - Журнал выходит с 1993 г.

Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / Буковинський державний медичний університет. - Журнал выходит с 1997 г.

Бюллетень экспериментальной биологии и медицины : ежемесячный международный научно-теоретический журнал / Российская Академия медицинских наук. - Журнал выходит с 1936 г.

Вісник ортопедії, травматології та протезування : український науково-практичний журнал / Інститут травматології та ортопедії АМН України. - Журнал выходит с 2000 г.

Вісник проблем біології і медицини : науково-практичний журнал / Українська медична стоматологічна академія. - Журнал выходит с 1993 г.

Вісник стоматології : науково-практичний журнал / Інститут стоматології України. - Журнал выходит с 1994 г.

Вісник фармації / Національний фармацевтичний університет. - Журнал

Вестник дерматологии и венерологии : научно-практический рецензируемый журнал / Российское общество дерматологов, Центральный научно-исследовательский кожно-венерологический институт Росмедтехнологий. - Журнал выходит с 1924 г.

Вестник неотложной и восстановительной медицины / Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького. - Журнал выходит с 2000 г.

Вестник оториноларингологии : Всероссийский медицинский научно-практический журнал / Московский научно-практический центр оториноларингологии Департамента здравоохранения Москвы. - Журнал выходит с 1936 г.

Вестник офтальмологии : научно-практический журнал / Научно-исследовательский институт глазных болезней Российской академии медицинских наук. - Журнал выходит с 1884 г.

Вестник Российской академии медицинских наук : научно-теоретический журнал / Российская академия медицинских наук. - Журнал выходит с 1946 г.

Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова : научно-практический журнал / Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - Журнал выходит с 1994 г.

Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - Журнал выходит с 1885 г.

Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. - Журнал выходит с 2001 г.

Военно-медицинский журнал : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал. - Журнал выходит с 1823 г.

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры : двухмесячный научно-практический журнал / Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии. - Журнал выходит с 1923 г.

Вопросы онкологии : научно-практический журнал. - Журнал

Врач : ежемесячный научно-практический и публицистический журнал / Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. - Журнал выходит с 1990 г.

Всесвіт: журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. - Журнал выходит с 1925 г.

Галицький лікарський вісник : щоквартальний науково-практичній часопис / Івано-Франківський державний медичний університет. - Журнал выходит с 1994 г.

Гематология и трансфузиология : двухмесячный научно-практический журнал. - Журнал выходит с 1956 г.

Гепатологія : науково-практичний медичний журнал / Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького. - Журнал

Гигиена и санитария : двухмесячный научно-практический журнал. - Журнал выходит с 1922 г.

Главный врач : Всеукраинский медицинский журнал для руководителей и органов здравоохранения. - Журнал выходит с 2001 г.

Головна медична сестра : Всеукраїнське спеціалізоване видання для головних медичних сестер. - Журнал выходит с 2004 г.

Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. - Журнал выходит с 2012 г.

ДентаКлуб : Профессиональное стоматологическое издание. - Журнал выходит с 2011 г.

ДентАрт : международный журнал о науке и искусстве в стоматологии / Украинская медицинская стоматологическая академия. - Журнал выходит с 1996 г.

Детская хирургия : научно-практический журнал. - Журнал выходит с 1997 г.

Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах : науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - Журнал выходит с 1951 г.

Дніпро : літературно-художній журнал. - Журнал выходит с 1927 г.

Довкілля та здоров'я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки / Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України. - Журнал выходит с 1996 г.

Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. - Журнал выходит с 1939 г.

Економіка України : науковий журнал. - Журнал выходит с 1958 г.

Експериментальна і клінічна медицина : науково-практичний журнал / Харк. нац. мед. ун-т. - Журнал выходит с 1998 г.

Ендокринологія / Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України. - Журнал

Журнал Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко : квартальный научно-практический журнал / НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. - Журнал выходит с 1937 г.

Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України. - Журнал выходит с 1924 г.

Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии : двухмесячный научно-практический журнал / Всероссийское общество эпидемиологов, микробиологов и паразитологов. - Журнал выходит с 1924 г.

Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України. - Журнал выходит с 1995 г.

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова : научно-практический рецензируемый журнал / Всероссийское общество неврологов, Российское общество психиатров. - Журнал выходит с 1901 г.

Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Інститут органічної хімії НАН України, Національний фармацевтичний інститут. - Журнал выходит с 2003 г.

Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я : виробничо-практичний журнал / Київський міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. - Журнал выходит с 2001 г.

Здоров'я суспільства : науково-практичний журнал / Міжнародна громадська організація "Міжнародна асоціація "Здоров'я суспільства". - Журнал выходит с 2012 г.

Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал. - Журнал выходит с 1926 г.

Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. - Журнал

Иммунология : двухмесячный научно-теоретический журнал / Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства. - Журнал выходит с 1980 г.

Иностранная литература : ежемесячный литературно-художественный журнал. - Журнал выходит с 1891 г.

Календар знаменних і пам'ятних дат / Книжкова палата України. - Журнал выходит с 1957 г.

Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія : науково-практичний журнал / Асоціація фахівців з аритмології та електрофізіології серця. - Журнал выходит с 2012 г.

Кардиология : ежемесячный научно-практический журнал. - Журнал выходит с 1961 г.

Київ : Журнал письменників України. - Журнал выходит с 1983 г.

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : видання для лікаря-практика. - Журнал выходит с 2005 г.

Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковинський державний медичний університет, Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. - Журнал выходит с 2002 г.

Клінічна генетика і перинатальна діагностика : медичний науково-практичний журнал / Український інститут клінічної генетики ХНМУ. - Журнал выходит с 2012 г.

Клінічна та експериментальна патологія : щоквартальний український науково-практичний журнал / Буковинський державний медичний університет. - Журнал выходит с 2002 г.

Клінічна фармація / Національний фармацевтичний університет. - Журнал выходит с 1997 г.

Клінічна хірургія : щомісячний науково-практичний журнал / Асоціація хірургів України. - Журнал выходит с 1921 г.

Клітинна та органна трансплантологія : науково-практичний журнал. - Журнал выходит с 2013 г.

Клиническая лабораторная диагностика : ежемесячный научно-практический журнал / Научное общество клинической лабораторной диагностики Российской Федерации. - Журнал выходит с 1997 г.

Клиническая медицина : ежемесячный научно-практический журнал. - Журнал выходит с 1920 г.

Лікарська справа : науково-практичний журнал / Міністерство охорони здоров'я України. - Журнал выходит с 1918 г.

Лабораторна діагностика : науково-практичний журнал / Українське товариство клінічної лабораторної діагностики. - Журнал выходит с 1997 г.

Львівський клінічний вісник : український спеціалізований науково-практичний журнал / Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. - Журнал выходит с 2013 г.

Львівський медичний часопис / Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького. - Журнал выходит с 1995 г.

Міжнародний медичний журнал : щоквартальний науково-практичний журнал / ХМАПО. - Журнал выходит с 1995 г.

Міжнародний неврологічний журнал : международный специализированный рецензируемый научно-практический журнал / Институт неврологии, психиатрии и наркологии. - Журнал выходит с 2004 г.

Мікробіологічний журнал : науковий журнал / Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний університет. - Журнал выходит с 1934 г.

Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / Житомирський інститут медсестринства. - Журнал выходит с 2004 г.

Медико-соціальні проблеми сім'ї : науково-практичний журнал / Донецький національний медичний університет ім. М. Горького. - Журнал выходит с 1996 г.

Медицина сьогодні і завтра : науково-практичний журнал / Харк. нац. мед. ун-т. - Журнал выходит с 1998 г.

Медицинская визуализация / Общество специалистов по лучевой диагностике. - Журнал выходит с 1999 г.

