Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

1.Белякова Т. В. Информационная безопасность фондов библиотек. Документы по биоэтике в фондах медицинских библиотек Украины [доклад] / Т. В. Белякова // Библиотечное дело–2010: Интеграция в мировое образовательное пространство : материалы XV Международной научной конференции, 28–29 апреля2010 г., Москва. – М., 2010. – Ч. 2. – С. 164–169.

2.Белякова Т. В. Распределённые фонды и сводный электронный каталог медицинских библиотек Украины [доповідь] / Т. В.  Белякова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 25–27 травня 2010 року. – К., 2010. – С. 46–48.

3.Иванова И. Ш. А.П. Чехов – врач и писатель / И. Ш.  Иванова // Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів в умовах Болонського процесу: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. Вип. 4. – Х., 2010. – С. 66–67.

4.Іванова І. Ш. Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету: етапи розвитку (до 90–річчя бібліотеки) / І. Ш. Іванова // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 4.– С. 48–51.

5.Іванова І. Ш. Шлях в 90 років: від «книжкової лавки» до електронної бібліотеки [доповідь] / І. Ш. Іванова // Матеріали Ювілейної конференції, присвяч. 90-річчю Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету, 27 жовтня 2010 року. – Х., 2010. – C. 8–14.

6.Киричок И. Библиотечно-информационное сопровождение научно-исследовательской деятельности молодых ученых-медиков / И. Киричок // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 2. – С. 15–18.

7.Киричок І. В. Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету: науково-дослідна робота / І. В. Киричок // Матеріали Ювілейної конференції, присвяч. 90–річчю Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету, 27 жовтня 2010 року. – Х., 2010. – C. 23–29.

8.Костюкевич Т. В. Унікальні колекції у фонді Наукової бібліотеки ХНМУ [доповідь] / Т. В. Костюкевич // Матеріали Ювілейної конференції, присвяч. 90–річчю Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету, 27 жовтня 2010 року. – Х., 2010. – C. 49–52.

9.Лісовий В. М. Даниленко Михайло Васильович / В. М. Лісовий, І. Ш. Іванова // Видатні вихованці Харківської медичної школи. – Х., 2010. – С. 69

10.Лісовий В. М. Черненко Володимир Дмитрович / В. М. Лісовий, Ж. М. Перцева, І. Ш. Іванова // Видатні вихованці Харківської медичної школи. – Х., 2010. – С. 180–181.

11.Навчальна та наукова література – фундамент якісної освіти : Анотований покажчик видань ХНМУ за 2005–2009 роки / ред. кол. :  В. М. Лісовий (гол. ред.), В. А. Капустник, В. В. М’ясоєдов, І. Ш. Іванова, Е. Є. Депрінда ; інформ. підтримка : І. В. Киричок, С. А. Кравченко, О. А. Нєговєлова, Л.О.Степанова, К.Ю.Удовиченко. – Х. : ХНМУ, 2010. – 144 с.

12.Павленко Т. Б. Модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога: из опыта медицинских библиотек Украины / Т. Б. Павленко // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 21–26.

13.Павленко Т. Б. Сучасні тенденції розвитку бібліотек вищих навчальних закладів: з досвіду Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету / Т. Б.Павленко // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 4. – С. 24–29.

14.Павленко Т. Б. Тезаурус MeSH як основа лінгвістичного забезпечення АБІС медичних бібліотек [доповідь] / Т. Б. Павленко // Лінгвістичне забезпечення електронного каталогу в АБІС ІРБІС : матеріали «Круглого столу», Харків, 13 квітня 2010 р. / УІПА. – Х., 2010. – С. 36–50.

15.Павленко Т. Б. Тенденції сучасного розвитку Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету [доповідь] / Т. Б. Павленко // Матеріали Ювілейної конференції, присвяч. 90–річчю Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету, 27 жовтня 2010 року. – Х., 2010. – C. 29–37.

16.Панарин Г. С. Некоторые вопросы внедрения электронной книговыдачи (ИРБИС) [доклад] / Г. С. Панарин // Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку : Міжнародна науково-практична конференція,  ХНТУСГ ім. П. Василенка, 14–15 жовтня 2010 р. – Х., 2010.

17.Перцева Ж. М. Плетньов Дмитро Дмитрович / Ж. М. Перцева, І. Ш. Іванова // Видатні вихованці Харківської медичної школи. – Х., 2010. – С. 140–141.

18.Покажчик дисертацій, захищених у Харківському національному медичному університеті та його співробітниками в інших закладах (2005–2009 рр.) / ред. кол. : В. М. Лісовий (гол. ред.), В. А. Капустник, В. В. М’ясоєдов, І. Ш. Іванова, Е. Є. Депрінда ; інформ. підтримка : І. В. Киричок, О.Ю.Литвиненко, Т.Б.Павленко, Л.І.Сівцева. – Х. : ХНМУ, 2010. – 44 с.