Наші праці

Наші акції

Untitled-3

 

 

Завдяки підтримці U.S. Embassy Kyiv Ukraine та Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні нещодавно вийшла збірка "Академічна чесність як основа сталого розвитку університету".

Видання, є однією з перших спроб комплексно показати, як світова академічна спільнота розуміє академічну доброчесність, які механізми і процедури по її втіленню вона розробила, яке місце в цьому займають декларації, хартії та кодекси академічної поведінки, яка система відносин між всіма членами освітнього співтовариства здатна забезпечити взаємну повагу, вільний обмін ідеями, професійне та особистісне вдосконалення, виключення будь-яких проявів нечесності та несправедливості.

Знайомство з підходами та ідеями, кращими зразками міжнародних та національних інституціональних практик допоможе зробити високі моральні стандарти нормою вітчизняної вищої школи, забезпечити баланс між всіма функціями вищої освіти, як суспільного блага, розгорнути плідну дискусію про інституціональне закріплення кращих вітчизняних напрацювань в цьому напрямі.