Наші акції

Untitled-3

 

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки у 2017 році

Керівництво ХНМУ

Bauermeister, W. Endlich Schmerzfrei mit Trigger-Osteopraktik: das einzigartige behandlungskonzept / W. Bauermeister. - [München] : [Südwest Verlag], [2015]. - 224 S.   (1 прим.)

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases: in 3 vol. Vol. 1: manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / O. M. Bilovol [et al.] ; ed.: O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova; Ministry of Health of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv National Medical University, V. N. Karazin Kharkiv National University. - Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2017. - 228 p.   (2 прим.)

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases: in 3 vol. Vol. 2: manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / O. M. Bilovol [et al.] ; ed.: O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova. - Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2017. - 144 p.   (2 прим.)

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases: in 3 vol. Vol. 3: manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / O. M. Bilovol [et al.] ; ed.: O. M. Bilovol, P. G. Kravchun. - Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2017. - 160 p.   (2 прим.)

Polska w Europie: wczoraj i dziś= Poland in Europe: yesterday and today: 10 lat w Unii Europejskiej. 25 lat przemian. - Wydawnictwo Unitex, 2016. - 223 p.   (1 прим.)

Актуальні питання лабораторної медицини: матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів у рамках якої пройшла ІІ міжвузівська науково-практична конференція для молодих вчених, студентів та лікарів-інтернів  "Сучасні проблеми лабораторної медицини" (Харків, 23 - 24 листопада 2016 р.). - Харків: Харківський національний медичний університет, 2016. - 118 с.   (2 прим.)

Болезнь Эбола и другие геморрагические лихорадки, регулируемые международными медико-санитарными правилами: учебно-методическое пособие / А. В. Бондаренко [и др.]; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2014. - 80 с.   (1 прим.)

Воєнно-польова хірургія: підручник / ред.: Я. Л. Заруцький, В. М. Запорожан . - Одеса : Одеський медуніверситет, 2016. – 416 с.   (1 прим.)

Киричек, Л. Т. Лекарственный антистресс в эксперименте (иммобилизация, травма, воспаление) / Л. Т. Киричек, А. В. Перепелица, Р. О. Кальчук. - Харьков, 2016. - 104 с.   (1 прим.)

Медицина неотложных состояний. Т. 7: Травма в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций: избранные клинические лекции / ред. В. В. Никонов [и др.]. - Харьков: ХМАПО, 2014. - 366 с.   (1 прим.)

Медицина неотложных состояний. Т. 8: Травма в чрезвычайных и конфликтных ситуациях: избранные клинические лекции / ред. В. В. Никонов [и др.]. - Харьков: ХМАПО, 2015. - 349 с.   (1 прим.)

Нанонаука. Нанобіологія. Нанофармація / І. С. Чекман [та ін.]. - Київ: Поліграф плюс, 2012. - 327 с.   (1 прим.)

Ожоги и отморожения. Атлас: руководство для практических врачей / Г. А. Олейник, Т. Г. Григорьева, Б. С. Федак [и др.]; Под ред. В. В. Никонова. - Х.: Контраст, 2009. - 144 с.   (1 прим.)

Пробиотики и врачебная практика / А. Е. Абатуров [и др.]. - Харьков: Планета-Принт, 2016. - 126 с.   (1 прим.)

Пропедевтическая медицина в XXI веке: проблемы и перспективы: учебное пособие / Ж. Д. Семидоцкая [и др.]; под ред. Ж. Д. Семидоцкой; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 132 с.   (1 прим.)

Сирова, Г. О. Фармакокоректори ренін-ангіотензинової системи при емоційному стресі: монографія / Г. О. Сирова. - Харків: Смугаста типографія, 2016. - 128 с.   (1 прим.)

Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика) / ред.: П. В. Волошин, Н. О. Марута. - Харків: Видавець Строков Д.В., 2016. - 335 с.   (1 прим.)

Сучасний стан та перспективи підготовки лікарів-інтернів у Харківському національному медичному університеті: матеріали XL науково-методичної конференції, присвяченої 210-й річниці Харківського національного медичного університету (23 квітня 2014 р.). - Харків : ХНМУ, 2014. - 100 с.  (1 прим.)

Швед, М. І. Сучасні технології та методи кардіореабілітації / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - Київ: Медкнига, 2016. - 143 с.   (1 прим.)

Швед, М. І. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - Київ: Медкнига, 2015. - 152 с.   (1 прим.)

