Наші акції

Untitled-3

 

Безстрокова благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу» проводиться з метою оновлення та поповнення фонду бібліотеки університету.

Запрошуємо взяти участь у акції викладачів, співробітників і студентів ХНМУ.

Від дарувальників приймаємо нові видання біомедичної тематики (збірки наукових праць, монографії, підручники, посібники, довідники), книги з суспільних та гуманітарних наук, художню літературу тощо.

Якщо у вашому домі є прочитані і незатребувані книги, ви можете подарувати їм друге життя, передавши до нашої бібліотеки.

Приймання подарованих видань здійснюється працівниками відділу комплектування документів бібліотеки (корпус Б).

Довідки за телефоном: 707-72-42  –  Нєговєлова Оксана Анатоліївна

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки

Січень 2017

Керівництво ХНМУ

Актуальні питання лабораторної медицини: матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів у рамках якої пройшла ІІ міжвузівська науково-практична конференція для молодих вчених, студентів та лікарів-інтернів  "Сучасні проблеми лабораторної медицини" (Харків, 23 - 24 листопада 2016 р.). - Харків: Харківський національний медичний університет, 2016. - 118 с.   (2 прим.)

Болезнь Эбола и другие геморрагические лихорадки, регулируемые международными медико-санитарными правилами: учебно-методическое пособие / А. В. Бондаренко [и др.]; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2014. - 80 с.   (1 прим.)

Воєнно-польова хірургія: підручник / ред.: Я. Л. Заруцький, В. М. Запорожан . - Одеса : Одеський медуніверситет, 2016. – 416 с.   (1 прим.)

Киричек, Л. Т. Лекарственный антистресс в эксперименте (иммобилизация, травма, воспаление) / Л. Т. Киричек, А. В. Перепелица, Р. О. Кальчук. - Харьков, 2016. - 104 с.   (1 прим.)

Медицина неотложных состояний. Т. 7: Травма в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций: избранные клинические лекции / ред. В. В. Никонов [и др.]. - Харьков: ХМАПО, 2014. - 366 с.   (1 прим.)

Медицина неотложных состояний. Т. 8: Травма в чрезвычайных и конфликтных ситуациях: избранные клинические лекции / ред. В. В. Никонов [и др.]. - Харьков: ХМАПО, 2015. - 349 с.   (1 прим.)

Нанонаука. Нанобіологія. Нанофармація / І. С. Чекман [та ін.]. - Київ: Поліграф плюс, 2012. - 327 с.   (1 прим.)

Ожоги и отморожения. Атлас: руководство для практических врачей / Г. А. Олейник, Т. Г. Григорьева, Б. С. Федак [и др.]; Под ред. В. В. Никонова. - Х.: Контраст, 2009. - 144 с.   (1 прим.)

Пробиотики и врачебная практика / А. Е. Абатуров [и др.]. - Харьков: Планета-Принт, 2016. - 126 с.   (1 прим.)

Пропедевтическая медицина в XXI веке: проблемы и перспективы: учебное пособие / Ж. Д. Семидоцкая [и др.]; под ред. Ж. Д. Семидоцкой; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 132 с.   (1 прим.)

Сирова, Г. О. Фармакокоректори ренін-ангіотензинової системи при емоційному стресі: монографія / Г. О. Сирова. - Харків: Смугаста типографія, 2016. - 128 с.   (1 прим.)

Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика) / ред.: П. В. Волошин, Н. О. Марута. - Харків: Видавець Строков Д.В., 2016. - 335 с.   (1 прим.)

Сучасний стан та перспективи підготовки лікарів-інтернів у Харківському національному медичному університеті: матеріали XL науково-методичної конференції, присвяченої 210-й річниці Харківського національного медичного університету (23 квітня 2014 р.). - Харків : ХНМУ, 2014. - 100 с.  (1 прим.)

Швед, М. І. Сучасні технології та методи кардіореабілітації / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - Київ: Медкнига, 2016. - 143 с.   (1 прим.)

Швед, М. І. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда / М. І. Швед, Л. В. Левицька. - Київ: Медкнига, 2015. - 152 с.   (1 прим.)

Bauermeister, W. Endlich Schmerzfrei mit Trigger-Osteopraktik: das einzigartige behandlungskonzept / W. Bauermeister. - [München] : [Südwest Verlag], [2015]. - 224 S.   (1 прим.)

Кафедра акушерства та гінекології №2 (завідувач кафедри проф. Ю. С. Паращук)

Безплідність у шлюбі: навчальний посібник / Ю. С. Паращук [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Х.: ХНМУ, 2014. - 126 с.   (5 прим.)

Кафедра біологічної хімії (завідувач кафедри проф. О. А. Наконечна)

Biochemistry of Hormones. Metabolism of Carbohydrates and Lipid. P. 2: Self-study guide for students of general medicine faculty in biochemistry / comp. O. A. Nakonechna [et al.]. - Kharkiv: KhNMU, 2016. - 84 p.   (5 прим.)