Медицинская паразитология и паразитарные болезни : квартальный научно-практический журнал / Всероссийское общество эпидемиологов, микробиологов и паразитологов. - Журнал выходит с 1923 г.

Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия : науково-практичний журнал / Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів. - Журнал выходит с 1994 г.

Медицинские аспекты здоровья мужчины  : медицинский журнал для врача-практика. - Журнал выходит с 2008 г.

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии / Национальная академия медицинских наук Украины, Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Федерация педиатров стран СН Г. - Журнал выходит с 2012 г.

Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, НМУ ім. О.О. Богомольця. - Журнал выходит с 2003 г.

Морфология : научно-теоретический медицинский журнал / Международная ассоциация морфологов. - Журнал выходит с 1916 г.

Наука и жизнь : научно-популярный журнал. - Журнал

Наука и религия : ежемесячный научно-популярный журнал. - Журнал выходит с 1959 г.

Наука та інновації : науково-практичний журнал / Національна академія наук України). - Журнал выходит с 2005 г.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина / Ужгородський національний університет. - Журнал выходит с 2003 г.

Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / Міністерство охорони здоров'я України. - Журнал выходит с 2012 г.

Науково-інформаційний вісник / Академія наук вищої освіти України. - Журнал выходит с 2002 г.

Наш вибір : всеукраїнський журнал. - Журнал

Наша берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництао "Педагогічна преса". - Журнал выходит с 2002 г.

Неврологический журнал : научно-практический журнал. - Журнал выходит с 1996 г.

Нефрология и диализ / Российское диализное общество, Научное общество нефрологов России, Творческое объединение детских нефрологов. - Журнал выходит с 1999 г.

Новий колегіум : науковий інформаційний журнал / Харківський університет радіоелектроніки. - Журнал выходит с 1999 г.

Новини стоматології : науково-практичний журнал / Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького. - Журнал

Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли. - Журнал выходит с 1925 г.

Онкология : научно-практический журнал / Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кравецкого НАН Украины. - Журнал выходит с 1999 г.

Ортопедия, травматология и протезирование : научно-практический журнал / Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко АМН Украины. - Журнал выходит с 1927 г.

Офіційний вісник України : Збірник нормативно-директивних актів: електронний варіант / Міністерство юстиції України. - Журнал выходит с 1997 г.

Офтальмологічний журнал : науково-практичний журнал / Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова. - Журнал выходит с 1946 г.

Пародонтология : рецензируемый научно-практический ежеквартальный журнал / Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, каф. терапевтической стоматологии. - Журнал выходит с 1996 г.

Патологическая физиология и экспериментальная терапия : квартальный научно-теоретический журнал / Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. - Журнал выходит с 1957 г.

Педіатрія, акушерство та гінекологія : науково-практичний журнал / Асоціація акушерів-гінекологів України. - Журнал выходит с 1936 г.

Педиатрия. Журнал им.  Г.Н. Сперанского / Союз педиатров России. - Журнал выходит с 1922 г.

Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. - Журнал выходит с 1999 г.

Почки : мультидисциплинарный специализированный научно-практический журнал. - Журнал выходит с 2012 г.

Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харківська медична академія післядипломної освіти. - Журнал выходит с 2011 г.

Проблеми ендокринної патології : медичний науково-практичний журнал / Інститут проблем ендокринної патології. - Журнал выходит с 2002 г.

Проблеми харчування : науково-практичний журнал / Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя. - Журнал выходит с 1932 г.

Проблемы криобиологии и криомедицины : научно-теоретический журнал / Национальная академия наук Украины, Институт проблем криобиологии и криомедицины. - Журнал выходит с 1985 г.

Проблемы старения и долголетия : научно-практический журнал / Институт геронтологии АМН Украины. - Журнал выходит с 1990 г.

