Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки у 2021 році

Кафедра анатомії людини (зав.каф. д.м.н., проф. Вовк Олег Юрійович)

Закохані в анатомію / Н. Ф. Теремецька ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ФОП Петров В.В., 2021. – 108 с. (3 прим.)

Кафедра біологічної хімії (зав.каф. д.м.н., проф. О.А. Наконечна)

Клінічні і метаболічні показники в діагностиці і моніторингу захворювань : монографія / Ю. О. Вінник, І. Ю. Багмут, І. Л. Колісник ; ред. Ю. О. Вінник. – Харків : Золоті сторінки, 2020. – 296 с. (1 прим.)

Кафедра внутрішніх та професійних хвороб               

Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 квітня 2020 р.) / Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян ; ред. В. А. Капустник [та ін.]. – Харків : ХНМУ, 2020. – 124 с. (1 прим.)

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я (зав. каф.  проф. Огнєв В. А.)

Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення: матеріали ІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (Харків, 05 листопада 2020 року). – Харків : ХНМУ, 2020. – 122 с. (5 прим.)

Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб  (зав. каф. проф. Пасієшвілі Л. М.)

Патология системы крови в общей врачебной практике / О. Н. Ковалева, Т. М. Пасиешвили, Т. В. Фролова [та ін.]. – Харьков : ХНМУ, 2020. – 272 с. (1 прим.)

Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини (зав. каф. д.мед.н., проф І. І. Князькова)

Вікові аспекти фармакотерапії / О. М. Біловол, І. І. Князькова, В. В. Златкіна [та ін.]. – Харків : Планета-Прінт, 2018. – 90 с. (1 прим.)

Кафедра медичної та біоорганічної хімії (зав. каф. доктор фарм. наук, проф. Г. О. Сирова)

Підвищення градусу комп'ютеризації – рік роботи кафедри хімії в умовах пандемії COVID-19: монографія / Г. О. Сирова, В. М. Петюніна, В. О. Макаров ; ред. Г. О. Сирова ; Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти і науки України, Харківський національний медичний університет, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків : ТОВ Планета-Прінт, 2021. – 110 с. (2 прим.)

Кафедра педіатрії №1 та неонатології (зав. каф. д. мед. н., проф. М. О. Гончарь)

Диференційна діагностика хронічних, спадкових та вроджених захворюваннях бронхолегеневої системи у дітей: методичні вказівки до проведення аудиторної роботи з дисципліни «Педіатрія» для студентів 6-го курсу педіатричного факультету / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 12 с. (5 прим.)

Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією: матеріали Української науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю (Харків, 17-18 березня 2021 року) / Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України, Харківський національний медичний університет, Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради, Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, Харківська обласна асоціація педіатрів України ; ред.: Н. І. Макєєва, М. В. Яворович, Х. А. Чайка. – Харків : Стиль-издат, 2021. – 210 с. (5 прим.)

Диференційна діагностика системних васкулітів у дітей: методичні вказівки до проведення аудиторної роботи з дисципліни «Педіатрія» для студентів 6-го курсу педіатричного факультету / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 16 с. (5 прим.)

Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини у дітей. Тактика ведення хворих при системних захворюваннях сполучної тканини у дітей : методичні вказівки до проведення аудиторної роботи з дисципліни «Педіатрія» для студентів 6-го курсу педіатричного факультету / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 12 с. (5 прим.)

Диференційна діагностика кардіоміопатій у дітей. Тактика ведення хворої дитини при кардіоміопатії: методичні вказівки до проведення аудиторної роботи з дисципліни «Педіатрія» для студентів 6-го курсу педіатричного факультету / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 14 с. (5 прим.)

Диференційна діагностика респіраторних та шкірних алергозів у дітей : методичні вказівки до проведення аудиторної роботи з дисципліни «Педіатрія» для студентів 6-го курсу педіатричного факультету / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 12 с. (5 прим.)

Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей: методичні вказівки для підготовки до диференційованого заліку для студентів V-VI курсів та інтегрованого практично-орієнтованого іспиту випускників медичних ЗВО ІІI-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, педіатрів, лікарів загальної практики - сімейної медицини  / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 24 с. (5 прим.)

Диференційна діагностика бронхолегеневої дисплазії у дітей : методичні вказівки до проведення аудиторної роботи з дисципліни «Педіатрія» для студентів 6-го курсу педіатричного факультету / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 12 с. (5 прим.)

Диференційна діагностика бронхіальної астми та синдрому бронхіальної обструкції на тлі гострих респіраторних захворювань у дітей різного віку. Встановлення попереднього діагнозу / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 12 с. (5 прим.)

Диференційна діагностика синдрому ціанозу та хронічного кашлю. Хронічні бронхолегеневі захворювання у дітей : методичні вказівки до проведення аудиторної роботи з дисципліни «Педіатрія» для студентів 6-го курсу педіатричного факультету / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 16 с. (5 прим.)

Диференційна діагностика синдрому задишки. Пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 12 с. (5 прим.)

Диференційна діагностика синдрому кашлю у дітей : методичні вказівки до проведення аудиторної роботи з дисципліни «Педіатрія» для студентів 6-го курсу педіатричного факультету / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 12 с. (5 прим.)

Диференційна діагностика вроджених вад серця у дітей. Тактика ведення дітей при вроджених вадах серця: методичні вказівки до проведення аудиторної роботи з дисципліни «Педіатрія» для студентів 6-го курсу педіатричного факультету  / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 16 с. (5 прим.)

