Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки у 2018 році

 

Керівництво ХНМУ

Алексієвич, С. У війни не жіноче обличчя / С. Алексієвич. - Харків: Віват, 2016. - 400 с.   (1 прим.)

Бабаев, Ф. Мир моими глазами / Ф. Бабаев; ред. С. Г. Шафоростова. - 2015. - 91 с.   (1 прим.)

Генералы: харьковский биографический словарь. - Харьков, 2017. - 456 с.   (1 прим.)

Глина: экологический, медико-биологический и культурный аспекты / И. С. Чекман [и др.]. - Киев; Харьков, 2017. - 172 с.   (1 прим.)

Екстрена медична допомога (догоспітальні протоколи): посібник. - Київ: Юстон, 2016. - 210 с.   (1 прим.)

Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку: монографія. - Харків: Право, 2017. - 206 с.   (6 прим.)

Запорожан, В. М. Етюди про моральність. Нооетичний аспект / В. М. Запорожан. - Одеса: Одеський медуніверситет, 2015. - 160 с.   (1 прим.)

"Зродились ми великої години..." ОУН і УПА. Бібліотека "Історичної правди". - Харків: Vivat publishing, 2016. - 303 с.   (1 прим.)

Кафедра анатомії людини. Віртуальна екскурсія. Історія у фотографіях: до 210 річниці Харківського національного медичного університету, кафедри анатомії людини. - Харків: Стиль-издат, 2016. - 137 с.   (1 прим.)

Квантова хімія: медико-фармацевтичний аспект: монографія. - Харків: ТОВ Планета-принт, 2017. - 138 с.   (1 прим.)

Лаврик, А. С. Семен Семенович Лаврик. Служіння людям та науці: до 100-річчя від дня народження / А. С. Лаврик, Ю. Г. Віленський. - 2015. - 69 с.   (1 прим.)

Матбабаев, Б. Х. Древний и средневековый Андижан: историко-археологическое исследование / Б. Х. Матбабаев, З. З. Машрабов. - Ташкент: Sharo, 2011. - 254 с.   (1 прим.)

Національна академія медичних наук України. Основні результати діяльності у 2016 році: матеріали до звітної доповіді Президента НАМН України академіка НАМН України В. І. Цимбалюка на сесії Загальних зборів НАМН України. - Київ, 2017. - 256 с.   (1 прим.)

Опыт изучения качества жизни в пропедевтической клинике: монография / Т. С. Оспанова [и др.]; под ред. Т. С. Оспановой. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 114 с.   (2 прим.)

Сімейна медицина: у 3 кн. Кн. 2: Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб: підручник / за ред. О. М. Гиріної, Л. М. Пасієшвілі. - Київ: ВСВ Медицина, 2016. - 456 с.   (2 прим.)

Фомін, П. Василь Братусь. Незабутні зустрічі / П. Фомін, Ю. Віленський, В. Яснопольська. - Київ: Интерсервис, 2016. - 419 с.   (1 прим.)

Фурманов, Ю. Нам по пути... / Ю. Фурманов. - Київ, 2016. - 236 с.   (1 прим.)

Фурманов, Ю. Напряжение души: стихи разных лет / Ю. Фурманов. - Київ, 2017. - 238 с.   (1 прим.)

Янтарь, янтарная кислота, сукцинаты: монография. - Харьков: ТОВ Планета-принт, 2017. - 107 с.   (1 прим.)

Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs in Quantum Chemistry: monograph / I. S. Chekman. - Kiev; Kharkov: ''Planeta-print'', 2016. - 84 p.   (1 прим.)

Traumatology and Orthopedics / ed.: G. G. Golka, O. A. Burianov, V. G. Klimovitsky = Травматологія та ортопедія / за ред. Г. Г. Голки, О. А. Бур'янова, В. Г. Климовицького: textbook for students of higher medical schools IV level of accreditation. - Vinnytsia: Nova Knyha, 2018. - 400 p.   (1 прим.)

