Наші акції

Untitled-3

 

Киричок І. Як бути щасливою людиною (до 80-річчя з дня народження Ізабелли Шакирівни Іванової) / І. Киричок // Бібліотерапевт. - 2020. - № 7/8. - С. 3-9.

Павленко Т. Інтернет-конференція як форма професійної комунікації / Тетяна Павленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 2 (20). – С. 32–34.

Харківський національний медичний університет: 215-річчю Харківської вищої медичної школи присвячується = Kharkiv National Medical University: 215th Anniversary Kharkiv Higher Medical Schools / редкол.: В.М. Лісовий (гол. ред.), В.А. Капустник, І.В. Летік (заст. гол. ред.), Л.В. Фоміна, Ж.М. Перцева, В.М. Захаревич, А.Ю. Стащак,  І.В. Киричок, І.В. Нечитайло, А.А. Курач, Н.К. Брежнєва, В.А. Колєснікова, І.В. Черниш, Я.С. Бєлєвцова, О.В. Семененко. – Харків : ХНМУ, 2020. – 280 с.: іл. – текст парал.: укр., англ.