Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Белякова Т. В. Книжные памятники военных лет (1939-1945 гг.) в фондах Научной библиотеки Харьковского национального медицинского университета : доклад-презентация на XIV Международных научно-образовательных Знаменских чтениях, Курск, 26-29 марта 2018 г. : [препринт].

Киричок І. В. Інформаційно-бібліотечний супровід підготовки англомовних студентів у ХНМУ / І. В. Киричок, О. О. Красюкова, Т. О. Бабак // Англомовне навчання в ХНМУ: сучасний стан, проблеми та перспективи : матеріали LІ навчально-методичної конференції, Харків, 31 січня 2018 р. / ред. кол. : В. Д. Марковський [та ін.] ; Харк. нац. мед. унт. – Харків : ХНМУ, 2018. – С. 45–47.

Киричок І. В. Модель співпраці бібліотеки і кафедр медичного університету / І. В. Киричок, В. В. М'ясоєдов, Ю. О. Садовниченко // Стратегія розвитку медичних бібліотек України: пошук нових форматів : матеріали XVIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2018 року, м. Тернопіль. – Київ ; Тернопіль, 2018. – С. 43–45.

Киричок І. В. Представництва університетської бібліотеки у соціальних медіа: маркетинг, комунікативна стратегія та планування / І. В. Киричок, Р. В. Вороніна // Модель бібліотеки ХХІ століття [Електронний ресурс] : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 червн. 2018 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, наук. б-ка. – Електрон. текст. дані. - Харків, 2018. – Режим доступу: http://conf.nlu.edu.ua/libmodel/paper/viewFile/14693/7540. – Назва з екрана.

Киричок І. В. Створення сучасного простору університетської бібліотеки: необхідність, можливість, реальність [доповідь] / І. В. Киричок, Н. Д. Гаєва, О. А. Нєговєлова // Стратегія розвитку медичних бібліотек України: пошук нових форматів : матеріали XVIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2018 року, м. Тернопіль. – Київ ; Тернопіль, 2018. – С. 161–167.