Наші акції

Untitled-3

 

Киричок І. Волонтерська діяльність бібліотек ВНЗ : [доповідь-презентація на педагогічній майстерні «Бібліотечна інноватика» в рамках ХІV Міжнародної методичної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті», 2 лютого 2017 р., НТБ НТУ "ХПІ"] / І. Киричок. - 2017. - 21 слайд.

Павленко Т. Куратор содержания как форма оперативного информирования и повышения квалификации библиотечных работников : [сообщение-презентация на педагогической мастерской «Бібліотечна інноватика» в рамках ХІV Международной методической школы-семінара «Сучасні педагогічні технології в освіті», 2 февраля 2017 г., НТБ НТУ "ХПИ"] / Т. Павленко. - 2017. - 13 слайдов.

Павленко Т. Цифрова репрезентація книжкових пам’яток: підходи та шляхи реалізації / Тетяна Павленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 11-13.