Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Харківський національний медичний університет

Наукова бібліотека 

ІV НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«БІБЛІОТЕКИ І СУСПІЛЬСТВО: РУХ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ»

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у ІV науково-практичній конференції «БІБЛІОТЕКИ І СУСПІЛЬСТВО: РУХ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ», яка відбудеться 26-27 жовтня 2021 року. Форма участі – дистанційна в онлайн-форматі.

Пропонуємо оприлюднити результати практичного досвіду та наукових досліджень, визначити шляхи вирішення певних проблем, обмінятися думками.

Планується видання друкованої збірки матеріалів та розміщення в Репозитарії ХНМУ (http://repo.knmu.edu.ua/).

Публікація матеріалів безкоштовна.

На конференції передбачається обговорення питань за такими напрямами:

1. Бібліотека в нових реаліях: виклики сьогодення.

2. Традиції та інновації в діяльності бібліотек, їх розвиток та взаємовплив.

3. Бібліотека у сприянні академічній доброчесності. Інформаційно-аналітична підтримка науки і освіти в університеті.

4. Веб-бібліографія: практичний та теоретичний аспекти.

5. Медіа-платформи у просуванні книги, читання, бібліотеки та сприянні професійній взаємодії.

6. Науково-дослідницька діяльність бібліотек. Історико-краєзнавча робота.

7. Міжбібліотечна взаємодія та корпоративні проєкти.

8. Бібліотека – користувач – громада: просвітницька та іміджева діяльність. Бібліотека у формуванні бренду університету.

9. Бібліотека у фокусі історії: вплив на розвиток суспільства.

10. Бібліотечні кадри: освіта та підвищення професійних компетентностей.

Робочі мови: українська, англійська.

Вимоги до оформлення матеріалів (тез та статей, презентацій):

  • Обсяг статей – 5-8 (з додатками), тез – до 3 сторінок, формат аркуша А-4, у текстовому редакторі Microsoft Word (.docx);.
  • Шрифт: заголовки (назва статті; ім’я та прізвище автора (-рів); наявність ORCID, посада і вчений ступінь; повна назва установи, з якої виходить робота; ключові слова, резюме українською та англійською мовою) прописними і рядковими літерами; основний текст (вступ, основна частина, висновки, література) Times New Roman кегль 14 пт.
  • Інтервал між рядками – 1,5; абзац – 1,25 см.
  • Поля: ліве, верхнє, нижнє, праве – 2,0 см; без нумерації сторінок.
  • Таблиці, малюнки, діаграми, фото просимо надавати окремими файлами в форматі *.jpg.
  • Відомості про авторів додаються на окремому аркуші: повністю прізвище, ім’я і по-батькові, посада та місце роботи, вчене звання, науковий ступінь, адреса, контактний телефон, e-mail (обов’язково).
  • Назва файлу повинна відповідати ПІБ автора (-рів).
  • Фото автора (авторів) додається окремим файлом у форматі *.jpg.

Матеріали, оформлені відповідно до приведених вимог, просимо надсилати оргкомітету на адресу library@knmu.edu.ua до 01 жовтня 2021 року з позначкою «Конференція».

Увага! За достовірність надісланих матеріалів відповідальність несуть автори.

Всі роботи будуть перевірені на наявність текстових запозичень прийнятою в ХНМУ антиплагіат-системою Unicheсk.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів, статті та тези, що за змістом та оформленням не відповідають зазначеним вимогам, до публікації не приймаються. Про прийняття матеріалів авторам буде повідомлено на вказану адресу електронної пошти.

До участі запрошуються: працівники бібліотек різних типів і видів, викладачі навчальних закладів, науковці, аспіранти, магістранти, студенти (рецензія наукового керівника – обов’язкова).

З усіх питань звертатися до оргкомітету за адресою library@knmu.edu.ua або за телефоном:  + 38 057 707 72 42  

учений секретар Наталя Дмитрівна Гаєва

– заступниця директорки з ІТ Тетяна Борисівна Павленко

Заявка на участь у конференції за адресою: https://cutt.ly/pWPbF5W

Більш детально про платформу проведення онлайн-конференції повідомимо в інформаційному листі пізніше.

 

 

 

 

 

 

 

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги