Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Завгородній І. В. USMLE як інноваційний інструмент оцінки знань студентів-іноземців у ХНМУ / І. В. Завгородній, І. В. Киричок, Л. В. Сичова // Впровадження інноваційних технологій організації навчального процесу у ХНМУ – провідний шлях підвищення якості вищої медичної освіти : матеріали LІІ навчально-методичної конференції ХНМУ (Харків, 30 січня 2019 р.) / МОЗ України, Харк. нац. мед. унт. – Харків, 2019. – С. 38–40. – Режим доступу : http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/22441