Наші акції

Untitled-3

 

Де можна опублікувати результати наукових досліджень

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 1112 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  з 1 січня 2013 р. серед вимог для здобуття наукового ступеня передбачено обов’язкові публікації в іноземних фахових виданнях або виданнях України, що внесені до реєстру міжнародних наукометричних баз.

На здобуття ступеня доктора наук необхідно мати не менше чотирьох публікацій, для кандидата наук – не менше однієї.

Фахові видання України

Переліки наукових та електронних фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Міжнародні наукометричні бази даних

Scopus

Scopus – найбільша в світі мультидисциплінарна бібліографічна та реферативна база даних від корпорації Elsevier

Список журналів, які включено до Scopus

SCImagoJournal & CountryRank – рейтинг періодичних видань та країн на основі бази даних Scopus

Search for an author profile – інструмент для перегляду авторських даних певного науковця: перелік представлених у Scopus статей, h-index, кількість цитувань

Рекомендації щодо коригування авторського профілю в Scopus

Информационный портал о работе с ресурсами Эльзевир

Web of Science

Web of Science (WOS) – найавторитетніша в світі аналітічна і цитатна база даних журнальних статей. Розміщується на пошуковій платформі Web of Knowledge, розробляється і надається компанією Thomson Reuters

Master journal list – спеціальний інструмент пошуку наукових журналів, що індексуються WOS

Информационный портал о работе на платформе Web of Science

Index Copernicus

Index Copernicus (Польща) – наукометрична база даних, міжнародна платформа для просування наукових досягнень, у тому числі наукових видань. Має кілька інструментів оцінки продуктивності. Також пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій

ICI Journals Master List – база даних наукових журналів

Российский индекс научного цитирования

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – національна бібліографічна база даних наукового цитування на платформі Наукової електронної бібліотеки e-Library.ru

SCIENCE INDEX – інформаційно-аналітична система. Пропонує ряд можливостей для зареєстрованих авторів

Инструкция для авторов по работе в системе  SCIENCE INDEX

Google Академія

Google Академія (GoogleScholar) – академічна пошукова система та наукометричний інструмент. Індексує веб-сегменти, а також включає статті, що опубліковані в журналах чи зберігаються в репозиторіях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених

Google Scholar Metrics – перелік наукових видань згідно показника h5-індекс

Додаткова інформація

Академічне письмо та бібліографія матеріали щодо культури та побудови наукових текстів, вимоги до якісного оформлення наукових публікацій на засадах академічної доброчесності, рекомендації щодо підготовки статей до публікації у міжнародних наукових виданнях тощо

Наукові метрики – матеріали у допомогу проведення та представлення наукових досліджень

Матеріали з бібліометрії та наукометрії

Загальний перелік українських наукових журналів в Scopus та Web of Science (станом на 20.12.2016)

Перелік журналів в індексах цитування (станом на 01.01.2017)