Кафедра біологічної хімії (завідувач кафедри проф. О. А. Наконечна)

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з біологічної хімії. Розділ 3: Обмін білків і нуклеїнових кислот: для студентів медичних факультетів. - Харків: ХНМУ, 2018. - 65 с.   (5 прим.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по биологической химии. Часть 3. Обмен белков и нуклеиновых кислот: для студентов стоматологического факультета. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 67 с.   (5 прим.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по биологической химии (для студентов стоматологического факультета). Ч. 4: Функциональная биохимия / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет; сост.: О. А. Наконечная, С. А. Стеценко. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 102 с.   (10 прим.)

Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології (завідувач кафедри проф. П. Г. Кравчун)

Кравчун, П. Г. Роль системи екстрацелюлярного матриксу у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2-го типу: монографія / П. Г. Кравчун, М. Ю. Котелюх. - Харків, 2018. - 104 с.   (3 прим.)

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я (завідувач кафедри проф. В. А. Огнєв)

Экономика здравоохранения: методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Ценообразование в здравоохранении" для подготовки студентов 6-х курсов по специальностям: 7.12010001 "Лечебное дело" - 7.12010002 "Педиатрия" - 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост. А. В. Огнев [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 29 с.   (10 прим.)

Экономика здравоохранения: методические указания для студентов к практическому занятию по теме "Ценообразование в здравоохранении" для подготовки студентов 6-х курсов по специальностям: 7.12010001 "Лечебное дело" - 7.12010002 "Педиатрия" - 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост. А. В. Огнев [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 28 с.  (10 прим.)

Економіка охорони здоров’я: методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Основи медичного страхування" для підготовки студентів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікарська справа," - 7.12010002 "Педіатрія," - 7.12010003 "Медично-профілактична справа" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків: ХНМУ, 2018. - 25 с.   (10 прим.)

Економіка охорони здоров’я: методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Основи медичного страхування" для підготовки студентів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікарська справа," - 7.12010002 "Педіатрія," - 7.12010003 "Медично-профілактична справа" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2018. - 26 с.  (10 прим.)

Історія медицини: методичні вказівки для студентів до семінарського заняття за темою "Вчені - медики України" для підготовки студентів за спеціальностями 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 221 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 22 с.   (10 прим.)

Історія медицини: методичні вказівки для студентів до семінарського заняття за темою "Історія Харківського національного медичного університету" для підготовки студентів за спеціальностями: 222 Медицина, 228 Педіатрія, 221 Стоматологія / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я. - Харків: ХНМУ, 2017. - 15 с.   (5 прим.)

Історія медицини: методичні розробки для викладачів до проведення семінарського заняття за темою "Вчені - медики України" для підготовки студентів за спеціальностями 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 221 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 21 с.   (10 прим.)

