Наші акції

Untitled-3

 

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки у 2017 році

Керівництво ХНМУ

Актуальні питання лабораторної медицини: матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів у рамках якої пройшла ІІ міжвузівська науково-практична конференція для молодих вчених, студентів та лікарів-інтернів  "Сучасні проблеми лабораторної медицини" (Харків, 23 - 24 листопада 2016 р.). - Харків: Харківський національний медичний університет, 2016. - 118 с.   (2 прим.)

Болезнь Эбола и другие геморрагические лихорадки, регулируемые международными медико-санитарными правилами: учебно-методическое пособие / А. В. Бондаренко [и др.]; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2014. - 80 с.   (1 прим.)

Воєнно-польова хірургія: підручник / ред.: Я. Л. Заруцький, В. М. Запорожан . - Одеса : Одеський медуніверситет, 2016. – 416 с.   (1 прим.)

Киричек, Л. Т. Лекарственный антистресс в эксперименте (иммобилизация, травма, воспаление) / Л. Т. Киричек, А. В. Перепелица, Р. О. Кальчук. - Харьков, 2016. - 104 с.   (1 прим.)

Медицина неотложных состояний. Т. 7: Травма в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций: избранные клинические лекции / ред. В. В. Никонов [и др.]. - Харьков: ХМАПО, 2014. - 366 с.   (1 прим.)

Медицина неотложных состояний. Т. 8: Травма в чрезвычайных и конфликтных ситуациях: избранные клинические лекции / ред. В. В. Никонов [и др.]. - Харьков: ХМАПО, 2015. - 349 с.   (1 прим.)

Нанонаука. Нанобіологія. Нанофармація / І. С. Чекман [та ін.]. - Київ: Поліграф плюс, 2012. - 327 с.   (1 прим.)

Ожоги и отморожения. Атлас: руководство для практических врачей / Г. А. Олейник, Т. Г. Григорьева, Б. С. Федак [и др.]; Под ред. В. В. Никонова. - Х.: Контраст, 2009. - 144 с.   (1 прим.)

Пробиотики и врачебная практика / А. Е. Абатуров [и др.]. - Харьков: Планета-Принт, 2016. - 126 с.   (1 прим.)

Пропедевтическая медицина в XXI веке: проблемы и перспективы: учебное пособие / Ж. Д. Семидоцкая [и др.]; под ред. Ж. Д. Семидоцкой; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 132 с.   (1 прим.)

Сирова, Г. О. Фармакокоректори ренін-ангіотензинової системи при емоційному стресі: монографія / Г. О. Сирова. - Харків: Смугаста типографія, 2016. - 128 с.   (1 прим.)

Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика) / ред.: П. В. Волошин, Н. О. Марута. - Харків: Видавець Строков Д.В., 2016. - 335 с.   (1 прим.)

Сучасний стан та перспективи підготовки лікарів-інтернів у Харківському національному медичному університеті: матеріали XL науково-методичної конференції, присвяченої 210-й річниці Харківського національного медичного університету (23 квітня 2014 р.). - Харків : ХНМУ, 2014. - 100 с.  (1 прим.)

Швед, М. І. Сучасні технології та методи кардіореабілітації / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - Київ: Медкнига, 2016. - 143 с.   (1 прим.)

Швед, М. І. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - Київ: Медкнига, 2015. - 152 с.   (1 прим.)

Bauermeister, W. Endlich Schmerzfrei mit Trigger-Osteopraktik: das einzigartige behandlungskonzept / W. Bauermeister. - [München] : [Südwest Verlag], [2015]. - 224 S.   (1 прим.)

Кафедра акушерства та гінекології №2 (завідувач кафедри проф. Ю. С. Паращук)

Алгоритм діагностики безпліддя з позиції доказової медицини: методичні вказівки для студентів і лікарів-інтернів / упоряд.: М. Г. Грищенко, В. Ю. Паращук. - Харків : ХНМУ, 2017. - 28 с.   (4 прим.)

Безплідність у шлюбі: навчальний посібник / Ю. С. Паращук [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Х.: ХНМУ, 2014. - 126 с.   (5 прим.)

Оперативна гінекологія: навчальний посібник / Ю. С. Паращук [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ХНМУ, 2017. - 148 с.   (5 прим.)

Кафедра біологічної хімії (завідувач кафедри проф. О. А. Наконечна)

Biochemistry of Hormones. Metabolism of Carbohydrates and Lipid. P. 2: Self-study guide for students of general medicine faculty in biochemistry / comp. O. A. Nakonechna [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2016. - 84 p.   (5 прим.)