Диференційна діагностика запальних захворювань серця (міокардит, ендокардит, перикардит) у дітей. Тактика ведення хворої дитини при міокардиті, ендокардиті, перикардиті / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2021. – 16 с. (5 прим.)

Диференційна діагностика суглобового синдрому у дітей. Ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити. Синдром гіпермобільності суглобів: методичні вказівки до проведення аудиторної роботи з дисципліни «Педіатрія» для студентів 6-го курсу педіатричного факультету  / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 12 с. (5 прим.)

Діагностика гострого пошкодження нирок у дітей: методичні вказівки для підготовки до диференційного заліку для студентів V-VI курсів та інтегрованому практично-орієнтованому заліку випускників вищих медичних ЗВО III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, педіатрів, лікарів загальної практики - сімейної медицини  / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 28 с. (5 прим.)

Діагностика та лікування анемій у дітей при різноманітній соматичній хронічній патології: методичні вказівки до проведення аудиторної роботи з дисципліни «Педіатрія» для студентів 6-го курсу педіатричного факультету / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 16 с. (5 прим.)

Надання невідкладної допомоги при гострій серцевій та судинній недостатності у дітей: методичні вказівки до проведення аудиторної роботи з дисципліни «Педіатрія» для студентів 6-го курсу педіатричного факультету / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 12 с. (5 прим.)

Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний почек у детей / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. – Харьков : ХНМУ, 2020. – 16 с. (5 прим.)

Differential Diagnosis of Jaundice in Children : recommendations for V-VI students higher medical education institutions of the III-IV accreditation levels studying in English / comp.: M. O. Gonchar, T. S. Malich. – Kharkiv : KhNMU, 2020. – 20 p. (5 прим.)

Hemorrhagic Disorders in Newborns: recommendations for V-VI students higher medical education institutions of the III-IV accreditation levels studying in English / comp. M. O. Gonchar [et al.]. – Kharkiv : KhNMU, 2020. – 35 p. (5 прим.)

Кафедра радіології та радіаційної медицини (д.м.н, проф. В.П. Старенький)

Пилипенко М.І. Тлумачний словничок сучасної української мови / М. І. Пилипенко. – Харків : [б. и.], 2021. – 39 с. (25 прим.)

Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені професора М.С. Бокаріуса (д.м.н, проф. О.В. Дунаєв)

Визначення давності настання смерті : монографія / ред.: В. О. Ольховський, Л. Л. Голубович, В. Т. Бачинський. – 2-ге вид., випр. і допов. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. – 229 с. (1 прим.)

Основи судової медицини : навчальний посібник / Л. Л. Голубович, В. О. Ольховський, О. І. Герасименко [та ін.]. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2021. – 534 с. (4 прим.)

Кафедра урології, нефрології та андрології імені проф. А.Г. Подрєза (зав. каф. проф. В.М. Лісовий)

Артеріальна гіпертензія та коморбідність : монографія / Н. М. Андон'єва, О. Є. Березін, О. О. Березін [та ін.] ; ред. О. М. Біловол. – Харків : ХНМУ, 2020. – 176 с. (4 прим.)

Мангушева, В.Ю. Патогенетичне значення порушень біоценозу шкіри та їх корекція у хворих на алергодерматози (експериментально-клінічні дослідження) : монографія / В. Ю. Мангушева. – Харків : ХНМУ, 2021. – 116 с. (2 прим.)

Кафедра фізіології  (кандидат біологічних наук, доцент, Л.В. Чернобай)

Діагностика функціонального стану автономної регуляції та прогнозування розвитку дезаптації : монографія / Д. І. Маракушин, Л. В. Чернобай, І. М. Ісаєва [та ін.] ; Харківський національний медичний університет. – Warsaw : RS Global Sp. Z O. O., 2021. – 31 с. (2 прим.)

Кафедра хірургії №1 (д.м.н, проф. В.В. Бойко)

Артефіціальний шлунок: Пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника / В. В. Бойко [та ін.]. – Харків : Промінь, 2014. – 124 с. (3 прим.)

Хірургічне лікування раку підшлункової залози та периампулярної зони : стратегічні та тактичні питання. – Харків : Промінь, 2019. – 159 с. (1 прим.)

Хірургія серцевих ушкоджень. Особливості сучасної доктрини / В. В. Бойко [та ін.]. – Харків : Промінь, 2015. – 156 с. (1 прим.)

Жовчні нориці. Сучасна концепція лікування / В. В. Бойко [та ін.]. – Харків : Промінь, 2017. – 160 с. (1 прим.)

Евісцерації малого таза. Хірургічні аспекти : монографія / В. В. Бойко , І. В. Криворотько, Д. О. Євтушенко [та ін.]. – Харків : Промінь, 2018. – 124 с. (1 прим.)

Резекція печінки (науково-практичні аспекти) : монографія / В. В. Бойко , Р. М. Смачило, О. В. Малоштан [та ін.]. – Харків : Промінь, 2019. – 104 с. (1 прим.)

Стенозуючі захворювання стравоходу. Сучасна стратегія лікування : монографія / В. В. Бойко , С. О. Савві, В. О. Шапринський [та ін.]. – Харків : Промінь, 2019. – 96 с. (1 прим.)

Ушкодження магістральних судин (травми воєнного та мирного часів): монографія / В. В. Бойко, В. О. Прасол, В. М. Роговський [та ін.]. – Харків : Промінь, 2020. – 216 с. (2 прим.)

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги