Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Безстрокова благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу» проводиться з метою оновлення та поповнення фонду бібліотеки університету.

Запрошуємо взяти участь у акції викладачів, співробітників і студентів ХНМУ.

Від дарувальників приймаємо нові видання біомедичної тематики (збірки наукових праць, монографії, підручники, посібники, довідники), книги з суспільних та гуманітарних наук, художню літературу тощо.

Якщо у вашому домі є прочитані і незатребувані книги, ви можете подарувати їм друге життя, передавши до нашої бібліотеки.

Приймання подарованих видань здійснюється працівниками відділу комплектування документів бібліотеки (корпус Б).

Довідки за телефоном: 707-72-42  –  Нєговєлова Оксана Анатоліївна

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки

Липень 2018

Кафедра епідеміології (завідувач кафедри проф. Т. О. Чумаченко)

Епідеміологічні дослідження в профілактичній та клінічній медицині: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченій засновнику західної епідеміології Джону Сноу, 6 червня 2018 р. / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет ; за ред. Т. О. Чумаченко. - Харків, 2018. - 114 с.   (5 прим.)

Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики (завідувач кафедри проф. В. Г. Кнігавко)

Медицинская и биологическая физика: адаптированный учебник для иностранных русскоязычных студентов / под ред. В. Г. Книгавко. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 280 с.   (10 прим.)

Медична та біологічна фізика: підручник / за ред. В. Г. Кнігавка. - Харків: ХНМУ, 2017. - 354 с.   (10 прим.)

Медицинская и биологическая физика: в 2 кн. Кн. 1: учебник / под общ. ред. В. Г. Книгавко. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 200 с.   (10 прим.)

Медицинская и биологическая физика: в 2 кн. Кн. 2: учебник. - Харьков: ХНМУ, 2013. - 190 с.   (10 прим.)

Тлумачний словник термінів з медичної та біологічної фізики / В. Г. Кнігавко, О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 96 с.   (5 прим.)

Толковый словарь терминов по медицинской и биологической физике / В. Г. Книгавко, О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 100 с.   (5 прим.)

Кафедра неврології № 1 (завідувач кафедри проф. І. А. Григорова)

Неврология в таблицах, рисунках и схемах: учебное пособие / И. А. Григорова, Л. В. Тихонова, О. А. Тесленко [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 140 с.   (10 прим.)

Neurology in tables and pictures: textbook for students / I. A. Grygorova, K. A. Leschenko, A. A. Grygorova [et al.]. - 11th ed., revised. -  Kharkov: KhNMU, 2018. - 118 p.   (10 прим.)

Кафедра педіатрії № 1 та неонатології (завідувач кафедри проф. М. О. Гончарь)

Дифференциальная диагностика артериальной гипертензии у детей: методические указания / сост. М. А. Гончарь [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 49 с.   (5 прим.)

Порушення ритму та провідності серця у дітей: методичні вказівки / упоряд. Г. С. Сенаторова [та ін.]. - Харків: ХНМУ, 2018. - 48 с.   (5 прим.)

Принципи лікування респіраторної патології у дітей: методичні вказівки / упоряд. Г. С. Сенаторова [та ін.]. - Харків: ХНМУ, 2018. - 67 с.   (5 прим.)

Спортивне серце у дітей: методичні вказівки / упоряд.: Г. С. Сенаторова, М. О. Гончарь, О. Л. Онікієнко. - Харків: ХНМУ, 2018. - 54 с.   (6 прим.)

Сучасні принципи діагностики та терапії бронхообструктивного синдрому в залежності від етіологічного чинника: методичні вказівки / упоряд. М. О. Гончарь [та ін.]. - Харків: ХНМУ, 2018. - 32 с.   (5 прим.)

Тахіаритмії у дітей: монографія / за ред. Г. С. Сенаторової. - Харків, 2018. - 85 с.   (5 прим.)

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства (завідувач кафедри проф. Т. С. Оспанова)

Паллиативная и хосписная помощь: учебное пособие / Т. С. Оспанова, Ж. Д. Семидоцкая, И. А. Чернякова [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 88 с.   (20 прим.)

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології (завідувач кафедри проф. Г. М. Кожина)

Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика) / ред.: П. В. Волошин, Н. О. Марута. - Харків: Видавець Строков Д.В., 2016. - 335 с.   (1 прим.)

Сучасні проблеми суїцидології: колективна монографія / за ред. П. В. Волошина, Н. О. Марути. - Харків: Видавець Строков Д.В., 2017. - 328 с.   (1 прим.)

Феноменология и психотерапия в психиатрии / под ред. Г. Даммана. - Харьков, 2016. - 290 с.   (1 прим.)

Кафедра суспільних наук (завідувач кафедри проф. І. Ю. Робак)

Основи краєзнавства: підручник / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Національна спілка краєзнавців України; за ред. О. П. Реєнта. - Харків, 2015. - 328 с.   (1 прим.)

Троценко, О. В. Медицина та художня культура: навчально-методичний посібник / О. В. Троценко, О. В. Чернуха; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків: ХНМУ, 2018. - 50 с.   (7 прим.)

 

2018   2017   2016   2015   2014   2013