Проблемы эндокринологии : двухмесячный научно-практический журнал / Эндокринологический научный центр Росмедтехнологий. - Журнал выходит с 1955 г.

Променева діагностика, променева терапія / Науково-практичний центр проміневої діагноститки АМНУ, Ассоціація радіологів України. - Журнал выходит с 2006 г.

Психічне здоров'я : Міждісциплінарний науково-практичний журнал / Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня №1 (Міський науковий інформаційно-методичний центр з організації психіатричної допомоги). - Журнал выходит с 2001 г.

Пульмонология : научно-практический журнал. - Журнал выходит с 1990 г.

Работница : журнал для женщин и семьи. - Журнал выходит с 1914 г.

Радуга : журнал художественой литературы и общественной мысли. - Журнал выходит с 1927 г.

Регионарная анестезия и лечение острой боли : ежеквартальный научно-практический журнал. - Журнал выходит с 2006 г.

Ремедиум. Журнал о рынке лекарств и медицинской технике : ежемесячный специализированный информационно-аналитический журнал / ОО Группа "Ремедиум". - Журнал выходит с 1998 г.

Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодежного центра "Поэзия". - Журнал выходит с 1992 г.

Репродуктивная эндокринология : всеукраинский научно-практический журнал / Национальная академия медицинских наук Украины, Министерство здравоохранения Украины, Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. - Журнал выходит с 2011 г.

Ринологія : спеціалізоване науково-інформаційне видання / Українське науково-медичне товариство оториноларингологів. - Журнал выходит с [200?] г.

Роман-газета : народный журнал. - Журнал выходит с 1927 г.

Роман-журнал ХХІ век : путеводитель русской литературы. - Журнал выходит с 1998 г.

Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии : ежеквартальный научно-практический журнал / Российская ассоциация детских хирургов, Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздравсоцразвития Росии. - Журнал выходит с 2010 г.

Российский вестник перинатологии и педиатрии : научно-практический рецензируемый журнал / Московский НИИ педиатрии и детской хирургии. - Журнал выходит с 1956 г.

Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии / Российская гастроэнтерологическая ассоциация. - Журнал выходит с 1994 г.

Российский кардиологический журнал : научно-практический медицинский журнал / Всероссийское научное общество кардиологов. - Журнал выходит с 1998 г.

Российский медицинский журнал : двухмесячный практический журнал. - Журнал выходит с 1995 г.

Российский педиатрический журнал : научно-практический журнал. - Журнал выходит с 1998 г.

Российский стоматологический журнал : научно-практический журнал. - Журнал выходит с 1997 г.

Русский медицинский журнал : независимое издание для практикующих врачей. - Журнал выходит с 1998 г.

Сімейна медицина : довідковий інформаційно-аналітичний бюлетень / Міністерство охорони здоров'я України, Інститут сімейної медицини, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. - Журнал выходит с 2013 г.

Серце і судини : український науково-прктичний журнал. - Журнал выходит с 2003 г.

Славянин : Литературно-художественный журнал Харьковского отделения Союза писателей России. - Журнал выходит с 2010 г.

Современная педиатрия : научно-практический педиатрический журнал. - Журнал

Современные проблемы токсикологии : научно-практический журнал / Институт экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя. - Журнал выходит с 1998 г.

Социология: теория, методы, маркетинг : научно-теоретический журнал / Інститут соціології НАН України. - Журнал выходит с 1998 г.

Стоматология : научно-практический рецензируемый журнал / Центральный научно-исследовательский институт стоматологии Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию. - Журнал выходит с 1922 г.

Судебно-медицинская экспертиза : научно-практический журнал / Российский центр судебно-медицинской экспертизы Росздрава. - Журнал выходит с 1958 г.

Сучасні медичні технології : науково-практичний журнал / Запорізька медична академія післядипломної освіти. - Журнал выходит с 2008 г.

Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал. - Журнал выходит с 2013 г.

