Наші акції

Untitled-3

 

Безстрокова благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу» проводиться з метою оновлення та поповнення фонду бібліотеки університету.

Запрошуємо взяти участь у акції викладачів, співробітників і студентів ХНМУ.

Від дарувальників приймаємо нові видання біомедичної тематики (збірки наукових праць, монографії, підручники, посібники, довідники), книги з суспільних та гуманітарних наук, художню літературу тощо.

Якщо у вашому домі є прочитані і незатребувані книги, ви можете подарувати їм друге життя, передавши до нашої бібліотеки.

Приймання подарованих видань здійснюється працівниками відділу комплектування документів бібліотеки (корпус Б).

Довідки за телефоном: 707-72-42  –  Нєговєлова Оксана Анатоліївна

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки

Травень 2017 р.

Кафедра акушерства та гінекології №2 (завідувач кафедри проф. Ю. С. Паращук)

Алгоритм діагностики безпліддя з позиції доказової медицини: методичні вказівки для студентів і лікарів-інтернів / упоряд.: М. Г. Грищенко, В. Ю. Паращук. - Харків : ХНМУ, 2017. - 28 с.   (4 прим.)

Оперативна гінекологія: навчальний посібник / Ю. С. Паращук [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ХНМУ, 2017. - 148 с.   (5 прим.)

Кафедра онкології (завідувач кафедри проф. В. І. Старіков)

Пухлини малого таза (рак прямої кишки, рак передміхурової залози): методичні рекомендації / уклад.: В. І. Стариков, В. П. Старенький, Н. В. Білозір. - Харків : ХНМУ, 2017. - 17 с.   (20 прим.)

Рак легені (епідеміологія, діагностика, лікування): методичні рекомендації / уклад.: В. І. Старіков, В. П. Старенький, Н. В. Білозор. - Харків : ХНМУ, 2017. - 14 с.   (20 прим.)

Кафедра педіатрії № 1 та неонатології (завідувач кафедри проф. М. О. Гончарь)

III Конгресс педиатров-нефрологов России: материалы конгресса 2-4 декабря 2003 г. - СПб., 2003. - 178 с.   (1 прим.)

XX Национальный конгресс по болезням органов дыхания: сборник трудов конгресса, 16-19 ноября 2010 г. / под ред. А. Г. Чучалина. - Москва, 2010. - 560 с.   (1 прим.)

Дегтярева, И. И. Дуфалак™. Классическое применение и перспективы / И. И. Дегтярева, С. В. Скопиченко. - Киев: ЗАО "Атлант ЮЭмСи", 2003. - 236 с.   (1 прим.)

Малая Любовь Трофимовна. Ученики об Учителе. - Х., 2013. - 148 с.   (1 прим.)

Медицина третього тисячоліття: збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 14 січня 2014 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет; за ред. В. М. Лісового. - Харків, 2014. - 428 с.   (1 прим.)

Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю, яка присвячена 45-річчю заснування спеціалізованої гематологічної допомоги дітям Слобожанщини (м. Харків, 28 березня 2013 року) / Міністерство охорони здоров'я України, Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради, Харківський національний медичний університет, Харківська обласна асоціація педіатрів України. - Х., 2013. - 180 с.   (1 прим.)

Сложный пациент в педиатрии. Кн. 2 / под ред. А. С. Сенаторовой. - Харьков, 2016. - 257 с.   (2 прим.)

Сложный пациент в педиатрии [Электронный ресурс]: монография. Кн. 2 / под ред. А. С. Сенаторовой. - Харьков: Новое слово, 2016. -  эл. опт. диск.   (3 прим.)

Чайченко, Т. В. Современные подходы к организации питания и физической активности детей с нормальной и избыточной массой тела: учебное пособие / Т. В. Чайченко; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2016. - 100 с.   (5 прим.)

Якість і безпека медичної допомоги новонародженим: питання, реальність і стратегія розвитку: збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю, 30-31 жовтня 2013 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України, Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної держадміністрації, Департамент охорони здоров'я Полтавської міської ради, Асоціація неонатологів України, Українська медична стоматологічна академія. - Полтава, 2013. - 36 с.   (1 прим.)

Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я (завідувач кафедри проф. В. А. Огнєв)

История медицины: методические разработки для преподавателей к проведению семинарского занятия по теме "Возникновение медицины и ее развитие в первобытном обществе. Медицина эпохи рабовладельческого строя в странах античного мира" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 20 с.   (5 прим.)

История медицины: методические разработки для преподавателей к проведению семинарского занятия по теме "Медицина раннего, классического и позднего (эпоха Возрождения) Средневековья" / сост.: В. А. Огнев, А. В. Мякина, Е. В. Семененко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 19 с.   (5 прим.)

История медицины: методические разработки для преподавателей к проведению семинарского занятия по теме "Медицина эпохи капитализма (Новое время, середина XVII-нач. XX вв.)" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 18 с.   (5 прим.)

История медицины: методические указания для студентов к семинарскому занятию по теме "Возникновение медицины и ее развитие в первобытном обществе. Медицина эпохи рабовладельческого строя в странах античного мира" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 21 с.   (5 прим.)

История медицины: методические указания для студентов к семинарскому занятию по теме "Медицина раннего, классического и позднего (эпоха Возрождения) Средневековья" / сост.: В. А. Огнев, А. В. Мякина, Е. В. Семененко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 15 с.   (5 прим.)

История медицины: методические указания для студентов к семинарскому занятию по теме "Медицина эпохи капитализма (Новое время, середина XVII-нач. XX вв.)" / сост.: В. А. Огнев, Е. В. Семененко, А. В. Мякина. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 16 с.   (5 прим.)

Кафедра терапевтичної стоматології (завідувач кафедри проф. Є. М. Рябоконь)

Практически-ориентированный экзамен. Алгоритм выполнения практических  навыков: методические указания для иностранных студентов стоматологического факультета / сост. Е. Н. Рябоконь [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 48 с.   (2 прим.)

Практически-ориентированный экзамен. Фармакотерапия в терапевтической стоматологии: методические указания для студентов V курса стоматологического факультета / сост. Е. Н. Рябоконь [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 32 с.   (2 прим.)

Ситуационные задачи по терапевтической стоматологии для подготовки к практически ориентированному экзамену: методические указания для студентов стоматологического факультета и V факультета (специальность "Стоматология") / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 56 с.   (2 прим.)

Тестовые задания по терапевтической стоматологии для подготовки к лицензионному интегрированному экзамену "Крок-2. Стоматология": методические указания для студентов стоматологического факультета и V факультета (специальность "Стоматология") / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 228 с.   (2 прим.)

 

2017

2016 

2015

2014

2013