Кафедра акушерства та гінекології №2 (завідувач кафедри проф. Ю. С. Паращук)

Алгоритм діагностики безпліддя з позиції доказової медицини: методичні вказівки для студентів і лікарів-інтернів / упоряд.: М. Г. Грищенко, В. Ю. Паращук. - Харків : ХНМУ, 2017. - 28 с.   (4 прим.)

Безплідність у шлюбі: навчальний посібник / Ю. С. Паращук [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Х.: ХНМУ, 2014. - 126 с.   (5 прим.)

Оперативна гінекологія: навчальний посібник / Ю. С. Паращук [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ХНМУ, 2017. - 148 с.   (5 прим.)

Кафедра біологічної хімії (завідувач кафедри проф. О. А. Наконечна)

Biochemistry of Hormones. Metabolism of Carbohydrates and Lipid. Part. 2: Self-study guide for students of general medicine faculty in biochemistry / comp. O. A. Nakonechna [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2016. - 84 p.   (6 прим.)

Metabolism of proteins and nucleic acids. Part 3: self-study guide for students of general medicine faculty in biochemistry / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University; comp. O. Nakonechna [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 56 p.   (1 прим.)

Functional biochemistry. Part 4: self-study guide for students of general medicine faculty in biochemistry / O. Nakonechna [et al.]; Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 80 p.   (1 прим.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по биологической химии (для студентов стоматологического факультета). Ч. 1: Общие закономерности обмена веществ / сост.: О. А. Наконечная, С. А. Стеценко. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 60 с.   (5 прим.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по биологической химии (для студентов медицинских факультетов). Ч. 3: Обмен белков и нуклеиновых кислот / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет; сост.: О. А. Наконечная, С. А. Стеценко. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 68 с.   (1 прим.)

Методические указания для подготовки к практическим занятиям по биологической химии (для студентов медицинских факультетов). Ч. 4: Функциональная биохимия / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет; сост.: О. А. Наконечная, С. А. Стеценко. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 84 с.   (1 прим.)

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з біологічної хімії (для студентів медичних факультетів). Ч. 1 : Загальні закономірності обміну речовин  / упоряд.: О. А. Наконечна, С. О. Стеценко. - Харків : ХНМУ, 2017. - 60 с.   (5 прим.)

Кафедра внутрішніх та професійних хвороб (завідувач кафедри проф. В. А. Капустник)

Профессиональные болезни: учебник / В. А. Капустник, И. Ф. Костюк, Г. А. Бондаренко [и др.]; под ред. В. А. Капустника, И. Ф. Костюк. - К.: ВСИ Медицина, 2012. - 502 с.   (260 прим.)

Професійні хвороби: підручник / за ред. В. А. Капустника, І. Ф. Костюк. - К. : ВСВ Медицина, 2011. - 478 с.   (162 прим.)

Кафедра внутрішньої медицини №1 (завідувач кафедри проф. О. Я. Бабак)

Алгоритми в практиці гастроентеролога / за ред. О. Я. Бабака, Н. В. Харченко. - Київ: Бібліотека "Здоров’я України", 2015. - 162 с.   (6 прим.)

Гастроентерологія: у 2-х т. Т. 1: підручник / Міністерство охорони здоров'я України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; за ред. Н. В. Харченко, О. Я. Бабака. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Кіровоград : Поліум, 2016. - 488 с.   (4 прим.)

Гастроентерологія: у 2-х т. Т. 2: підручник / Міністерство охорони здоров'я України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; за ред. Н. В. Харченко, О. Я. Бабака. - 2-ге вид., перероб. та доп. -  Кіровоград: Поліум, 2017. - 432 с.   (4 прим.)

Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов. Т. 1 / Национальная академия медицинских наук Украины, Министерство здравоохранения Украины; под ред. А. Н. Беловола, Г. Д. Фадеенко, О. Я. Бабака. - 4-е изд., доп. -  Киев: Библиотека "Здоровье Украины", 2015. - 542 с.   (1 прим.)

Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов. Т. 2 / Национальная академия медицинских наук Украины, Министерство здравоохранения Украины; под ред. А. Н. Беловола, Г. Д. Фадеенко, О. Я. Бабака. - 4-е изд., доп. -  Киев: Библиотека "Здоровье Украины", 2015. - 446 с.   (3 прим.)

Кафедра внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології (завідувач кафедри проф. П. Г. Кравчун)

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases: in 3 Vol. Vol. 1: Manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / M. Bilovol [et al.] ; ed.: O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova. - Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2017. - 228 p.   (100 прим.)