Кафедра епідеміології (завідувач кафедри проф. Т. О. Чумаченко)

Інфекційний контроль та актуальні проблеми інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю з дня народження Олександра Флемінга, бактеріолога, лауреата Нобелевської премії, винахідника першого антибіотика пеніциліну (Харків, 16 листопада 2016 року) / ред. Т. О. Чумаченко. - Харків : Харківський національний медичний університет, 2016. - 106 с.   (7 прим.)

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології (завідувач кафедри проф. В. В. Мінухін)

Інформаційні матеріали для підготовки до ліцензійного екзамену "Крок-1" з мікробіології, вірусології та імунології для студентів медичного та стоматологічного факультетів: методичні вказівки / Харківський національний медичний університет, Кафедра мікробіології, вірусології та імунології. - Харків, 2016. - 160 с.   (2 прим.)

Морфология и физиология микроорганизмов. Инфекция. Иммунитет: методические указания для студентов II курса медицинского факультета. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 122 с.   (2 прим.)

Морфология и физиология микроорганизмов. Инфекция. Иммунитет: методические указания для студентов II курса стоматологического факультета. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 107 с.   (2 прим.)

Общая и специальная вирусология: методические указания для студентов III курсов медицинских факультетов. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 136 с.   (2 прим.)

Протоколы практических занятий по микробиологии, вирусологии и иммунологии / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2016. - 136 с.   (2 прим.)

Materials for preparing to license examination "KROK-1" on microbiology, virology and immunology for English-medium students of the faculties of medicine and dentistry: guidelines for students / V. V. Minukhin [et al.] ; Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Department of microbiology, virology and immunology. - Kharkiv: KNMU, 2015. - 121 p.   (2 прим.)

Standard protocols to Laboratory Classes in Microbiology, Virology and Immunology: for the II and III English media students / A. Ya. Tsyganenko [et al.]; Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University, Department of microbiology, virology and immunology. - Kharkiv: KNMU, 2016. - 124 p.   (2 прим.)

Кафедра онкології (завідувач кафедри проф. В. І. Старіков)

Стариков В.И. Общая онкология: учеб. пособ. / В. И. Стариков. - Х. : Катран КПК, 2006. - 72 с.   (8 прим.)

Стариков, В. И. Опухоли головы и шеи: учебное пособие для студентов / В. И. Стариков, А. В. Мужичук; Харьковский национальный медицинский университет. – Х.: ХНМУ, 2014. - 68 с.   (8 прим.)

Clinical  Oncology: textbook / ed.: V. I. Starikov, A. S. Khodak, K. V. Barannikov. - Kharkov, 2013. - 206 p.   (5 прим.)

Хронофармакология для врача, провизора и студента: учебник-справочник / ред. С. М. Дроговоз. - Харьков: ТИТУЛ, 2016. - 373 с.   (3 прим.)

Дитяча онкологія: підручник / ред.: О. С. Дудніченко, Г. І. Климнюк. - Харків: Факт, 2013. - 399 с.   (2 прим.)

Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я (завідувач кафедри проф. В. А. Огнєв)

Історичні та медико-соціальні аспекти охорони здоров’я в Україні: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю з дня народження П. Т. Петрова, завідувача кафедри історії медицини (1948-1957 рр.) Харківського медичного інституту (Харків, 23 листопада 2016 р.). - Харків: Харківський національний медичний університет, 2016. - 147 с.   (5 прим.)

Кафедра суспільних наук (завідувач кафедри проф. І. Ю. Робак)

История Украины и украинской культуры: методические указания для иностранных студентов, обучающихся на русском языке / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет; сост.: А. В. Троценко, В. А. Альков. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 29 с.   (247 прим.)

Історія України та української культури: методичні вказівки до семінарських занять для вітчизняних студентів / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; уклад.: І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко. - Харків : ХНМУ, 2016. - 21 с.   (198 прим.)

Менеджмент та лідерство в медсестринстві: методичні вказівки для студентів бакалаврату спеціальності "Медсестринство" одного року та одного року і чотирьох місяців навчання / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; упоряд.: Е. О. Гапонова, В. Г. Ільїн. - Харків : ХНМУ, 2016. - 25 с.   (49 прим.)

Троценко, О. В. Історія та культура України: навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять (спеціальність "Медсестринство") / О. В. Троценко, В. Г. Ільїн ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2016. - 82 с.   (47 прим.)

Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров'я: матеріали IV Міжнародної наукової інтернет-конференції, 1-8 листопада 2016 р. - Харків : Колегіум, 2016. - 123 с.   (1 прим.)

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (завідувач кафедри проф. С. М. Григоров)

Основы деонтологии в стоматологии: пособие для студентов и врачей / Г. П. Рузин, Ю. Ф. Григорчук, В. П. Голик, А. Н. Зосимов. - Винница: Нова книга, 2008. - 119 c.   (20 прим.)

Рузин, Г. П. Опыт преподавания хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (размышления педагога и хирурга): пособие для молодых преподавателей / Г. П. Рузин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х., 2013. - 62 с.   (20 прим.)

Рузин, Г. П. Чтоб не хотелось покою: записки старого врача / Г. П. Рузин. - Харьков: ФЛП Томенко Ю.И., 2013. - 407 с.   (3 прим.)

2016 

2015

2014

2013