Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

The role of the academic library in information literacy programs for graduate students / Iryna Kyrychok, Tetiana Pavlenko, Svitlana Kravchenko, Olha Kuts // Regional Innovations. – 2021. – № 2, special volume : Leadership school for PhD Students. – P. 7-10.

Бєлякова Т. В. Робота медичних бібліотек України з книжковими пам'ятками у 2020 р. / Т. В. Бєлякова // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнародної наукової конференції (18–19 листопада 2021 р.) / під ред. проф. В. М. Шейка [та ін.]. – Харків : ХДАК, 2021. – С. 144–146.

Бібліотеки і суспільстворух у часі та просторі : матеріали IV науково-практичної конференції (Харків, 26–27 жовтня 2021 р.) / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол.: І. В. Киричок, Н. Д. Гаєва]. – Харків : ХНМУ, 2021. – 124 с. (іл.).

Борисова О. Соціальні мережі як засіб реклами бібліотечних фондів / Оксана Борисова, Дарина Корольчук // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали IV науково-практичної конференції (Харків, 26–27 жовтня 2021 р.) / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол.: І. В. Киричок, Н. Д. Гаєва]. – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 18–21.

Киричок І. Вікі-проєкти академічної бібліотекиакцент на достовірність вікі-контенту / Ірина Киричок, Оксана Русанова, Катерина Кустова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали IV науково-практичної конференції (Харків, 26–27 жовтня 2021 р.) / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол.: І. В. Киричок, Н. Д. Гаєва]. – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 39–45.

Киричок І. В. Дистанційне навчання: завдання університетських бібліотек в нових реаліях / І. В. Киричок, Т. Б. Павленко // Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства : матеріали ХХ ювілейної міжнародної науково-практичної конференції (19–20 травня 2021 р., м. Ужгород) / ред. кол.: Т. А. Остапенко, Н. М. Бортнік, О. М. Кірішева, С. М. Науменко ; Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Ужгород. нац. університету. – Київ, 2021. – С. 11-12.

Киричок І. В. Особливості використання цифрових технологій в освітньому процесі студентами-медиками / І. В. Киричок // Інноваційні технології навчання: досвід впровадження та перспективи розвитку : LIV навчально-методична конференція ХНМУ, 17 березня 2021 року, Харків. – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 51–54.

Киричок І. В. Просування принципів академічної доброчесності в медичному університеті: колаборація бібліотеки та академічної спільноти [доповідь] / І. В. Киричок // Сучасні тренди розвитку бібліотеки ЗВО цифрової епохи в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу, наукової та дослідницької діяльності ЗВО : матеріали всеукр. наук.- практ. конф., Миколаїв, 11 листоп. 2021 р. – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 25-29.

Киричок І. В. Якість академічних текстів як складова доброчесних практик закладу вищої освіти / І. В. Киричок, Т. Б. Павленко // Актуальні проблеми вищої медичної освіти і науки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 8 квітня 2021 р.) / ред. кол.: В. А. Капустник, В. Д. Марковський, В. В. М’ясоєдов [та ін.]. – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 84-85.

Круглі столи як дієвий формат комунікації університетської бібліотеки і студентства / Ірина Киричок, Валентина Серпухова, Ольга Озеркіна, Марина Заговора // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали IV науково-практичної конференції (Харків, 26–27 жовтня 2021 р.) / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол.: І. В. Киричок, Н. Д. Гаєва]. – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 46–52.

Куц О. В. Концепція інформаційної екології у дослідженні бібліотек / О. В. Куц // Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства : матеріали ХХ ювілейної міжнародної науково-практичної конференції (19–20 травня 2021 р., м. Ужгород) / ред. кол.: Т. А. Остапенко, Н. М. Бортнік, О. М. Кірішева, С. М. Науменко ; Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Ужгород. нац. університету. – Київ, 2021. – С. 43-44.

Куц О. В. Стратегія розвитку цифрових сервісів мережі медичних бібліотек України / О. В. Куц // Вісник Харківської державної академії культури. – 2021. – № 59. – С. 67–80. – doi: 10.31516/2410-5333.059.07.

Куц О. В. Трансформація послуг медичних бібліотек під впливом змін середовища охорони здоров’я / О. В. Куц // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених, Харків, 22–23 квітня 2021 р. – Харків : ХДАК, 2021. – С. 231–233.

Павленко Т. Вебнавігатор фахово-орієнтованого електронного контенту як складова інформаційно-ресурсної бази університетської бібліотеки / Тетяна Павленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2021. – № 3. – С. 35-37.

Ширяєва О. Електронний каталог як інструмент популяризації ресурсів університетської бібліотеки / Олена Ширяєва, Марина Федорченко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали IV науково-практичної конференції (Харків, 26–27 жовтня 2021 р.) / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол.: І. В. Киричок, Н. Д. Гаєва]. – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 120–123.

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги