Наші акції

Untitled-3

 

НАУКА та ОСВІТА

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка – спеціалізований журнал з педагогічних, філологічних і філософських дисциплін.

Народна освіта – електронне наукове фахове видання.

Освіта.ua – інтернет-портал про освіту в Україні та за кордоном. Популярний тематичний ресурс в українському Інтернеті, присвячений освіті в Україні та за її межами, є актуальним джерелом інформації у цій сфері. Тематика матеріалів, що розміщуються на сайті, відповідає інтересам широкої цільової аудиторії: педагогів, абітурієнтів, студентів, учнів, батьків, людей, які зацікавлені у вивченні іноземних мов і навчанні за кордоном, а також одержанні другої вищої чи бізнес-освіти.

Освітній портал – освіта в Україні, освіта за кордоном – ексклюзивні новини української та зарубіжної освіти, законодавство, ЗНО, навчання за кордоном, бізнес-освіта, вивчення іноземних мов. Найсвіжіша інформація від найкращих навчальних закладів України.

 

НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ

Homo Cyberus – электронный научно-публицистический журнал.

Rhema. Рема – всероссийский журнал в области лингвистики и филологических исследований.

Достижения науки и образования – включает и раздел Медицинские науки.

Исследователь/Researcher – Научно-методический журнал, адресованный учителям, завучам по научной работе, методистам, педагогам дополнительного образования, руководителям студенческих исследований. Издание посвящено практике и методике организации исследовательской работы учащихся в естественно-научных и гуманитарных областях. В журнале публикуются материалы по проблемам психолого-педагогического сопровождения исследовательской деятельности дошкольников, учащихся средней школы и студентов, а также проблемам организации различных научных мероприятий (семинаров, мастер-классов, экспедиций и др.).

Литература в школе – рецензируемый научно-методический журнал, ведущий свою историю с 1914 года. В издании публикуются статьи, посвященные русской и зарубежной классической и современной литературе, теории литературы и фольклористике, литературе для детей и подростков, проблемам чтения и литературного образования, теории и методики обучения литературе, а также анализу опыта лучших преподавателей-словесников.

Наука и образование сегодня 

Наука и школа – всероссийский междисциплинарный журнал, научно-педагогическое издание.

Образование и наука – Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология.

Проблемы науки (Россия) – архив журналов для скачивания издательства «Проблемы науки», которое  выпускает 18 журналов в сфере науки и образования.

Проблемы современного образования – сетевое издание - всероссийский междисциплинарный журнал. Журнал осуществляет оперативное распространение результатов актуальных теоретических и практико-ориентированных исследований в области образования, философии, педагогики и психологии, а также организацию обсуждений и дискуссий по проблемам развития отечественной науки и образования.

Развитие личности – Журнал предназначен для профессионалов науки и практики, для тех, кто готов взять на себя ответственность за воспитание и развитие личности: философам, психологам, педагогам, психиатрам, психотерапевтам, филологам, историкам, социологам, этнологам, культурологам, теологам, правоведам, политологам, медикам, юристам и др.

Современные проблемы науки и образования

 

ПЕДАГОГІКА

ScienceRise: Pedagogical Education публікує оригінальні дослідження, присвячені вирішенню науково-прикладних проблем безперервної освіти, зокрема післядипломної освіти, які дають можливість педагогам підбирати індивідуальні «ключі» в процесі підготовки учнів різного віку, світогляду, початкового рівня освіченості, різного віросповідання, гендерних відмінностей, ґрунтуючись на нових методиках, що публікуються в статтях журналу.

Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія 

Електронна бібліотека Національної академії педагогічних наук України – репозитарій  академічних текстів наукових установ НАПН України

Інноваційна педагогіка висвітлює результати досліджень у галузі педагогіки, ознайомлює з сучасними науково-педагогічними розробками, долучає до новітніх розробок у сучасній педагогічній практиці. 

Наукова періодика України : Педагогіка – загальнодержавна технологічна платформа, яка забезпечує процеси редакційного опрацювання, публікації та післяпублікаційної підтримки наукових періодичних видань України. Ресурс розвивається на засадах партнерства видавців та бібліотек України.

Педагогіка безпеки (Вінниця)

Педагогіка вищої та середньої школи

Педагогіка і психологія професійної освіти (Львів)

Педагогіка та психологія (Харків)

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (Харків)

Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку

Педагогічна освіта: теорія і практика (Кам’янець-Подільський)

Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (Київ)

Педагогічний альманах (Херсон)

Педагогічний дискурс (Хмельницький)

Педагогічний пошук (Луцьк)

Педагогічний процес: теорія і практика (Київ)

Педагогічний часопис Волині (Луцьк)

Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи (Київ)

Педагогічні науки (Полтава)

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (Суми) 

Портал сучасних педагогічних ресурсів – доступ до сучасних освітніх (педагогічних) е-ресурсів, концентрація нових педагогічних джерел.

Український педагогічний журнал

 

ПЕДАГОГИКА

Alma mater  журнал включен в обновленный Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Архив научных статей по педагогике издательства "Грамота". Являясь учредителем и издателем трех научных журналов, издательство способствует популяризации научных знаний, обмену теоретическим и практическим опытом ученых и исследователей на национальном и международном уровнях.

Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика – учрежден Белорусским государственным университетом в 1969 г. До 2017 г. выходил под названием «Вестник БГУ. Серия 4, Филология. Журналистика. Педагогика». Публикует оригинальные научные статьи в области теории журналистики, медиакоммуникации, а также педагогических наук. Материалы издания посвящены актуальным проблемам теории и практики журналистики, медиалингвистики, медиастилистики, медиалогии, культурным стратегиям в медиапространстве, истории журналистики, вопросам веб-журналистики, современным медиакоммуникациям, социодинамике информационного пространства и др. На страницах журнала представлены статьи ученых из ведущих организаций и учреждений, работающих в области педагогики, теории, истории, методологии журналистики и методов исследования медиапространства.

Научная педагогическая электронная библиотека – академическая библиотека по педагогике и психологии. Библиотека представляет собой многофункциональную полнотекстовую информационно-поисковую систему, обеспечивающую сбор, хранение и распространение информации в интересах научных психолого-педагогических исследований и образования.

Педагогический университет - Газета является одной из немногих ниточек, связывающих разрозненные Институты и факультеты нашего огромного вуза, позволяя ему оставаться единым целым. «Педагогический университет» постоянно сотрудничает со студентами всех Институтов и факультетов МПГУ, преподавателями, сотрудниками и выпускниками университета. Регулярно в редакции проводятся занятия со студентами МПГУ Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования, Института истории и политики, Лицея МПГУ и других.

Педагогика высшей школы

Педагогика и психология образования – всероссийский междисциплинарный журнал.   Издание специализируется  на освещении научно обоснованных решений педагогических и психологических проблем и задач обучения и воспитания на всех уровнях системы непрерывного образования –  от дошкольного  до дополнительного – формального, неформального и информального. 

Преподаватель XXI век – общероссийский журнал о мире образования.

РОНО общедоступный информационный ресурс в сфере школьного, дошкольного, а также дополнительного образования

 

ФІЛОСОФІЯ

Духовність особистості: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць

Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках 

Університети і лідерство

Філософія освіти

Філософія та політологія в контексті сучасної культури

 

ФИЛОСОФИЯ

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы – рецензируемый научный журнал, посвященный актуальным проблемам истории и политологии.

Философский журнал

Ценности и смыслы