Історія медицини: методичні розробки для викладачів до проведення семінарського заняття за темою "Історія Харківського національного медичного університету" для підготовки студентів за спеціальностями: 222 Медицина, 228 Педіатрія, 221 Стоматологія / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я. - Харків: ХНМУ, 2017. - 15 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки до практичного заняття на тему "Варіаційні ряди, їх види і методика побудови" для підготовки студентів за спеціальністю: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 Медико-профілактична справа, 7.12010005 Стоматологія. - Харків: ХНМУ, 2017. - 29 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки до практичного заняття на тему "Непараметричні методи оцінки і аналізу статистичних гіпотез" для підготовки студентів за спеціальністю: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 Медико-профілактична справа, 7.12010005 Стоматологія. - Харків: ХНМУ, 2017. - 26 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки до практичного заняття на тему "Параметричні методи оцінки і аналізу статистичних гіпотез" для підготовки студентів за спеціальністю: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 Медико-профілактична справа, 7.12010005 Стоматологія. - Харків: ХНМУ, 2017. - 25 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Варіаційні ряди, їх види і методика побудови" для підготовки студентів за спеціальністю: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 Медико-профілактична справа, 7.12010005 Стоматологія. - Харків: ХНМУ, 2017. - 32 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Непараметричні методи оцінки і аналізу статистичних гіпотез" для підготовки студентів за спеціальністю: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 Медико-профілактична справа, 7.12010005 Стоматологія. - Харків: ХНМУ, 2017. - 34 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Параметричні методи оцінки і аналізу статистичних гіпотез" для підготовки студентів за спеціальністю: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 Медико-профілактична справа, 7.12010005 Стоматологія. - Харків: ХНМУ, 2017. - 31 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Стаціонарозамінні форми надання медичної допомоги" для підготовки студентів 5-го курсу по спеціальності: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 Медико-профілактична справа. - Харків, 2017. - 15 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: методичні вказівки для студентів до проведення практичного заняття на тему "Базові системи охорони здоров’я. Їх характеристики, переваги та недоліки" для підготовки студентів 5-х курсів по спеціальності: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 - Медико-профілактична справа. - Харків: ХНМУ, 2017. - 13 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Базові системи охорони здоров’я. Їх характеристики, переваги та недоліки" для підготовки студентів 5-х курсів по спеціальності: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 - Медико-профілактична справа. - Харків: ХНМУ, 2017. - 32 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Стаціонарозамінні форми надання медичної допомоги" для підготовки студентів 5-го курсу по спеціальності: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.12010003 Медико-профілактична справа. - Харків, 2017. - 18 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Організація та зміст роботи закладів, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу міському населенню. Облік та аналіз їх діяльності" для підготовки студентів 5-х курсів по спеціальності: 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет; уклад.: В. А. Огнєв, П. О. Трегуб. - Харків: ХНМУ, 2017. - 43 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему"Система охорони здоров’я в Україні, принципи організації медико-санітарної допомоги населенню. Види лікувально-профілактичного забезпечення та номенклатура закладів охорони здоров’я" для підготовки студентів 5-го курсу по спеціальності: 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 Педіатрія, 7.1201000 Медико-профілактична справа. - Харків: ХНМУ, 2017. - 22 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Організація та зміст роботи закладів, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу міському населенню. Облік та аналіз їх діяльності" для підготовки студентів 5-х курсів по спеціальності 7.12010001 Лікувальна справа, 7.12010002 - Педіатрія 712010003 Медико-профілактична справа. - Харків: ХНМУ, 2017. - 45 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Система охорони здоров’я в Україні, принципи організації медико-санітарної допомоги населенню. Види лікувально-профілактичного забезпечення та номенклатура закладів охорони здоров’я". - Харків: ХНМУ, 2017. - 23 с.   (5 прим.)

Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології (завідувач кафедри проф. Ю. В. Пащенко)

Особливості анестезіологічного забезпечення у новонароджених: методичні рекомендації для лікарів-інтернів дитячих анестезіологів / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад. В. В. Данилова [та ін.]. - Харків: ХНМУ, 2018. - 48 с.   (5 прим.)

Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб (завідувач кафедри проф. Л. М. Пасієшвілі)

Університетська клініка: патологія судин з позицій поліпрофільного підходу: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16 березня 2018 р. / Харківський національний медичний університет. - Харків, 2018. - 102 с.   (1 прим.)

Кафедра латинської мови та медичної термінології (завідувач кафедри Н. В. Дерев’янченко)

Дерев'янченко, Н. В. Латинська мова та медична термінологія: навчальний посібник / Н. В. Дерев'янченко, О. В. Литовська ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 172 с.   (111 прим.)

Кафедра медичної біології (в. о. завідувача кафедри Ю. О. Садовниченко)

Загальна теорія здоров'я і здоров'язбереження: колективна монографія / за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. - Харків, 2017. - 488 с.   (1 прим.)

Кафедра медичної та біологічної хімії (завідувач кафедри проф. Г. О. Сирова)

Carbohydrates: Monosaccharides. Structure and function of di- and polysaccharides = Вуглеводи: моносахариди. Структура і функції ди- та полісахаридів: methodical instructions for 1st year students' self-work in biological and bioorganic chemistry / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: ФОП Заночкин Д. Л., 2018. - 28 p.   (1 прим.)

Classification, nomenclature and isomerism of bioorganic compounds. The nature of the chemical bond. The spatial structure of organic compounds. Mutual influence of the atoms in the molecules of organic compounds = Класифікація, номенклатура та ізомерія біоорганічних сполук. Природа хімічного зв’язку. Просторова будова органічних молекул. Взаємний вплив атомів в молекулах біоорганічних сполук : methodical instructions for 1st year students' self-work in biological and bioorganic chemistry / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: ФОП Заночкин Д. Л., 2018. - 24 p.   (1 прим.)