Кафедра внутрішніх та професійних хвороб (завідувач кафедри проф. В. А. Капустник)

Профессиональные болезни: учебник / В. А. Капустник, И. Ф. Костюк, Г. А. Бондаренко [и др.]; под ред. В. А. Капустника, И. Ф. Костюк. - К.: ВСИ Медицина, 2012. - 502 с.   (260 прим.)

Професійні хвороби: підручник / за ред. В. А. Капустника, І. Ф. Костюк. - К. : ВСВ Медицина, 2011. - 478 с.   (162 прим.)

Кафедра внутрішньої медицини №2 і клінічної імунології та алергології (завідувач кафедри проф. П. Г. Кравчун)

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases: in 3 Vol. Vol. 1: Manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / M. Bilovol [et al.] ; ed.: O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova. - Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2017. - 228 p.   (100 прим.)

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases: in 3 Vol. Vol. 2: Manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / O. M. Bilovol [et al.] ; ed.: O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova. - Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2017. - 144 p.   (100 прим.)

Diagnosis, Treatment, and Prevention of Major Cardiovascular, Musculoskeletal and Connective Tissue Diseases: in 3 Vol. Vol. 3: Manual for 5th year Students of Medical University of level IV Accreditation / O. M. Bilovol [et al.] ; ed.: O. M. Bilovol, P. G. Kravchun, G. Yu. Tytova. - Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2017. - 160 p.   (100 прим.)

Кафедра епідеміології (завідувачкафедрипроф. Т. О. Чумаченко)

Інфекційний контроль та актуальні проблеми інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги: матеріали науково-практичної конференції, присвячено 135-річчю з дня народження Олександра Флемінга, бактеріолога, лауреата Нобелевської премії, винахідника першого антибіотика пеніциліну (Харків, 16 листопада 2016 року) / ред. Т. О. Чумаченко . - Харків : Харківський національний медичний університет, 2016. – 106 с. (7 прим.)

Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб (завідувач кафедри проф. Л. М. Пасієшвілі)

Патологія суглобів з позицій поліпрофільного підходу: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Харків, 17 березня 2017 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2017. - 124 с.   (1 прим.)

Кафедра медичної та біологічної хімії (завідувач кафедри проф. Г. О. Сирова)

Amino Acids, Peptides, Proteins: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 25 p.   (1 прим.)

Carbohydrates: Monosaccharides. Oligo-and Polysaccharides: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 25 p.   (1 прим.)

Fundametals of Structure and Reactivity of Organic Compounds: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 44 p.   (1 прим.)

Heterocyclic Compunds. Nucleic Acids and Their Structural Components: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 24 p.   (1 прим.)

Hydroxy-and Oxoacids. Heterofunctional Compounds of Benzene Seres - Metabolites and Parent Structures of Medicines: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 25 p.   (1 прим.)

Main Types and Mechanisms of the Reactions in Organic Chemistry: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 30 p.   (1 прим.)

Saponifiable Lipids: methodical instructions for 1st year students' self-work in Biological and Bioorganic Chemistry (module 1) / comp. A. O. Syrovaya [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2014. - 15 p.   (1 прим.)

Аминокислоты, пептиды, белки: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 26 с.   (1 прим.)

Амінокислоти, пептиди, білки: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 30 с.   (1 прим.)

Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн. Кн. 1: Біоорганічна хімія: підручник / Б. С. Зіменковський [та ін.] ; за ред. Б. С. Зіменковського, І. В. Ніженковської. - К. : Медицина, 2014. - 272 с.   (4 прим.)

Вуглеводи. Оліго- та полісахариди: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 30 с.   (1 прим.)

Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты и их структурные компоненты: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 26 с.   (1 прим.)

Гетероциклічні сполуки. Нуклеїнові кислоти та їх структурні компоненти: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ХНМУ, 2013. - 30 с.   (1 прим.)

Гидрокси- и оксокислоты. Гетерофункциональные соединения бензольного ряда. Метаболиты и родоначальники лекарственных средств: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 26 с.   (1 прим.)

Гідрокси- та оксокислоти. Гетерофункціональні сполуки бензольного ряду. Метаболіти та родоначальники лікарських засобів: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 26 с.   (1 прим.)

