Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

1. Бабак Татьяна Александровна, Красюкова Оксана Александровна  Роль библиотеки вуза в удержании студентов в университете (по результатам зарубежных исследований)

Коментарі  10 

2. Безноса Світлана Петрівна  Інформаційний потенціал бібліотеки як інструмент іміджевого позиціонування «УМСА»

Коментарі  4 

3. Білоус Валентина Степанівна  Дослідження історії бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – складова бібліотечного краєзнавства

Коментарі  3 

4. Богданов Георгій Олександрович  Міжбібліотечний абонемент як форма співробітництва бібліотек Німеччини та його сучасні форми

Коментарі  5 

5. Борисова Оксана Павлівна  В бібліотеці має бути тихо? або Неформальний простір для навчання, роботи та спілкування

Коментарі 14

6. Гладишко Валентина Михайлівна  Роль шкільної віртуальної бібліотеки в успішному функціонуванні змішаного навчання у США

Коментарі  1 

7. Камлык Ирина Викторовна  Продвижение профессиональных социальных сетей (из опыта Научной библиотеки Харьковского национального медицинского университета)

Коментарі 19

8. Киричок Ірина Василівна  Коворкінг в університетській бібліотеці: локація для співпраці

 Коментарі 20

9. Корнілова Лідія Євгенівна, Супрун Діна Львівна  Бібліографічний сервіс у системі інформаційної підтримки фахівців-медиків

Коментарі  6 

10. Кравченко Світлана Анатоліївна, Скрипченко Лариса Вікторівна  Імена відомих харківських вчених у медичних епонімах

 Коментарі  10 

11. Кравчук Наталія Павлівна  Нові напрями роботи відділу обслуговування науковою літературою НТБ НУ “Львівська політехніка” 

    Презентація 

Коментарі  5 

12. Лазоренко Інна Миколаївна  Формування позитивного іміджу сучасних бібліотек закладів вищої освіти (на прикладі Наукової бібліотеки Національного фармацевтичного університету)

 Коментарі  3 

13. Ніколаєнко Наталія Миколаївна  Публікаційна активність науковців ХНТУСГ в ресурсах Web of Science, Sci Verse Scopus, Googlе Scholar: аналітичний огляд

Коментарі  11 

14. Павленко Тетяна Борисівна  Особисте портфоліо з позицій атестації бібліотечних кадрів

Коментарі 14

15. Павлова Галина Викторовна, Семененко Лариса Петровна  Харьков глазами первых читателей библиотеки Харьковского практического технологического института  

     Презентация

Коментарі 25

16. Пасмор Надія Петрівна  Бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого – сучасний освітньо-науковий простір діяльності

 Коментарі  5 

17. Перепелиця Ірина Григорівна  Створення орієнтованого на читача середовища у державному закладі «Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України»

 Коментарі  4 

18. Попіль Лілія Богданівна, Чайківська Лідія Миколаївна  Формування читацької компетенції креативними методами співпраці бібліотекаря та читача

Коментарі  9 

19. Серпухова Валентина Михайлівна, Озеркіна Ольга Володимирівна, Заговора Марина Вікторівна  Назустріч користувачу: діяльність бібліотеки медичного вишу у сфері партнерської взаємодії зі студентством

Коментарі  4 

20. Сирота Лілія Богданівна  Українські бібліотеки Галичини кінця 1910-х–початку 1920-х рр.: відновлення діяльності

Коментарі  1 

21.  Соцков Олег Володимирович  Instagram addiction: використовуємо!

     Презентація

Коментарі 17 

22. Тіщенко Антоніна Анатоліївна  Керівництво іміджем засобами комунікації на пабліках бібліотек м. Харкова

     Презентація

Коментарі  4 

23. Ткаченко Ганна Миколаївна  QR-код як інноваційний метод надання інформації

Коментарі  6 

24. Юрчишина Ольга Анатоліївна  Краєзнавчі нон-фікшн видання бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова як результат науково-дослідницької діяльності

Коментарі 15