Наші акції

Untitled-3

 

НАУКА та ОСВІТА

Homo Cyberus – электронный научно-публицистический журнал 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка – спеціалізований журнал з педагогічних, філологічних і філософських дисциплін.

Достижения науки и образования – включает и раздел Медицинские науки

Народна освіта - електронне наукове фахове видання

Наука и образование сегодня

Образование и наука – Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология.

Освіта.ua – інтернет-портал про освіту в Україні та за кордоном. Популярний тематичний ресурс в українському Інтернеті, присвячений освіті в Україні та за її межами, є актуальним джерелом інформації у цій сфері. Тематика матеріалів, що розміщуються на сайті, відповідає інтересам широкої цільової аудиторії: педагогів, абітурієнтів, студентів, учнів, батьків, людей, які зацікавлені у вивченні іноземних мов і навчанні за кордоном, а також одержанні другої вищої чи бізнес-освіти.

Освітній портал – освіта в Україні, освіта за кордоном – ексклюзивні новини української та зарубіжної освіти, законодавство, ЗНО, навчання за кордоном, бізнес-освіта, вивчення іноземних мов. Найсвіжіша інформація від найкращих навчальних закладів України.

Проблемы науки (Россия)  архив журналов для скачивания издательства «Проблемы науки», которое  выпускает 18 журналов в сфере науки и образования.

Современные проблемы науки и образования

ПЕДАГОГІКА

Alma mater  журнал включен в обновленный Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

ScienceRise: Pedagogical Education публікує оригінальні дослідження, присвячені вирішенню науково-прикладних проблем безперервної освіти, зокрема післядипломної освіти, які дають можливість педагогам підбирати індивідуальні «ключі» в процесі підготовки учнів різного віку, світогляду, початкового рівня освіченості, різного віросповідання, гендерних відмінностей, ґрунтуючись на нових методиках, що публікуються в статтях журналу.

Архив научных статей по педагогике издательства "Грамота". Являясь учредителем и издателем трех научных журналов, издательство способствует популяризации научных знаний, обмену теоретическим и практическим опытом ученых и исследователей на национальном и международном уровнях.

Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія 

Електронна бібліотека Національної академії педагогічних наук України  репозитарій  академічних текстів наукових установ НАПН України

Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика – учрежден Белорусским государственным университетом в 1969 г. До 2017 г. выходил под названием «Вестник БГУ. Серия 4, Филология. Журналистика. Педагогика». Публикует оригинальные научные статьи в области теории журналистики, медиакоммуникации, а также педагогических наук. Материалы издания посвящены актуальным проблемам теории и практики журналистики, медиалингвистики, медиастилистики, медиалогии, культурным стратегиям в медиапространстве, истории журналистики, вопросам веб-журналистики, современным медиакоммуникациям, социодинамике информационного пространства и др. На страницах журнала представлены статьи ученых из ведущих организаций и учреждений, работающих в области педагогики, теории, истории, методологии журналистики и методов исследования медиапространства.

Інноваційна педагогіка висвітлює результати досліджень у галузі педагогіки, ознайомлює з сучасними науково-педагогічними розробками, долучає до новітніх розробок у сучасній педагогічній практиці. 

Наукова періодика України : Педагогіка  загальнодержавна технологічна платформа, яка забезпечує процеси редакційного опрацювання, публікації та післяпублікаційної підтримки наукових періодичних видань України. Ресурс розвивається на засадах партнерства видавців та бібліотек України.

Научная педагогическая электронная библиотека – академическая библиотека по педагогике и психологии. Библиотека представляет собой многофункциональную полнотекстовую информационно-поисковую систему, обеспечивающую сбор, хранение и распространение информации в интересах научных психолого-педагогических исследований и образования.

Педагогика высшей школы

Педагогіка безпеки (Вінниця)

Педагогіка вищої та середньої школи

Педагогіка і психологія професійної освіти (Львів)

Педагогіка та психологія (Харків)

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (Харків)

Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку

Педагогічна освіта: теорія і практика (Кам’янець-Подільський)

Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (Київ)

Педагогічний альманах (Херсон)

Педагогічний дискурс (Хмельницький)

Педагогічний пошук (Луцьк)

Педагогічний процес: теорія і практика (Київ)

Педагогічний часопис Волині (Луцьк)

Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи (Київ)

Педагогічні науки (Полтава)

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (Суми) 

Портал сучасних педагогічних ресурсів – доступ до сучасних освітніх (педагогічних) е-ресурсів, концентрація нових педагогічних джерел.

РОНО общедоступный информационный ресурс  в  сфере школьного, дошкольного,  а  также   дополнительного образования

Український педагогічний журнал

ФІЛОСОФІЯ

Духовність особистості: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць

Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках

Університети і лідерство

Філософія освіти

Філософія та політологія в контексті сучасної культури

Философский журнал

Ценности и смыслы