Глина: экологический, медико-биологический и культурный аспекты / И. С. Чекман [и др.]. - Киев; Харьков, 2017. - 172 с.   (1 прим.)

Ліпіди що омиляються: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 17 с.   (1 прим.)

Омыляемые липиды: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 17 с.   (1 прим.)

Основи будови та реакційної здатності органічних сполук: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 49 с.   (1 прим.)

Основні типи та механізми реакцій в органічній хімії: методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу з біологічної та біоорганічної хімії (модуль 1) / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2013. - 30 с.   (1 прим.)

Основные типы и механизмы реакций в органической химии: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2014. - 33 с.   (1 прим.)

Основы строения и реакционной способности органических соединений: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 49 с.   (1 прим.)

Углеводы: моносахариды. Олиго- и полисахариды: методические указания для самостоятельной работы студентов 1-го курса по биологической и биоорганической химии (модуль 1) / Министерство охраны здоровья Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2014. - 22 с.   (1 прим.)

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології (завідувач кафедри проф. В. В. Мінухін)

Інформаційні матеріали для підготовки до ліцензійного екзамену "Крок-1" з мікробіології, вірусології та імунології для студентів медичного та стоматологічного факультетів: методичні вказівки / Харківський національний медичний університет, Кафедра мікробіології, вірусології та імунології. - Харків, 2016. - 160 с.   (2 прим.)

Морфология и физиология микроорганизмов. Инфекция. Иммунитет: методические указания для студентов II курса медицинского факультета. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 122 с.   (2 прим.)

Морфология и физиология микроорганизмов. Инфекция. Иммунитет: методические указания для студентов II курса стоматологического факультета. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 107 с.   (2 прим.)

Общая и специальная вирусология: методические указания для студентов III курсов медицинских факультетов. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 136 с.   (2 прим.)

Протоколы практических занятий по микробиологии, вирусологии и иммунологии / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2016. - 136 с.   (2 прим.)

Materials for preparing to license examination "KROK-1" on microbiology, virology and immunology for English-medium students of the faculties of medicine and dentistry: guidelines for students / V. V. Minukhin [et al.] ; Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Department of microbiology, virology and immunology. - Kharkiv: KNMU, 2015. - 121 p.   (2 прим.)

Standard protocols to Laboratory Classes in Microbiology, Virology and Immunology: for the II and III English media students / A. Ya. Tsyganenko [et al.]; Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Department of microbiology, virology and immunology. - Kharkiv: KNMU, 2016. - 124 p.   (2 прим.)

Кафедра онкології (завідувач кафедри проф. В. І. Старіков)

Clinical  Oncology: textbook / ed.: V. I. Starikov, A. S. Khodak, K. V. Barannikov. - Kharkov, 2013. - 206 p.   (5 прим.)

General Oncology: textbook / ed.: V. I. Starikov, A. S. Khodak. - Kharkov, 2017. - 56 p.   (10 прим.)

Стариков В.И. Общая онкология: учеб. пособ. / В. И. Стариков. - Х. : Катран КПК, 2006. - 72 с.   (8 прим.)

Стариков, В. И. Опухоли головы и шеи: учебное пособие для студентов / В. И. Стариков, А. В. Мужичук; Харьковский национальный медицинский университет. – Х.: ХНМУ, 2014. - 68 с.   (8 прим.)

Хронофармакология для врача, провизора и студента: учебник-справочник / ред. С. М. Дроговоз. - Харьков: ТИТУЛ, 2016. - 373 с.   (3 прим.)

Дитяча онкологія: підручник / ред.: О. С. Дудніченко, Г. І. Климнюк. - Харків: Факт, 2013. - 399 с.   (2 прим.)

Пухлини малого таза (рак прямої кишки, рак передміхурової залози): методичні рекомендації / уклад.: В. І. Стариков, В. П. Старенький, Н. В. Білозір. - Харків : ХНМУ, 2017. - 17 с.   (20 прим.)

Рак легені (епідеміологія, діагностика, лікування): методичні рекомендації / уклад.: В. І. Старіков, В. П. Старенький, Н. В. Білозор. - Харків : ХНМУ, 2017. - 14 с.   (20 прим.)

Кафедра педіатрії № 1 та неонатології (завідувач кафедри проф. М. О. Гончарь)

III Конгресс педиатров-нефрологов России: материалы конгресса 2-4 декабря 2003 г. - СПб., 2003. - 178 с.   (1 прим.)

