Наші акції

Untitled-3

 

Бабак Т. А. Роль библиотеки вуза в удержании студентов в университете (по результатам зарубежных исследований) / Т. А. Бабак, О. А. Красюкова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали III науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 22–29 жовтня 2018 р.) / Харківський національний медичний університет, Наукова бібліотека ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2018. – С. 5-8.

Белякова Т. В. Книжные памятники военных лет (1939-1945 гг.) в фондах Научной библиотеки Харьковского национального медицинского университета : доклад-презентация на XIV Международных научно-образовательных Знаменских чтениях, Курск, 26-29 марта 2018 г. : [препринт]. 

Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали III науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 22–29 жовтня 2018 р.) / Харківський національний медичний університет, Наукова бібліотека ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків : ХНМУ, 2018. – 116 с. (іл.)

Борисова О. П. В бібліотеці має бути тихо? або Неформальний простір для навчання, роботи та спілкування / О. П. Борисова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали III науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 22–29 жовтня 2018 р.) / Харківський національний медичний університет, Наукова бібліотека ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2018. – С. 24-26.

Камлык И. В. Продвижение профессиональных социальных сетей (из опыта Научной библиотеки Харьковского национального медицинского университета) / И. В Камлык // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали III науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 22–29 жовтня 2018 р.) / Харківський національний медичний університет, Наукова бібліотека ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2018. – С. 29-32.

Киричок І. В. Інформаційно-бібліотечний супровід підготовки англомовних студентів у ХНМУ / І. В. Киричок, О. О. Красюкова, Т. О. Бабак // Англомовне навчання в ХНМУ: сучасний стан, проблеми та перспективи : матеріали LІ навчально-методичної конференції, Харків, 31 січня 2018 р. / ред. кол. : В. Д. Марковський [та ін.] ; Харк. нац. мед. унт. – Харків : ХНМУ, 2018. – С. 45–47. – Режим доступу : http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/19102. – Назва з екрану.

Киричок І. В. Коворкінг в університетській бібліотеці: локація для співпраці / І. В. Киричок // // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали III науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 22–29 жовтня 2018 р.) / Харківський національний медичний університет, Наукова бібліотека ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2018. – С. 32-36.

Киричок І. В. Модель співпраці бібліотеки і кафедр медичного університету / І. В. Киричок, В. В. М'ясоєдов, Ю. О. Садовниченко // Стратегія розвитку медичних бібліотек України: пошук нових форматів : матеріали XVIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2018 року, м. Тернопіль. – Київ ; Тернопіль, 2018. – С. 43–45. 

Киричок І. В. Представництва університетської бібліотеки у соціальних медіа: маркетинг, комунікативна стратегія та планування / І. В. Киричок, Р. В. Вороніна // Модель бібліотеки ХХІ століття [Електронний ресурс] : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 червн. 2018 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, наук. б-ка. – Електрон. текст. дані. - Харків, 2018. – Режим доступу: http://conf.nlu.edu.ua/libmodel/paper/viewFile/14693/7540. – Назва з екрану.

Киричок І. В. Створення сучасного простору університетської бібліотеки: необхідність, можливість, реальність : [доповідь] / І. В. Киричок, Н. Д. Гаєва, О. А. Нєговєлова // Стратегія розвитку медичних бібліотек України: пошук нових форматів : матеріали XVIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2018 року, м. Тернопіль. – Київ ; Тернопіль, 2018. – С. 161–167.

Кравченко С. А. Імена відомих харківських вчених у медичних епонімах / С. А. Кравченко, Л. В. Скрипченко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали III науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 22–29 жовтня 2018 р.) / Харківський національний медичний університет, Наукова бібліотека ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2018. – С. 43-47.

Кравченко С. А. Увічнення видатних учених-медиків у топонімах Харкова / С. А. Кравченко, Л. В. Скрипченко // Наука XXI століття: Харків медичний : матеріали науково-практичної конференції, Харків, 4 травня 2018 р. / Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2018. – С. 7–19. - Режим доступу : http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/20715.

Павленко Т. Б. Інформатизація як вектор розвитку університетської бібліотеки : [тези та доповідь-презентація на Міжнародній науковій конференції "Харків як університетське місто", Харків, 12 листопада 2015 р.] / Т. Б. Павленко // Харків як університетське місто : матеріали Міжнародних наукових конференцій / ХНУ імені В.Н. Каразіна, Центральна наукова бібліотека [та ін.]; уклад. І. К. Журавльова. – Харків, 2018. – С. 149-151. 

Павленко Т. Б. Особисте портфоліо з позицій атестації бібліотечних кадрів / Т. Б. Павленко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали III науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 22–29 жовтня 2018 р.) / Харківський національний медичний університет, Наукова бібліотека ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2018. – С. 63-66.

Серпухова В. М. Назустріч користувачу: діяльність бібліотеки медичного вишу у сфері партнерської взаємодії зі студентством / В. М. Серпухова, О. В. Озеркіна, М. В. Заговора // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали III науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 22–29 жовтня 2018 р.) / Харківський національний медичний університет, Наукова бібліотека ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2018. – С. 88-92.