Classification, structure and significanse of biologically actiive heterocyclic compounds, structure and biochemical function of nucleosides, nucleotides and nuclric acids = Класифікація, будова та значення біологічно важливих гетероциклічних сполук. Структура та біохімічні функції нуклиозидів, нуклиотидів та нуклеїнових кислот: methodical instructions for 1st year students' self-work in biological and bioorganic chemistry / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: ФОП Заночкин Д. Л., 2018. - 25 p.   (1 прим.)

Classification of chemical reactions. Reactivity of alkanes, alkenes, arenes, alcohols and phenols = Класифікація хімічних реакцій. Реакційна здатність алканів, алкенів, аренів, спиртів та фенолів: methodical instructions for 1st year students' self-work in biological and bioorganic chemistry / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: ФОП Заночкин Д. Л., 2018. - 23 p.   (1 прим.)

Higher fatty acids, lipids, phospholipids: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [та ін.]. - Kharkiv: ФОП Заночкин Д. Л., 2018. - 19 p.   (1 прим.)

Structure, properties and biological significance of derivatives of carboxylic acids (hydroxy-, keto- and phenolic acids). Amino acid composition of proteins and peptides. Structural organization of proteins, denaturation= Будова, властивості та біологічне значення функціональних похідних карбонових кислот (гідрокси-, кето-, та фенолокислот). Амінокислотний склад білків та пептидів. Структурна організація білків. Денатурація: methodical instructions for 1st year students' self-work in biological and bioorganic chemistry / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: ФОП Заночкин Д. Л., 2018. - 36 p.   (1 прим.)

Structure and properties of aldehydes and ketones. Structure, properties and biological significance of carboxylic acids and amines= Будова й властивості альдегідів і кетонів. Структура, властивості та біологічне значення карбонових кислот та амінів: methodical instructions for 1st year students' self-work in biological and bioorganic chemistry / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: ФОП Заночкин Д. Л., 2018. - 16 p.   (1 прим.)

Quantum-chemical aspects of non-steroid anti-inflammatory drugs: монография / I. S. Chekman, A. O. Syrovaya, O. I. Levashova [et al.]; Kharkiv National Medical University, Kyiv Medical University. - Kiev; Kharkiv: TOV "Planeta-Ptint", 2018. - 95 p.   (1 прим.)

Будова, властивості та біологічне значення функціональних похідних карбонових кислот(гідрокси-, кето-, та фенолокислот). Амінокислотний склад білків та пептидів. Структурна організація білків. Денатурація: методичні вказівки для самостійної роботи студентів І-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії. - 2-ге вид., перероб., випр., доп. - Харків : ХНМУ, 2018. - 36 с.   (1 прим.)

Будова й властивості альдегідів і кетонів. Структура, властивості та біологічне значення карбонових кислот та амінів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії. - 2-ге вид., перероб., випр., доп. - Харків : ХНМУ, 2018. - 15 с.   (1 прим.)

Вищі жирні кислоти. Ліпіди. Фосфоліпіди: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з біологічної та біоорганічної хімії. - Харків : ХНМУ, 2018. - 19 с.   (1 прим.)

Вуглеводи: моносахариди. Структура і функції ди- та полісахаридів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії. - 2-ге вид., перероб., випр., доп. - Харків : ХНМУ, 2018. - 27 с.   (1 прим.)

Класифікація, будова та значення біологічно важливих гетероциклічних сполук. Структура та біохімічні функції нуклиозидів, нуклиотидів та нуклеїнових кислот: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії. - 2-ге вид., перероб., випр., доп. - Харків : ХНМУ, 2018. - 31 с.   (1 прим.)

Класифікація, номенклатура та ізомерія біоорганічних сполук. Природа хімічного зв’язку. Просторова будова органічних молекул. Взаємний вплив атомів в молекулах біоорганічних сполук: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з біологічної та біоорганічної хімії. - 2-ге вид., перероб., випр., доп. - Харків : ХНМУ, 2018. - 39 с.   (1 прим.)

Класифікація хімічних реакцій. Реакційна здатність алканів, алкенів, аренів, спиртів та фенолів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1 курсу з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія». - 2-ге вид., перероб., випр., доп. - Харків : ХНМУ, 2018. - 22 с.   (1 прим.)