XX Национальный конгресс по болезням органов дыхания: сборник трудов конгресса, 16-19 ноября 2010 г. / под ред. А. Г. Чучалина. - Москва, 2010. - 560 с.   (1 прим.)

Дегтярева, И. И. Дуфалак™. Классическое применение и перспективы / И. И. Дегтярева, С. В. Скопиченко. - Киев: ЗАО "Атлант ЮЭмСи", 2003. - 236 с.   (1 прим.)

Малая Любовь Трофимовна. Ученики об Учителе. - Х., 2013. - 148 с.   (1 прим.)

Медицина третього тисячоліття: збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 14 січня 2014 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет; за ред. В. М. Лісового. - Харків, 2014. - 428 с.   (1 прим.)

Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю, яка присвячена 45-річчю заснування спеціалізованої гематологічної допомоги дітям Слобожанщини (м. Харків, 28 березня 2013 року) / Міністерство охорони здоров'я України, Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради, Харківський національний медичний університет, Харківська обласна асоціація педіатрів України. - Х., 2013. - 180 с.   (1 прим.)

Сложный пациент в педиатрии. Кн. 2 / под ред. А. С. Сенаторовой. - Харьков, 2016. - 257 с.   (2 прим.)

Сложный пациент в педиатрии [Электронный ресурс]: монография. Кн. 2 / под ред. А. С. Сенаторовой. - Харьков: Новое слово, 2016. -  эл. опт. диск.   (3 прим.)

Чайченко, Т. В. Современные подходы к организации питания и физической активности детей с нормальной и избыточной массой тела: учебное пособие / Т. В. Чайченко; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2016. - 100 с.   (5 прим.)

Якість і безпека медичної допомоги новонародженим: питання, реальність і стратегія розвитку: збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю, 30-31 жовтня 2013 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України, Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної держадміністрації, Департамент охорони здоров'я Полтавської міської ради, Асоціація неонатологів України, Українська медична стоматологічна академія. - Полтава, 2013. - 36 с.   (1 прим.)

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки (завідувач кафедри проф. Т. В. Ащеулова)

Ковальова О.М. Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник / О. М. Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова. - К. : ВСВ Медицина, 2010. - 720 с.   (500 прим.)

Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я (завідувач кафедри проф. В. А. Огнєв)

История медицины: методические разработки для преподавателей к проведению семинарского занятия по теме "Возникновение медицины и ее развитие в первобытном обществе. Медицина эпохи рабовладельческого строя в странах античного мира" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 20 с.   (5 прим.)

История медицины: методические разработки для преподавателей к проведению семинарского занятия по теме "Медицина раннего, классического и позднего (эпоха Возрождения) Средневековья" / сост.: В. А. Огнев, А. В. Мякина, Е. В. Семененко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 19 с.   (5 прим.)

История медицины: методические разработки для преподавателей к проведению семинарского занятия по теме "Медицина эпохи капитализма (Новое время, середина XVII-нач. XX вв.)" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 18 с.   (5 прим.)

История медицины: методические указания для студентов к семинарскому занятию по теме "Возникновение медицины и ее развитие в первобытном обществе. Медицина эпохи рабовладельческого строя в странах античного мира" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 21 с.   (5 прим.)

История медицины: методические указания для студентов к семинарскому занятию по теме "Медицина раннего, классического и позднего (эпоха Возрождения) Средневековья" / сост.: В. А. Огнев, А. В. Мякина, Е. В. Семененко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 15 с.   (5 прим.)

История медицины: методические указания для студентов к семинарскому занятию по теме "Медицина эпохи капитализма (Новое время, середина XVII-нач. XX вв.)" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 16 с.   (5 прим.)

Історичні та медико-соціальні аспекти охорони здоров’я в Україні: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю з дня народження П. Т. Петрова, завідувача кафедри історії медицини (1948-1957 рр.) Харківського медичного інституту (Харків, 23 листопада 2016 р.). - Харків: Харківський національний медичний університет, 2016. - 147 с.   (5 прим.)

Кафедра стоматології (завідувач кафедри проф. І. І. Соколова)

Удосконалення конструкції індивідуальної пародонтальної капи для місцевого лікування генералізованого пародонтиту: методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2016. - 22 с.  (2 прим.)

Кафедра терапевтичної стоматології (завідувач кафедри проф. Є. М. Рябоконь)

Практически-ориентированный экзамен. Алгоритм выполнения практических  навыков: методические указания для иностранных студентов стоматологического факультета / сост. Е. Н. Рябоконь [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 48 с.   (2 прим.)

