Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Киричок І. В. Дистанційне навчання: завдання університетських бібліотек в нових реаліях / І. В. Киричок, Т. Б. Павленко // Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства : матеріали ХХ ювілейної міжнародної науково-практичної конференції (19–20 травня 2021 р., м. Ужгород) / ред. кол.: Т. А. Остапенко, Н. М. Бортнік, О. М. Кірішева, С. М. Науменко ; Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Ужгород. нац. університету. – Київ, 2021. – С. 11-12.

Киричок І. В. Особливості використання цифрових технологій в освітньому процесі студентами-медиками / І. В. Киричок // Інноваційні технології навчання: досвід впровадження та перспективи розвитку : LIV навчально-методична конференція ХНМУ, 17 березня 2021 року, Харків. – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 51–54.

Киричок І. В. Якість академічних текстів як складова доброчесних практик закладу вищої освіти / І. В. Киричок, Т. Б. Павленко // Актуальні проблеми вищої медичної освіти і науки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 8 квітня 2021 р.) / ред. кол.: В. А. Капустник, В. Д. Марковський, В. В. М’ясоєдов [та ін.]. – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 84-85.

Куц О. В. Концепція інформаційної екології у дослідженні бібліотек / О. В. Куц // Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства : матеріали ХХ ювілейної міжнародної науково-практичної конференції (19–20 травня 2021 р., м. Ужгород) / ред. кол.: Т. А. Остапенко, Н. М. Бортнік, О. М. Кірішева, С. М. Науменко ; Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Ужгород. нац. університету. – Київ, 2021. – С. 43-44.

Павленко Т. Вебнавігатор фахово-орієнтованого електронного контенту як складова інформаційно-ресурсної бази університетської бібліотеки / Тетяна Павленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2021. – № 3.