Наші акції

Untitled-3

 

Киричок І. Волонтерська діяльність бібліотек ВНЗ : [доповідь-презентація на педагогічній майстерні «Бібліотечна інноватика» в рамках ХІV Міжнародної методичної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті», 2 лютого 2017 р., НТБ НТУ "ХПІ"] / І. Киричок. - 2017. - 21 слайд.

Киричок І. В. Колекція раритетних дисертацій у фонді університетської бібліотеки: збереження й цифрова презентація / І. В. Киричок, Т. В. Костюкевич // Медичні бібліотеки як осередки збереження та популяризації історико-культурної національної пам’яті : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 травня 2017 року, м. Івано-Франківськ. – Київ – Івано-Франківськ, 2017. – С. 62–65.

Киричок І. В. Рейтингове оцінювання роботи як важливий елемент кадрового менеджменту університетської бібліотеки / І. В. Киричок // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : [матеріали Інтернет-конференції, Харків, 6-10 червня 2017 р.] / Наукова бібліотека ХНУРЕ. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3682.

Павленко Т. Б. Апаратно-програмне забезпечення онлайнової репрезентації друкованого надбання / Т. Б. Павленко // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : [матеріали Інтернет-конференції, Харків, 6-10 червня 2017 р.] / Наукова бібліотека ХНУРЕ. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3684.

Павленко Т. Куратор содержания как форма оперативного информирования и повышения квалификации библиотечных работников : [сообщение-презентация на педагогической мастерской «Бібліотечна інноватика» в рамках ХІV Международной методической школы-семінара «Сучасні педагогічні технології в освіті», 2 февраля 2017 г., НТБ НТУ "ХПИ"] / Т. Павленко. - 2017. - 13 слайдов.

Павленко Т. Цифрова репрезентація книжкових пам’яток: підходи та шляхи реалізації / Тетяна Павленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 11-13.