Наші акції

Untitled-3

 

Безстрокова благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу» проводиться з метою оновлення та поповнення фонду бібліотеки університету.

Запрошуємо взяти участь у акції викладачів, співробітників і студентів ХНМУ.

Від дарувальників приймаємо нові видання біомедичної тематики (збірки наукових праць, монографії, підручники, посібники, довідники), книги з суспільних та гуманітарних наук, художню літературу тощо.

Якщо у вашому домі є прочитані і незатребувані книги, ви можете подарувати їм друге життя, передавши до нашої бібліотеки.

Приймання подарованих видань здійснюється працівниками відділу комплектування документів бібліотеки (корпус Б).

Довідки за телефоном: 707-72-42  –  Нєговєлова Оксана Анатоліївна

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки

Лютий 2020

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства (зав. каф. проф. Т.С. Оспанова)

Оспанова Т.С. Современные методы исследования сердца, сосудов и органов дыхания: учебное пособие / Оспанова Т.С., Бильченко О.С., Бездетко Т.В. и др. – Харьков, 2017 . – 163 с. (440 прим.)

Кафедра медичної та біоорагнічної хімії (зав. каф. проф. Г.О. Сирова)

Біологічна і біоорганічна хімія: базовий підручник: у 2 кн. / кол. авт.; за ред. Чл.-кор. НАМН України , проф. Б.С. Зіменкавського, проф. І.В. Ніженковської. – Кн. 1: Біоорганічна хімія \ [Б.С. Зіменкавського, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська, Г.О. Сирова]; за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської . – К. : ВСВ «Медицина», 2014 .- 272 с. (8 прим.)

Кафедра латинської мови та медичної термінології (зав .каф. канд.  філолог. наук, доц. Н.В. Дерев’яченко)

Дерев'янченко, Н. В. Латинська мова та медична термінологія : навчальний посібник : для студентів вищих медичних навчальних закладів / Н. В. Дерев'янченко, О. В. Литовська ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 172 с. (5 прим.)

Українсько-латинський словник з акушерства-гінекології та суміжних дисциплін / Ю. С. Паращук, Н. В. Дерев'янченко, М. Г. Грищенко [та ін.]. - Харків : Видавець Олександр Савчук, 2019. - 221 с.     (5 прим.)

Кафедра травматології та ортопедії (зав. каф. док. мед. наук,  Г. Г. Голка)

Traumatology and Orthopedics / ed.: G. G. Golka, O. A. Burianov, V. G. Klimovitsky = Травматологія та ортопедія / за ред. Г. Г. Голки, О. А. Бур'янова, В. Г. Климовицького : textbook for students of higher medical schools IV level of accreditation. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 400 p. (8 прим.)

2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013