Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

Безстрокова благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу» проводиться з метою оновлення та поповнення фонду бібліотеки університету.

Запрошуємо взяти участь у акції викладачів, співробітників і студентів ХНМУ.

Від дарувальників приймаємо нові видання біомедичної тематики (збірки наукових праць, монографії, підручники, посібники, довідники), книги з суспільних та гуманітарних наук, художню літературу тощо.

Якщо у вашому домі є прочитані і незатребувані книги, ви можете подарувати їм друге життя, передавши до нашої бібліотеки.

Приймання подарованих видань здійснюється працівниками відділу комплектування документів бібліотеки (корпус Б).

Довідки за телефоном: 707-72-42  –  Нєговєлова Оксана Анатоліївна

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки

Червень 2018

Кафедра гістології, цитології та ембріології (завідувач кафедри доц. О. Ю. Степаненко)

Актуальні проблеми функціональної морфології та інтегративної антропології: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю науково-дослідної лабораторії функціональної морфології та генетики розвитку, 20-21 травня 2009 р. / за ред. В. М. Мороза, І. В. Гунаса. - Вінниця, 2009. - 360 с.   (1 прим.)

Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський медичний простір: матеріали навчально-наукової конференції, 15-16 травня 2006 р. - Тернопіль : ТДМУ, 2006. - 292 с.   (1 прим.)

Козявкин, В. И. Адаптационные возможности брадитрофных структур при различных режимах двигательной активности на примере межпозвонкового диска (с позиций реабилитации пациентов с церебральными параличами по методу профессора В. И. Козявкина) / В. И. Козявкин, А. Е. Сак. - Львов, 2014. - 136 с.   (1 прим.)

Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології: збірник матеріалів науково-практичної конференції, 10-11 червня 2009 р. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. - 223 с.   (1 прим.)

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я (завідувач кафедри проф. В. А. Огнєв)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Аналіз взаємозв'язку між досліджуваними параметрами статистичних сукупностей" для підготовки студентів за спеціальністю 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, А. М. Зінчук, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2018. - 24 с.   (10 прим.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика): методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Аналіз взаємозв'язку між досліджуваними параметрами статистичних сукупностей" для підготовки студентів за спеціальністю 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа", 7.12010005 "Стоматологія" / уклад.: В. А. Огнєв, А. М. Зінчук, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2018. - 23 с.   (10 прим.)

Экономика здравоохранения: методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Основы медицинского страхования" для подготовки студентов по специальностям 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост. В. А. Огнев [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 27 с.   (10 прим.)

Экономика здравоохранения: методические указания для студентов к практическому занятию по теме "Основы медицинского страхования" для подготовки студентов по специальностям 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост. В. А. Огнев [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2018. - 26 с.   (10 прим.)

Кафедра онкології (завідувач кафедри проф. В. І. Старіков)

Красносельский, Н. В. Физиология, диагностика и лечение болевого синдрома в онкологии / Н. В. Красносельский, Е. Н. Крутько, А. Н. Белый; под общ. ред. Н. В. Красносельского. - Харьков, 2018. - 96 с.   (10 прим.)

Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології (завідувач кафедри проф. Г. М. Кожина)

Гусова, А. Б. Аутоиммунные заболевания и синдромы в психиатрии: современные итоги изучения иммунопсихиатрии / А. Б. Гусова, А. П. Белозоров. - Харьков: Коллегиум, 2018. - 315 с.   (2 прим.)

Кафедра хірургії № 1 (завідувач кафедри проф. В. В. Бойко)

Surgery: thoracic, cardiovascular, endocrine: textbook for 5th year students of medical faculties / V. V. Boyko, V. M. Lisovyi, L. I. Goncharenko [et al.]; ed.: V. V. Boyko, V. M. Lisovyi; Ministry of Public Health of Ukraine, Kharkiv National Medical University. - Kharkov, 2017. - 400 p.   (150 прим.)

 

2018   2017   2016   2015   2014   2013