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases: in 3 Vol. Vol. 2: Manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / O. M. Bilovol [et al.] ; ed.: O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova. - Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2017. - 144 p.   (100 прим.)

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases: in 3 Vol. Vol. 3: Manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / O. M. Bilovol [et al.] ; ed.: O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova. - Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2017. - 160 p.   (100 прим.)

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я (завідувач кафедри проф. В. А. Огнєв)

(у минулому Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я)

История медицины: методические разработки для преподавателей к проведению семинарского занятия по теме "Возникновение медицины и ее развитие в первобытном обществе. Медицина эпохи рабовладельческого строя в странах античного мира" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 20 с.   (5 прим.)

История медицины: методические разработки для преподавателей к проведению семинарского занятия по теме "История Харьковского национального медицинского университета" для подготовки студентов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 22 с.   (5 прим.)

История медицины: методические разработки для преподавателей к проведению семинарского занятия по теме "Медицина раннего, классического и позднего (эпоха Возрождения) Средневековья" / сост.: В. А. Огнев, А. В. Мякина, Е. В. Семененко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 19 с.   (5 прим.)

История медицины: методические разработки для преподавателей к проведению семинарского занятия по теме "Медицина эпохи капитализма (Новое время, середина XVII-нач. XX вв.)" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 18 с.   (5 прим.)

История медицины: методические разработки для преподавателей к проведению семинарского занятия по теме "Ученые-медики Украины" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 13 с.   (5 прим.)

История медицины: методические указания для студентов к семинарскому занятию по теме "История Харьковского национального медицинского университета" для подготовки студентов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 17 с.   (5 прим.)

История медицины: методические указания для студентов к семинарскому занятию по теме "Медицина раннего, классического и позднего (эпоха Возрождения) Средневековья" / сост.: В. А. Огнев, А. В. Мякина, Е. В. Семененко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 15 с.   (5 прим.)

История медицины: методические указания для студентов к семинарскому занятию по теме "Медицина эпохи капитализма (Новое время, середина XVII-нач. XX вв.)" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 16 с.   (5 прим.)

История медицины: методические указания для студентов к семинарскому занятию по теме "Ученые-медики Украины" для подготовки студентов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело", 7.12010005 "Стоматология" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 14 с.   (5 прим.)

Економіка охорони здоров'я: методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Економіка охорони здоров'я як наука і предмет викладання" для підготовки студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я ; уклад.: В. А. Огнєв, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2016. - 28 с.   (5 прим.)

Економіка охорони здоров'я: методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Здоров'я як економічна і соціальна категорія" для підготовки студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я ; уклад.: В. А. Огнєв, В. І. Кравченко, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2016. - 16 с.   (5 прим.)

Економіка охорони здоров'я: методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Економіка охорони здоров'я як наука і предмет викладання" для підготовки студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / уклад.: В. А. Огнєв, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2016. - 27 с.   (5 прим.)

Економіка охорони здоров'я: методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Здоров'я як економічна і соціальна категорія" для підготовки студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / уклад.: В. А. Огнєв, В. І. Кравченко, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2016. - 15 с.   (5 прим.)

Історичні та медико-соціальні аспекти охорони здоров’я в Україні: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю з дня народження П. Т. Петрова, завідувача кафедри історії медицини (1948-1957 рр.) Харківського медичного інституту (Харків, 23 листопада 2016 р.). - Харків: Харківський національний медичний університет, 2016. - 147 с.   (5 прим.)