Практически-ориентированный экзамен. Фармакотерапия в терапевтической стоматологии: методические указания для студентов V курса стоматологического факультета / сост. Е. Н. Рябоконь [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 32 с.   (2 прим.)

Ситуационные задачи по терапевтической стоматологии для подготовки к практически ориентированному экзамену: методические указания для студентов стоматологического факультета и V факультета (специальность "Стоматология") / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 56 с.   (2 прим.)

Тестовые задания по терапевтической стоматологии для подготовки к лицензионному интегрированному экзамену "Крок-2. Стоматология": методические указания для студентов стоматологического факультета и V факультета (специальность "Стоматология") / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 228 с.   (2 прим.)

Кафедра судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса (завідувач кафедри проф. В. О. Ольховський)

Визначення давності настання смерті: монографія / за заг. ред. В. О. Ольховського, Л. Л. Голубовича. - Харків, 2017. - 168 с.   (3 прим.)

Сучасні напрями розвитку судової експертизи та криміналістики: тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті Заслуженого професора М.С. Бокаріуса, 20 грудня 2016 р. / Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. - Харків: ХНУВС, 2016. - 320 с.   (1 прим.)

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 16: збірник наукових праць / Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 500 с.   (1 прим.)

Кафедра суспільних наук (завідувач кафедри проф. І. Ю. Робак)

History of Ukraine and Ukrainian Culture. Guidelines for seminars for English-speaking students / comp.: N. Martynenko, I. Robak. - Kharkiv: KhNMU, 2017. - 20 p.   (147 прим.)

История Украины и украинской культуры: методические указания для иностранных студентов, обучающихся на русском языке / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет; сост.: А. В. Троценко, В. А. Альков. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 29 с.   (247 прим.)

Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров'я: матеріали IV Міжнародної наукової інтернет-конференції, 1-8 листопада 2016 р. - Харків : Колегіум, 2016. - 123 с.   (1 прим.)

Історія України та української культури: методичні вказівки до семінарських занять для вітчизняних студентів / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад.: І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко. - Харків : ХНМУ, 2016. - 21 с.   (198 прим.)

Краєзнавство: методичні вказівки для вітчизняних студентів медичних факультетів / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; упоряд.: І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко, О. В. Чернуха. - Харків : ХНМУ, 2017. - 20 с.   (190 прим.)

Менеджмент та лідерство в медсестринстві: методичні вказівки для студентів бакалаврату спеціальності "Медсестринство" одного року та одного року і чотирьох місяців навчання / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; упоряд.: Е. О. Гапонова, В. Г. Ільїн. - Харків : ХНМУ, 2016. - 25 с.   (49 прим.)

Троценко, О. В. Історія та культура України: навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять (спеціальність "Медсестринство") / О. В. Троценко, В. Г. Ільїн ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2016. - 82 с.   (47 прим.)

Робак, І. Ю. Олександрівська - ПершаміськаклінічналікарняХаркова: півторастоліттяісторії / І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко, В. Г. Ільїн. - Харків : Колегіум, 2016. - 296 с.   (1 прим.)

Кафедра хірургії №1 (завідувачкафедрипроф. В. В. Бойко)

Хірургія торакальна, серцево-судинна, ендокринна: підручник для студентів V курсів медичних факультетів медичних  вузів / В. В. Бойко [таін.] ; підред. В. В. Бойка, В. М. Лісового ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : НТМТ, 2016. - 406 с.   (100 прим.)

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (завідувач кафедри проф. С. М. Григоров)

Ruzin, G. P. Lectures on Oral & Maxillofacial Surgery / G. P. Ruzin. - Kharkov: "Edena" LTD, 2010. - 176 p.   (20 прим.)

Основы деонтологии в стоматологии: пособие для студентов и врачей / Г. П. Рузин, Ю. Ф. Григорчук, В. П. Голик, А. Н. Зосимов. - Винница: Нова книга, 2008. - 119 c.   (20 прим.)

Рузин, Г. П. Опыт преподавания хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (размышления педагога и хирурга): пособие для молодых преподавателей / Г. П. Рузин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х., 2013. - 62 с.   (20 прим.)

Рузин, Г. П. Чтоб не хотелось покою: записки старого врача / Г. П. Рузин. - Харьков: ФЛП Томенко Ю.И., 2013. - 407 с.   (3 прим.)