Сучасна гастроентерологія : український науково-практичний журнал / Академія медичних наук України. - Журнал выходит с 2000 г.

Теория и практика физической культуры : научно-теоретический журнал / Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Центр спортивной подготовки сборных команд России. - Журнал выходит с 1925 г.

Терапевтический архив : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Терапевт 92". - Журнал выходит с 1923 г.

Токсикологический вестник : научно-практический журналл. - Журнал выходит с 1993 г.

Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція : український науково-практичний журнал / Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця. - Журнал выходит с 2010 г.

Український історичний журнал : науковий журнал / Національна академія наук України, Інститут історії України, Інститут політичних і етносоціальних досліджень ім. І.Ф.Кураса. - Журнал выходит с 1957 г.

Український біохімічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут біохімії О.В. Палладина. - Журнал выходит с 1926 г.

Український вісник психоневрології : науково-практичний медичний журнал / Інститут неврології, психіатрії та наркології академії медичних наук України. - Журнал выходит с 1993 г.

Український журнал з проблем медицини праці : науково-практичний журнал для гігієністів, фізіологів, токсикологів та лікарів-профпатологів / Інститут медицини праці АМН України. - Журнал выходит с 2005 г.

Український журнал клінічної та лабораторної медицини : всеукраїнський науково-медичний журнал / Луганський державний медичний університет. - Журнал выходит с 2006 г.

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії : науково-практичний журнал лікарів-ендоскопістів України / Київський клінічний госпіталь. - Журнал выходит с 1996 г.

Український журнал нефрології та діалізу : науково-практичний медичний журнал / Ін-т нефрології АМН України. - Журнал выходит с 2004 г.

Український журнал хірургії : науково-практичний журнал / Асоціація хірургів Донецької області. - Журнал выходит с 2008 г.

Український кардіологічний журнал : науково-практичний журнал / Асоціація кардіологів України. - Журнал выходит с 1994 г.

Український медичний альманах / Луган. держ. мед. ун-т. - Журнал выходит с 1998 г.

Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. - Журнал выходит с 1997 г.

Український морфологічний альманах : науково-практичний журнал / Луганський державний медичний університет. - Журнал выходит с 2003 г.

Український пульмонологічний журнал : науково-практичний журнал / Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. - Журнал выходит с 1993 г.

Український радіологічний журнал : щоквартальне науково-практичне видання / НДІ медичної радіології. - Журнал выходит с 1993 г.

Український ревматологічний журнал : науково-практичний журнал / Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України. - Журнал выходит с 1999 г.

Український реферативний журнал "Джерело". Серія 4, Медицина. Медичні науки. - Журнал выходит с 1995 г.

Украина и мир. Глобальная повестка / "Сегодня", "The New York Times". - Журнал

Урологія : науково-практичний журнал урологів, нефрологів та андрологів України / Дніпропетровська державна медична академія. - Журнал выходит с 1997 г.

Урология : двухмесячный научно-практический журнал / Российское общество урологов. - Журнал выходит с 1923 г.

Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця. - Журнал выходит с 1955 г.

Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Інститут філософії НАН України. - Журнал выходит с 1927 г.

Хірургія дитячого віку : науково-практичний медичний журнал / Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів. - Журнал выходит с 2003 г.

Хірургія України : науково-практичний журнал / Асоціація хірургів-гепатологів України. - Журнал выходит с 2001 г.

Харківська хірургічна школа : медичний науково-практичний журнал / Ін-т за г. та невідклад. хірургії. - Журнал выходит с 2000 г.

Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова : научно-практический журнал / Ассоциация хирургов им. Н.И. Пирогова. - Журнал выходит с 1925 г.

Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал. - Журнал выходит с 1990 г.

Эндоскопическая хирургия : научно-практический журнал / Российская ассоциация эндоскопической хирургии. - Журнал выходит с 1995 г.

Эпидемиология и инфекционные болезни : научно-практический журнал. - Журнал выходит с 1996 г.