Основні засади нормативно-правового забезпечення у сфері охорони здоров'я: методичні рекомендації для студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я. - Харків: ХНМУ, 2017. - 44 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Відносні величини і методика їх визначення" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, К. Г. Помогайбо, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 24 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Графічні методи статистичного аналізу" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 20 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Динамічні ряди та методика їх аналізу" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, К. Г. Помогайбо, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 15 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Індекси та індексний метод в статистичних дослідженнях" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: І. А. Чухно, В. А. Огнєв. - Харків : ХНМУ, 2017. - 23 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Історія становлення та розвитку біостатистики як самостійної науки" для підготовки студентів за спеціальностями 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, А. А. Подпрядова, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 22 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Метод стандартизації та його застосування в практичній охороні здоров'я" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, А. А. Подпрядова, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 21 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Методичні основи біостатистики та її роль для системи охорони здоров'я" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, П. О. Трегуб, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 17 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Організація та проведення статистичного дослідження, його етапи" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, П. О. Трегуб, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 18 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Середні величини, методика їх обчислення" для підготовки студентів за спеціальностями 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, С. Г. Усенко, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 16 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Характеристика варіації досліджуваної ознаки" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, А. М. Зінчук, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 19 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Відносні величини і методика їх визначення" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, К. Г. Помогайбо, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 27 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Графічні методи статистичного аналізу" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 7 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Динамічні ряди та методика їх аналізу" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, К. Г. Помогайбо, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 8 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Індекси та індексний метод в статистичних дослідженнях" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: І. А. Чухно, В. А. Огнєв. - Харків : ХНМУ, 2017. - 28 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Історія становлення та розвитку біостатистики як самостійної науки" для підготовки студентів за спеціальностями 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, А. А. Подпрядова, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 9 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Метод стандартизації та його застосування в практичній охороні здоров'я" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, А. А. Подпрядова, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 10 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Методичні основи біостатистики та її роль для системи охорони здоров'я" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, П. О. Трегуб, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 11 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Організація та проведення статистичного дослідження, його етапи" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, П. О. Трегуб, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 12 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Середні величини, методика їх обчислення" для підготовки студентів за спеціальностями 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, С. Г. Усенко, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 13 с.   (5 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Характеристика варіації досліджуваної ознаки" для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, А. М. Зінчук, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2017. - 14 с.   (5 прим.)

Экономика здравоохранения: методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Здоровье как экономическая и социальная категория" для подготовки студентов 6 курсов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост.: В. А. Огнев, В. И. Кравченко, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 16 с.   (5 прим.)

Экономика здравоохранения: методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Экономика здравоохранения как наука и предмет преподавания" для подготовки студентов 6 курсов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост.: В. А. Огнев, И. А. Чухно. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 32 с.   (5 прим.)

Экономика здравоохранения: методические указания для студентов к практическому занятию по теме "Здоровье как экономическая и социальная категория" для подготовки студентов 6 курсов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост.: В. А. Огнев, В. И. Кравченко, И. А. Чухно. - Харьков : ХНМУ, 2017. - 15 с.   (5 прим.)

Экономика здравоохранения: методические указания для студентов к практическому занятию по теме "Экономика здравоохранения как наука и предмет преподавания" для подготовки студентов 6 курсов по специальности 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост.: В. А. Огнев, И. А. Чухно. - Харьков : ХНМУ, 2017. - 28 с.   (5 прим.)

Кафедра дерматології, венерології і СНІДу (завідувач кафедри проф. А. М. Дащук)

Дащук, А. М. Венерические болезни (Инфекционные болезни, передающиеся половым путем) / А. М. Дащук. - Харьков: С.А.М., 2016. - 271 с.   (1 прим.)

Дащук, А. М. ВИЧ/СПИД инфекция: монография / А. М. Дащук, Л. И. Черникова. - Харьков: С.А.М., 2015. - 245 с.   (1 прим.)

Дащук, А. М. Кожные болезни / А. М. Дащук. - Харьков: Водный спектр, 2017. - 204 с.   (1 прим.)

Кафедра епідеміології (завідувачкафедрипроф. Т. О. Чумаченко)

Інфекційний контроль та актуальні проблеми інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги: матеріали науково-практичної конференції, присвячено 135-річчю з дня народження Олександра Флемінга, бактеріолога, лауреата Нобелевської премії, винахідника першого антибіотика пеніциліну (Харків, 16 листопада 2016 року) / ред. Т. О. Чумаченко . - Харків : Харківський національний медичний університет, 2016. – 106 с. (7 прим.)

Чумаченко, Т. О. Імунопрофілактика інфекційних хвороб (лекції): навчальний посібник / Т. О. Чумаченко, В. І. Задорожна, А. П. Подаваленко. - Харків, 2016. - 350 с.   (2 прим.)

Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб (завідувач кафедри проф. Л. М. Пасієшвілі)

Патологія суглобів з позицій поліпрофільного підходу: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 17 березня 2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2017. - 124 с.   (1 прим.)

Кафедра медичної та біологічної хімії (завідувач кафедри проф. Г. О. Сирова)

Amino Acids, Peptides, Proteins: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 25 p.   (1 прим.)

Biological Role of the Chemical Element: materials of conference of first year students, 24 february, 2017 / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Depart. of Med. and Bioorganic Chemistry; comp. H. O. Syrova [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 36 p.   (1 прим.)

