Наші акції

Untitled-3

 

Alma mater  журнал включен в обновленный Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук

Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія 

Електронна бібліотека Національної академії педагогічних наук України – репозитарій  академічних текстів наукових установ НАПН України

Інноваційна педагогіка висвітлює результати досліджень у галузі педагогіки, ознайомлює з сучасними науково-педагогічними розробками, долучає до новітніх розробок у сучасній педагогічній практиці

Народна освіта – електронне наукове фахове видання

Освіта.ua – інтернет-портал про освіту в Україні та за кордоном

Освітній портал – освіта в Україні, освіта за кордоном – ексклюзивні новини української та зарубіжної освіти, законодавство, ЗНО, навчання за кордоном, бізнес-освіта, вивчення іноземних мов. Найсвіжіша інформація від найкращих навчальних закладів України

Педагогіка безпеки (Вінниця)

Педагогіка вищої та середньої школи

Педагогіка і психологія професійної освіти (Львів)

Педагогіка та психологія (Харків)

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (Харків)

Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку

Педагогічна освіта: теорія і практика (Кам’янець-Подільський)

Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (Київ)

Педагогічний альманах (Херсон)

Педагогічний дискурс (Хмельницький)

Педагогічний пошук (Луцьк)

Педагогічний процес: теорія і практика (Київ)

Педагогічний часопис Волині (Луцьк)

Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи (Київ)

Педагогічні науки (Полтава)

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (Суми) 

Портал сучасних педагогічних ресурсів

Український педагогічний журнал

Університети і лідерство

Філософія освіти