Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

1. Бабак Татьяна Александровна, Красюкова Оксана Александровна  Библиотечное пространство: опыт зарубежных библиотек по его организации и реорганизации

 Кількість коментарів 

2. Бакуменко Лариса Григорівна  Інституціональний репозитарій – інформаційний ресурс відкритого доступу до наукових здобутків університету

Кількість коментарів 

3. Безсмертна Ольга Володимирівна  Ефективні веб-сайти бібліотек: пріоритет на зручності для користувачів

Кількість коментарів  10  

4. Бєлоус Ірина Олександрівна  Краєзнавчий напрямок бібліографічної діяльності бібліотеки університету

Кількість коментарів 10 

5. Белякова Татьяна Владимировна  Анкетирование «Книжные памятники в фондах медицинских библиотек Украины»

Кількість коментарів  10 

6. Борисова Оксана Павлівна  Музейний аспект у діяльності бібліотеки

Кількість коментарів  4 

7. Боровик Ольга Борисівна, Бак Оксана Василівна Бібліотека як флагман академії в інтернет-просторі

Кількість коментарів  

8. Воронина Регина Валериевна  Комикс как особый жанр детской литературы.     Презентація

Кількість коментарів 41 

9. Гончар Альона Юріївна  Бібліотечна реклама як інструмент позитивного іміджу бібліотеки (огляд літератури)

Кількість коментарів  6  

10. Дікунова Олена Анатоліївна  Електронний бібліотечно-бібліографічний сервіс у бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету

Кількість коментарів  4 

11. Жидкова Оксана Олегівна, Ганзюк Тетяна Олегівна  Розкриття фондів рідкісної та цінної книги у бібліотеках внз шляхом виділення та представлення окремих тематичних колекцій

Кількість коментарів 

12. Karpenko Olena Oleksiivna  Information culture as a component of professional competence of librarians in the information society

Кількість коментарів 

13. Каїді Вікторія Валеріївна  Інформаційно-комунікаційні технології як фактор трансформації сучасної електронної комерції

Кількість коментарів  4 

14. Караман Тетяна Іванівна  Безперервна освіта як чинник професійного зростання (досвід роботи з підвищення кваліфікації в бібліотеці Криворізького металургійного інституту)

Кількість коментарів  4 

15. Киричок Ірина Василівна  Бібліотека і студентство: творчий діалог та партнерство

Кількість коментарів   10 

16. Колесникова Тетяна Олександрівна  Професійні компетентності зарубіжних університетських бібліотекарів

Кількість коментарів  19 

17. Кравчук Наталія Павлівна  Виставкова робота у відділі обслуговування науковою літературою: традиції та інновації

Кількість коментарів   4 

18. Кравчук Неліна Миколаївна  Професійний розвиток бібліотечного персоналу: стратегічні завдання і практична дія

Кількість коментарів   6 

19. Макеєва Ірина Іванівна  Бібліотечний блог як інструмент інтернет-комунікації

Кількість коментарів   4 

20. Микулина Ольга Ивановна  Сокровищница медицинской литературы. К 155-летию Харьковской научной медицинской библиотеки

Кількість коментарів  16 

21. Ніколаєнко Наталія Миколаївна  Креативний менеджмент як компонента розвитку управлінської діяльності бібліотек

Кількість коментарів   8 

22. Онопрієнко Ірина Миколаївна  Бібліотека закладу післядипломної освіти 

Кількість коментарів   4 

23. Павленко Тетяна Борисівна  Технологічні рішення цифрової репрезентації книжкових пам'яток в практиці університетської бібліотеки

Кількість коментарів 

24. Пасмор Надія Петрівна, Кулик Маргарита Михайлівна  Університетська бібліотека в системі інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень (з досвіду роботи НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого)

Кількість коментарів 

25. Подрезенко Олександра Олександрівна  Бібліотечний сервіс та інформаційні технології в інформаційно- аналітичній підтримці науково-освітнього процесу (з досвіду роботи бібліотеки ВДНЗУ «УМСА»)

Кількість коментарів  6 

26. Попіль Лілія Богданівна  Традиції та інновації в роботі бібліотеки Чортківського державного медичного коледжу

Кількість коментарів 

27. Ракитянська Валентина Дмитрівна, Глазунова Людмила Володимирівна  Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка як центр неформальної освіти бібліотечних фахівців

Кількість коментарів   7 

28. Русанова Оксана Анатольевна, Тесленко Екатерина Николаевна  Создание и продвижение библиотечных периодических изданий: новые проекты библиотек

Кількість коментарів  12 

29. Сафонова Тетяна Анатоліївна  Диверсифікація соціально-комунікаційних технологій в бібліотеках

Кількість коментарів   2 

30. Тіщенко Антоніна Анатоліївна  Формування позитивного іміджу бібліотек засобами подкастингу (за результатами дослідження)

Кількість коментарів  12 

31. Фоміна Анна Андріївна  Дитяча бібліотека та її роль в інформаційному суспільстві

Кількість коментарів  13 

32. Юрчишина Ольга Анатоліївна  Краєзнавча діяльність Наукової бібліотеки ВНМУ імені М.І. Пирогова у висвітленні історії університету: традиції та інновації

Кількість коментарів   

33. Яременко Галина Віталіївна  Чернігівська обласна наукова медична бібліотека – реалізація прав медичної спільноти на доступ до відкритої інформації при дотриманні норм професійної етики бібліотечної діяльності

Кількість коментарів  7