Наші акції

Untitled-3

 

Безстрокова благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу» проводиться з метою оновлення та поповнення фонду бібліотеки університету.

Запрошуємо взяти участь у акції викладачів, співробітників і студентів ХНМУ.

Від дарувальників приймаємо нові видання біомедичної тематики (збірки наукових праць, монографії, підручники, посібники, довідники), книги з суспільних та гуманітарних наук, художню літературу тощо.

Якщо у вашому домі є прочитані і незатребувані книги, ви можете подарувати їм друге життя, передавши до нашої бібліотеки.

Приймання подарованих видань здійснюється працівниками відділу комплектування документів бібліотеки (корпус Б).

Довідки за телефоном: 707-72-42  –  Нєговєлова Оксана Анатоліївна

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки

Грудень 2017

Керівництво ХНМУ

Валерій Миколайович Запорожан: творчий шлях. До 70-річчя з дня народження / упоряд. Г. І. Хандрікова. - Одеса : Одеський медуніверситет, 2017. - 240 с.   (1 прим.)

Визначення давності настання смерті: монографія / за заг. ред. В. О. Ольховського, Л. Л. Голубовича. - Харків, 2017. - 168 с.   (1 прим.)

Вовк Ю. Н. Руководство по клинической анатомии с основами хирургии. Ч. I: Голова и шея / Ю. Н. Вовк, О. Ю. Вовк. - Харьков; Рубежное, 2017. - 344 с.   (1 прим.)

Вовк Ю. Н. Руководство по клинической анатомии с основами хирургии. Ч. II: Грудь и живот / Ю. Н. Вовк, О. Ю. Вовк. - Харьков; Рубежное, 2017. - 340 с.   (1 прим.)

Вовк Ю. Н. Руководство по клинической анатомии с основами хирургии. Ч. III: Спина, таз и конечности / Ю. Н. Вовк, О. Ю. Вовк. - Харьков; Рубежное, 2017. - 352 с.   (1 прим.)

Гречанина, Ю. Б. Метаболические болезни: учебное пособие для студентов высших учебных заведений и врачей-интернов / Ю. Б. Гречанина, Е. Я. Гречанина, С. В. Белецкая. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 204 с.   (1 прим.)

Жовчні нориці. Сучасна концепція лікування / В. В. Бойко [та ін.]. - Харків: Промінь, 2017. - 160 с.   (1 прим.)

Невідкладна інфектологія: навчальний посібник / за ред. В. М. Козька. - Київ: ВСВ Медицина, 2016. - 120 с.   (1 прим.) 

Особливості організації навчально-виховного процесу зі студентами-іноземцями у медичному вузі: матеріали доповідей навчально-методичної конференції 10 квітня 2003 року / Міністерство охорони здоров'я України, Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти, Українська медична стоматологічна академія. - Полтава, 2003. - 280 с.   (1 прим.)

Сипливий, В. О. Хірургічне лікування і якість життя хворих на перфоративну гастродуоденальну виразку: монографія / В. О. Сипливий, В. В. Доценко, О. В. Євтушенко. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 105 с.   (1 прим.)

Сложный пациент в педиатрии. Кн. 2 / под ред. А. С. Сенаторовой. - Харьков, 2016. - 257 с.   (1 прим.)

Сміян, І. Світла днина. Кн. 34 / І. Сміян. - Тернопіль, 2017. - 144 с.   (1 прим.)

Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв'язку): у 2-х т. Т. 1: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 2017 р. - Тернопіль : ТДМУ, 2017. - 211 с.   (1 прим.)

Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв'язку): у 2-х т. Т. 2: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, 18-19 травня 2017 р. - Тернопіль: ТДМУ, 2017. - 392 с.   (1 прим.)

Фахова підготовка іноземних громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 лютого 2002 р. / Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Київський національний торговельно-економічний університет, Інститут міжнародного співробітництва. - Київ, 2002. - 250 с.   (1 прим.)

Хижняк Н.И. Гигиена...Санитария...Власть...: эссе / Н. И. Хижняк. -К., 2011. - 319 с.   (1 прим.)

Чайченко, Т. В. Современные подходы к организации питания и физической активности детей с нормальной и избыточной массой тела: учебное пособие / Т. В. Чайченко; Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков, 2016. - 100 с.   (1 прим.)

Чекман, І. С. Нанофармакологія / І. С. Чекман. - Київ : Задруга, 2011. - 424 с.   (1 прим.)

Кафедра біологічної хімії (завідувач кафедри проф. О. А. Наконечна)

Клінічна та лабораторна діагностика захворювань: навчальний посібник / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет ; ред.: В. І. Жуков, O. A. Наконечна. - Харків : ХНМУ, 2017. - 320 с.   (2 прим.)

Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології (завідувач кафедри проф. Ю. В. Пащенко)

Лапшин, В. Не стереть из памяти / В. Лапшин. - Харьков, 2017. - 144 с.   (1 прим.)

Кафедра інфекційних хвороб (завідувач кафедри проф. В. М. Козько)

Тестові завдання з інфекційних хвороб для підготовки до державного ліцензійного іспиту "Крок-2. Загальна лікарська підготовка": методичні вказівки для вітчизняних та іноземних студентів 5-6 курсів медичних ВНЗ / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2016. - 128 с.   (10 прим.)

Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней: учебное пособие / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2016. - 99 с.   (10 прим.)

Федорченко, С. В. Хроническая HCV-инфекция / С. В. Федорченко. - Киев: ВСИ Медицина, 2010. - 272 с.   (1 прим.)

Acute intestinal infections: textbook for medical foreign students / V. N. Kozko [et al.]. - Kharkiv: Kharkiv State Medical University, 2017. - 139 p.   (10 прим.)

Кафедра клінічної лабораторної діагностики (завідувач кафедри проф. О. І. Залюбовська)

Актуальні питання лабораторної медицини: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 65-річчю створення Харківського медичного товариства клінічної лабораторної діагностики, 09-10 листопада 2017 / Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет, Харківське медичне товариство клінічної лабораторної діагностики, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги. - Харків, 2017. - 131 с.   (2 прим.)

Кафедра педіатрії № 1 та неонатології (завідувач кафедри проф. М. О. Гончарь)

Диференційна діагностика жовтяниць у дітей: методичні вказівки для студентів 5-го та 6-го курсів вищих медичних закладів освіти III - IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів сімейної практики / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 23 с.   (5 прим.)

Догляд за новонародженим в ранньому неонатальному періоді: методичні вказівки для студентів 5 - 6 курсів вищих медичних закладів освіти / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 69 с.   (5 прим.)

Лейкемоидные реакции у детей: методические указания для студентов 5 и 6 курсов высших медицинских учебных заведений III-IV уровней аккредитации, врачей-интернов, врачей семейной практики / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 25 с.   (5 прим.)

Надання медичної допомоги дітям з хворобою Гоше та мукополісахаридозом II типу: методичні вказівки для студентів 5-6 курсів вищих медичних закладів освіти / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 36 с.   (5 прим.)

Невідкладні стани в педіатрії: методичні вказівки  для підготовки до диференційованого заліку для студентів 5-6 курсів та до інтегрованого практично-орієнтованого іспиту випускників вищих медичних закладів  освіти III-IVрівнів акредитації / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 75 с.   (5 прим.)

Неотложные состояния в педиатрии: методические указания для подготовки к дифференцированному зачету для студентов 5-6 курсов и интегрированному практически-ориентированному экзамену выпускников высших медицинских учебных заведений III - IV уровней аккредитации / Министерство здравоохранения Украины, Харьковский национальный медицинский университет. - Харьков: ХНМУ, 2017. - 75 с.   (5 прим.)

Сучасні принципи лікування дітей з хронічною нирковою патологією: методичні вказівки для студентів 5-6 курсів вищих медичних закладів / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2017. - 55 с.   (5 прим.)

Кафедра педіатрії № 2 (завідувач кафедри проф. Н. І. Макєєва)

Педіатрія в схемах та таблицях: навчальний посібник / Міністерство охорони здоров’я України, Харківський національний медичний університет. - Харків, 2017. - 61 с.   (10 прим.)

Кафедра стоматології (завідувач кафедри проф. І. І. Соколова)

Ультразвуковые технологии в комплексном лечении заболеваний тканей пародонта: учебно-методическое пособие для врачей-интернов-стоматологов / И. И. Соколова [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2014. - 40 с.   (2 прим.)

Кафедра судової медицини, медичного правознавства ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса (завідувач кафедри проф. В. О. Ольховський)

Нові судово-медичні підходи до вирішення проблем механічної травми: збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю, 15-16 червня 2017 року = New forensic-medical approaches for solving the mechanical trauma problems : materials of  international practical-scientific conference. - Одеса : Екологія, 2017. - 244 с.   (1 прим.)

Кафедра фтизіатрії та пульмонології (завідувач кафедри проф. О. С. Шевченко)

Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ: навчально-методичний посібник / О. С. Шевченко [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Харківський національний медичний університет. - Харків : ХНМУ, 2018. - 100 с.   (50 прим.)

 

2017   2016   2015   2014   2013