Навчальний посібник для слухачів заочних підготовчих курсів ХНМУ з хімії. Ч. 1 - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Харків : ХНМУ, 2017. - 160 с.   (1 прим.)

Навчальний посібник для слухачів заочних підготовчих курсів ХНМУ з хімії. Ч. 2 - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Харків : ХНМУ, 2017. - 151 с.   (1 прим.)

Кафедра суспільних наук (завідувач кафедри проф. І. Ю. Робак)

History of Ukraine: study guide for seminars for English-speaking students / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp.: H. L. Demochko, V. H. Ilyin, I. U. Robak. - Kharkiv: KNMU, 2016. - 20 p.   (30 прим.)

Адаптированный толковый словарь-справочник историко-культурологической терминологии: для иностранных студентов, обучающихся на русском языке. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 28 с.   (1 прим.)

Альков, В. А. Політична наука у схемах і таблицях: атлас наочного супроводу до курсу "Політологія" / В. А. Альков, В. І. Кравченко, Н. М. Мартиненко ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2015. - 96 с.   (5 прим.)

Англо-український словник історико-культурологічної термінології з курсу "Історія України та української культури": з рекомендаціями на допомогу викладачеві / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 15 с.   (7 прим.)

Аудит і оцінювання управлінської діяльності: методичні вказівки до семінарських занять для студентів магістратури спеціальності "Публічне управління та адміністрування" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 20 с.   (7 прим.)

Аудит і оцінювання управлінської діяльності: навчально-методичний посібник для студентів магістратури спеціальності "Публічне управління та адміністрування" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; упоряд. Е. О. Гапонова. - Харків: ХНМУ, 2018. - 42 с.   (1 прим.)

Ільїн, В. Г. Історія та культура України: навчально-методичний посібник (спеціальність "Технології медичної діагностики та лікування) / В. Г. Ільїн, О. В. Троценко. - Харків: ХНМУ, 2017. - 87 с.   (9 прим.)

Короткий українсько-англійський і англо-український словник історико-культурологічної термінології з курсу "Історія України та української культури". - Харків: ХНМУ, 2017. - 26 с.   (7 прим.)

Мартыненко, Н. Н. История украинской культуры: учебно-практическое пособие для иностранных студентов первого курса / Н. Н. Мартыненко, А. Л. Демочко. - Харьков: ХНМУ, 2015. - 93 с.   (39 прим.)

Менеджмент і маркетинг: навчально-методичний посібник для студентів бакалаврату / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад. Е. О. Гапонова. - Харків: ХНМУ, 2018. - 46 с.   (1 прим.)

Менеджмент у медсестринстві: навчально-методичний посібник до семінарських занять для студентів магістратури / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет; уклад. Е. О. Гапонова. - Харків : ХНМУ, 2018. - 34 с.   (1 прим.)

Наукові обрії-2017: матеріали наукових конференцій студентів і молодих науковців, проведених кафедрою суспільних наук ХНМУ та Центром медичного краєзнавства у 2016-2017 н.р. / Харківський національний медичний університет, Центр медичного краєзнавства, Кафедра суспільних наук ; ред. кол.: І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко, О. В. Троценко. - Харків: ХНМУ, 2017. - 150 с.   (2 прим.)

Політологія: навчально-методичний посібник для студентів бакалаврату спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад. Е. О. Гапонова. - Харків : ХНМУ, 2018. - 82 с.   (1 прим.)

Троценко, О. В. Культурологія: навчально-методичний посібник (бакалаврат, спеціальність "Фізична терапія, ерготерапія" / О. В. Троценко. - Харків: ХНМУ, 2017. - 20 с.   (38 прим.)

Кафедра хірургії № 1 (завідувач кафедри проф. В. В. Бойко)

Surgery: thoracic, cardiovascular, endocrine: textbook for 5th year students of medical faculties / V. V. Boyko, V. M. Lisovyi, L. I. Goncharenko [et al.]; ed.: V. V. Boyko, V. M. Lisovyi; Ministry of Public Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University. - Kharkov, 2017. - 400 p.   (4 прим.)