Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Система ХНМУ "Антиплагіат"

Алгоритм создания профиля ученого в системе Google Академия / сост. Т. Павленко ; Научная библиотека ХНМУ. - Харьков, 2016. - 4 с.

Библиотечно-информационные ресурсы в помощь ученому и преподавателю: презентация / Т. Б. Павленко. – 2013.

Бібліографічне оформлення наукової роботи: обгляд-презентація / Т. Б. Павленко. – 2012.

Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання: [доповідь-презентація] / С. А. Кравченко. - 2016.

Вітчизняні інтернет-ресурси для забезпечення науково-дослідницької діяльності : доступ до якісної інформації [Презентація] / С. А. Кравченко ; НБ ХНМУ, 2015.

Детские секреты взрослой презентации : [сообщение-презентация] / Т.Б. Павленко. - 2016.

Доказова медицина: вибрані джерела [презентація] / О. В. Безсмертна ; Наукова бібліотека ХНМУ, 2016. – 20 слайдів.

Зарубіжні інтернет-ресурси: пошук інформації [презентація] / Т. О. Бабак ; Наукова бібліотека ХНМУ, 2016. – 10 слайдів.

Культура и этика научных публикаций : [сообщение-презентация] / Т.Б. Павленко. - 2016.

Мировые информационные ресурсы по медицине: обзор-презентация / О. А. Красюкова. – 2013. 

На допомогу самостійній роботі в Науковій бібліотеці ХНМУ: презентація / Т. Б. Павленко. – 2012. 

Наукометрические ресурсы в научной деятельности : [сообщение-презентация] / Т. Б. Павленко. - 2017.

Організація та методологія науково-дослідної діяльності: покажчик літератури / укл. : Т. Павленко, І. Камлик, К. Тесленко ; НБ ХНМУ. - 2013. - 12 с.

Основы информационного поиска. Медицинские ресурсы Интернет: учебно-методическое пособие / И. В. Киричок, Т. Б. Павленко, С. А. Кравченко. – Харьков: ХНМУ, 2013. – 53 с.

Основи інформаційного пошуку. Медичні ресурси Інтернет : навчально-методичний посібник / І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, С. А. Кравченко. – Харків: ХНМУ, 2013. – 56 с.

Основы поиска, оценки и использования доказательной информации : метод. указ. для студентов мед. ф-тов, врачей-интернов и слушателей курсов повышения квалификации врачей разных специальностей / сост. Т. А. Чумаченко, И. В. Киричок, С. А. Кравченко, И. И. Несвижская. – Харьков : ХНМУ, 2015. – 36 с.

Особенности поиска медицинской информации в интернете. Часть 1 / И. В. Киричок // Медицина сегодня и завтра. − 2005. − № 2. − С. 157–160.

Особенности поиска медицинской информации в интернете. Часть 2 / И. В. Киричок // Медицина сегодня и завтра. ― 2006. ― № 1. ― С. 135―146.

Оформлення результатів наукових досліджень: вітчизняний аспект : [доповідь-презентація] / Т. Б. Павленко. - 2017. - 32 слайди.

Приклади бібліографічного опису документів: презентація / Т. Б. Павленко. – 2012.

Публикационная активность как критерий оценки научной деятельности: сообщение-презентация / Т. Б. Павленко. - 2014.

Репозитарій ХНМУ: реєстрація користувача та розміщення матеріалів: презентація / Т. Б. Павленко. – 2011. 

С чего начать? или Что предлагает Научная библиотека ХНМУ для поиска информации / И. В. Киричок, Т. Б. Павленко // Медицина сегодня и завтра. − 2008. − № 3. − С. 165-167.

Сетевой этикет : [сообщение-презентация] / Т. Б. Павленко. – 2015.

Стандарты и стили библиографических ссылок : [сообщение-презентация] / С.А. Кравченко. - 2016.

Ученый и его публикационная карьера: сообщение-презентация / И. В. Киричок. - 2014.