Carbohydrates: Monosaccharides. Oligo-and Polysaccharides: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 25 p.   (1 прим.)

Chemistry. Ecology. Medicine: materials of conference of first year students, 17 february, 2017 / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Depart. of Med. and Bioorganic  Chemistry; comp. H. O. Syrova [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 52 p.   (1 прим.)

Chemistry in Medicine: materials of conference of first year students / Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Depart. of Med. and Bioorganic  Chemistry ; comp. H. O. Syrova [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 48 p.   (1 прим.)

Fundametals of Structure and Reactivity of Organic Compounds: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 44 p.   (1 прим.)

Heterocyclic Compunds. Nucleic Acids and Their Structural Components: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 24 p.   (1 прим.)

Hydroxy-and Oxoacids. Heterofunctional Compounds of Benzene Seres - Metabolites and Parent Structures of Medicines: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 25 p.   (1 прим.)

Main Types and Mechanisms of the Reactions in Organic Chemistry: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 30 p.   (1 прим.)

Saponifiable Lipids: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 15 p.   (1 прим.)

Аминокислоты, витамины и препараты, их содержащие: материалы I студенческой межфакультетской конференции первокурсников по биоорганической химии (г. Харьков, май, 2013 г.) / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра медицинской и биоорганической химии. - Х.: ХНМУ, 2013. - 96 с.   (1 прим.)

Аминокислоты, пептиды, белки: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 26 с.   (1 прим.)

Амінокислоти, пептиди, білки: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 30 с.   (1 прим.)

Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн. Кн. 1: Біоорганічна хімія: підручник / Б. С. Зіменковський [та ін.] ; за ред. Б. С. Зіменковського, І. В. Ніженковської. - К. : Медицина, 2014. - 272 с.   (4 прим.)

Биогенная роль элементов. Химия. Экология. Медицина: Материалы II студенческой конференции / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра медицинской и биоорганической химии. - Х.: ХНМУ, 2011. - 136 с.   (2 прим.)

Биологически активные гетероциклические соединения. Аминокислоты: материалы II студенческой межфакультетской конференции первокурсников по биоорганической химии, посвященной 180-летию со дня рождения Д.И. Менделеева и 65-летию со дня смерти Ю.О.

Відомі хіміки світу. Іменні реакції: матеріали студентської конференції, присвяченої пам'яті проф. Петюніна Г.П., III медичний факультет, 1 курс, 16.02.2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра медичної і біоорганічної хімії. - Харків : ХНМУ, 2017. - 48 с.   (1 прим.)

Вуглеводи. Оліго- та полісахариди: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 30 с.   (1 прим.)

Габеля (г. Харьков, апрель-май 2014 г.) / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра медицинской и биоорганической химии. - Х.: ХНМУ, 2014. - 154 с.   (2 прим.)

Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты и их структурные компоненты: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 26 с.   (1 прим.)

Гетероциклічні сполуки. Нуклеїнові кислоти та їх структурні компоненти: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ХНМУ, 2013. - 30 с.   (1 прим.)

Гидрокси- и оксокислоты. Гетерофункциональные соединения бензольного ряда. Метаболиты и родоначальники лекарственных средств: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 26 с.   (1 прим.)

Гідрокси- та оксокислоти. Гетерофункціональні сполуки бензольного ряду. Метаболіти та родоначальники лікарських засобів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 26 с.   (1 прим.)

Глина: экологический, медико-биологический и культурный аспекты / И. С. Чекман [и др.]. - Киев; Харьков, 2017. - 172 с.   (1 прим.)

Інноваційні хімічні технології в стоматології: матеріали студентської конференції, присвяченої Всесвітньому дню стоматолога, 08.02.2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра медичної та біоорганічної хімії. - Харків : ХНМУ, 2017. - 28 с.   (1 прим.)

Ліпіди що омиляються: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 17 с.   (1 прим.)

Мінерали-скарби Землі: матеріали студентської конференції, II медичний факультет, 1 курс, 13.02.2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра медичної і біоорганічної хімії. - Харків : ХНМУ, 2017. - 40 с.   (1 прим.)

Омыляемые липиды: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 17 с.   (1 прим.)

Основи будови та реакційної здатності органічних сполук: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 49 с.   (1 прим.)

Основні типи та механізми реакцій в органічній хімії: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 30 с.   (1 прим.)

Основные типы и механизмы реакций в органической химии: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2014. - 33 с.   (1 прим.)

