Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

How to Write a Bibliography, with Examples / Lindsay Kramer. – Updated on June 2, 2022.

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40.

Войтел С. Підготовка роботи до публікації / Стівен Войтел // Морфологія. – 2013. – Т. 7, № 1. – С. 101-102.

Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Часть 1. Сущность проблемы // Український медичний журнал. – 2007. – № 6 (62).

Воробьев К. ПФормат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Часть 2. Международные рекомендации // Український медичний журнал. – 2008. – № 1 (63).

Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Часть 3. Дизайн клинического исследования // Український медичний журнал. – 2008. – № 2 (64).

Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Часть 4. Биостатистика // Український медичний журнал. – 2008. – № 6 (68).

Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Часть 5. Авторство // Український медичний журнал. – 2009. – № 2 (70).

Воробьев К. П. Формат современной журнальной публикации по результатам клинического исследования. Часть 6. Недобросовестная практика научных исследований // Український медичний журнал. – 2009. – № 3 (71).

Євсєєва Г. П. Основні вимоги до якісного оформлення наукових публікацій / Г. П. Євсєєва, М. В. Савицький // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2014. – № 8. – С. 54-62.

Інграффіа Т. Інструкція з написання наукової статті / Тоні Інграффіа, Карл-Хайнц Швальбе // Морфологія. – 2013. – Т. 7, № 1. – С. 96-100.

Кряжич О. О. Особливості роботи з авторами-молодими науковцями / О. О. Кряжич // Наука України у світовому інформаційному просторі : [збірник наукових праць] / НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 36-42.

Мистецтво академічного письма: практичні поради : запис вебінару / ведуча Наталя Шліхта ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). – 04.04.2020.

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі : О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 117 с.

Назаровець С. Відкритий доступ до наукових цитувань : практичний посібник [препринт] / С. Назаровець, Т. Борисова. – Київ : ДНТБ України, 2019. – 33 с.

Опришко Т. С. Етика наукових публікацій / Т. С. Опришко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 3. – С. 50-57.

Основи академічного письма: методичні рекомендації та програма курсу / укл. : Н. Шліхта, І. Шліхта ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – Київ, 2016. – 61 с.

Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях : методичні рекомендації / уклад. : О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова ; МНАУ. – Миколаїв, 2015. – 88 с.

Рекомендації ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою. – 2021. – 16.

Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах / Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка НТУ України "КПІ". – 2016.

Ренн О. М. Колективна публікація в академічному виданні: проблемні аспекти у площині творчості та етики / О. М. Ренн // Наука України у світовому інформаційному просторі : [збірник наукових праць] / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 107-115.

Сміт Р. Про недобросовісну практику наукових досліджень / Р. Сміт // Морфологія. – 2007. – Т. 1, № 3. – С. 106-111.

Тихонкова І. О. Список літератури наукової статті — важливий індикатор якості статті (як не мати зайвого клопоту з його оформленням) / І. О. Тихонкова // Наука України у світовому інформаційному просторі : [збірник наукових праць] / НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 100-106.

Этические принципы при проведении научно-исследовательских работ и публикации результатов («Этический инструментарий» Elsevier). – 2014.

Як допомогти студентам й аспірантам досліджувати доброчесно? / Євген Ніколаєв. – Академічна доброчесність : бюлетень. – 2022. – Вип. 27, листопад. – 8 с.

ДЕ НЕ СЛІД ПУБЛІКУВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

"Хижацькі" та фейкові журнали

Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access journals

List of Hijacked Journals

"Хижацькі" та фейкові видавництва

Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers 

List of Predatory Publishers

Компаніі з сумнівними метриками

Misleading Metrics

List of Misleading and Fake Metrics

ДЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПУБЛІКУВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Переліки наукових та електронних фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів

Реєстр наукових фахових видань України

Як знайти журнал у Переліку фахових видань України

Українські наукові журнали у Scopus та Web of Science Core Collection

SCImagoJournal & CountryRank – рейтинг періодичних видань та країн на основі бази даних Scopus

Master journal list – спеціальний інструмент пошуку наукових журналів, що індексуються WOS

ICI Journals Master List – база даних наукових журналів

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Cite This For Me – Сервіс для складання бібліографії за міжнародними стилями для наукової роботи англійською мовою

Committee on Publication Ethics (COPE) – Комітет з публікаційної етики

Integrity Action – Міжнародна організація (2003, Лондон), одним з напрямів діяльності якої є пошук практичних рішень для просування принципів академічної доброчесності

International standards for editors and authors – Міжнародні стандарти для авторів та редакторів

Open access funding guide for researchers – пам'ятка для авторів від видавництва De Gruyter Open на допомогу у виборі журналу відкритого доступу для публікації і підбору оптимальної фінансової схеми для оплати авторських зборів

Plagiarism detection (Elsevier) – Матеріали студентам та науковцям, що допоможуть уникнути плагіату в текстах та поліпшать якість робіт

Plagiarism.org. Best Practises for Ensuring Originality in Written Work – Кращі практики забезпечення оригінальності письмової роботи (що таке плагіат і як його запобігти)

Publication Integrity & Ethics (PIE) – Міжнародна організація з публікаційної доброчесності та етики

Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals – Рекомендації ICMJE з підготовки рукописів для біомедичних журналів

Taylor Victoriya. Annotating, Paraphrasing and Summarizing : [presentation] / Victoriya Taylor ; Koҫ University. – 2017.

Taylor Victoriya. Introductions and Abstracts : [presentation] / Victoriya Taylor ; Koҫ University. – 2017.

Taylor Victoriya. Why Students Plagiarize and What Teachers Can Do About It : [presentation] / Victoriya Taylor ; Koҫ University. – 2017.

Think Check Submit  – популярний інструмент на допомогу вибору надійного журналу для публікації

Vak.in.ua – Бібліографічний менеджер

Академічне письмо та культура публікацій – матеріали щодо культури академічного пиьма, норм та принципів побудови наукових текстів, а також вимоги до якісного оформлення наукових публікацій на засадах академічної доброчесності

Академічне письмо: 20 порад щодо написання академічних текстів та представлення результатів дослідження / Віктор Дроздов ; Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – [2019]. – 22 слайди.

Аргументативне есе: поради та приклади : матеріали вебінару / ведуча Марта Томахів. – 14.04.2020.

Етичний кодекс ученого України

Мистецтво академічного письма: практичні поради : запис вебінару / ведуча Наталя Шліхта ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). – 04.04.2020.

Міжнародні стилі оформлення наукових публікацій

Офіційний сайт української мови 

Ошибки, которых можно избежать при написании статьи : запись вебинара / ведущие: Ирина Тихонкова, Ольга Беленькая. – 10.04.2020.

Цифровые инструменты исследователей – пошукові системи, візуалізація статей, пошук та обмін даними, наукові комунікації, управління проектами, онлайн-органайзери, бібліографічні менеджери тощо

Якшонок Г. П. Подготовка публикаций международного уровня: рекомендации Elsevier / Г. П. Якшонок ; Elsevier. – 2013.

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги