Наші акції

Untitled-3

 

Безстрокова благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу» проводиться з метою оновлення та поповнення фонду бібліотеки університету.

Запрошуємо взяти участь у акції викладачів, співробітників і студентів ХНМУ.

Від дарувальників приймаємо нові видання біомедичної тематики (збірки наукових праць, монографії, підручники, посібники, довідники), книги з суспільних та гуманітарних наук, художню літературу тощо.

Якщо у вашому домі є прочитані і незатребувані книги, ви можете подарувати їм друге життя, передавши до нашої бібліотеки.

Приймання подарованих видань здійснюється працівниками відділу комплектування документів бібліотеки (корпус Б).

Довідки за телефоном: 707-72-42  –  Нєговєлова Оксана Анатоліївна

Щиро дякуємо керівництву та співробітникам університету за подаровану літературу, яка надійшла до бібліотеки

Жовтень 2017

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я (завідувач кафедри проф. В. А. Огнєв)

Економіка охорони здоров'я: методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему "Економічний аналіз діяльності закладів охорони здоров'я" для підготовки студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / уклад.: В. А. Огнєв, О. А. Веретельник, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2016. - 26 с.   (5 прим.)

Економіка охорони здоров'я: методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття на тему "Економічний аналіз діяльності закладів охорони здоров'я" для підготовки студентів 6-х курсів за спеціальностями: 7.12010001 "Лікувальна справа", 7.12010002 "Педіатрія", 7.12010003 "Медико-профілактична справа" / уклад.: В. А. Огнєв, О. А. Веретельник, І. А. Чухно. - Харків : ХНМУ, 2016. - 25 с.   (5 прим.)

Історія медицини: методичні вказівки для студентів до семінарського заняття за темою "Виникнення медицини, її розвиток у первісному суспільстві. Медицина Стародавнього Світу" для підготовки студентів за спеціальностями 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 221 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 18 с.   (5 прим.)

Історія медицини: методичні вказівки для студентів до семінарського заняття за темою "Медицина Середньовіччя та за доби Відродження" для підготовки студентів за спеціальностями 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 221 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 16 с.   (5 прим.)

Історія медицини: методичні розробки для викладачів до проведення семінарського заняття за темою "Виникнення медицини, її розвиток у первісному суспільстві. Медицина Стародавнього Світу" для підготовки студентів за спеціальностями 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 221 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 20 с.   (5 прим.)

Історія медицини: методичні розробки для викладачів до проведення семінарського заняття за темою "Медицина Середньовіччя та за доби Відродження" для підготовки студентів за спеціальностями 222 "Медицина", 228 "Педіатрія", 221 "Стоматологія" / уклад. В. А. Огнєв [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2017. - 15 с.   (5 прим.)

Экономика здравоохранения: методические указания для студентов к практическому занятию по теме "Экономический анализ деятельности учреждений здравоохранения" для подготовки студентов 6-х курсов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост.: В. А. Огнев, Е. А. Веретельник, И. А. Чухно. - Харьков : ХНМУ, 2017. - 26 с.   (5 прим.)

Экономика здравоохранения: методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме "Экономический анализ деятельности учреждений здравоохранения" для подготовки студентов 6-х курсов по специальности: 7.12010001 "Лечебное дело", 7.12010002 "Педиатрия", 7.12010003 "Медико-профилактическое дело" / сост.: В. А. Огнев, Е. А. Веретельник, И. А. Чухно. - Харьков : ХНМУ, 2017. - 27 с.   (5 прим.)

Кафедра інфекційних хвороб (завідувач кафедри проф. В. М. Козько)

Матеріали до семінарських занять для керівників бази стажування лікарів-інтернів та лікарів-інтернів спеціальності "Інфекційні хвороби". Ч. 1: навчально-методичний посібник / упоряд.: В. М. Козько, Г. О. Соломенник. - Харків : ХНМУ, 2016. - 104 с.   (3 прим.)

Матеріали до семінарських занять для керівників бази стажування лікарів-інтернів та лікарів-інтернів спеціальності "Інфекційні хвороби". Ч. 2: навчально-методичний посібник / упоряд. В. М. Козько [та ін.]. - Харків : ХНМУ, 2016. - 100 с.   (3 прим.)

Кафедра терапевтичної стоматології (завідувач кафедри проф. Є. М. Рябоконь)

Питання експериментальної та клінічної стоматології. Вип. 12 : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Гофунговські читання", присвяченої 95-річчю кафедри терапевтичної стоматології Харківського національного медичного університету та 140-річчю з дня народження її засновника, професора Є.М. Гофунга, 6-7 жовтня 2016 р.: збірник наукових праць. - Харків : ХНМУ, 2016. - 462 с.   (3 прим.)

Кафедра філософії (завідувач кафедри проф. А. П. Алексеєнко)

Кучера, Т. Н. Философия образования: учебное пособие для лиц, обучающихся в магистратуре по специальности "Педагогика высшей школы" / Т. Н. Кучера, Л. И. Насонова, В. В. Дейнека. - Харьков: ХНМУ, 2015. - 71 с.   (10 прим.)

Лешко-Попелівські студії: збірка наукових праць. Вип. 2 / Дніпропетровська медична академія МОЗ України, Кафедра гуманітарних наук. - Дніпро, 2016. - 240 с.   (3 прим.)

Профессиональная этика высшей школы: учебное пособие для лиц, обучающихся в магистратуре по специальности "Педагогика высшей школы" / А. П. Алексеенко [и др.]. - Харьков: ХНМУ, 2015. - 92 с.   (10 прим.)

Кафедра хірургії № 2 (завідувач кафедри проф. І. А. Криворучко)

Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози: методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. - Київ, 2017. - 34 с.   (5 прим.)

 

2017

2016 

2015

2014

2013