Основы строения и реакционной способности органических соединений: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 49 с.   (1 прим.)

Углеводы: моносахариды. Олиго- и полисахариды: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 22 с.   (1 прим.)

Химия в стоматологии: материалы студенческой конференции, посвященной Всемирному дню науки, 01.11.2016 г. / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра медицинской и биоорганической химии. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 20 с.   (1 прим.)

Химия. Экология. Медицина: материалы IV студенческой межфакультетской конференции первокурсников (г. Харьков, февраль, 2013 г.) / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра медицинской и биоорганической химии. - Х.: ХНМУ, 2013. - 108 с.   (2 прим.)

Химия. Экология. Медицина: материалы V студенческой межфакультетской конференции первокурсников, посвященной 110-й годовщине со дня рождения Е.М. Гапона / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра медицинской и биоорганической химии. - Х.: ХНМУ, 2014. - 176 с.   (2 прим.)

Хімія біогенних елементів: матеріали студентської конференції, IV медичний факультет, I курс, 09.02.2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра медичної і біоорганічної хімії. - Харків : ХНМУ, 2017. - 48 с.   (1 прим.)

Хімія в косметології: матеріали IV наукової конференції студентів-бакалаврів, 12.01.2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра медичної і біоорганічної хімії. - Харків : ХНМУ, 2017. - 48 с.   (1 прим.)

Хімія в спорті: матеріали студентської конференції, присвяченої 190-річчю від дня народження М.М. Бекетова, I медичний факультет, 2 курс, група 16К, 06.01.2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра медичної і біоорганічної хімії. - Харків : ХНМУ, 2017. - 28 с.   (1 прим.)

Хімія. Екологія. Медицина: матеріали студентської конференції, I та V медичний факультети, 1 курс, 15.02.2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Кафедра медичної і біоорганічної хімії. - Харків : ХНМУ, 2017. - 40 с.   (1 прим.)

Хімія. Токсикологія. Патофізіологічний і медичний аспекти [Текст] : матеріали міжкафедральної наукової конференції студентів-бакалаврів (IV медичний факультет) 10 січня 2014 р. - Х., 2014. - 32 с.   (5 прим.)

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології (завідувач кафедри проф. В. В. Мінухін)

Інформаційні матеріали для підготовки до ліцензійного екзамену "Крок-1" з мікробіології, вірусології та імунології для студентів медичного та стоматологічного факультетів: методичні вказівки / Харківський національний медичний університет, Кафедра мікробіології, вірусології та імунології. - Харків, 2016. - 160 с.   (2 прим.)

Морфология и физиология микроорганизмов. Инфекция. Иммунитет: методические указания для студентов II курса медицинского факультета. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 122 с.   (2 прим.)

Морфология и физиология микроорганизмов. Инфекция. Иммунитет: методические указания для студентов II курса стоматологического факультета. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 107 с.   (2 прим.)

Общая и специальная вирусология: методические указания для студентов III курсов медицинских факультетов. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 136 с.   (2 прим.)

Протоколы практических занятий по микробиологии, вирусологии и иммунологии / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2016. - 136 с.   (2 прим.)

Materials for preparing to license examination "KROK-1" on microbiology, virology and immunology for English-medium students of the faculties of medicine and dentistry: guidelines for students / V. V. Minukhin [et al.] ; Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Department of microbiology, virology and immunology. - Kharkiv: KNMU, 2015. - 121 p.   (2 прим.)

Standard protocols to Laboratory Classes in Microbiology, Virology and Immunology: for the II and III English media students / A. Ya. Tsyganenko [et al.]; Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Department of microbiology, virology and immunology. - Kharkiv: KNMU, 2016. - 124 p.   (2 прим.)

Кафедра онкології (завідувач кафедри проф. В. І. Старіков)

Clinical  Oncology: textbook / ed.: V. I. Starikov, A. S. Khodak, K. V. Barannikov. - Kharkov, 2013. - 206 p.   (5 прим.)

General Oncology: textbook / ed.: V. I. Starikov, A. S. Khodak. - Kharkov, 2017. - 56 p.   (10 прим.)

Стариков В.И. Общая онкология: учеб. пособ. / В. И. Стариков. - Х. : Катран КПК, 2006. - 72 с.   (8 прим.)

Стариков, В. И. Опухоли головы и шеи: учебное пособие для студентов / В. И. Стариков, А. В. Мужичук; Харьковский национальный медицинский университет. – Х.: ХНМУ, 2014. - 68 с.   (8 прим.)

