Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Бабак Т. О. Взаємодія бібліотеки та академічної спільноти у процесі формування інформаційної культури студентів / Т. О. Бабак, А. І. Ляшенко, В. В. Войтюк // Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20–21 травня 2020 р.) / ред. кол.: Т. А. Остапенко, І. В. Киричок, Н. М. Бортник [та ін.]. – Київ : ННМБУ ; Харків : ХНМУ, 2020. – С. 114-118.

Бєлякова Т. В. Основні напрямки культурно-просвітницької та виховної діяльності Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету / Т. В. Бєлякова // Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20–21 травня 2020 р.) / ред. кол.: Т. А. Остапенко, І. В. Киричок, Н. М. Бортник [та ін.]. – Київ : ННМБУ ; Харків : ХНМУ, 2020. – С. 119-124.

Вірні клятві Гіппократа: розповіді про тих, хто є взірцем для прийдешніх поколінь лікарів / за ред. В. М. Лісового, В. А. Капустника, Ж. М. Перцевої ; укладачі: Ж. М. Перцева, І. В. Киричок, О. В. Семененко ; Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 624 с. – (215-річчю Харківської вищої медичної школи присвячується).

Керівники вищої медичної школи: Харківський національний медичний університет / за заг. ред. В. М. Лісового, В. А. Капустника, Ж. М. Перцевої ; укладачі: Ж. М. Перцева, І. В. Киричок, О. В. Семененко ; Харківський національний медичний університет. – Харків : ХНМУ, 2020. – 180 с., фото. – (215-річчю Харківської вищої медичної школи присвячується).

Киричок І. В. 100-річний ювілей Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету: здобутки та перспективи / І. В. Киричок // Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20–21 травня 2020 р.) / ред. кол.: Т. А. Остапенко, І. В. Киричок, Н. М. Бортник [та ін.]. – Київ : ННМБУ ; Харків : ХНМУ, 2020. – С. 23-34.

Киричок І. В. Волонтерська діяльність бібліотеки і студентів-медиків як складова професіоналізації майбутніх лікарів / І. В. Киричок, О. П. Борисова, М. В. Заговора // Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20–21 травня 2020 р.) / ред. кол.: Т. А. Остапенко, І. В. Киричок, Н. М. Бортник [та ін.]. – Київ : ННМБУ ; Харків : ХНМУ, 2020. – С. 161-165.

Киричок І. Як бути щасливою людиною (до 80-річчя з дня народження Ізабелли Шакирівни Іванової) / І. Киричок // Бібліотерапевт. 2020. - № 7/8. С. 3-9.

Куц О. В. Open Science та медичні бібліотеки: нові виклики в інформаційному обслуговуванні / О. В. Куц // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнародної наукової конференції, Харків, 26–27 листопада 2020 р. – Харків : ХДАК, 2020. – C. 160–161.

Куц О. В. Веб-контент бібліотек медичних ЗВО України: можливості для підвищення рівня інформаційної культури користувачів / О. В. Куц // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. Конф. молод. учених, Харків, 23–24 квіт. 2020 р. – Харків : ХДАК, 2020. – С. 183–185.

Куц О. В. Системи управління бібліографічною Інформацією: можливості для бібліотекарів та науковців / О. В. Куц // Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20–21 травня 2020 р.) / ред. кол.: Т. А. Остапенко, І. В. Киричок, Н. М. Бортник [та ін.]. – Київ : ННМБУ ; Харків : ХНМУ, 2020. – С. 125-128.

Павленко Т. Інтернет-конференція як форма професійної комунікації / Тетяна Павленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 2 (20). – С. 32–34.

Павленко Т. Б. Інформаційно-ресурсний потенціал університетської бібліотеки / Т. Б. Павленко // Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20–21 травня 2020 р.) / ред. кол.: Т. А. Остапенко, І. В. Киричок, Н. М. Бортник [та ін.]. – Київ : ННМБУ ; Харків : ХНМУ, 2020. – С. 85-89.

Харківський національний медичний університет: 215-річчю Харківської вищої медичної школи присвячується = Kharkiv National Medical University: 215th Anniversary Kharkiv Higher Medical Schools / редкол.: В. М. Лісовий (гол. ред.), В. А. Капустник, І. В. Летік (заст. гол. ред.), Л. В. Фоміна, Ж. М. Перцева, В. М. Захаревич, А. Ю. Стащак,  І. В. Киричок, І. В. Нечитайло, А. А. Курач, Н. К. Брежнєва, В. А. Колєснікова, І. В. Черниш, Я. С. Бєлєвцова, О. В. Семененко. – Харків : ХНМУ, 2020. – 280 с.: іл. – текст парал.: укр., англ.

Інтернет-ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні е-послуги