Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Завгородній І. В. USMLE як інноваційний інструмент оцінки знань студентів-іноземців у ХНМУ / І. В. Завгородній, І. В. Киричок, Л. В. Сичова // Впровадження інноваційних технологій організації навчального процесу у ХНМУ – провідний шлях підвищення якості вищої медичної освіти : матеріали LІІ навчально-методичної конференції ХНМУ (Харків, 30 січня 2019 р.) / МОЗ України, Харк. нац. мед. унт. – Харків, 2019. – С. 38–40. – Режим доступу : http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22441 

Киричок І. В. Проблемні питання комплектування бібліотечних фондів науковими медичними книгами / І. В. Киричок, О. А. Нєговєлова, О. О. Красюкова // Медичні бібліотеки України в глобалізованому світі науки, освіти та культури : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2019 року, м. Львів) / ННМБ України, НБ ЛНМУ ім. Данила Галицького, Секція працівників медичних бібліотек УБА. – Київ : ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2019. – С. 50–54. - Режим доступу : http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/23164