Хронофармакология для врача, провизора и студента: учебник-справочник / ред. С. М. Дроговоз. - Харьков: ТИТУЛ, 2016. - 373 с.   (3 прим.)

Дитяча онкологія: підручник / ред.: О. С. Дудніченко, Г. І. Климнюк. - Харків: Факт, 2013. - 399 с.   (2 прим.)

Пухлини малого таза (рак прямої кишки, рак передміхурової залози): методичні рекомендації / уклад.: В. І. Стариков, В. П. Старенький, Н. В. Білозір. - Харків : ХНМУ, 2017. - 17 с.   (20 прим.)

Рак легені (епідеміологія, діагностика, лікування): методичні рекомендації / уклад.: В. І. Старіков, В. П. Старенький, Н. В. Білозор. - Харків : ХНМУ, 2017. - 14 с.   (20 прим.)

Кафедра педіатрії № 1 та неонатології (завідувач кафедри проф. М. О. Гончарь)

III Конгресс педиатров-нефрологов России: материалы конгресса 2-4 декабря 2003 г. - СПб., 2003. - 178 с.   (1 прим.)

XX Национальный конгресс по болезням органов дыхания: сборник трудов конгресса, 16-19 ноября 2010 г. / под ред. А. Г. Чучалина. - Москва, 2010. - 560 с.   (1 прим.)

Дегтярева, И. И. Дуфалак™. Классическое применение и перспективы / И. И. Дегтярева, С. В. Скопиченко. - Киев: ЗАО "Атлант ЮЭмСи", 2003. - 236 с.   (1 прим.)

Малая Любовь Трофимовна. Ученики об Учителе. - Х., 2013. - 148 с.   (1 прим.)

Медицина третього тисячоліття: збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 14 січня 2014 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет; за ред. В. М. Лісового. - Харків, 2014. - 428 с.   (1 прим.)

Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю, яка присвячена 45-річчю заснування спеціалізованої гематологічної допомоги дітям Слобожанщини (м. Харків, 28 березня 2013 року) / Міністерство охорони здоров'я України, Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради, Харківський національний медичний університет, Харківська обласна асоціація педіатрів України. - Х., 2013. - 180 с.   (1 прим.)

Сложный пациент в педиатрии. Кн. 2 / под ред. А. С. Сенаторовой. - Харьков, 2016. - 257 с.   (2 прим.)

Сложный пациент в педиатрии [Электронный ресурс]: монография. Кн. 2 / под ред. А. С. Сенаторовой. - Харьков: Новое слово, 2016. -  эл. опт. диск.   (3 прим.)

Чайченко, Т. В. Современные подходы к организации питания и физической активности детей с нормальной и избыточной массой тела: учебное пособие / Т. В. Чайченко; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2016. - 100 с.   (5 прим.)

Якість і безпека медичної допомоги новонародженим: питання, реальність і стратегія розвитку: збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю, 30-31 жовтня 2013 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України, Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної держадміністрації, Департамент охорони здоров'я Полтавської міської ради, Асоціація неонатологів України, Українська медична стоматологічна академія. - Полтава, 2013. - 36 с.   (1 прим.)

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки (завідувач кафедри проф. Т. В. Ащеулова)

Ковальова О.М. Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник / О. М. Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова. - К. : ВСВ Медицина, 2010. - 720 с.   (500 прим.)

Кафедра пропедевтики педіатрії № 2 (завідувач кафедри д. мед. н. В. А. Клименко)

Клименко, В. А. Довідник з практичних навичок та вмінь / В. А. Клименко, О. С. Лупальцова, Д. М. Криворотько ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ХНУПС, 2017. - 42 с.   (5 прим.)

Уход за больными (в педиатрии): учебное пособие / В. А. Клименко [и др.]; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНУПС, 2017. - 80 с.   (5 прим.)

Кафедра стоматології (завідувач кафедри проф. І. І. Соколова)

Удосконалення конструкції індивідуальної пародонтальної капи для місцевого лікування генералізованого пародонтиту: методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2016. - 22 с.  (2 прим.)

Кафедра судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса (завідувач кафедри проф. В. О. Ольховський)

Визначення давності настання смерті: монографія / за заг. ред. В. О. Ольховського, Л. Л. Голубовича. - Харків, 2017. - 168 с.   (3 прим.)

Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики: тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті Заслуженого професора М.С. Бокаріуса, 20 грудня 2016 р. / Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. - Харків: ХНУВС, 2016. - 320 с.   (1 прим.)

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 16: збірник наукових праць / Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 500 с.   (1 прим.)

Кафедра суспільних наук (завідувач кафедри проф. І. Ю. Робак)

History of Ukraine and Ukrainian Culture. Guidelines for seminars for English-speaking students / comp.: N. Martynenko, I. Robak. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 20 p.   (147 прим.)

История Украины и украинской культуры: методические указания для иностранных студентов, обучающихся на русском языке / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет; сост.: А. В. Троценко, В. А. Альков. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 29 с.   (247 прим.)

Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров'я: матеріали IV Міжнародної наукової інтернет-конференції, 1-8 листопада 2016 р. - Харків : Колегіум, 2016. - 123 с.   (1 прим.)

Історія України та української культури: методичні вказівки до семінарських занять для вітчизняних студентів / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад.: І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко. - Харків : ХНМУ, 2016. - 21 с.   (198 прим.)

Краєзнавство: методичні вказівки для вітчизняних студентів медичних факультетів / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; упоряд.: І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко, О. В. Чернуха. - Харків : ХНМУ, 2017. - 20 с.   (190 прим.)

Менеджмент та лідерство в медсестринстві: методичні вказівки для студентів бакалаврату спеціальності "Медсестринство" одного року та одного року і чотирьох місяців навчання / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; упоряд.: Е. О. Гапонова, В. Г. Ільїн. - Харків : ХНМУ, 2016. - 25 с.   (49 прим.)

Політологія: методичні вказівки до семінарських занять для студентів бакалаврату спеціальності "Технології медичної діагностики та лікування" / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет; уклад. Е. О. Гапонова. - Харків: ХНМУ, 2016. - 21 с.   (8 прим.)

РобакІЮОлександрівська - Перша міська клінічна лікарня Харковапівтора століття історії / ІЮРобакГЛДемочкоВГІльїн. - Харків : Колегіум, 2016. - 296 с.   (прим.)

Троценко, О. В. Історія та культура України: навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять (спеціальність "Медсестринство") / О. В. Троценко, В. Г. Ільїн ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2016. - 82 с.   (47 прим.)

Кафедра терапевтичної стоматології (завідувач кафедри проф. Є. М. Рябоконь)

Практически-ориентированный экзамен. Алгоритм выполнения практических  навыков: методические указания для иностранных студентов стоматологического факультета / сост. Е. Н. Рябоконь [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 48 с.   (2 прим.)

Практически-ориентированный экзамен. Фармакотерапия в терапевтической стоматологии: методические указания для студентов V курса стоматологического факультета / сост. Е. Н. Рябоконь [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 32 с.   (2 прим.)

Ситуационные задачи по терапевтической стоматологии для подготовки к практически ориентированному экзамену: методические указания для студентов стоматологического факультета и V факультета (специальность "Стоматология") / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 56 с.   (2 прим.)

Тестовые задания по терапевтической стоматологии для подготовки к лицензионному интегрированному экзамену "Крок-2. Стоматология": методические указания для студентов стоматологического факультета и V факультета (специальность "Стоматология") / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 228 с.   (2 прим.)

Кафедра хірургії №1 (завідувачкафедрипроф. В. В. Бойко)

Хірургія торакальна, серцево-судинна, ендокринна: підручник для студентів V курсів медичних факультетів медичних  вузів / В. В. Бойко [таін.] ; підред. В. В. Бойка, В. М. Лісового ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : НТМТ, 2016. - 406 с.   (100 прим.)

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (завідувач кафедри проф. С. М. Григоров)

Ruzin, G. P. Lectures on Oral & Maxillofacial Surgery / G. P. Ruzin. - Kharkov: "Edena" LTD, 2010. - 176 p.   (20 прим.)

Основы деонтологии в стоматологии: пособие для студентов и врачей / Г. П. Рузин, Ю. Ф. Григорчук, В. П. Голик, А. Н. Зосимов. - Винница: Нова книга, 2008. - 119 c.   (20 прим.)

Рузин, Г. П. Опыт преподавания хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (размышления педагога и хирурга): пособие для молодых преподавателей / Г. П. Рузин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х., 2013. - 62 с.   (20 прим.)

Рузин, Г. П. Чтоб не хотелось покою: записки старого врача / Г. П. Рузин. - Харьков: ФЛП Томенко Ю.И., 2013. - 407 с.   (3 прим.)